Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Security, Identity, and Compliance

Chroń najcenniejsze dane swojej firmy w chmurze i lokalnie dzięki podejściu Oracle polegającemu na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa. Oracle ma wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu danych i aplikacji — Oracle Cloud Infrastructure udostępnia naszym klientom bezpieczniejszą platformę chmurową, budując zaufanie i chroniąc ich najcenniejsze dane.

Obejrzyj film, w którym omówiono kwestię bezpieczeństwa danych (1:41)

Zabezpieczenia chmury dla laików

Dowiedz się, jak Oracle Cloud może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu m.in. chronić infrastrukturę, aplikacje i dane przed cyberatakami czy zachować zgodność z postanowieniami aktów takich jak RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub CCPA (Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów).

Misja dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnego za ochronę chmury

Zobacz, w jaki sposób rozwiązania chmurowe muszą przyczynić się do powstania nowego modelu przywództwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzanie zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu z wykorzystaniem Oracle Cloud Infrastructure

Dowiedz się, jak Oracle Cloud Infrastructure może pomóc organizacjom w przyjęciu modelu zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu.

Nasze podejście polegające na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa

Ograniczenie ryzyka

Potraktuj kwestię bezpieczeństwa poważniej niż dotąd i zmniejsz ryzyko dzięki zasadom projektowania, które traktują kwestie bezpieczeństwa priorytetowo, koncentrując się na zapewnieniu wbudowanych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. Obejmują one izolowanie sieci wirtualnych w Oracle Cloud Infrastructure i ścisłe rozdzielenie obowiązków w bazach danych Oracle Database.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure

Automatyzacja

Zautomatyzuj obsługę zabezpieczeń, aby uprościć zapewnianie bezpieczeństwa, zapobiegać błędom ludzkim i obniżyć koszty dzięki automatycznemu instalowaniu poprawek do systemu Autonomous Database i ograniczaniu zagrożeń dla platformy Oracle Cloud Infrastructure za pomocą usługi Access Management.

Przeczytaj opis techniczny IDC (PDF)

Ciągła ochrona

Chroń swoją firmę poprzez zawsze włączone szyfrowanie i ciągłe monitorowanie zachowań użytkowników działające w systemie Autonomous Database i na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz dodatkowo ograniczaj ryzyko za pomocą usługi Access Management.

Poznaj zautomatyzowane, zawsze włączone i wbudowane zabezpieczenia Oracle

Poznaj najnowsze trendy w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze w 2022 roku

Zabezpieczenia Oracle

Priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa w celu ochrony obciążeń klientów

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure zostało zaprojektowane z myślą o ochronie obciążeń klientów poprzez zastosowanie podejścia zakładającego priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej — aż do warstwy sprzętowej. Rozwiązaniu temu towarzyszą podstawowe usługi zabezpieczeń, które zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa dla najbardziej newralgicznych obciążeń biznesowych.

Produkty i funkcje
 • Monitorowanie i łagodzenie skutków naruszeń bezpieczeństwa przy użyciu rozwiązań Cloud Guard, Security Zones, Vulnerability Scanning i Cloud Guard Threat Detector
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Zapora sieciowa
 • Key Management
 • Web Application Firewall
 • Threat Intelligence
 • Bastion
 • Certyfikaty
 • Izolowanie sieci wirtualnych
 • Root of Trust
 • Autonomous Linux
 • Zgodność
 • Globalny zasięg obejmujący wiele regionów
 • Chmura na potrzeby administracji publicznej

Chroń najcenniejszy zasób swojej firmy — dane

Ogranicz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych i uprość proces zapewniania zgodności z przepisami, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, korzystając z zabezpieczeń udostępnianych przez Autonomous Database i Oracle Database — oferują one szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i audyty.

Produkty
 • Oracle Advanced Security
 • Oracle Audit Vault and Database Firewall
 • Oracle Data Masking and Subsetting
 • Oracle Data Safe
 • Oracle Database Security Assessment Tool
 • Oracle Database Vault
 • Oracle Key Vault
 • Oracle Label Security

Zwiększ możliwości zabezpieczania i ograniczania ryzyka

Zabezpieczanie kluczowych aplikacji przed oszustwami i niewłaściwym wykorzystaniem jest niezbędne do ochrony newralgicznych danych biznesowych przedsiębiorstwa w ramach usług Oracle i innych usługodawców. Szczegółowa kontrola dostępu, zapewnianie wglądu i monitorowanie to najważniejsze elementy dzisiejszych wielowarstwowych zabezpieczeń.

