Identity and Access Management (IAM)

Rozwiązania Oracle do zarządzania tożsamością i dostępem zabezpieczają dostęp do firmowych aplikacji we wdrożeniach chmurowych i lokalnych.

Unowocześnianie zarządzania tożsamością i dostępem z Oracle (1:33)
Omdia Market Radar: Zarządzanie i administrowanie tożsamością w 2022 r.

Przeczytaj raport Omdia Market Radar dotyczący zarządzania i administrowania tożsamością (IGA), aby uzyskać szczegółowy przegląd obecnego rynku. Dowiedz się, dlaczego firma Oracle otrzymała tytuł lidera w dziedzinie IGA.

KuppingerCole Leadership Compass: Warstwy tożsamości (2022)

Dowiedz się więcej o rynku warstw tożsamości oraz o tym, jak Oracle IAM może pomóc Twojej organizacji.

Chmura: omówienie dla kierownictwa

Dowiedz się więcej o najnowszych aktualizacjach usługi OCI IAM od wiceprezesa Oracle, Jeppe Larsena.

Bezpieczna kontrola dostępu do firmowych procesów

Elastyczna ochrona procesów

Rozwiązania do zarządzania tożsamością Oracle Identity i dostępem Access Management oferują różne opcje wdrażania, dzięki czemu mogą skutecznie chronić procesy zarówno chmurowe, jak i lokalne. Klienci mają teraz możliwość wyboru rozwiązania do zarządzania tożsamościami spełniającego ich konkretne potrzeby: chmurowe zarządzanie tożsamością w formie usługi (IDaaS), tradycyjne oprogramowanie rozprowadzane w przedsiębiorstwie lub integrowaną usługę zarządzania dostępem do infrastruktury chmurowej.

Uzyskaj więcej informacji o usłudze OCI Identity and Access Management

Uzyskaj więcej informacji o usłudze Oracle Access Governance

Zintegrowany system zarządzania tożsamością o wysokim poziomie skalowalności

Rozwiązania Oracle do zarządzania tożsamością można skalować tak, aby były w stanie obsługiwać miliony użytkowników. Systemy te są zintegrowane z platformą Oracle Cloud Infrastructure i aplikacjami, pomagając przedsiębiorstwom przestrzegać obowiązujących przepisów i obniżać koszty operacyjne.

Dowiedz się więcej o usłudze OCI Identity and Access Management

Zaawansowane i elastyczne funkcje zarządzania tożsamością

Rozwiązanie Oracle Identity and Access Management Suite 12c oferuje wiele możliwości konfiguracji. Można je wdrożyć w formie lokalnego oprogramowania lub w instancji Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Zapewnia bezpieczny dostęp pracownikom, kontrahentom, partnerom i klientom, umożliwiając firmom wdrażanie procesów u dowolnego dostawcy infrastruktury i korzystanie przy tym z różnych kanałów dostępu. Klienci mogą rozszerzyć swoje możliwości w chmurze o usługę Oracle Access Governance, działającą natywnie w chmurze, umożliwiającą prowadzenie przeglądów okresowych i weryfikacji dostępu.

Uzyskaj więcej informacji na temat Oracle Access Governance

KuppingerCole na temat strategii firmy Oracle w zakresie zarządzania tożsamością (PDF)

Wbudowane narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem

Chmurowe zarządzanie tożsamością i dostępem, pozwalające firmom kontrolować dostęp do najważniejszych zasobów powiązanych z ich działalnością, korzystające z prostych do definiowania zasad i reguł obejmujących wiele różnych aplikacji chmurowych i lokalnych.

Dowiedz się więcej o usłudze OCI Identity and Access Management

Przedstawiamy usługę Oracle Access Governance

Szybko przeprowadzaj pełny przegląd dostępów, korzystając z analiz normatywnych dostępnych w tej nowej chmurowej usłudze zarządzania.

Podziel się swoją opinią

Chcemy poznać Twoją opinię! Wspieraj decydentów ds. IT, przekazując swoje opinie na temat rozwiązań Oracle Identity and Access Management. Twoja opinia jest niezwykle cenna, gdyż pomaga w kształtowaniu dalszego rozwoju tych rozwiązań. Rozważ poświęcenie 15 minut na wypełnienie anonimowej recenzji Gartner Peer Insights Review.

OIG to bogaty produkt z funkcjami, które pomogły nam w zaspokojeniu ogólnych potrzeb biznesowych. Mamy szeroki wybór produktów, których wymagania óżnych rodzajów integracji zostały zrealizowane.

Inżynier oprogramowania, rząd


Recenzje serwisu Gartner Peer Insights stanową subiektywne opinie poszczególnych użytkowników końcowych w oparciu o ich własne doświadczenia i nie reprezentują poglądów firmy Gartner ani jej partnerów.

