Cennik Cloud Security

Zarządzanie dostępem

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle Access Governance Premium — użytkownik-pracownik (pierwszych 10 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance Premium — użytkownik-pracownik (więcej niż 10 000 i maksymalnie 30 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance Premium — użytkownik-pracownik (więcej niż 30 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance Premium — użytkownik-konsument

Użytkownik-konsument na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Cloud Workloads — użytkownik-pracownik (pierwszych 100 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Workloads — użytkownik-pracownik (więcej niż 10 000 użytkowników-pracowników i maksymalnie 30 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Workloads — użytkownik-pracownik (ponad 30 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Workloads — użytkownik-konsument

Użytkownik-konsument na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Cloud Infrastructure — użytkownik-pracownik (pierwszych 100 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc
Oracle Access Governance for Oracle Cloud Infrastructure — użytkownik-pracownik (więcej niż 100 000 użytkowników-pracowników)

Użytkownik-pracownik na miesiąc

Podstawowe zabezpieczenia

Usługa Cena £
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – bezpłatnie
Bezpłatnie
Oracle Cloud Infrastructure Audit
Bezpłatnie
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
Bezpłatnie
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection
Bezpłatnie
Cloud Guard
Bezpłatnie
Oracle Threat Intelligence Service
Bezpłatnie
Security Zones
Bezpłatnie
Vulnerability Scanning Service Bezpłatnie
Certyfikaty Bezpłatnie

Key Management

Usługa
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle Cloud Infrastructure – zarządzanie kluczami zewnętrznymi
Wersja kluczy na miesiąc
Oracle Cloud Infrastructure Key Management – Virtual Private Vault
Virtual Private Vault za godzinę
Oracle Cloud Infrastructure Key Management – Vault
Klucze chronione oprogramowaniem
Bezpłatnie
Klucze chronione przez HSM
(pierwsze 20 wersji kluczy bezpłatnie)
Wersja kluczy na miesiąc

Zapora sieciowa

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle Cloud Infrastructure – Network Firewall Instance – instancja na godzinę

Instancja na godzinę
Oracle Cloud Infrastructure – Network Firewall Data Processing – gigabajt przetworzonych danych (pierwsze 10240 gigabajtów przetworzonych danych)

Gigabajt przetworzonych danych
Oracle Cloud Infrastructure – Network Firewall Data Processing – gigabajt przetworzonych danych (ponad 10240 gigabajtów przetworzonych danych)

Gigabajt przetworzonych danych

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall

Produkt Cena £ Mierniki
Instancja
Instancja na miesiąc
Żądania
1 mln żądań przychodzących na miesiąc

Identity Cloud Service – usługi Universal Credit

Produkt Cena jednostkowa (użytkownik na miesiąc)
Oracle Identity Cloud Service – użytkownik firmowy
Oracle Identity Cloud Service – klient

OCI Identity and Access Management (OCI IAM)

Produkt Cena jednostkowa (użytkownik na miesiąc) Jednostka
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – użytkownik zewnętrzny – użytkownik na miesiąc
Liczba użytkowników w miesiącu
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – Oracle Apps Premium – użytkownik na miesiąc
Liczba użytkowników w miesiącu
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – Premium – użytkownik na miesiąc
Użytkownik na miesiąc
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – SMS – 1 wysłana wiadomość SMS (pierwsze 1000 wysyłanych wiadomości SMS)
1 wysłana wiadomość SMS
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – SMS – 1 wysłana wiadomość SMS (ponad 1000 wysyłanych wiadomości SMS)
1 wysłana wiadomość SMS
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – token – token (pierwsze 10 tys. tokenów na miesiąc)
Token
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – token – token (ponad 10 tys. tokenów na miesiąc)
Token
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management – replikacja – użytkownik na miesiąc
Liczba użytkowników w miesiącu