Produkty
 • OCI Identity and Access Management
 • CASB (Cloud Access Security Broker)
 • Risk Management Cloud

Zabezpiecz dostęp użytkowników do danych i aplikacji

Oracle Identity and Access Management zapewnia skalowalność o najlepszych w branży możliwościach. Zmniejsz koszty operacyjne i zapewniaj szybko zgodność z obowiązującymi przepisami. Zabezpiecz aplikacje i dane wrażliwe — niezależnie od tego, czy są hostowane w chmurze, czy lokalnie.

Produkty
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Identity Governance
 • Access Management
 • Directory Services

Zaawansowane praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zasady wbudowanej ochrony

Oracle chroni poufność, integralność i dostępność danych i ich systemów, które są hostowane w chmurze, bez względu na wybrany produkt chmurowy.

Zasoby
 • Korporacyjne praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
 • Oracle Software Security Assurance
 • Praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa platformy Oracle Cloud
 • Programy zapewniania zgodności z przepisami i ochrony prywatności
 • Globalny dział obsługi klienta

Zintegrowane i zarządzane usługi zabezpieczania oparte na wiedzy specjalistycznej

W trakcie migracji do środowisk chmurowych lub wielochmurowych wyzwaniem dla zespołów ds. bezpieczeństwa jest wzrost różnorodności możliwych form ataku, przeciążenie alarmami i niedobór umiejętności w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać usługi Advanced Customer Services?
 • Proaktywne monitorowanie zagrożeń
 • Lepszy wgląd w luki w zabezpieczeniach
 • Rozbudowane funkcje kontroli bezpieczeństwa danych
 • Ujednolicone zarządzanie tożsamością i dostępem
 • Większa skuteczność w spełnianiu wymagań dotyczących zgodności z przepisami

Sprostaj wyzwaniom związanym z coraz bardziej złożonym środowiskiem regulacyjnym

Oracle zaleca, aby klienci korzystający z chmury formalnie przeanalizowali swoją strategię chmurową w celu określenia odpowiedniości usług chmurowych Oracle w świetle swoich zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i przepisami. Oracle podaje w formie atestów informacje o frameworkach, w odniesieniu do których linia biznesowa Oracle uzyskała zewnętrzny atest lub certyfikat dla jednej lub więcej swoich usług.


Przykłady wdrożeń zabezpieczeń Oracle u klientów

Dowiedz się, jak Oracle pomaga chronić dane swoich klientów, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa całej infrastruktury, aplikacji i użytkowników.

Logo CARE
Logo Covanta
Logo Doosan
Logo Epsilon
Logo Marlette Funding
Logo MESTEC
Logo Rakuten Securities
Logo TIDEXA
Logo Epsilon

Epsilon chroni wrażliwe dane swoich klientów za pomocą rozwiązania Oracle Advanced Security

28 lipca 2022 r.

Bezpieczeństwo w chmurze pomaga usprawnić wykrywanie zagrożeń i zmniejszyć liczbę przypadków wypalenia

Rachel Nizinski, menedżerka ds. marketingu produktów w Oracle

Powiadomienia z komunikatorów takich jak Slack, poczty elektronicznej i narzędzi do zarządzania projektami oraz przychodzące wiadomości tekstowe i rozmowy wideo obciążają pracowników w dobie pracy zdalnej, co wpływa na cyberbezpieczeństwo i prowadzi do niereagowania na alerty oraz powoduje wypalenie pracowników.

Polecane wpisy na blogu dot. bezpieczeństwa

Wyświetl wszystkie

Zasoby

społeczność

Portal informacyjny AskTOM Database Security Office Hours

Bezpłatne porady i szkolenia co miesiąc! Zamów subskrypcję, aby otrzymywać przypomnienia i więcej informacji z portalu Office Hours.


Dołącz do największej społeczności online w chmurze Oracle

Biblioteka szkoleń

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie zabezpieczania baz danych

Oracle University udostępnia bezpłatne szkolenia i programy certyfikacyjne, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo odniesie sukces na rynku — wszystkie one są dostępne w wybranych przez Ciebie formatach.

Zacznij korzystać z Oracle Security


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Blog

Dowiedz się więcej z bloga Cloud Security Perspectives and Insights.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu na temat rozwiązań Oracle Security.