APEX Application Development

Oracle APEX Application Development (usługa APEX) to w pełni zarządzana platforma służąca do tworzenia i wdrażania na platformie Oracle Cloud nowoczesnych, mobilnych oraz opartych na chmurze i danych aplikacji w sposób niewymagający dużej ilości kodu. Użytkownicy biznesowi i programiści mogą tworzyć aplikacje dla przedsiębiorstw 20 razy szybciej niż w przypadku zwykłego kodowania — bez konieczności uczenia się złożonych technologii internetowych.

Wprowadzenie do firmowych aplikacji niskokodowych przy użyciu Oracle APEX (1:40)

APEX z nagrodą InfoWorld 2023 Technology of the Year Award

InfoWorld uznaje Oracle APEX za najlepszą w tym roku platformę rozwoju oprogramowania.

Seria webcastów: Innowacje biznesowe dzięki Oracle APEX

Obejrzyj nasz comiesięczny webcast, w którym omawiane są przypadki klientów z całego świata tworzących innowacyjne aplikacje wymagające niewielkiej ilości programowania za pomocą platformy Oracle APEX. Dowiedz się, jak rozwiązują swoje problemy biznesowe.

Gartner Peer Insights — wyróżnienie w kategorii Customers' Choice

Firma Oracle otrzymała wyróżnienie Customers' Choice w badaniu 2022 Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer”:Enterprise Low-Code Application Platforms for Oracle APEX.

Twórz aplikacje 20 razy szybciej

Badanie czasu i ruchu firmy Pique Solutions wykazało, że programiści korzystający z narzędzia Oracle APEX mogą tworzyć aplikacje co najmniej 20 razy szybciej niż gdyby robili to w tradycyjny sposób.

Syneos Health wdraża Oracle APEX

Globalny dostawca rozwiązań biofarmaceutycznych wykorzystuje Oracle APEX do opracowania własnej scentralizowanej aplikacji do zarządzania projektami klinicznymi.

Logo badania ankietowego IDCBadanie ankietowe IDC: organizacje na całym świecie wybierają APEX

W niedawnej ankiecie IDC obejmującej ponad 1 000 organizacji na całym świecie rozwiązanie Oracle APEX było najczęściej wybieraną opcją niskokodowej platformy do tworzenia aplikacji. Rozwiązanie Oracle APEX wybierano znacznie częściej niż rozwiązania wszystkich innych czołowych dostawców.

Dlaczego warto wybrać usługę APEX?

Szybkie tworzenie aplikacji

Tworzenie aplikacji bez pisania dużej ilości kodu

Instruktaż połączony z wykorzystaniem bogatego w funkcje, opartego na przeglądarce, intuicyjnego interfejsu graficznego przyspiesza ten proces. Zaawansowane komponenty interfejsu użytkownika umożliwiają użytkownikom wzbogacanie aplikacji o rozbudowane funkcje bez konieczności tworzenia wielu linii kodu.

Całkowita responsywność

Aplikacje tworzone z wykorzystaniem platformy APEX są w pełni responsywne. Poszczególne komponenty, takie jak formularze, wykresy i raporty, działają bezproblemowo na ekranach o różnej rozdzielczości, obsługując te same funkcje bez konieczności wprowadzania dodatkowego kodu.

Zwinne programowanie

Programiści mogą iteracyjnie wprowadzać zmiany i rozszerzenia — często w czasie rzeczywistym — bez konieczności ich skomplikowanego, wieloetapowego wdrażania.

Tworzenie bezproblemowo działających aplikacji

Minimalizacja liczby luk w zabezpieczeniach aplikacji dzięki wbudowanym zabezpieczeniom zapewniającym między innymi ochronę przed osadzaniem kodu w treści atakowanej strony lub wstrzykiwaniem instrukcji SQL.

Instrumentacja i śledzenie kodu

Szczegółowe dane diagnostyczne ułatwiają programistom lokalizowanie usterek lub problemów z wydajnością aplikacji już na wczesnym etapie cyklu ich tworzenia.

