Migracja aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania do chmury

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oferuje bezpieczne, skalowalne i niezawodne usługi chmurowe umożliwiające hostowanie dowolnych aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania. Dzięki OCI niezależni dostawcy oprogramowania mogą z powodzeniem dostarczać operacje w trybie 24×7, wdrożenia w różnych lokalizacjach geograficznych, dynamiczne wzorce ruchu klientów, które mogą wymagać elastycznego skalowania, oraz aplikacje, które można bezpiecznie udostępnić w Internecie. Co więcej, unikalne narzędzia OCI w zakresie migracji, aprowizacji i zarządzania oraz usługi Cloud Lift Services ułatwiają szybkie wdrożenie przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych dostosowań i integracji.

Dlaczego warto wybrać Oracle Cloud Infrastructure dla aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania (2:48)

Przedstawiamy Oracle Alloy — moc chmury w Twoich rękach

Kompletna platforma infrastruktury chmurowej, która umożliwia partnerom stanie się dostawcami chmury i oferowanie pełnego zakresu usług chmurowych w celu rozszerzenia działalności.

  Hosting w chmurze — wzorce i kwestie do rozważenia dla niezależnych dostawców oprogramowania

  W tej mikrowitrynie przedstawiono wiele modeli dostarczania aplikacji służących do przenoszenia aplikacji opartych na modelu SaaS do chmury.

  Zapoznaj się z przewodnikiem IDC, który pomaga niezależnym dostawcom oprogramowania odnieść sukces

  Dowiedz się, dlaczego niezależni dostawcy oprogramowania polegają na OCI, aby przyspieszyć realizację swoich celów strategicznych i uzyskać przewagę nad konkurencją.

  Dowiedz się, dlaczego niezależni dostawcy oprogramowania wybierają OCI

  OCI zapewnia wielu niezależnym dostawcom oprogramowania świetny stosunek ceny do jakości, a także bezpieczeństwo, elastyczność i przewidywalne koszty.

Z badań wartości biznesowej IDC wynika, że organizacje korzystające z OCI osiągają korzyści warte 5 milionów dolarów rocznie

Wiodący niezależni dostawcy oprogramowania ufają OCI w kwestii rozwoju ich działalności

Więcej historii klientów
Korzystając z OCI, Altair testuje i uruchamia złożone symulacje w ciągu doby

„Szukaliśmy najlepszego stosunku ceny do jakości i bezpieczeństwa. Znaleźliśmy idealne rozwiązanie — Oracle Cloud Infrastructure”.

Sam Mahalingam
Dyrektor techniczny ds. rozwiązań dla przedsiębiorstw, Altair

Firma WorkForce Software zwiększa wydajność o 30% dzięki wdrożeniu platformy Oracle Cloud.

„WorkForce Software od 10 lat korzysta z chmury, ale nie zoptymalizowaliśmy naszych inwestycji w infrastrukturę”. Chcieliśmy zapewnić klientom spójne doświadczenia, co skłoniło nas do wyboru OCI ze względu na skalowalność, szybkość i niezawodność”.

John Williams
Dyrektor ds. technologii, WorkForce Software

W związku z dynamicznym rozwojem działalności firma 8x8 wdrożyła platformę Oracle Cloud, co obniżyło koszty ruchu wychodzącego o 80%

„Komunikacja w chmurze szybko stała się główną formą kontaktu między pracownikami i klientami, w związku z czym firma 8x8 odnotowała gwałtowny wzrost liczby użytkowników. Aby szybko przeskalować nasz system w celu sprostania temu wzrostowi, przeanalizowaliśmy kilka platform i wybraliśmy Oracle Cloud Infrastructure ze względu na jej duży globalny zasięg oraz wysoki poziom dostępności, wydajności i bezpieczeństwa. OCI to gwarancja doskonałego stosunku ceny do jakości oraz silnego, strategicznego partnerstwa”.

Mehdi Salour
Starszy wiceprezes ds. globalnej sieci i DevOps, 8x8

Xactly obniża koszty i zwiększa wydajność dzięki Oracle Cloud

„Przyjęcie Oracle Cloud Infrastructure jako naszej preferowanej platformy umożliwia nam szybsze wprowadzanie innowacji i transformację obsługi klientów. Żaden inny dostawca chmury nie zapewnia oczekiwanych przez nas korzyści w zakresie kosztów i wydajności”.

Chris Cabrera
Założyciel i dyrektor generalny, Xactly

Możliwości techniczne i kwestie do rozważenia dla niezależnych dostawców oprogramowania

Niezależni dostawcy oprogramowania mogą dostarczyć swoim klientom większą wartość dzięki szerokiemu zakresowi usług i wsparcia oferowanemu przez OCI.

