Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Znaczenie procesu zabezpieczania oprogramowania

Omówienie

Znaczenie procesu zabezpieczania oprogramowania (ang. software security assurance) rośnie, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie coraz bardziej polegają na oprogramowaniu jako metodzie ochrony swoich danych i środowisk komputerowych w chmurze. Ogromne koszty ewentualnych wycieków danych, coraz bardziej złożone przepisy oraz niezbędne koszty aktualizacji zabezpieczeń skłaniają zatem kierownictwa przedsiębiorstw do rozważenia wspomnianej kwestii oraz oceny praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa stosowanych przez dostawców technologii.

Oracle Software Security Assurance

Oracle Software Security Assurance (OSSA) to oferowana przez Oracle metodyka tworzenia zabezpieczeń na etapie projektowania, tworzenia, testowania i konserwacji produktów Oracle przeznaczonych do użytkowania lokalnie przez klientów oraz udostępnianych w środowisku Oracle Cloud. Głównym celem Oracle jest upewnienie się, że dostarczane produkty spełniają wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie najbardziej opłacalne opcje i korzyści płynące z ich zakupu.

Oracle Software Security Assurance to zestaw najlepszych w branży standardów, technologii i praktyk mających na celu:

Stymulowanie innowacji w dziedzinie zabezpieczeń. Oracle od dawna tworzy innowacyjne zabezpieczenia. Obecnie Oracle oferuje zatem doskonałe rozwiązania, które pomagają organizacjom wdrożyć spójną politykę bezpieczeństwa w centrum danych hybrydowej chmury i zarządzać nią: zabezpieczenia baz danych, zarządzanie tożsamością oraz monitoring i analityka bezpieczeństwa.

Ograniczanie liczby luk w zabezpieczeniach produktów Oracle. Do podstawowych elementów metodyki Oracle Software Security Assurance należą standardy bezpiecznego kodowania Oracle, obowiązkowe szkolenia dla deweloperów, rozwijanie umiejętności osób zajmujących się zabezpieczeniami w grupach deweloperów oraz stosowanie automatycznych narzędzi analitycznych i testowych.

Ograniczanie skutków wykorzystania luk w zabezpieczeniach w wydanych produktach. Oracle wyraźnie informuje klientów przypadkach i metodach usuwania luk w zabezpieczeniach. Oracle traktuje równo wszystkich klientów i w ramach programów Critical Patch Update i Security Alert oferuje najlepsze rozwiązania do usuwania takich luk.