Odporność aplikacji na wyzwania przyszłości dzięki konwergentnej bazie danych

Twórz nowoczesne aplikacje oparte na danych, korzystając z konwergentnej bazy danych obsługującej wszystkie nowoczesne typy danych, w tym relacyjne, JSON, przestrzenne itp. Możliwość połączenia danych z lokalnych i zdalnych źródeł za pomocą interfejsów REST.


Autonomiczne operacje

Zautomatyzowane zarządzanie

Podatne na błędy operacje ręczne zastępowane są automatycznymi, opartymi na samouczeniu się maszyn w zakresie udostępniania, skalowania, zabezpieczania, tworzenia kopii zapasowych i naprawiania całego stosu aplikacji.

Niezmiennie wysoka wydajność

Zapewnia jednolicie wysoką wydajność dzięki unikatowej architekturze aplikacji działających w bazie danych, automatycznemu dostrajaniu bazy danych oraz możliwościom indeksowania oferowanym przez Autonomous Database i specjalnie dostosowany sprzęt platformy Exadata.

Uproszczona architektura

Zwiększa produktywność programistów, skalowalność i wydajność aplikacji dzięki zdecydowanie uproszczonej architekturze. Automatycznie zarządza stanem sesji, obsługuje logikę aplikacji i przetwarza dane bezpośrednio w bazie danych z niemal zerowym opóźnieniem w dostępie do danych.

Automatyczne skalowanie

Automatycznie skaluje zasoby obliczeniowe, aby spełnić wymagania dotyczące przepustowości — bez żadnych przestojów — nawet w przypadku wzrostu ilości danych i liczby użytkowników.

Zawsze online

Zapewnia wysoką dostępność dzięki połączeniu platformy Oracle Cloud Infrastructure 2. generacji, rozwiązania Oracle RAC i codziennego automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Łatwe administrowanie

Łatwe w użyciu funkcje zarządzania dostępne za pośrednictwem konsoli platformy Oracle Cloud Infrastructure, publicznych interfejsów API REST i zestawów Software Development Kit (SDK) umożliwiają użytkownikom wykonywanie najbardziej typowych zadań, takich jak konfigurowanie opcji nadzoru i analizowanie użytkowania/rozliczanie.


Niższe koszty

Model subskrypcji z płatnością za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use)

Zoptymalizuj wdrażanie innowacji i obniż koszty, dopasowując zasoby chmury do zmieniających się potrzeb biznesowych swojej firmy dzięki możliwości elastycznego skalowania online. Płać tylko za faktycznie wykorzystane zasoby w ramach rzetelnego modelu pay-per-use.

Wszystkie ceny w pakiecie — żadnych dodatkowych opłat za aplikację czy za użytkownika

Tworzenie aplikacji bez ograniczeń. W przeciwieństwie do innych platform z funkcjami do automatyzacji programowania oferowanych przez dostawców usług w chmurze, nie ma tu żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat z tytułu korzystania z platformy w zależności od liczby aplikacji, programistów lub użytkowników końcowych.

Bezpłatna wersja, z której możesz korzystać bez ograniczeń czasowych

Niewielka, zawsze bezpłatna wersja usługi APEX w Oracle Cloud Free Tier pozwala na zapoznanie się z nią bez ponoszenia kosztów. Jeśli aplikacje będą wymagały dodatkowej mocy, wystarczy jedno kliknięcie, aby zaktualizować darmową usługę APEX do pełnej wersji płatnej, w której można elastycznie zwiększać zasoby obliczeniowe i magazynowe.


Zaawansowana wizualizacja danych

Wyszukiwanie aspektowe

Wyszukiwanie aspektowe umożliwia szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych przez użytkowników. Funkcje pozwalające na przeglądanie danych w nowy sposób i generowanie najświeższych informacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wykresy dynamiczne

Potężne możliwości tworzenia wykresów i wizualizacji są w pełni kompatybilne z formatem HTML5 i działają w każdej nowoczesnej przeglądarce. Oracle JET oferuje przeznaczony dla programistów, modułowy zestaw narzędzi typu open source do tworzenia wykresów.

