Oracle Security, Identity, and Compliance

Chroń najcenniejsze dane swojej firmy w chmurze i lokalnie dzięki podejściu Oracle polegającemu na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa. Oracle ma wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu danych i aplikacji — Oracle Cloud Infrastructure udostępnia naszym klientom bezpieczniejszą platformę chmurową, budując zaufanie i chroniąc ich najcenniejsze dane.

Obejrzyj film, w którym omówiono kwestię bezpieczeństwa danych (1:41)

Zabezpieczenia chmury dla laików

Dowiedz się, jak Oracle Cloud może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu m.in. chronić infrastrukturę, aplikacje i dane przed cyberatakami czy zachować zgodność z postanowieniami aktów takich jak RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub CCPA (Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów).

Misja dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnego za ochronę chmury

Zobacz, w jaki sposób rozwiązania chmurowe muszą przyczynić się do powstania nowego modelu przywództwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzanie zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu z wykorzystaniem Oracle Cloud Infrastructure

Dowiedz się, jak Oracle Cloud Infrastructure może pomóc organizacjom w przyjęciu modelu zabezpieczeń opartych na zerowym zaufaniu.

Nasze podejście polegające na priorytetowym traktowaniu kwestii bezpieczeństwa

Ograniczenie ryzyka

Potraktuj kwestię bezpieczeństwa poważniej niż dotąd i zmniejsz ryzyko dzięki zasadom projektowania, które traktują kwestie bezpieczeństwa priorytetowo, koncentrując się na zapewnieniu wbudowanych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. Obejmują one izolowanie sieci wirtualnych w Oracle Cloud Infrastructure i ścisłe rozdzielenie obowiązków w bazach danych Oracle Database.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure

Automatyzacja

Zautomatyzuj obsługę zabezpieczeń, aby uprościć zapewnianie bezpieczeństwa, zapobiegać błędom ludzkim i obniżyć koszty dzięki automatycznemu instalowaniu poprawek do systemu Autonomous Database i ograniczaniu zagrożeń dla platformy Oracle Cloud Infrastructure za pomocą usługi Access Management.

Przeczytaj opis techniczny IDC (PDF)

Ciągła ochrona

Chroń swoją firmę poprzez zawsze włączone szyfrowanie i ciągłe monitorowanie zachowań użytkowników działające w systemie Autonomous Database i na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz dodatkowo ograniczaj ryzyko za pomocą usługi Access Management.

Poznaj zautomatyzowane, zawsze włączone i wbudowane zabezpieczenia Oracle

Poznaj najnowsze trendy w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Zabezpieczenia Oracle

Priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa w celu ochrony obciążeń klientów

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure zostało zaprojektowane z myślą o ochronie obciążeń klientów poprzez zastosowanie podejścia zakładającego priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej — aż do warstwy sprzętowej. Rozwiązaniu temu towarzyszą podstawowe usługi zabezpieczeń, które zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa dla najbardziej newralgicznych obciążeń biznesowych.

Produkty i funkcje
 • Monitorowanie i łagodzenie skutków naruszeń bezpieczeństwa przy użyciu rozwiązań Cloud Guard, Security Zones, Vulnerability Scanning i Cloud Guard Threat Detector
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Zapora sieciowa
 • Key Management
 • Web Application Firewall
 • Threat Intelligence
 • Bastion
 • Certyfikaty
 • Izolowanie sieci wirtualnych
 • Root of Trust
 • Autonomous Linux
 • Zgodność
 • Globalny zasięg obejmujący wiele regionów
 • Chmura na potrzeby administracji publicznej

Chroń najcenniejszy zasób swojej firmy — dane

Ogranicz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych i uprość proces zapewniania zgodności z przepisami, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, korzystając z zabezpieczeń udostępnianych przez Autonomous Database i Oracle Database — oferują one szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i audyty.

Produkty
 • Oracle Advanced Security
 • Oracle Audit Vault and Database Firewall
 • Oracle Data Masking and Subsetting
 • Oracle Data Safe
 • Oracle Database Security Assessment Tool
 • Oracle Database Vault
 • Oracle Key Vault
 • Oracle Label Security

Zwiększ możliwości zabezpieczania i ograniczania ryzyka

Zabezpieczanie kluczowych aplikacji przed oszustwami i niewłaściwym wykorzystaniem jest niezbędne do ochrony newralgicznych danych biznesowych przedsiębiorstwa w ramach usług Oracle i innych usługodawców. Szczegółowe kontrole dostępu oraz widoczność i monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa i zagrożeń są kluczowymi składnikami zabezpieczeń aplikacji dzisiejszego wielopoziomowego systemu ochrony.