Produkty do zarządzania tożsamością i dostępem

Łatwe i bezpieczne zarządzanie tożsamością na żądanie

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management udostępnia chmurową usługę identyfikacji i dostępu, stanowiącą integralną część każdego środowiska hybrydowego i wielochmurowego. Dzięki wysoce adaptacyjnym zasadom dostępu i funkcjom obsługującym wiele różnych aplikacji IT i usług, Oracle może pomóc w błyskawicznym wdrożeniu użytkowników i usług oraz osiągnięciu założonych celów w zakresie bezpieczeństwa.

Korzyści
 • Natywna platforma chmurowa IDaaS
 • Obsługuje środowiska wielochmurowe i lokalne
 • Integruje funkcje zarządzania tożsamością z niestandardowymi aplikacjami klienta za pomocą otwartych interfejsów API
 • Identyfikuje ryzyko na podstawie kontekstów i logiki biznesowej uwzględniającej ryzyko w oparciu o informacje ze współpracujących rozwiązań
 • Zapewnia skalowanie i dodatkową pojemność na żądanie
 • Zarządzaj uprawnieniami użytkowników i dostępu
 • Obejmuje zaawansowane usługi identyfikacji adaptacyjnej
 • Zunifikowana tożsamość korzystająca z jednokrotnego logowania

Elastyczne i intuicyjne zarządzanie tożsamością w chmurze

Oracle Access Governance to natywne rozwiązanie chmurowe, spełniające wymagania w zakresie zarządzania i zgodności z przepisami dla różnych aplikacji, zadań przetwarzania, infrastruktury i platform tożsamości. Zwiększaj widoczność i identyfikuj nieprawidłowości w celu zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Maksymalizuj możliwości zarządzania, korzystając z elastyczności w obsłudze środowisk chmurowych i lokalnych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki, Oracle Access Governance oferuje intuicyjne środowisko użytkownika, zapewniające rekomendacje i spostrzeżenia dotyczące uprawnień dostępu, zachowań i zagrożeń.

Korzyści
 • Skróć złożoność procesu dzięki zastosowaniu samoobsługowych narzędzi do weryfikacji dostępu
 • Z łatwością wyodrębniaj dane uprawnienia, korzystając z koncentratora tożsamości
 • Uzyskaj spójność w zakresie uprawnień, wprowadzając poprawki na przestrzeni systemów
 • Uruchamiaj kampanie mikrocertyfikacyjne
 • Zapewnij użytkownikom intuicyjne środowisko do pracy
 • Zwiększ skuteczność dzięki zastosowaniu skonsolidowanych raportów dotyczących dostępu
 • Obsługa środowisk hybrydowych

Kompleksowe zarządzanie dostępem do aplikacji, danych i zasobów internetowych

Rozwiązanie Oracle Access Management bezproblemowo integruje tożsamości i systemy w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i dowolną metodą, wykorzystując do tego kompleksowe, uwzględniające ryzyko mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i jednokrotnego logowania (SSO).

Korzyści
 • Umożliwia bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu i czasie
 • Bezproblemowe logowanie jednokrotne do dowolnej aplikacji z dowolnego urządzenia
 • Zarządzanie całym procesem i proste egzekwowanie zabezpieczeń
 • Uwierzytelnianie uwzględniające ryzyko oraz proaktywne zapobieganie oszustwom w czasie rzeczywistym
 • Model przetwarzania kontekstowego, który automatycznie gromadzi, rozpowszechnia i wykorzystuje informacje o tożsamościach, urządzeniach i położeniu geograficznym
 • Obsługa wielu różnych branżowych standardów autoryzacji zwiększająca bezpieczeństwo i elastyczność
 • Współpraca z różnymi aplikacjami natywnymi, niestandardowymi i zewnętrznymi, serwerami aplikacji, platformami gromadzenia danych, serwerami usług katalogowych, portalami i systemami zarządzania treścią

Szybsze osiąganie zgodności z przepisami i regulacjami na dużą skalę

Rozwiązanie Oracle Identity Governance jest uznawane za jedno z najbardziej kompletnych rozwiązań do zarządzania tożsamościami. Oferuje m.in funkcje administrowania użytkownikami, zarządzania uprzywilejowanymi kontami i analizy tożsamości, a także zaawansowane narzędzia analityczne pozwalające wyciągać praktyczne wnioski.

Korzyści
 • Zintegrowana obsługa administracyjna dla ról i użytkowników
 • Samoobsługowy dostęp i samodzielne zarządzanie rolami
 • Rozwiązywanie problemów w pętli zamkniętej za pomocą wbudowanych funkcji administracyjnych i analitycznych, co spełnia lokalne wymogi ustawowe
 • Kompleksowy obraz zdarzeń dostępu użytkowników, z pulpitami i raportami podpowiadającymi konkretne działania

Skalowalne i niezawodne rozwiązanie katalogowe

Oracle Directory Services to zintegrowane rozwiązanie katalogowe dla wdrożeń w przedsiębiorstwie, zaprojektowane z myślą o potrzebach środowisk chmurowych, mobilnych i społecznościowych.

