Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Zabezpieczenia, zarządzanie tożsamością i zgodność z przepisami

Chroń najcenniejsze dane swojej firmy w chmurze i lokalnie dzięki podejściu Oracle polegającemu na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa. Oracle ma wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu danych i aplikacji — Oracle Cloud Infrastructure udostępnia naszym klientom bezpieczniejszą platformę chmurową, budując zaufanie i chroniąc ich najcenniejsze dane.

omówienie kwestii bezpieczeństwa danych — obraz

Obejrzyj film, w którym omówiono kwestię bezpieczeństwa danych (1:41)

Rozwiń swoje umiejętności obsługi OCI podczas Oracle CloudWorld

Bez względu na to, czy używasz już OCI, czy tylko ciekawi Cię, jakie ma możliwości, weź udział w wydarzeniu Oracle CloudWorld w dniach 17–20 października, by dowiedzieć się więcej.

Zabezpieczenia chmury dla laików

Dowiedz się, jak Oracle Cloud może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu m.in. chronić infrastrukturę, aplikacje i dane przed cyberatakami czy zachować zgodność z postanowieniami aktów takich jak RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub CCPA (Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów).

Misja dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnego za ochronę chmury

Zobacz, w jaki sposób rozwiązania chmurowe muszą przyczynić się do powstania nowego modelu przywództwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzanie zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu z wykorzystaniem Oracle Cloud Infrastructure

Dowiedz się, jak Oracle Cloud Infrastructure może pomóc organizacjom w przyjęciu modelu zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu.

Nasze podejście polegające na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa

Ograniczenie ryzyka

Potraktuj kwestię bezpieczeństwa poważniej niż dotąd i zmniejsz ryzyko dzięki zasadom projektowania, które traktują kwestie bezpieczeństwa priorytetowo, koncentrując się na zapewnieniu wbudowanych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. Obejmują one izolowanie sieci wirtualnych w Oracle Cloud Infrastructure i ścisłe rozdzielenie obowiązków w bazach danych Oracle Database.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure

Automatyzacja

Zautomatyzuj obsługę zabezpieczeń, aby uprościć zapewnianie bezpieczeństwa, zapobiegać błędom ludzkim i obniżyć koszty dzięki automatycznemu instalowaniu poprawek do systemu bazodanowego Autonomous Database i ograniczaniu zagrożeń dla platformy Oracle Cloud Infrastructure — zapewniają to nasze usługi CASB Cloud Service i Identity Cloud Service.

Przeczytaj opis techniczny IDC (PDF)

Ciągła ochrona

Chroń swoją firmę poprzez zawsze włączone szyfrowanie i ciągłe monitorowanie zachowań użytkowników działające w systemie bazodanowym Autonomous Database i na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Dodatkowo ograniczaj ryzyko za pomocą naszych usług CASB Cloud Service i Identity Cloud Service.

Poznaj zautomatyzowane, zawsze włączone i wbudowane zabezpieczenia Oracle

Dowiedz się, jak Oracle pomaga działom IT uzyskać lepszy wgląd w infrastrukturę i usprawnić jej monitorowanie
Zdobądź praktyczne doświadczenie w zakresie korzystania z rozwiązań zabezpieczających Oracle, biorąc udział w warsztatach LiveLabs.

Zabezpieczenia Oracle

Priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa w celu ochrony obciążeń klientów

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure zostało zaprojektowane z myślą o ochronie obciążeń klientów poprzez zastosowanie podejścia zakładającego priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej — aż do warstwy sprzętowej. Rozwiązaniu temu towarzyszą podstawowe usługi zabezpieczeń, które zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa dla najbardziej newralgicznych obciążeń biznesowych.

Produkty i funkcje
 • Monitorowanie i łagodzenie skutków naruszenia bezpieczeństwa za pomocą rozwiązania Cloud Guard i stref bezpieczeństwa
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Key Management
 • Web Application Firewall
 • Izolowanie sieci wirtualnych
 • Root of Trust
 • Autonomous Linux
 • Zgodność
 • Globalny zasięg obejmujący wiele regionów
 • Chmura na potrzeby administracji publicznej

Chroń najcenniejszy zasób swojej firmy — dane

Ogranicz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych i uprość proces zapewniania zgodności z przepisami, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, korzystając z zabezpieczeń udostępnianych przez Autonomous Database i Oracle Database — oferują one szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i audyty.

Produkty
 • Oracle Advanced Security
 • Oracle Audit Vault and Database Firewall
 • Oracle Data Masking and Subsetting
 • Oracle Data Safe
 • Oracle Database Security Assessment Tool
 • Oracle Database Vault
 • Oracle Key Vault
 • Oracle Label Security

Zwiększ możliwości zabezpieczania i ograniczania ryzyka

Zabezpieczanie kluczowych aplikacji przed oszustwami i niewłaściwym wykorzystaniem jest niezbędne do ochrony newralgicznych danych biznesowych przedsiębiorstwa w ramach usług Oracle i innych usługodawców. Szczegółowa kontrola dostępu, zapewnianie wglądu i monitorowanie to najważniejsze elementy dzisiejszych wielowarstwowych zabezpieczeń.