Interaktywne raporty

Dzięki interaktywnemu komponentowi do tworzenia raportów użytkownicy mogą bez wysiłku dostosowywać wyświetlane dane w sposób, który w pełni zaspokaja ich potrzeby i nie wymaga kodowania.

Komponenty kart

Skorzystaj z zaawansowanego nowego sposobu prezentowania danych z użyciem kart. Komponenty do obsługi kart umożliwiają łatwe dostosowywanie wyglądu, w tym ikon, plakietek, multimediów i zaawansowanych wyrażeń HTML. Zapewniają też możliwość definiowania dla każdej karty wielu działań.


Przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych

Od arkusza kalkulacyjnego do aplikacji internetowej — w kilka minut

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić arkusz kalkulacyjny we w pełni funkcjonalną aplikację oferującą konfigurowalne pulpity nawigacyjne, wykresy, raporty i formularze. Uzyskuj łatwo dostęp do danych i aktualizuj je z poziomu aplikacji internetowej.

Egzekwowanie integralności i dokładności danych

Eliminacja nadmiernej liczby arkuszy kalkulacyjnych i niedokładności danych dzięki aplikacjom, które są dostępne z jednej, scentralizowanej lokalizacji zapewniającej pojedyncze źródło wiarygodnych danych.

Uwierzytelnianie i autoryzacja

Chroń swoje aplikacje za pomocą SSO, OAuth2, OpenID Connect i innych metod. Zapewnij aplikacjom zabezpieczenia, których brakuje większości arkuszy kalkulacyjnych.


Gotowe aplikacje zwiększające produktywność

Gotowe do użycia aplikacje

Ponad 20 w pełni funkcjonalnych, gotowych do użycia aplikacji zwiększających produktywność dla ważnych i powszechnie występujących sytuacji biznesowych.

Rozszerzalne aplikacje

Możliwość rozszerzania i dostosowywania gotowych aplikacji do indywidualnych potrzeb biznesowych firmy. Z łatwością dostosowuj te aplikacje do unikatowych wymagań.


Dostęp do danych z wykorzystaniem standardu REST

Dostęp do usług internetowych

Uzyskuj dostęp do danych z poziomu różnych usług internetowych, w tym z punktów końcowych REST aplikacji Oracle SaaS, i przetwarzaj wyniki za pomocą języka SQL.

Udostępnianie interfejsów API REST

Szybko twórz usługi internetowe, które uzyskują dostęp do obiektów systemu bazodanowego Oracle Database, korzystając z wbudowanych warsztatów z zakresu REST, a następnie generuj jednym kliknięciem dokumentację interfejsu API Swagger.


Globalizacja i lokalizacja

Tłumaczenie

Przetłumacz interfejs użytkownika działających aplikacji na wiele języków bez konieczności powielania logiki lub rekonfigurowania pakietów aplikacji.

Lokalizacja

Łatwo formatuj i wyświetlaj treści aplikacji na podstawie aktualnej lokalizacji użytkownika końcowego.


Logo-Hilton

NRI zmniejsza nakłady pracy związane z tworzeniem aplikacji o 65% dzięki Oracle APEX

„Rozwiązanie Oracle APEX stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość, jaką zapewniamy naszym klientom. Pozwala nam zarówno zmniejszyć koszty, jak i szybciej tworzyć aplikacje”.

Shota Isshiki, architekt systemów bit.Labs, NRI

Przykładowe zastosowania usługi APEX

 • Aplikacje chmurowe i mobilne

  Twórz nowe aplikacje chmurowe i mobilne dla różnorodnych przypadków użycia — przy minimalnym wysiłku.

  Funkcje mobilne Oracle APEX

 • Aplikacje oparte na danych

  Uzyskaj lepszy obraz szybko rosnącej ilości danych dzięki potężnym, wbudowanym wykresom i wizualizacjom danych.