Produkty
 • OCI Web Application Firewall dla aplikacji Oracle Fusion Applications
 • OCI Identity and Access Management
 • Usługa Oracle Risk Management Cloud Service

Zabezpiecz dostęp użytkowników do danych i aplikacji

Oracle Identity and Access Management zapewnia skalowalność o najlepszych w branży możliwościach. Zmniejsz koszty operacyjne i zapewniaj szybko zgodność z obowiązującymi przepisami. Zabezpiecz aplikacje i dane wrażliwe — niezależnie od tego, czy są hostowane w chmurze, czy lokalnie.

Produkty
 • Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
 • Identity Governance
 • Access Management
 • Directory Services

Zaawansowane praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zasady wbudowanej ochrony

Oracle chroni poufność, integralność i dostępność danych i ich systemów, które są hostowane w chmurze, bez względu na wybrany produkt chmurowy.

Zasoby
 • Korporacyjne praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
 • Oracle Software Security Assurance
 • Praktyki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa platformy Oracle Cloud
 • Programy zapewniania zgodności z przepisami i ochrony prywatności
 • Globalny dział obsługi klienta

Zintegrowane i zarządzane usługi zabezpieczania oparte na wiedzy specjalistycznej

W trakcie migracji do środowisk chmurowych lub wielochmurowych wyzwaniem dla zespołów ds. bezpieczeństwa jest wzrost różnorodności możliwych form ataku, przeciążenie alarmami i niedobór umiejętności w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać usługi Customer Success Services
 • Proaktywne monitorowanie zagrożeń
 • Lepszy wgląd w luki w zabezpieczeniach
 • Rozbudowane funkcje kontroli bezpieczeństwa danych
 • Ujednolicone zarządzanie tożsamością i dostępem
 • Większa skuteczność w spełnianiu wymagań dotyczących zgodności z przepisami

Sprostaj wyzwaniom związanym z coraz bardziej złożonym środowiskiem regulacyjnym

Oracle zaleca, aby klienci korzystający z chmury formalnie przeanalizowali swoją strategię chmurową w celu określenia odpowiedniości usług chmurowych Oracle w świetle swoich zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i przepisami. Oracle podaje w formie atestów informacje o frameworkach, w odniesieniu do których linia biznesowa Oracle uzyskała zewnętrzny atest lub certyfikat dla jednej lub więcej swoich usług.


Przykłady wdrożeń zabezpieczeń Oracle u klientów

Dowiedz się, jak Oracle pomaga chronić dane swoich klientów, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa całej infrastruktury, aplikacji i użytkowników.

Logo Epsilon

Epsilon chroni wrażliwe dane swoich klientów za pomocą rozwiązania Oracle Advanced Security

18 października 2022 r.

Wejście w nową rzeczywistość dzięki bezpieczeństwu chmury

Mahesh Thiagarajan – starszy wiceprezes ds. bezpieczeństwa i platformy programistycznej w Oracle

Klienci mówią mi, że mają wrażenie, że ochrona ich zasobów chmurowych i aplikacji wymaga ciągłej czujności. Czasem mają wrażenie, że nieustannie żonglują priorytetami przy niewystarczających zasobach. Te odczucia klientów pokrywają się również z wyzwaniami, jakie widzimy w danych branżowych. Czyniąc bezpieczeństwo podstawowym elementem Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle ułatwia zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych oraz wymaganiami i prawami dotyczącymi suwerenności regionalnej, pomaga zapobiegać zagrożeniom i awariom związanym z bezpieczeństwem.

Polecane wpisy na blogu dot. bezpieczeństwa

Wyświetl wszystkie

Materiały Oracle na temat bezpieczeństwa

społeczność

Portal informacyjny AskTOM Database Security Office Hours

Bezpłatne porady i szkolenia co miesiąc! Zamów subskrypcję, aby otrzymywać przypomnienia i więcej informacji z portalu Office Hours.


Dołącz do największej społeczności online w chmurze Oracle

Biblioteka szkoleń

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie zabezpieczania baz danych

Oracle University udostępnia bezpłatne szkolenia i programy certyfikacyjne, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo odniesie sukces na rynku — wszystkie one są dostępne w wybranych przez Ciebie formatach.

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z Oracle Security


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Blog

Dowiedz się więcej z bloga Cloud Security Perspectives and Insights.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu na temat rozwiązań Oracle Security.