Produkty
 • Identity Cloud Service
 • CASB (Cloud Access Security Broker)
 • Risk Management Cloud

Zabezpiecz dostęp użytkowników do danych i aplikacji

Oracle Identity and Access Management zapewnia skalowalność o najlepszych w branży możliwościach. Zmniejsz koszty operacyjne i zapewniaj szybko zgodność z obowiązującymi przepisami. Zabezpiecz aplikacje i dane wrażliwe — niezależnie od tego, czy są hostowane w chmurze, czy lokalnie.

Produkty
 • Identity Cloud Service
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Identity Governance
 • Access Management
 • Directory Services

Zaawansowane praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zasady wbudowanej ochrony

Oracle chroni poufność, integralność i dostępność danych i ich systemów, które są hostowane w chmurze, bez względu na wybrany produkt chmurowy.

Zasoby
 • Korporacyjne praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
 • Oracle Software Security Assurance
 • Praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa platformy Oracle Cloud
 • Programy zapewniania zgodności z przepisami i ochrony prywatności
 • Globalny dział obsługi klienta

Zintegrowane i zarządzane usługi zabezpieczania oparte na wiedzy specjalistycznej

W trakcie migracji do środowisk chmurowych lub wielochmurowych wyzwaniem dla zespołów ds. bezpieczeństwa jest wzrost różnorodności możliwych form ataku, przeciążenie alarmami i niedobór umiejętności w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać usługi Advanced Customer Services?
 • Proaktywne monitorowanie zagrożeń
 • Lepszy wgląd w luki w zabezpieczeniach
 • Rozbudowane funkcje kontroli bezpieczeństwa danych
 • Ujednolicone zarządzanie tożsamością i dostępem
 • Większa skuteczność w spełnianiu wymagań dotyczących zgodności z przepisami

Dbałość o zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie

Oracle dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia naszym klientom większego bezpieczeństwa w Internecie, aby mogli bez obaw przenosić swoje dane i obciążenia na platformę Oracle Cloud. Prowadzimy na bieżąco szeroko zakrojone badania i dostarczamy wynikające z nich wnioski, takie jak coroczny raport Oracle i KPMG na temat zagrożeń związanych z chmurą. Powołaliśmy też zespół Oracle Internet Intelligence, który zajmuje się globalnym monitorowaniem Internetu.

Kluczowe tematy
 • Stan łączności internetowej i wydajności Internetu
 • Branżowa analiza ryzyk i zagrożeń dla bezpieczeństwa
 • Alerty w czasie rzeczywistym i powiadomienia o przerwach w dostępie do Internetu
 • Najważniejsze praktyki i wskazówki dotyczące ograniczania ryzyka

Przykłady wdrożeń zabezpieczeń Oracle u klientów

Dowiedz się, jak Oracle pomaga chronić dane swoich klientów, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa całej infrastruktury, aplikacji i użytkowników.

Logo CARE
Logo Covanta
Logo Doosan
Logo Epsilon
Logo Marlette Funding
Logo MESTEC
Logo Rakuten Securities
Logo TIDEXA
Logo Epsilon

Epsilon chroni wrażliwe dane swoich klientów za pomocą rozwiązania Oracle Advanced Security

14 września 2020 r.

Automatyzacja zabezpieczeń w chmurze za pomocą rozwiązania Security Posture Management

Chris Ries, menedżer ds. produktów grupy, dział produktów zabezpieczających OCI

Rozwiązanie Cloud Guard udostępniane w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to chmurowe oprogramowanie do wykrywania i reagowania, które identyfikuje źle skonfigurowane zasoby i niezabezpieczone działania na dużą skalę. Cloud Guard to swego rodzaju agregator dzienników i zdarzeń, który można bezpośrednio zintegrować ze wszystkimi głównymi usługami Oracle Cloud Infrastructure (moc obliczeniowa, sieć, pamięć masowa itp.), zapewniając przydatne wskazówki. Administratorzy zabezpieczeń chmurowych mają do dyspozycji wbudowaną wiedzę specjalistyczną, co zapewnia bezproblemowy transfer wiedzy. Cloud Guard oferuje możliwość elastycznego podejmowania ręcznych lub automatycznych działań w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem — służą do tego operatory warunkowe.

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

społeczność

Portal informacyjny AskTOM Database Security Office Hours

Bezpłatne porady i szkolenia co miesiąc! Zamów subskrypcję, aby otrzymywać przypomnienia i więcej informacji z portalu Office Hours.

Biblioteka szkoleń

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie zabezpieczania baz danych

Oracle University udostępnia bezpłatne szkolenia i programy certyfikacyjne, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo odniesie sukces na rynku — wszystkie one są dostępne w wybranych przez Ciebie formatach.

Zacznij korzystać z Oracle Security


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Blog

Dowiedz się więcej z bloga Cloud Security Perspectives and Insights.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu na temat rozwiązań Oracle Security.