Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Identity and Access Management (IAM)

Rozwiązania Oracle do zarządzania tożsamością i dostępem zabezpieczają dostęp do firmowych aplikacji we wdrożeniach chmurowych i lokalnych.

KuppingerCole Executive View: Oracle Identity Governance

Przeczytaj, jak Oracle odpowiada na ewoluujące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie nadzoru nad tożsamościami.

KuppingerCole Leadership Compass: Zarządzanie i administrowanie tożsamością w 2021

Poznaj kryteria pomyślnego wdrożenia IGA.

Chmura: omówienie dla kierownictwa

Dowiedz się więcej o najnowszych aktualizacjach usługi OCI IAM od wiceprezesa Oracle, Jeppe Larsena.

Bezpieczna kontrola dostępu do firmowych procesów

Elastyczna ochrona procesów

Rozwiązania Oracle do zarządzania tożsamością i dostępem oferują różne opcje wdrażania, dzięki czemu mogą skutecznie chronić procesy zarówno chmurowe, jak i lokalne. Klienci mogą wybrać rozwiązanie do zarządzania tożsamością spełniające ich konkretne potrzeby — może to być chmurowe rozwiązanie do zarządzania tożsamością udostępniane w formie usługi (identity as a service, IDaaS), tradycyjne oprogramowanie wdrażane w przedsiębiorstwie lub zintegrowana usługa zarządzania tożsamością służąca do zarządzania dostępem do infrastruktury chmurowej.

Dowiedz się więcej o usłudze OCI Identity and Access Management

Zintegrowany system zarządzania tożsamością o wysokim poziomie skalowalności

Rozwiązania Oracle do zarządzania tożsamością można skalować tak, aby były w stanie obsługiwać miliony użytkowników. Systemy te są zintegrowane z platformą Oracle Cloud Infrastructure i aplikacjami, pomagając przedsiębiorstwom przestrzegać obowiązujących przepisów i obniżać koszty operacyjne.

Dowiedz się więcej o usłudze OCI Identity and Access Management

Zaawansowane i elastyczne funkcje zarządzania tożsamością

Rozwiązanie Oracle Identity and Access Management Suite 12c jest wysoce konfigurowalne. Można je wdrożyć albo jako lokalne oprogramowanie, albo w instancji Oracle Cloud Infrastructure. Zapewnia bezpieczny dostęp pracownikom, kontrahentom, partnerom i klientom, umożliwiając firmom wdrażanie procesów u dowolnego dostawcy infrastruktury i korzystanie przy tym z różnych kanałów dostępu.

Sprawdź, co KuppingerCole mówi o strategii Oracle dotyczącej tożsamości

Wbudowane narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem

Chmurowe zarządzanie tożsamością i dostępem, pozwalające firmom kontrolować dostęp do najważniejszych zasobów powiązanych z ich działalnością, korzystające z prostych do definiowania zasad i reguł obejmujących wiele różnych aplikacji chmurowych i lokalnych.

Dowiedz się więcej o usłudze OCI Identity and Access Management

Dowiedz się o nowościach w usłudze OCI Identity and Access Management

Przeczytaj o migracji do nowo rozszerzonej usługi OCI IAM.

Podziel się swoją opinią

Chcemy poznać Twoją opinię! Wspieraj decydentów ds. IT, przekazując swoje opinie na temat rozwiązań Oracle Identity and Access Management. Twoja opinia jest niezwykle cenna, gdyż pomaga w kształtowaniu dalszego rozwoju tych rozwiązań. Rozważ poświęcenie 15 minut na wypełnienie anonimowej recenzji Gartner Peer Insights Review.

OIG to bogaty produkt z funkcjami, które pomogły nam w zaspokojeniu ogólnych potrzeb biznesowych. Mamy szeroki wybór produktów, których wymagania óżnych rodzajów integracji zostały zrealizowane.

Inżynier oprogramowania, rząd


Recenzje serwisu Gartner Peer Insights stanową subiektywne opinie poszczególnych użytkowników końcowych w oparciu o ich własne doświadczenia i nie reprezentują poglądów firmy Gartner ani jej partnerów.

Produkty do zarządzania tożsamością i dostępem

Łatwe i bezpieczne zarządzanie tożsamością na żądanie

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management udostępnia chmurową usługę identyfikacji i dostępu, stanowiącą integralną część każdego środowiska hybrydowego i wielochmurowego. Dzięki wysoce adaptacyjnym zasadom dostępu i funkcjom obsługującym wiele różnych aplikacji IT i usług, Oracle może pomóc w błyskawicznym wdrożeniu użytkowników i usług oraz osiągnięciu założonych celów w zakresie bezpieczeństwa.

Korzyści
 • Natywna platforma chmurowa IDaaS
 • Obsługuje środowiska wielochmurowe i lokalne
 • Integruje funkcje zarządzania tożsamością z niestandardowymi aplikacjami klienta za pomocą otwartych interfejsów API
 • Identyfikuje ryzyko na podstawie kontekstów i logiki biznesowej uwzględniającej ryzyko w oparciu o informacje ze współpracujących rozwiązań
 • Zapewnia skalowanie i dodatkową pojemność na żądanie
 • Zarządzaj uprawnieniami użytkowników i dostępu
 • Obejmuje zaawansowane usługi identyfikacji adaptacyjnej
 • Zunifikowana tożsamość korzystająca z jednokrotnego logowania

Kompleksowe zarządzanie dostępem do aplikacji, danych i zasobów internetowych

Rozwiązanie Oracle Access Management bezproblemowo integruje tożsamości i systemy w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i dowolną metodą, wykorzystując do tego kompleksowe, uwzględniające ryzyko mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i jednokrotnego logowania (SSO).

