Usługi Oracle Managed Security Services

Usługi Managed Security Services Oracle zapewniają zestaw usług pozwalających wzmocnić stan zabezpieczeń środowiska IT przedsiębiorstwa. Stanowią część oferty usług Oracle Customer Success Services (CSS). Oracle zapewnia wbudowane, wielowarstwowe zabezpieczenia w chmurze i stosie technologii lokalnych. Nasi doświadczeni inżynierowie ds. bezpieczeństwa dysponują umiejętnościami i narzędziami do oceny wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wykrywania luk, opracowywania planów ich usunięcia oraz dostarczania wskazówek pomagających zmniejszyć ryzyko.

Usługi Oracle Managed Security Services
 • Ocena zagrożeń bezpieczeństwa

  Organizacje mogą uznać walkę z wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i bycie na bieżąco z najważniejszycmi działaniami zapobiegawczymi za zbyt trudne. CSS ocenia stan zabezpieczeń i regularnie skanuje środowisko w celu zidentyfikowania błędnych konfiguracji i ukrytych luk.

 • Ochrona danych wrażliwych

  Firmy uruchamiające nowe aplikacje oraz inicjatywy cyfrowe, muszą chronić rosnącą ilość krytycznych zasobów danych, hostowanych w połączonych środowiskach. CSS pomaga implementować i utrzymywać najlepsze praktyki w zakresie konfiguracji zabezpieczeń w celu ochrony danych.

 • Zarządzanie tożsamościami i dostępem

  Firmy muszą chronić się przed kradzieżą uwierzytelnień oraz zapewnić sprawne logowanie jednokrotne (SSO) poprzez identyfikację wieloskładnikową dla wszystkich użytkowników. CSS pomaga uprościć zarządzanie tożsamościami i zwiększyć kontrolę dostępu pomiędzy aplikacjami.

Logo Vodafone

„Wspólnie z Oracle modernizujemy tysiące lokalnych obciążeń baz danych i powiązanych aplikacji przy użyciu bezpiecznego, w pełni funkcjonalnego lokalnego regionu chmury i obniżamy przy tym nasze koszty”.

Scott Pettydyrektor ds. cyfryzacji i informacji w Vodafone

Dlaczego warto wybrać usługi Oracle Managed Security Services?

 • Minimalizacja ryzyka

  Ograniczaj ryzyko naruszenia i kradzieży danych poprzez szybkie wprowadzenie dostosowanych zabezpieczeń na przestrzeni całego stosu technologii Oracle.

 • Przyspieszone wykrywanie zagrożeń

  Zwiększ widoczność luk i zagrożeń dzięki zaawansowanym narzędziom, raportom i okresowym skanom infrastruktury i aplikacji internetowych.

 • Zaawansowane i skalowalne zabezpieczenia

  Szybko spełniaj wymagania w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa, korzystając ze sprawdzonej wiedzy z zakresu zabezpieczeń i zarządzania.

 • Kompleksowa ochrona

  Zmniejszyć obciążenie zespołów IT rutynowymi zadaniami dzięki kompleksowemu zarządzaniu zabezpieczeniami, w tym ciągłemu monitorowaniu i raportowaniu.

Zacznij korzystać z usług Oracle Customer Success Services.

Poznaj Oracle Managed Security Services

 • Zapobieganie lukom i zagrożeniom

  Usługi Oracle Vulnerability Assessment Services zapewniają kwartalne skanowania infrastruktury i aplikacji internetowych, pomagające wykrywać błędne konfiguracje. Usługa Oracle Web Application Firewall (WAF) implementuje rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure WAF i monitoruje ostrzeżenia, pomagając chronić przed atakami aplikacje mające styczność z Internetem. Usługa Oracle Security Penetration Testing symuluje ataki na aplikację mającą styczność z Internetem, aby znaleźć luki, zanim zostaną one wykorzystane.

 • Zabezpieczenie i ochrona danych

  Usługa Oracle Database Security Risk Assessment pomaga identyfikować luki w konfiguracji baz danych i zaleca szczegółowe działania mające na celu ograniczenie ryzyka. Usługa Oracle Advanced Data Security Service korzysta z rozwiązania Oracle Data Safe do ciągłego monitorowania zgodności zabezpieczeń i zarządzania audytami. Usługa Database Security Services Oracle oferuje porady od ekspertów i kompleksowe zarządzanie rozwiązaniami zabezpieczającymi bazy danych Oracle Database. Pomaga szyfrować dane, zarządzać kluczami, maskować dane produkcyjne w systemach nieprodukcyjnych, egzekwować rozdzielenie obowiązków ograniczania w celu ograniczenia dostępu do danych oraz alarmować o podejrzanych działaniach w bazie danych.

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

  Usługi Oracle Managed Identity and Access Management (IAM) pomagają przejrzyście integrować i obsługiwać Oracle IAM z docelowymi aplikacjami i usługami katalogowymi. Funkcje zarządzania zmianami przyspieszają integrację nowych aplikacji i pomagają odpowiednio skonfigurować synchronizację katalogów, połączenia uwierzytelniające i sfederowane uwierzytelnianie. Konfiguracja raportów kontroli dostępu pomaga zidentyfikować potencjalne złośliwe próby jego uzyskania i egzekwować zasady najniższych potrzebnych uprawnień. Spełnij określone wymagania dotyczące zabezpieczeń i zapewnij użytkownikom zunifikowane środowisko SSO.

 • Zarządzanie zabezpieczeniami i zgodność z przepisami

  Specjalista ds. zabezpieczeń Oracle jest wyznaczonym doradcą ds. bezpieczeństwa, który rozumie standardy bezpieczeństwa Oracle w kontekście zasad organizacji i wymogów prawnych. Usługi Oracle Managed Compliance Services pomagają w zarządzaniu środowiskiem zgodnie z wymaganiami branżowymi i prawnymi, zapewniając regularne przeglądy zabezpieczeń, porady oraz pomoc w dokumentacji i raportowaniu. Usługi CSS w zakresie zgodności koncentrują się na przepisach dotyczących przemysłu kart płatniczych (PCI), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) i GxP w celu zapewnienia zgodności z niektórymi wymaganiami FDA 21 CFR Part 11 w USA oraz Aneksu 11 w EU.

Oracle Managed Security Services rozwiązuje problemy

 • Wczesne wdrożenie

  Wdrażaj nowe technologie i szybko wprowadzaj nowe funkcje bez narażania systemów i procesów na nowe luki w zabezpieczeniach.

 • Nowe złośliwe rozwiązania

  Stale rozwijaj swoje środki cyberbezpieczeństwa, aby chronić powierzchnię ataku przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami.

 • Brak specjalistów ds. zabezpieczeń

  Staw czoła rosnącym wymaganiom w zakresie cyberbezpieczeństwa, utrzymując jednocześnie mały wewnętrzny zespół IT dzięki pomocy ze strony wykwalifikowanych ekspertów ds. bezpieczeństwa.

 • Środowisko użytkownika

  Zachowaj hermetyczne zabezpieczenia, jednocześnie zapewniając płynne środowisko użytkownika dzięki szybkiemu dostępowi i sfederowanemu mechanizmowi jednokrotnego logowania (SSO) do różnych aplikacji.

Zasoby