Usługi zabezpieczeń chmury

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Security pomaga organizacjom zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa obciążeń roboczych działających w chmurze. Dzięki prostym, preskryptywnym i zintegrowanym funkcjom zabezpieczającym wbudowanym w platformę OCI firma Oracle pomaga klientom łatwo wdrażać i zabezpieczać infrastrukturę, dane i aplikacje w chmurze.

Rewolucja w zakresie bezpieczeństwa sieci i danych

Przeczytaj o platformie Oracle Zero Trust Packet Routing Platform, która zostanie zbudowana w oparciu o standard Zero Trust Packet Routing. Platforma ta pomoże organizacjom zapobiegać nieautoryzowanemu wykorzystywaniu ich danych bez dodatkowych przeszkód dla legalnych działań.

Wdrażanie zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu z wykorzystaniem Oracle Cloud Infrastructure

Zobacz, jak Oracle Cloud Infrastructure może pomóc organizacjom w przyjęciu modelu zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu, co jest zalecane w ramach branżowych standardów zgodności, takich jak 8 zasad sformułowanych przez brytyjską organizację National Cyber Security Centre.

Zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa

Firma Oracle wbudowuje zabezpieczenia we wszystkie swoje rozwiązania chmurowe na poziomie architektury, zapewniając ochronę całego stosu oraz bezpieczną platformę, która oferuje funkcje takie jak izolowana wirtualizacja sieci, sprzętowe zabezpieczenia Root of Trust oraz izolowanie instancji.

Omdia: Zabezpieczenia wbudowane a zabezpieczenia typu „bolt-on”

Jak ocenić wartość technologii zabezpieczających typu „bolt-on” w stosunku do wbudowanych zabezpieczeń chmury.

Poznaj najnowsze trendy w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Oracle Infrastructure Cloud Security — korzyści

Firma Oracle uważa, że zabezpieczenia powinny być wbudowane, a klienci nie powinni być zmuszani do kompromisu między bezpieczeństwem a kosztami. Oracle skupia się na pomaganiu w ograniczaniu ryzyka poprzez dostarczanie kompleksowego zestawu prostych, preskryptywnych i zintegrowanych funkcji zabezpieczeń, które umożliwiają organizacjom zabezpieczenie ich dzierżawy OCI. Zintegrowane podejście do usług zabezpieczających zmniejsza obciążenie klientów, umożliwiając im skupienie się na rozwijaniu swojej podstawowej działalności.

1
Zabezpieczenia powinny być proste — łatwe w obsłudze i do wdrożenia Sprawdź, jak działają proste zabezpieczenia oferowane przez usługi Oracle Cloud Guard i Security Zones (8:06)
2
Narzędzia zabezpieczające powinny oferować wskazówki, które pomogą klientom łatwiej uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa Zapoznaj się z przewodnikiem po usłudze Oracle Cloud Guard
3
Zabezpieczenia powinny być zintegrowane i zautomatyzowane, co pozwoli ograniczyć liczbę ręcznych zadań i błędów ludzkich Przeczytaj, jak usługa OCI Certificates automatyzuje proces tworzenia certyfikatów TLS/SSL i zarządzania nimi
4
Zabezpieczenia chmury powinny być ekonomiczne i pozwalać na ograniczenie kosztów Wypróbuj usługi zabezpieczające OCI w ramach bezpłatnego okresu próbnego chmury

Usługi Oracle Infrastructure Cloud Security

Usługi OCI Cloud Security

Bezpieczny dostęp

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Bastion zapewnia ograniczony, również czasowo, i bezpieczny dostęp do zasobów prywatnych bez użycia hosta przesiadkowego.

 • Zarządzaj stanem zabezpieczeń w zakresie dostępu do zasobów prywatnych
 • Prowadź czasowo ograniczone, efemeryczne sesje Secure Sockets Layer (SSL)
 • Z łatwością zarządzaj sesjami Secure Shell (SSH) i przekierowaniem portów

Zarządzanie certyfikatami

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Certificates umożliwia klientom łatwe tworzenie certyfikatów Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), ich wdrażanie oraz zarządzanie nimi.

 • Utwórz prywatny główny urząd certyfikacji (CA) i podrzędne urzędy CA
 • Automatycznie twórz i wdrażaj certyfikaty
 • Dokonaj automatycznej integracji z urządzeniem równoważenia obciążenia lub bramą interfejsu API

Zarządzanie stanem zabezpieczeń

Usługa Oracle Cloud Guard zapewnia jednolity widok stanu zabezpieczeń wszystkich zasobów w dzierżawie klienta.

 • Monitorowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa w aplikacjach SaaS
 • Identyfikuj, monitoruj i likwiduj zagrożenia, problemy oraz niespójności
 • Przyjmij scentralizowane podejście do zarządzania stanem zabezpieczeń chmury
 • Rozwiąż problemy związane z bezpieczeństwem
 • Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia

Zabezpieczenia bazy danych

Oracle Data Safe to ujednolicona usługa w chmurze, która upraszcza zabezpieczanie chmurowych i lokalnych baz danych Oracle.

 • Zapobiegaj odchyleniom konfiguracji
 • Egzekwowanie zasady najniższych potrzebnych uprawnień
 • Wykrywaj dane wrażliwe
 • Wyeliminuj ryzyko z procesów DevTest
 • Monitoruj stan zabezpieczeń i zdarzenia
 • Zabezpieczaj chmurowe lub lokalowe bazy danych

Dostęp i uprawnienia użytkowników

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management pomaga zapewnić kontrolę tożsamości w usługach chmurowych i lokalnych Oracle oraz innych firm.

 • Zarządzaj dostępem w złożonych, globalnych organizacjach
 • Usprawniaj realizację zadań związanych z tożsamością
 • Wprowadź funkcje logowania jednokrotnego i uwierzytelniania wieloskładnikowego

Zapory sieciowe

Oracle Cloud Infrastructure Network Firewall to zintegrowana, natywnie zarządzana usługa zapory sieciowej oparta na chmurze i technologii zapory sieciowej następnej generacji oferowanej przez Palo Alto Networks.

 • Stosuj szczegółową kontrolę zabezpieczeń w odniesieniu do ruchu przychodzącego, wychodzącego i bocznego
 • Obrona przed pojawiającymi się zagrożeniami
 • Elastyczne egzekwowanie zasad

Zarządzanie kluczami

Oracle Cloud Infrastructure Key Management pomaga klientom centralnie zarządzać kluczami szyfrowania i tajnymi danymi uwierzytelniającymi.

 • Zabezpiecz dane przedsiębiorstwa za pomocą bezpiecznych kluczy
 • Korzystaj z usługi zarządzanej zorientowanej na bezpieczne klucze
 • Zintegruj bezpieczne klucze z usługami tożsamości i inspekcji

Bezpieczne przedziały chmury

Usługa Oracle Security Zones pomaga klientom konfigurować i egzekwować zasady zabezpieczeń w celu chronienia przedziałów chmury z wykorzystaniem bogatej biblioteki zasad i wbudowanych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

 • Automatycznie egzekwuj zasady zabezpieczeń
 • Uzyskanie bezpieczeństwa w oparciu o przedziały

Threat Intelligence

Usługa Oracle Threat Intelligence Service agreguje dane o zagrożeniach pochodzące od ekspertów ds. bezpieczeństwa firmy Oracle i partnerów, m.in. firmy Crowdstrike, oraz uzyskane z rozległych systemów telemetrycznych i specjalistycznych źródeł.

 • Jedno źródło danych o zagrożeniach
 • Wstępna integracja z Oracle Cloud Guard i Cloud Guard Threat Detector w celu zapewnienia zaawansowanego wykrywania zagrożeń
 • Wybiera dane z różnych źródeł, tworząc jeden wskaźnik pewności dla każdego czynnika wskazującego na zagrożenie, aby zredukować liczbę wyników fałszywie pozytywnych

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service pomaga klientom oceniać i monitorować chmurowe hosty wirtualne i bare metal oraz naprawiać wszelkie otwarte porty i wprowadzać poprawki do niebezpiecznych pakietów.

 • Jedno źródło danych o zagrożeniach
 • Wykrywaj luki w zabezpieczeniach, zanim zostaną wykorzystane
 • Uzyskaj regionalny i globalny wgląd w zagrożenia

Ochrona aplikacji internetowych

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall pomaga klientom chronić aplikacje przed złośliwym i niepożądanym ruchem internetowym oraz wewnętrznym dzięki analizie zagrożeń i spójnemu egzekwowaniu reguł.

 • Monitorowanie i wykrywanie 7 szkodliwych zagrożeń i ataków na aplikacje Oracle Fusion Applications
 • Zabezpiecz się przed złośliwym ruchem dzięki zintegrowanej analizie zagrożeń
 • Chroń aplikacje przed ruchem botów
 • Zabezpieczaj aplikacje

Architektura zabezpieczeń i system operacyjny

Instalowanie poprawek systemu operacyjnego bez przestojów

Usługa Oracle Autonomous Linux pomaga wyeliminować złożoność i błędy ludzkie dzięki automatycznym poprawkom i dostrajaniu.

 • Pomaga zapewnić zgodność z przepisami
 • Chroni przed znanymi exploitami
 • Pełna zgodność z systemem Red Hat Enterprise Linux

Ochrona przed atakami wykorzystującymi oprogramowanie sprzętowe

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Hardware Root of Trust chroni dzierżawców klientów poprzez wysoce bezpieczną instalację oprogramowania sprzętowego.