Idealne rozwiązanie dla aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania z jednym lub wieloma dzierżawcami

Oracle zdaje sobie sprawę z tego, że niezależni dostawcy oprogramowania stosują różne podejścia do zarządzania obciążeniami swoich klientów. Pomagamy we wdrażaniu strategii segmentacji, które izolują ruch i dane klientów na różnych warstwach stosu rozwiązań.

Dostawcy usług typu cloud native i SaaS skłaniają się ku współdzielonemu modelowi z obsługą wielu dzierżawców, który pozwala czerpać korzyści ekonomiczne ze skalowalności, podczas gdy tradycyjne aplikacje niezależnych dostawców oprogramowania, które historycznie były wdrażane w siedzibach klientów lub w modelu prywatnego hostowania, zwykle obsługują jednego dzierżawcę. W przypadku obu wzorców OCI oferuje zestaw konstrukcji, które mogą być wykorzystane do izolacji i segmentacji klientów — są to sieci VCN do segmentacji sieci, pojemnikowe bazy danych do izolacji danych, przedziały do izolacji rozliczeń i obciążeń zwrotnych oraz organizacje do dalszej izolacji na poziomie dzierżawy.

Chmura zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to usługa typu infrastructure-as-a-service (IaaS) drugiej generacji, której architektura została skonstruowana w oparciu o zasady bezpieczeństwa. Zasady te obejmują wirtualizację sieci izolowanych i wdrożenie fizycznego hosta pierwotnego, co zapewnia lepszą izolację klienta w porównaniu z wcześniejszymi modelami chmur publicznych. W przypadku niezależnych dostawców oprogramowania korzystających z OCI zasady te zmniejszają również ryzyko związane z zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami.

Niezależni dostawcy oprogramowania mogą wykorzystać nie tylko bezpieczeństwo naszej chmury, ale także elastyczność i skalowalność platformy OCI, spełniając jednocześnie potrzeby w zakresie zgodności z przepisami i zapewniając swoim klientom niezbędne gwarancje bezpieczeństwa. Aby pomóc naszym klientom w szybkim i bezpiecznym wdrożeniu, stworzyliśmy program Center for Internet Security (CIS) Landing Zone, który w zautomatyzowany sposób dostarcza środowisko poprzez szablony Terraform i Python.

Blogi, artykuły techniczne i inne zasoby:

Automatyzacja i infrastruktura jako kod

Zarządzanie konfiguracją oprogramowania oraz modelem infrastruktury jako kodu (IaC) stało się ważnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa. Oracle zapewnia nowoczesną chmurę, która jest w pełni zautomatyzowana. Każdej operacji konsoli odpowiadają właściwe interfejsy API i CLI, zestawy SDK oraz dostawca Terraform, który zapewnia odpowiednie, wielochmurowe podejście do choreografii środowiska. Oracle Resource Manager wnosi do Terraform dodatkowe funkcje, takie jak zintegrowane zarządzanie tożsamościami i dostępem, zarządzanie stanem po stronie serwera, introspekcja środowiska na potrzeby automatycznego generowania kodu Terraform oraz wykrywanie i naprawianie dryfu środowiska.

Po zbudowaniu środowiska Oracle Cloud wspiera wiele stosowanych w branży narzędzi do zarządzania konfiguracją, takich jak Chef i Ansible, wraz z dodatkowymi narzędziami, takimi jak nasza wtyczka Chef KnifeAnsible Playbooks. Niezależni dostawcy oprogramowania, którzy chcą zautomatyzować swoje wdrożenia kodu, mogą skorzystać z naszych w pełni zintegrowanych usług DevOps, które obejmują tworzenie kodu i potoki testowe, usługi przechowywania artefaktów oraz potoki wdrożeniowe ze wstępnie przygotowanymi wzorcami (np. niebieski/zielony, canary, rolling).

Architektury referencyjne i podręczniki dotyczące rozwiązań:

Funkcje usług Kubernetes, bezserwerowych, Kafka i innych

Aplikacje wykorzystujące usługi typu cloud native mogą zapewnić wysoką dostępność w regionie (HA) i odtwarzanie po awarii (DR) między regionami, a także możliwość płynnego skalowania w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania. Niezależny dostawca oprogramowania korzystający z modelu cloud native może zapewnić lepszą wydajność, niezawodność, odporność i efektywność kosztową

Usługi Oracle typu cloud native umożliwiają niezależnym dostawcom oprogramowania tworzenie aplikacji, które opierają się na standardach i koncepcjach takich jak Docker, Kubernetes, funkcje bezserwerowe, zarządzanie interfejsami API oraz strumienie oparte na języku Kafka we w pełni zarządzany sposób, dzięki czemu zespoły programistów mogą skupić się w większym stopniu na budowaniu konkurencyjnych funkcji, a w mniejszym na instalowaniu rozwiązań infrastrukturalnych, zarządzaniu nimi oraz wdrażaniu poprawek. Usługi te są oparte na technologii open source i otwartych standardach, co pozwala uniknąć blokady pracy i umożliwia niezależnym dostawcom oprogramowania tworzenie aplikacji w sposób neutralny pod względem wdrożenia.