Korzyści
 • System katalogowy, który łączy w sobie funkcje przechowywania, serwera proxy, synchronizacji i wirtualizacji
 • Skalowalność i niezawodność z obsługą wielu platform zapewniają doskonałą wydajność
 • Standardowe rozwiązanie upraszcza zarządzanie i instalowanie dzięki szerokiej gamie opcji sprzętu i systemów operacyjnych, co zwiększa elastyczność i możliwości personalizacji

System zarządzania tożsamością i dostępem dla placówek opieki zdrowotnej

Integracja rozwiązań Oracle IAM i Cerner Millennium upraszcza zarządzanie tożsamością i dostępem w placówkach opieki zdrowotnej, umożliwiając płynne przydzielanie i odbieranie zasobów użytkownikom. Placówki te mają już do dyspozycji efektywne mechanizmy zatwierdzania na potrzeby wspomagania procesów biznesowych opartych na tożsamości i mogą zapewnić zgodność z przepisami w drodze certyfikacji okresowych i opartych na zdarzeniach.


Dowiedz się o nowościach w usłudze OCI Identity and Access Management

Przeczytaj o migracji do nowo rozszerzonej usługi OCI IAM.

Przykłady wdrożeń systemu zarządzania tożsamościami u klientów

Więcej historii klientów
Sektor publiczny
Miasto i hrabstwo San Francisco wybierają platformę Oracle, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i poprawić środowisko użytkownika z platformą OCI Identity and Access Management
Ubezpieczenie motoryzacyjne
NRMA zarządza ryzykiem związanym z działaniami cybernetycznymi, korzystając z Oracle Cloud
Szkolnictwo wyższe
University of Colorado Denver i Anschutz Medical Campus centralizują tożsamości, korzystając z platformy Oracle
Usługi finansowe
Equitas Small Finance Bank rozwiązuje problemy związane z cyberbezpieczeństwem dzięki zastosowaniu platformy Oracle
Produkcja
HNI modernizuje zarządzanie tożsamością w przedsiębiorstwie, korzystając z Oracle Cloud
Produkcja
Firma Avatack dostrzega 80% poprawę wydajności dzięki zastosowaniu Oracle Cloud
15 MAJA 2023 R/

Ogłoszenie usługi Oracle Access Governance for OCI

Pavana Jain, wiceprezes ds. zarządzania produktami, Oracle IAM

Z radością ogłaszamy ważną aktualizację usługi chmury Oracle Access Governance: Oracle Access Governance for OCI. Zapewnia ona pełny wgląd w uprawnienia na przestrzeni przedsiębiorstwa i wykazanie, kto ma dostęp do składników Oracle Cloud Infrastructure za pomocą przeglądów zasad OCI IAM i innych funkcji.

Polecane wpisy na blogu IAM

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Gotowość na chmurę

Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie. Zarejestruj się raz i uzyskaj dostęp do dwóch bezpłatnych ofert.

Społeczność

Dołącz do społeczności użytkowników

Cloud Customer Connect to wiodąca społeczność internetowa Oracle, poświęcona chmurze. Ma ponad 200 000 członków, a jej celem jest wspieranie współpracy między użytkownikami oraz umożliwienie dzielenia się najlepszymi praktykami, aktualizacjami produktów i opiniami.

Szkolenia dotyczące chmury

Szkolenia i warsztaty na żywo dotyczące usługi Oracle Access Governance

Podczas tych bezpłatnych warsztatów online poznasz nowe funkcje i możliwości usługi Oracle Access Governance. Ponadto dowiesz się, jak korzystać z jej intuicyjnego środowiska użytkownika i mechanizmów analityki normatywnej w kontekście kontroli dostępu.

Może Cię też zainteresować

Trendy w bezpieczeństwie

Zwiększ bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa

Często zadawane pytania

Uzyskaj odpowiedzi

Partnerzy Oracle IAM

Znajdź partnerów Oracle wspomagających przejście na IAM

Oracle Identity and Access Management — pierwsze kroki


Oracle Cloud Marketplace

Pobierz gotowe rozwiązania w wersji IDM ze sklepu Oracle Cloud Marketplace.


Wypróbuj rozwiązanie Oracle Cloud Security

Zabezpiecz swoją chmurę hybrydową.

Raporty analityczne

Przeczytaj najnowsze raporty analityczne dotyczące rozwiązań Oracle IAM i  zabezpieczeń.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniach do zarządzania tożsamością.