Korzyści
 • Umożliwia bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu i czasie
 • Bezproblemowe logowanie jednokrotne do dowolnej aplikacji z dowolnego urządzenia
 • Zarządzanie całym procesem i proste egzekwowanie zabezpieczeń
 • Uwierzytelnianie uwzględniające ryzyko oraz proaktywne zapobieganie oszustwom w czasie rzeczywistym
 • Model przetwarzania kontekstowego, który automatycznie gromadzi, rozpowszechnia i wykorzystuje informacje o tożsamościach, urządzeniach i położeniu geograficznym
 • Obsługa wielu różnych branżowych standardów autoryzacji zwiększająca bezpieczeństwo i elastyczność
 • Współpraca z różnymi aplikacjami natywnymi, niestandardowymi i zewnętrznymi, serwerami aplikacji, platformami gromadzenia danych, serwerami usług katalogowych, portalami i systemami zarządzania treścią

Szybsze osiąganie zgodności z przepisami i regulacjami na dużą skalę

Rozwiązanie Oracle Identity Governance jest uznawane za jedno z najbardziej kompletnych rozwiązań do zarządzania tożsamościami. Oferuje m.in funkcje administrowania użytkownikami, zarządzania uprzywilejowanymi kontami i analizy tożsamości, a także zaawansowane narzędzia analityczne pozwalające wyciągać praktyczne wnioski.

Korzyści
 • Zintegrowana obsługa administracyjna dla ról i użytkowników
 • Samoobsługowy dostęp i samodzielne zarządzanie rolami
 • Rozwiązywanie problemów w pętli zamkniętej za pomocą wbudowanych funkcji administracyjnych i analitycznych, co spełnia lokalne wymogi ustawowe
 • Kompleksowy obraz zdarzeń dostępu użytkowników, z pulpitami i raportami podpowiadającymi konkretne działania

Skalowalne i niezawodne rozwiązanie katalogowe

Oracle Directory Services to zintegrowane rozwiązanie katalogowe dla wdrożeń w przedsiębiorstwie, zaprojektowane z myślą o potrzebach środowisk chmurowych, mobilnych i społecznościowych.

Korzyści
 • System katalogowy, który łączy w sobie funkcje przechowywania, serwera proxy, synchronizacji i wirtualizacji
 • Skalowalność i niezawodność z obsługą wielu platform zapewniają doskonałą wydajność
 • Standardowe rozwiązanie upraszcza zarządzanie i instalowanie dzięki szerokiej gamie opcji sprzętu i systemów operacyjnych, co zwiększa elastyczność i możliwości personalizacji

Przykłady wdrożeń systemu zarządzania tożsamościami u klientów


Logo Avatack
Logo Equitas Small Finance Bank
Logo HNI
Logo Outsourcing
Logo Pragmatyxs
Logo Ricoh
Logo Telefónica
Logo UoC
Logo San Francisco

San Francisco wybiera Oracle dla lepszych zabezpieczeń i obsługi użytkownika

Przykłady zastosowania rozwiązania Oracle Identity and Access Management

 • Rozwijanie firmy

  Ricoh wchodzi w nowe obszary działalności przy wsparciu rozwiązania Oracle Cloud Security

  Obejrzyj film (1:50)

9 listopada 2021 r.

Wprowadzenie do domen tożsamości OCI IAM

Matthew Flynn, główny menedżer produktu, Oracle

Firma Oracle od dwóch dekad przewodzi w dziedzinie zarządzania tożsamością i dostępem. Organizacje zawsze szukały sposobów wprowadzania innowacji, a jednocześnie bezpiecznego zarządzania dostępem i uprawnieniami do swoich aplikacji i usług. W dzisiejszych czasach rozwiązania IAM muszą być bardziej elastyczne, łatwiejsze w użyciu i zgodne z filozofią bezpieczeństwa opartą na całkowitym braku zaufania. Dowiedz się więcej o udostępnianej przez chmurę usłudze IAM Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management.


Zasoby

Gotowość na chmurę

Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie. Zarejestruj się raz i uzyskaj dostęp do dwóch bezpłatnych ofert.

Społeczność

Dołącz do społeczności użytkowników

Cloud Customer Connect to wiodąca społeczność internetowa Oracle, poświęcona chmurze. Ma ponad 200 000 członków, a jej celem jest wspieranie współpracy między użytkownikami oraz umożliwienie dzielenia się najlepszymi praktykami, aktualizacjami produktów i opiniami.

Szkolenia dotyczące chmury

Zdobądź umiejętności związane z bezpieczeństwem Oracle Cloud

Oracle University oferuje wieloformatowe szkolenia i certyfikaty mające na celu zapewnienie sukcesu całej organizacji.

Może Cię też zainteresować

Threat Intelligence

Najlepsze praktyki i wskazówki w zakresie zabezpieczeń w chmurze

Często zadawane pytania

Uzyskaj odpowiedzi

Partnerzy Oracle IAM

Znajdź partnerów Oracle wspomagających przejście na IAM

Pierwsze kroki


Oracle Cloud Marketplace

Pobierz gotowe rozwiązania w wersji IDM ze sklepu Oracle Cloud Marketplace.


Wypróbuj rozwiązanie Oracle Cloud Security

Zabezpiecz swoją chmurę hybrydową.

Uzyskaj informacje analityczne o zagrożeniach

Pobierz najnowszy raport Oracle i KPMG dotyczący zagrożeń w chmurze.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniach do zarządzania tożsamością.