 • Zastąpienie arkusza kalkulacyjnego

  Przekształcaj arkusze kalkulacyjne we w pełni działające aplikacje z wykorzystaniem funkcji automatycznego generowania raportów i formularzy do wprowadzania danych.

 • Rozszerzenia SaaS i pakietów aplikacji

  Wykorzystaj w pełni możliwości SaaS i pakietów aplikacji, wypełniając luki w funkcjach i dodając wysoce spersonalizowane raporty.

 • Modernizacja formularzy

  Uaktualniaj i modernizuj istniejące aplikacje Oracle Forms. Wprowadź nowoczesny, oparty na przeglądarce i dostosowany do urządzeń mobilnych interfejs użytkownika.

 • Publiczne aplikacje SaaS i ISV

  Usługa APEX to nie tylko świetne rozwiązanie w przypadku aplikacji służących do zaspokajania wewnętrznych potrzeb biznesowych — może ona również stanowić platformę dla publicznych aplikacji SaaS oraz pomóc niezależnym producentom oprogramowania (ISV) w dostarczaniu takich aplikacji. Nie jest wymagane członkostwo w Oracle Partner Network.

  Dowiedz się więcej o przypadkach użycia Oracle APEX

Swoboda tworzenia: nowa, zawsze bezpłatna usługa APEX jest teraz dostępna w Oracle Cloud

W ramach Oracle Cloud Free Tier usługa APEX jest dostępna bezpłatnie dla programistów stosujących podejście low-code — bez ograniczeń czasowych.

APEX — ceny

Usługa APEX zapewnia wszystko, czego potrzebuje Twoja firma do tworzenia i wdrażania niskokodowych aplikacji APEX — a wszystko to w niskiej cenie, w sam raz na początek. Wystarczy wybrać potrzebną w danej sytuacji ilość zasobów obliczeniowych (liczbę zasobów obliczeniowych do obsługi rozwiązania Oracle APEX Application Development) i zasobów pamięci masowej (zasobów magazynu Exadata do obsługi rozwiązania Autonomous Transaction Processing). Nie ma żadnych dodatkowych kosztów uzależnionych od liczby aplikacji APEX, obszarów roboczych, kont programistów ani użytkowników końcowych aplikacji. Transfer danych do i z usługi (wejściowych i wyjściowych) jest wliczony w cenę bez żadnych dodatkowych kosztów.

APEX Application Development

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle APEX Application Development — ECPU

ECPU na godzinę
Oracle Autonomous Transaction Processing — magazyn Exadata dla ECPU

Pojemność pamięci masowej w gigabajtach na miesiąc

Oracle Autonomous Database ECPU — często zadawane pytania (PDF)

30 listopada 2023 r.

Agencja w Luizjanie oszczędza setki godzin pracy programistycznej dzięki Oracle APEX

Karina Pastor, główny menedżer produktu, Oracle APEX

W obliczu starzejącej się infrastruktury i zredukowanego zespołu programistów Biuro Usług Technologicznych Wydziału Administracyjnego Luizjany nawiązało współpracę z Oracle w celu poprawy jakości wsparcia IT dla wielu agencji i grup stanowych. Teraz używają Oracle APEX, aby zapewnić użytkownikom jeszcze szybszą i bardziej wydajną obsługę. Aplikacje można tworzyć szybciej, a użytkownicy spędzają sekundy zamiast minut na wypełnianiu formularzy.

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Nauka

Uzyskaj dostęp do dokumentacji i narzędzi centrum pomocy

Centrum pomocy zawiera szczegółowe informacje o usługach, przewodniki dla początkujących i treści na potrzeby warsztatów


Zacznij korzystać z APEX


Zacznij tworzyć już teraz

Twórz aplikacje za pomocą usługi APEX


APEX — szkolenia

Szkolenia i certyfikacja z zakresu APEX


Kanał APEX na YouTube

Poznaj rozwiązania APEX


Dołącz do nas w godzinach pracy zespołu ds. platformy APEX

Dołącz do programistów i menedżerów produktów na platformie APEX, aby wziąć udział w szkoleniach i sesjach instruktażowych