Suwerenność danych i Oracle Fusion Cloud Applications Suite

W dzisiejszych czasach organizacje muszą wiedzieć, gdzie są przechowywane ich dane i które encje mają do nich dostęp. Potrzebują w tym celu dostawcy chmury, który oferuje nie tylko przejrzystość co do miejsca przechowywania danych, ale także umożliwia oferowanie różnych ofert w różnych krajach, w połączeniu z solidnymi protokołami i standardami zabezpieczeń danych.

Oracle Fusion Cloud Applications Suite oferuje kilka opcji, które klienci mogą wykorzystywać do zrealizowania swoich potrzeb w zakresie suwerenności danych, w zależności od wymagań biznesowych, branży i lokalizacji.

Oracle SaaS@Customer

Organizacje mogą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie przechowywania danych w kraju, subskrybując usługę Oracle SaaS@Customer Oracle dostarcza sprzęt do centrów danych i może instalować aplikacje Oracle Fusion Cloud (ERP, HCM, SCM, Sales), aplikacje Oracle Enterprise Performance Management (EPM) bądź obie te opcje. Oracle przeprowadza zdalną konserwację systemu poprzez sieć lub za pośrednictwem lokalnego personelu. Pozwala to umożliwić organizacjom konsolidację aplikacji i baz danych w zoptymalizowanej, wysokowydajnej infrastrukturze chmurowej bezpośrednio we własnym centrum danych.

SaaS for Dedicated Region Cloud@Customer

Ta opcja dostarcza Oracle Cloud Infrastructure (OCI) prosto do klienta, wraz z funkcjami Oracle Public Cloud. SaaS for Dedicated Region Cloud Customer umożliwia klientowi uruchamianie pakietu Oracle Fusion Applications Suite w infrastrukturze OCI zarządzanej zdalnie przez Oracle w centrum danych klienta.

United Kingdom Government Cloud

Podmioty rządowe Wielkiej Brytanii, w tym sponsorowani przez rząd partnerzy, integratorzy i dostawcy usług dla rządu Wielkiej Brytanii, mogą być hostowani w United Kingdom Government Cloud firmy Oracle. Dostęp do systemów i danych UK Government Cloud jest możliwy jedynie dla personelu Oracle z brytyjskim obywatelstwem, rezydującym w Wielkiej Brytanii i posiadającym co najmniej uprawnienia na poziomie Security Check.

United States Government Cloud

Jeśli organizacja należy do rządu federalnego, stanowego lub lokalnego w Stanach Zjednoczonych lub działa w zatwierdzonej branży, na przykład jako szpital, zakład energetyczny, instytucja edukacyjna lub badawcza, może mieć uprawnienia do hostingu w United States Government Cloud. Partnerzy, integratorzy i dostawcy kwalifikujących się podmiotów rządowych w Stanach Zjednoczonych mogą również kwalifikować się do hostowania w US Government Cloud. Dane i systemy tego rozwiązania są zarządzane jedynie przez obywateli USA. Oracle dostosowuje systemy do struktur zabezpieczeń informacji władz federalnych USA.

United States Department of Defense Cloud

Jeśli organizacja jest częścią Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, może to oznaczać uprawnienia do hostingu w United States Department of Defense Cloud (PDF). Dane i systemy tego rozwiązania są zarządzane jedynie przez obywateli USA. Oracle zarządza systemami, dostosowując je do wymagań wynikających z zabezpieczeń Departamentu Obrony.

European Union Restricted Access

Usługa chmurowa Oracle European Union Restricted Access dla wybranych aplikacji Oracle Fusion została stworzona z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań związanych z suwerennością danych i prywatnością naszych klientów w UE. Wszystkie instancje obsługi klienta, jego dane w tych środowiskach, a także powiązane dane potencjalnie zawierające dane klientów, na przykład zrzut pamięci, są przechowywane wyłącznie w centrach danych znajdujących się na terenie UE. Ponadto, ograniczając dostęp personelu Oracle do danych klientów i danych diagnostycznych zgodnie z miejscem pracy, jedynie mieszkający w UE inżynierowie Oracle mogą zarządzać usługami i ich utrzymaniem. Nowa architektura, która ma zostać wprowadzona w 2023 roku, będzie oferować dodatkowe miejsce do przechowywania danych w UE. Odwiedź stronę Ograniczony dostęp w Unii Europejskiej.

Break Glass i Key Management

Break Glass for Oracle Fusion umożliwia klientom ograniczenie i kontrolowanie dostępu firmy Oracle do danych klientów przechowywanych w bazie danych aplikacji Oracle Fusion Cloud dla wybranych usług ERP, HCM, Sales i SCM. Za pomocą Break Glass for Fusion Cloud Service klienci mogą kontrolować dostęp do haseł bazy danych Oracle Fusion Cloud Applications umożliwiających dostęp na poziomie danych. Dzięki zastosowaniu Oracle Break Glass, pracownicy Oracle mogą uzyskać dostęp do środowiska chmury klienta w celu rozwiązywania problemów jedynie jeśli klient wyrazi na to zgodę. Oprócz tak kontrolowanego dostępu dane spoczynkowe są zabezpieczane za pomocą Oracle Transparent Data Encryption (TDE) i Oracle Database Vault.

Potrzebne dodatkowe informacje: Jeśli masz inne pytania dotyczące zabezpieczeń SaaS w Oracle, pamiętaj że masz dostęp do naszego wypełnionego kwestionariusza CAIQ (PDF), zawierającego odpowiedzi na wiele typowych pytań dotyczących zabezpieczeń.