Czym jest rozwiązanie Cloud Security Posture Management (CSPM)?

Zarządzanie stanem bezpieczeństwa w chmurze (CSPM) to odpowiedź na rosnące wymagania organizacji, mające na celu rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i niewłaściwą konfiguracją usług w chmurze publicznej. Usługa jest używana do oceny ryzyka, wizualizacji, reakcji na incydenty, zgodności, monitorowania i integracji DevOps. Klienci zazwyczaj używają usług CSPM do wykrycia błędnie skonfigurowanych zasobów, rozpoznawania ryzykownych i niezabezpieczonych działań w różnych aplikacjach i usługach w chmurze oraz udostępnienia wglądu administratorom zabezpieczeń w celu wykrycia i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem w chmurze.

Dlaczego CSPM ma krytyczne znaczenie?

Określanie i utrzymywanie środowiska chmury wiąże się z tysiącami ustawień, które należy skonfigurować i kontrolować. W miarę ze stopniowym postrzeganiem chmury jako „normalnego” stanu nowoczesnej informatyki, wyzwania związane z zabezpieczeniem systemów opartych na chmurze mogą stać się coraz bardziej złożone. Ponieważ dane są jednym z najważniejszych zasobów dla każdej organizacji, ważne jest ich zabezpieczenie przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem i wszelkimi błędnymi konfiguracjami. Z punktu widzenia zgodności, naruszenia danych, nieudane audyty i niespełnione wymogi prawne wciąż prowadzą do utraty reputacji, kapitału własnego lub własności intelektualnej oraz do ponoszenia kar pieniężnych. Nadużycie uwierzytelnień jest od lat najpopularniejszym wektorem ataku , ale może wkrótce utracić ten wątpliwy zaszczyt na rzecz błędnych konfiguracji wdrożeń w chmurze.

Powszechne błędy konfiguracji wdrożenia w chmurze

Istnieje wiele sposobów na niewłaściwe skonfigurowanie wdrożenia w chmurze. Może to mieć miejsce podczas początkowej konfiguracji lub przez cały okres aktywnego wdrożenia w chmurze. Nawet najbardziej doświadczeni programiści popełniali wiele błędów podczas konfiguracji. Otwarte obszary składowania mogą ułatwiać tworzenie aplikacji i współpracę w zakresie programowania z zamiarem rozwiązania problemu podczas wdrażania. Łatwo jest przegapić ustawienie lub zapomnieć o zmianie konfiguracji ze względu na stopień wyrafinowanie nowoczesnych aplikacji. Do typowych błędnych konfiguracji należą:

 • Definiowanie nadmiernie rozluźnionych zasad zabezpieczających dostęp
 • Zapewnienie otwartego dostępu do niezaszyfrowanych obszarów składowania
 • Niezabezpieczone ścieżki łączności internetowej
 • Niewłaściwie skonfigurowane wirtualizowane funkcje sieciowe
 • Specyficzne dla aplikacji ustawienie dla każdej zdefiniowanej instancji

Dlaczego tradycyjne i lokalne zabezpieczenia są niewystarczające w przypadku chmury?

Tradycyjne, lokalne zabezpieczenia obejmują zapory sieciowe, systemy wykrywania/zapobiegania włamaniom (IDS/IPS) oraz inne środki bezpieczeństwa obwodowego, mające na celu ochronę centrów danych. Pomimo tego, że środki te zapewniają pewną ochronę, technologia chmury w dzisiejszych czasach musi ciągle dostosowywać się do zmian, wraz z postępującą migracją aplikacji, danych i zadań przetwarzania w organizacjach do chmury. Some of those security challenges that come up in a cloud include:

 • Procesy manualne nie mogą nadążyć za skalą i szybkością rozwoju nowych zagrożeń powiązanych z prostymi błędami w konfiguracji
 • Brak centralizacji wybitnie utrudnia zapewnienie widoczności potencjalnych błędnych konfiguracji
 • „Granica” chmury uległa zatarciu, ponieważ pracownicy uzyskują do niej dostęp z dowolnego miejsca

W jaki sposób działa zarządzanie stanem bezpieczeństwa w chmurze?

Zarządzanie stanem bezpieczeństwa w chmurze oferuje zasoby związane ze słabymi punktami zabezpieczeń wynikających z konfiguracji, a także operatorów i użytkowników do ryzykownych działań. Po wykryciu problemu przedstawione mogą zostać sugestie lub pomoc w celu podjęcia działań naprawczych na podstawie konfiguracji. Wymagania systemowe mogą być także definiowane dla grup zasobów, w celu egzekwowania zasad oraz automatycznej korekty i rejestracji ich naruszeń. CSPM udostępnia narzędzia niezbędne do identyfikacji, analizowania i naprawiania zdefiniowanych dzierżaw i przedziałów. CSPM zapewnia kompleksowy wgląd w infrastrukturę chmurową organizacji. Informacje te zapewnią widoczność poprzez:

 • Podsumowanie problemów SaaS, IaaS i PaaS, pomagające zmniejszyć ryzyko i zapewnić zgodność
 • Oceny zabezpieczeń i ryzyka
 • Praktyczne zalecenia
 • Mapę podejrzanych działań użytkowników

Każde działanie względem zasobu lub jego ustawienie, które może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, jest problemem. Zarządzanie stanem bezpieczeństwa w chmurze pomoże wykryć błędnie skonfigurowane zasoby i niebezpieczne działania dzierżawców, umożliwiając administratorom zabezpieczeń określenie i rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem chmury.

 

Korzyści płynące z zarządzania stanem bezpieczeństwa w chmurze

 • Ochrona dzierżaw klientów. Zaimplementuj strategię zarządzania bezpieczeństwem w chmurze, korzystając z globalnego i scentralizowanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa dzierżaw w chmurze publicznej.
 • Automatyzacja rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem. Zautomatyzuj działania zaradcze powiązane z zagrożeniami bezpieczeństwa dla prostych i złożonych problemów za pomocą przepisów bezpieczeństwa, pomagających zoptymalizować zasoby zespołu do działań dotyczących zabezpieczeń.
 • Kompleksowy wgląd w stan ryzyka. Oceniaj zabezpieczenia i ryzyko związane z dzierżawami w chmurze, korzystając z interfejsu użytkownika konsoli, a także z interfejsów programistycznych, takich jak API w chmurze, interfejsy wiersza poleceń, zestawom do tworzenia oprogramowania (SDK) itd.
 • Automatyzacja egzekwowania zasad bezpieczeństwa w chmurze. Zapobiegaj błędnym konfiguracjom zabezpieczeń chmury poprzez egzekwowanie założeń systemowych dla najważniejszych danych firmowych od samego początku oraz ograniczając zagrożenia bezpieczeństwa podczas całego cyklu życia chmury.
 • Zastosowanie biblioteki zasad z najlepszymi praktykami w zakresie zabezpieczeń. Zdobądź wdrożone doświadczenie w zakresie zabezpieczeń, chroniąc przedziały za pomocą zintegrowanej usługi zabezpieczeń w chmurze oraz biblioteki założeń systemowych dotyczących zabezpieczeń, pomagającej konfigurować zadania przetwarzania i chronić je.
 • Uzyskanie bezpieczeństwa w oparciu o przedziały. Przenieś odpowiedzialność za zabezpieczenia w systemach operacyjnych gości, aplikacjach i warstwach danych, korzystając z dogłębnego egzekwowania bezpieczeństwa w chmurze, zintegrowanego z wymogami bezpieczeństwa.