Blogi, artykuły techniczne i inne zasoby:

Opcje projektowania architektury

Niezależni dostawcy oprogramowania oferujący usługi SaaS potrzebują bezpiecznej, skalowalnej infrastruktury klasy korporacyjnej do hostingu usług i zarządzania dzierżawcami. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą zdecydować się na hostowanie dzierżawców w pojedynczej instancji aplikacji typu tenant-aware lub w wielu instancjach aplikacji typu tenant-specific.

W przypadku podejścia opartego na jednym dzierżawcy aplikacja obsługuje separację obciążeń i danych specyficznych dla dzierżawcy, podczas gdy w podejściu opartym na wielu dzierżawcach niezależny dostawca oprogramowania wdraża wiele izolowanych instancji aplikacji dla każdego ze swoich dzierżawców, aby oddzielić aplikacje i dane od innych wdrożeń w dzierżawie. Każde wdrożenie jest przeznaczone dla konkretnego dzierżawcy, a niezależny dostawca oprogramowania zarządza poszczególnymi instancjami aplikacji dzierżawcy poprzez wspólną warstwę zarządzania.

Funkcje opracowane pod kątem Microsoft Azure i innych dostawców chmury

Niezależni dostawcy oprogramowania często oferują swoje rozwiązania na wielu platformach chmurowych, aby spełnić wymagania klientów końcowych lub skorzystać z różnych usług chmury. Oracle zapewnia ekosystem otwartej platformy i zróżnicowane opcje, dzięki którym nasi partnerzy mogą łączyć się z różnymi dostawcami chmury lub lokalnymi centrami danych. Współpracujący z nami niezależni dostawcy oprogramowania mogą również wybrać bezpłatną, wysoce dostępną usługę VPN lub skorzystać z usługi Oracle FastConnect zapewniającej prywatną łączność o dużej przepustowości z regionem Oracle Cloud.

Firma Oracle nawiązała współpracę z Microsoft Azure, aby zapewnić łączność między chmurami — o niskich opóźnieniach i dużej przepustowości — na potrzeby wdrażania hybrydowych obciążeń na platformach Azure i OCI. Usługa Interconnect pomaga wprowadzać innowacje w chmurach, wybierać najlepsze rozwiązania ze stosu technologii Oracle i Microsoft oraz maksymalizować zwrot z inwestycji.

Blogi, artykuły techniczne i inne zasoby:

Bezproblemowa migracja do chmury publicznej

Jednym z największych problemów związanych z adopcją chmury jest koszt i wysiłek związany z migracją. Oracle przyspiesza migrację obciążeń niezależnych dostawców oprogramowania do OCI dzięki Oracle Cloud Lift Services. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą uzyskać bezpłatne, eksperckie wskazówki od inżynierów chmury na temat planowania, architektury i prototypowania migracji do chmury oraz zarządzania tymi migracjami. Pozwalają one uprościć procesy i przepływy pracy, a także drastycznie obniżyć koszty.

Usługi Oracle Cloud Lift Services są dostępne globalnie w ramach dzierżawy klienta na platformie OCI. W Oracle Architecture Center znajdują się również najlepsze praktyki, narzędzia i podręczniki dotyczące rozwiązań opracowane przez Oracle w celu zapewnienia wsparcia i przyspieszenia migracji obciążeń niezależnych dostawców oprogramowania do OCI. Jeśli natomiast klient ma bardziej złożone potrzeby w zakresie migracji, Oracle Consulting zapewnia mu dedykowaną pomoc na wszystkich etapach procesu migracji do chmury.

Mierzenie, fakturowanie i optymalizacja kosztów

Zdolność firmy do konkurowania zależy od umiejętności tworzenia różnic na trudnym rynku, zrozumienia kosztów towarów i utrzymania marż. Firma Oracle odkryła, że modele alokacji kosztów infrastruktury dla niezależnych dostawców oprogramowania nie są zgodne z zasadą „jeden rozmiar dla wszystkich”. Niektórzy niezależni dostawcy oprogramowania skalują i dokonują obciążeń zwrotnych w ramach jednego rozwiązania z wieloma dzierżawcami, podczas gdy inni skalują i mierzą wykorzystanie zasobów przez różnych dzierżawców. Chociaż zwinność chmury pozwala na szybką ekspansję w celu obsługi nowych klientów i inicjatyw, jej dynamiczny rozwój może wiązać się także z trudnościami w zakresie zarządzania.