 • Wykorzystuje sprzętową kartę root of trust, która jest produkowana zgodnie ze specyfikacją Oracle
 • Zmniejsza ryzyko związane z atakiem typu „odmowa usługi”

Izolowanie ataków sieciowych

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Isolated Network Virtualization pomaga izolować i wirtualizować sieć, aby zapobiec przenoszeniu się złośliwego oprogramowania z zainfekowanej instancji do instancji innych klientów.

 • Izoluje i wirtualizuje sieć
 • Zapobiega atakom na sieć

Bezpieczna infrastruktura chmurowa

Serwery Oracle Bare Metal obsługują aplikacje wymagające pełnej izolacji, dużej liczby rdzeni, dużej ilości pamięci oraz jej wysokiej przepustowości.

 • Skalowanie do 160 rdzeni, 2 TB pamięci RAM i 1 PB magazynu blokowego
 • Zapewnia klientom izolację, widoczność i kontrolę

Programy zgodności z przepisami

Programy zgodności z przepisami

W ramach Oracle Cloud Compliance realizujemy wiele programów, w ramach których przeprowadzamy kontrole systemu Oracle Cloud i pomagamy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami przy użyciu globalnych, regionalnych i branżowych certyfikatów.

 • Działa na całym świecie
 • Rozwiązuje problemy związane ze złożonym środowiskiem regulacyjnym

Rozwiązania zabezpieczające

Rozwiązania partnerów

Na platformie Oracle Cloud Marketplace klienci mogą wybierać z obszernej biblioteki obrazów Oracle i innych firm zawierających rozwiązania zabezpieczające typu „kliknij, aby wdrożyć”.

 • Zintegrowana i bezpieczna
 • Elastyczne tryby wdrażania i użytkowania

Rozwiązania do monitorowania pod kątem luk w zabezpieczeniach

Zmniejsz ryzyko związane z lukami w zabezpieczeniach instancji obliczeniowych OCI, obrazów kontenerów przechowywanych w OCI Registry oraz kompilacji DevOps w języku Java, korzystając z rozwiązań Oracle Cloud Infrastructure do monitorowania luk w zabezpieczeniach.

 • Otrzymuj alerty o niezałatanych lukach w zabezpieczeniach i otwartych portach w instancjach chmury oraz wewnątrz obrazów kontenerów
 • Zarządzaj aktualizacjami i poprawkami środowisk systemów operacyjnych oraz je monitoruj
 • Wykrywaj luki w zabezpieczeniach w zależnościach aplikacji chmurowych

Branżowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Chmura dla sektora publicznego

Usługa Oracle Cloud for Government udostępnia instytucjom rządowym dedykowane regiony chmury służące do migracji i ochrony obciążeń w chmurze oraz zarządzania nimi.

 • Światowej klasy zabezpieczenia i mechanizmy zapewniające zgodność z przepisami
 • Niezmiennie wysoka wydajność
 • Prosty i przewidywalny cennik

Prywatność danych

Zasady ochrony prywatności

Privacy@Oracle pomaga klientom przestrzegać zasad ochrony poufności danych z wykorzystaniem funkcji ochrony prywatności oferowanych na platformie Oracle Cloud Infrastructure.

 • Rozwiewa wątpliwości dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych
 • Przechowuje wiele polityk prywatności używanych przez różne linie biznesowe Oracle.
Produkcja
Firma Darling Ingredients usprawnia monitorowanie bezpieczeństwa i współpracę dzięki Oracle Cloud Guard.
Łączność i sektor publiczny
Firma Motorola Solutions Inc. zabezpiecza dane za pomocą Oracle Cloud, zmniejszając wydatki na bezpieczeństwo o 15%.
Systemy finansowe
ALEF pomaga osiągać zgodność z przepisami, korzystając z usługi OCI Certificates.
Zaawansowane technologie
Oracle Advertising and Customer Experience skraca czas reakcji na alerty o 70% dzięki Oracle Cloud Guard
Szkolnictwo wyższe
Kampusy University of Colorado Denver i Anschutz Medical centralizują tożsamości z wykorzystaniem rozwiązań Oracle.
Sektor publiczny
Miasto i hrabstwo San Francisco wybiera Oracle ze względu na większe bezpieczeństwo i lepsze doświadczenia użytkowników zapewniane przez Oracle Identity Cloud Service.

OCI Cloud Security — cennik

Dzięki OCI klienci mogą korzystać z wbudowanych usług zabezpieczających, często bez dodatkowych kosztów, które nie wymagają skomplikowanych integracji.

