Często zadawane pytania dotyczące usługi OCI Queue

Często zadawane pytania — tematy

Omówienie

Czym jest usługa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Queue?

OCI Queue to wysoce dostępna usługa kolejkowania o wysokiej przepustowości, zdolna do przyjmowania milionów wiadomości na sekundę. Za jej pomocą użytkownicy mogą publikować, wykorzystywać i usuwać wiadomość, a także aktualizować widoczność wiadomości.

Z jakich protokołów komunikacyjnych korzysta usługa Queue?

Usługa OCI Queue obsługuje interfejsy API RESTful z SDK oraz protokół STOMP.

Kiedy będzie dostępna funkcja ścisłego porządkowania (kolejki FIFO)?

Usługa Queue obsługuje kolejki standardowe (best-effort ordering). Kolejki FIFO (strict ordering) to funkcja do wdrożenia w przyszłości i nie mamy jeszcze dla niej harmonogramu wdrożenia. Jeśli jednak ta funkcja jest wymagana, prosimy o przesłanie stosownego zlecenia SR lub skontaktowanie się z naszym specjalistą ds. obsługi klienta OCI.Limity usługi

Jakie umowy SLA mają zastosowanie do usługi OCI Queue?

W przypadku OCI Queue zastosowanie ma umowa SLA przewidująca 99,9% czasu bezawaryjnego działania oraz maksymalnie siedmiodniowy okres zatrzymywania wiadomości.

Jak mogę zwiększyć limit dla mojej dzierżawy?

Niektóre limity można zwiększyć za pośrednictwem zlecenia SR.

Czy istnieją jakieś limity korzystania z interfejsów API OCI Queue?

Mechanizm ograniczający jest uruchamiany po przekroczeniu następujących progów:

Parametr Elastyczny limit klienta
Limit przepustowości 10 MB/sek dla danych przychodzących i 10 MB/sek dla danych wychodzących na kolejkę (elastycznie)


Rozwój

Jak mogę skonfigurować moje zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), aby rozpocząć korzystanie z usługi Queue?

Przykładowy kod można znaleźć w repozytorium Oracle DevRel GitHub. Aby skonfigurować IDE, należy również wykonać następujące działania.

 • 1. Utwórz nowy projekt.
 • 2. Jeśli korzystasz z rozwiązań Maven, odwołaj się w swoim pliku pom.xml do naszego SDK. com.oracle.oci.sdk
 oci-java-sdk-queue
 3.2.0

  

Jak korzystać z zestawów SDK?

Niektóre funkcje SDK są prezentowane na przykładach zawartych w publicznych repozytoriach GitHub dla usługi OCI Queue.

Gdzie mogę znaleźć listę wszystkich interfejsów API wymaganych na potrzeby kolejkowania?

Udostępniamy następujące interfejsy API:

Interfejsy API dotyczące zarządzania kolejkami

 • ListQueues
 • CreateQueue
 • GetQueue
 • UpdateQueue
 • DeleteQueue
 • ChangeCompartment
 • PurgeQueue
 • GetWorkRequest
 • ListWorkRequest
 • ListWorkRequestLogs
 • ListWorkRequestErrors

Interfejsy API do obsługi wiadomości

 • PutMessages
 • GetMessages
 • DeleteMessage(s)
 • UpdateMessage(s)
 • GetStats

Gdzie mogę znaleźć listę błędów interfejsów API?

Informacje o błędach interfejsów API można znaleźć w dokumentacji.Wykonanie

Czy podczas oczyszczania kolejki można przesyłać do niej wiadomości?

Wywołanie oczyszczania jest już spójne. Oznacza to, że spowoduje ono usunięcie wszystkich wiadomości opublikowanych przed jego uruchomieniem, ale może również usunąć niektóre wiadomości opublikowane w czasie, gdy kolejka znajduje się w stanie oczyszczania (więcej informacji na ten temat można znaleźć w części dotyczącej aktualizacji stanu z uwzględnieniem informacji dotyczących stanu oczyszczania). Wywołanie PutMessages nie jest blokowane podczas operacji oczyszczania, ale związane z nim wiadomości mogą zostać usunięte.

Usunięte wiadomości nie zostaną zwrócone przez wywołanie GetMessages i nie będą wpływać na statystyki kolejki. Proces usuwania wiadomości jest jednak asynchroniczny i może zająć trochę czasu. W tym czasie operacje aktualizacji i usuwania dotyczące oczyszczonych wiadomości zakończą się powodzeniem, o ile użytkownik ma ważne potwierdzenie.

Czy usługa OCI Queue obsługuje automatyczne usuwanie wiadomości po ich przetworzeniu?

Nie. Aby usunąć wiadomość po jej udanym przetworzeniu, klient powinien wywołać interfejs API DeleteMessage. W przeciwnym razie wiadomość zostanie zwrócona do kolejki (po upływie czasu widoczności) i zwrócona podczas kolejnego żądania Get.