Dzięki usługom Oracle Cloud Lift Services niezależni dostawcy oprogramowania korzystają z pomocy ekspertów Oracle, aby nie tylko migrować i obsługiwać swoje rozwiązanie w chmurze, ale także zwiększyć efektywność wykorzystania jej zasobów. Dzięki infrastrukturze OCI, która oferuje możliwość automatycznego skalowania, wywłaszczania oraz zwiększania szybkości, niezależni dostawcy oprogramowania mogą zaprojektować zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie SaaS. Ponadto usługa Oracle Cloud Advisor znajduje potencjalne niedoskonałości w Twojej dzierżawie i oferuje rozwiązania, które wyjaśniają, jak je wyeliminować.

Ujednolicony widok obejmujący dostawców chmury, aplikacje i infrastrukturę

Większość niezależnych dostawców oprogramowania dysponuje aplikacjami, które łączą technologie tradycyjne i cloud native z podejściem bazującym na wielu chmurach lub chmurze hybrydowej. Oracle Cloud Observability and Management Platform to kompleksowy zestaw usług, które pomagają klientom wyeliminować złożoność, ryzyko i koszty związane z fragmentarycznym podejściem do zarządzania środowiskami hybrydowymi.

Platforma O&M zapewnia jednolity widok całego stosu oprogramowania. Umożliwia ona łatwą diagnostykę technologii cloud native i tradycyjnych wdrożonych w chmurze lub lokalnie. Dzięki wbudowanemu uczeniu maszynowemu Oracle automatycznie wykrywa anomalie i umożliwia szybkie usuwanie nieprawidłowości w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Na platformie przyjęto otwarte, oparte na standardach podejście, które jest niezależne od dostawców; jest ona kompatybilna z systemami takimi jak m.in. Slack, Grafana, Twilio czy PagerDuty.

Usługi o wysokiej dostępności umożliwiające spełnienie wymagań SLO i SLA

Przestrzeganie warunków zawartych w umowach dotyczących poziomu usług jest kluczowe z punktu widzenia Twoich klientów. Twoje systemy muszą być dostępne w trybie 24/7, a obciążenia klientów muszą być obsługiwane bez względu na przerwy w działaniu infrastruktury chmurowej. Aby zapewnić maksymalny potencjalny czas pracy i najwyższą dostępność, należy zaprojektować usługę o wysokiej dostępności. Oracle Cloud Infrastructure oferuje wskazówki i porady, które można wykorzystać do planowania w zakresie HA i DR dla swoich aplikacji.

Poradniki dotyczące rozwiązań:

Weryfikacja najlepszych praktyk wdrażania chmury

Centrum technologiczne Oracle Cloud

Przejrzyj architektury referencyjne i przypadki użycia, zweryfikuj swoje wymagania techniczne oraz poznaj najlepsze praktyki dotyczące przenoszenia i modernizacji obciążeń niezależnych dostawców oprogramowania za pomocą Oracle Cloud Infrastructure.

Poznaj współpracujących z nami niezależnych dostawców oprogramowania, którzy opowiadają o tym, jak zaczęli korzystać z platformy Oracle Cloud.

Zdobądź praktyczną wiedzę o OCI

 • Zapoznaj się z podstawowymi usługami Oracle Cloud Infrastructure

  Poznaj podstawowe usługi OCI, w tym m.in. usługi sieciowe, obliczeniowe i przechowywania danych.

 • Programowanie i wdrażanie z NodeJS na MySQL

  Twórz oparte na chmurze aplikacje bazodanowe w postaci mikrousług przy użyciu Node.js i MySQL Database Service.

 • Konfiguracja Oracle Functions — warsztaty

  Poznaj Oracle Functions, w pełni zarządzaną, wysoce skalowalną, dostępną na żądanie platformę typu funkcje jako usługa, dzięki której możesz skupić się na pisaniu kodu spełniającego potrzeby biznesowe.

 • Modernizacja i rozbudowa starszych aplikacji w Oracle Cloud

  Przekształć monolityczne aplikacje w aplikacje oparte na mikrousługach, wykorzystując narzędzia programistyczne typu low-code.

Powiązane funkcje i rozwiązania

Oracle Cloud Infrastructure

Dlaczego najlepsi niezależni dostawcy oprogramowania korzystają z Oracle Cloud

Czym jest Arm?

Dowiedz się, dlaczego klienci budują aplikacje nowej generacji na platformie Arm w chmurze

Usługi Oracle typu cloud native

Twórz nowoczesne aplikacje przy użyciu technologii, takich jak Kubernetes, Docker, funkcje bezserwerowe, interfejsy API i Kafka

Hosting w chmurze — wzorce i kwestie do rozważenia dla niezależnych dostawców oprogramowania

W tej mikrowitrynie przedstawiono konkretne strategie dostarczania aplikacji służące do przenoszenia aplikacji opartych na modelu SaaS do chmury.
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Dodatkowe materiały