W skład pakietu wchodzi rozwiązanie Cloud Security Posture Management

Uzyskaj jednolity obraz stanu zabezpieczeń chmury, który pozwoli Ci wykryć nieprawidłowo skonfigurowane zasoby, niebezpieczne działania i luki oraz podjąć odpowiednie działania.

PARAMETRY TECHNICZNE

Cloud Guard

Security Zones

Vulnerability Scanning Service

Rozwiązanie jest dołączone do płatnych dzierżaw OCI

Oceń za darmo usługę Web Application Firewall

Pierwsza instancja WAF i do 10 milionów żądań miesięcznie są bezpłatne dla klientów korzystających z Oracle Cloud Infrastructure (z wyłączeniem instytucji rządowych).

PARAMETRY TECHNICZNE

1 instancja WAF i do 10 milionów żądań za darmo

Dodatkowe ceny są podane na stronie Cennik usług zabezpieczających

Wypróbuj usługę OCI Bastion

Zobacz, jak łatwo można skonfigurować bastiony w celu zapewnienia ograniczonego, również czasowo, i bezpiecznego dostępu do zasobów, które wymagają ścisłej kontroli dostępu.

PARAMETRY TECHNICZNE

5 Bastionów OCI

Rozwiązanie jest teraz dostępne w ramach Oracle Cloud Free Tier

Cloud Security Services — architektury referencyjne

Zobacz wszystkie architektury referencyjne
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z OCI Cloud Security

Wypróbuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe i skorzystaj z 30-dniowego okresu próbnego OCI Security

Oracle oferuje bezpłatną usługę chmurową Oracle Cloud Free Tier bez ograniczeń czasowych w zakresie wybranych usług, takich jak Autonomous Database oraz Compute and Storage, a także 300 USD darmowego kredytu na wypróbowanie dodatkowych usług chmurowych. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co wchodzi w skład Oracle Cloud Free Trial?

  • 5 Bastionów OCI
  • 1 instancja WAF i do 10 milionów żądań miesięcznie
  • Certyfikaty: 5 prywatnych certyfikatów TLS i 150 prywatnych certyfikatów TLS
  • Tożsamość dla maksymalnie 18 750 użytkowników

Zobacz nasze usługi w akcji

Dowiedz się, w jaki sposób wdrażane jest rozwiązanie OCI Security.

 • Kluczowe usługi

  • Vulnerability Scanning Service
  • Certyfikaty
  • Bastion
  • Web Application Firewall w elastycznych urządzeniach równoważenia obciążenia

Przykłady wdrożeń u klientów

Motorola Solutions Inc.

Firma Motorola Solutions Inc. zabezpiecza dane za pomocą Oracle Cloud Guard.

„Rozwiązanie Oracle Cloud Guard zapewniło nam większe możliwości w zakresie monitorowania bezpieczeństwa, pozwalając m.in. przejść od zwykłego wykrywania luk w zabezpieczeniach do reagowania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa. Dzięki konsolidacji i wykorzystaniu Oracle Cloud Guard udało nam się również ograniczyć nasze wydatki na bezpieczeństwo o 15%”.

Scott Shepard
Starszy dyrektor ds. informatyki, Motorola Solutions Inc.

Darling Ingredients

Firma Darling Ingredients usprawnia monitorowanie bezpieczeństwa i współpracę dzięki Oracle Cloud Guard.

„W ostatnim czasie zaczęliśmy korzystać z rozwiązania Cloud Guard, a także przyjrzeliśmy się usłudze Security Zones. Korzystamy z tej okazji, aby przeanalizować, jak radzimy sobie podczas wdrażania instancji produkcyjnej EBS do tej ściślejszej strefy bezpieczeństwa w Oracle Cloud Infrastructure. Rozwiązanie Cloud Guard jest stale uruchomione i dostępne dla szerszej grupy osób, dzięki czemu umożliwia ciągłe poprawianie stanu naszych zabezpieczeń — to bardzo ważna zaleta. Ponadto wchodzi w skład platformy OCI, dzięki czemu oferuje ona jeszcze większą wartość”.

Tom Morgan
Kierownik działu analizy zagrożeń, grupa ds. cyberbezpieczeństwa, Darling Ingredients

Partnerzy

Oracle z dumą wspiera szeroką gamę rozwiązań zabezpieczających innych firm w celu przyspieszenia i optymalizacji wdrożeń chmurowych i hybrydowych. Ciągle rozbudowujemy sieć partnerów, dzięki czemu możesz skalować i rozwijać swoją architekturę chmurową na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zgodnie z potrzebami Twojej organizacji.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach na platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Pomogą Ci w przypadku następujących usług:

  • Oracle Cloud Guard
  • Oracle Security Zones
  • OCI WAF
  • OCI Bastion
  • OCI Certificates
  • OCI Vulnerability Scanning Service
  • OCI Identity and Access Management
  • OCI Vault
  • Oracle Data Safe