Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud Native

Natywne usługi chmurowe umożliwiają tworzenie nowoczesnych aplikacji przy użyciu technologii, takich jak Kubernetes, Docker, funkcje bezserwerowe, interfejsy API i Kafka. Oracle zapewnia narzędzia w chmurze i automatyzację tych usług, dzięki czemu zespoły programistów mogą zmniejszyć liczbę zadań operacyjnych i szybciej tworzyć aplikacje. Natywne usługi chmurowe działają w infrastrukturze Oracle Cloud, co zapewnia wyższą wydajność i niższy koszt w porównaniu z ofertą Amazon Web Services. Korzystając z usług opartych na otwartych źródłach i otwartych standardach, programiści mogą korzystać z aplikacji w dowolnej chmurze lub środowisku lokalnym bez refaktoryzacji, co daje im swobodę skupienia się na tworzeniu i wprowadzaniu innowacji.

Oracle Cloud Native
Obejrzyj i dowiedz się więcej o usługach Oracle Cloud Native

Dowiedz się, jak zespoły programistyczne mogą wykorzystać pełny potencjał natywnych rozwiązań chmurowych, aby szybko i łatwo tworzyć nowoczesne aplikacje w chmurze, które są elastyczne, łatwe w zarządzaniu i skalowalne.

Przejdź do natywnych usług chmurowych dla przedsiębiorstwa

Dowiedz się, dlaczego deweloperzy cieszą się z możliwości wykorzystania natywnych technologii chmurowych do tworzenia aplikacji nowej generacji i uruchamiania ich w dowolnym miejscu.

Dlaczego warto wybrać usługi Oracle Cloud Native?

2x lepszy stosunek ceny do wydajności obliczeniowej w porównaniu z platformą Amazon Web Services (AWS)

Oracle dostarcza wysokowydajne przetwarzanie danych oparte na zasobach fizycznych, sieci o małych opóźnieniach oraz szybką, lokalną i blokową pamięć masową opartą na pamięci flash. Korzystanie z Oracle Cloud Infrastructure do tworzenia natywnych aplikacji chmurowych pomaga organizacjom w dalszym obniżaniu kosztów i uzyskiwaniu lepszej wydajności.

Porównaj platformy Oracle Cloud Infrastructure i AWS Więcej o wydajności i ekonomii (1:20)
natywne usługi chmurowe do 60x

Otwarte standardy do zredukowania blokad

Aby zapewnić interoperacyjność i przenośność obciążeń, usługi Cloud Native są oparte na otwartych standardach i rozwiązaniach typu open source, takich jak Kubernetes, Docker i Fn Project. Usługa Oracle Cloud Infrastructure Streaming jest kompatybilna z interfejsami API używanymi przez oprogramowanie open source Apache Kafka.

Zobacz partnerów Oracle Cloud Native Przeczytaj, co sprawia, że usługa Oracle Cloud jest otwarta
otwarte standardy natywnych usług chmurowych

Twórz i rozszerzaj nowoczesne aplikacje

Korzystaj z natywnych usług chmurowych w bazie danych Oracle Autonomous Database i aplikacjach Oracle — takich jak zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) oraz ERP, aby szybko sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Dowiedz się, jak rozszerzyć aplikacje SaaS dzięki natywnym usługom chmurowym Zdobądź praktyczne doświadczenie w MuShop, natywnej aplikacji chmurowej i bazodanowej
rozszerzenie SaaS z natywnymi usługami chmurowymi

Usługi Cloud Native

Zarządzana platforma Kubernetes oparta o niezmodyfikowaną technologię open source

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) to zarządzana przez Oracle usługa orkiestracji kontenerów, która może skrócić czas i zmniejszyć koszty tworzenia nowoczesnych aplikacji natywnych w chmurze.

Cechy
 • W pełni zarządzana platforma Kubernetes certyfikowana przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Pulpit nawigacyjny Kubernetes i Helm to wbudowane dodatki
 • Możliwość szybkiego tworzenia klastrów
 • Pełny interfejs API REST i interfejs CLI
 • Bezpieczeństwo (usługa Key Management) i zgodność z przepisami (HIPAA, SOC2 itd.)
 • Bezpłatne zarządzanie klastrem; płatność tylko za zużyte zasoby

Bezpieczna, oparta na standardach usługa zarządzana dla obrazów kontenerów

Rejestr zgodny z interfejsem API Docker v2 do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów. Ściśle zintegrowany z usługami Container Engine for Kubernetes, Identity and Access Management oraz narzędziami deweloperskimi i DevOps innych firm.

Cechy
 • Oparty na otwartych standardach
 • Dostęp programowy (API i CLI)
 • Możliwość dostępu do obrazów za pośrednictwem sieci prywatnych lub zewnętrznych
 • Działa z Visual Builder Studio i innymi narzędziami do automatyzacji kompilacji
 • Łatwe uwierzytelnianie dzięki usłudze Identity and Access Management
 • Bardzo trwały i dostępny dzięki automatycznej replikacji

Platforma bezserwerowa oparta na zdarzeniach i interfejsach API

Functions as a Service (FaaS) dla programistów do korzystania z aplikacji bezserwerowych, które integrują się z produktami Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Cloud Applications i usługami innych firm.

Cechy
 • Oparta na platformie typu open source Fn Project działającej w chmurze i środowiskach lokalnych
 • Korzystanie z własnego pliku Dockerfile w zaawansowanych przypadkach użycia
 • Korzystanie z prostej wyceny i bezpłatnych przydziałów
 • Stosowana z licznymi usługami które tworzą zdarzenia Oracle Events
 • Ujawnianie funkcji w postaci interfejsów API poprzez API Gateway
 • Automatyzowanie operacji przy użyciu funkcji Functions oraz Notifications

Usługa strumieniowej transmisji zdarzeń zgodna z oprogramowaniem Apache Kafka

Ta usługa strumieniowej transmisji zdarzeń zarządzanych pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane strumieniowe w czasie rzeczywistym na dużą skalę. Zmniejsza blokady dzięki pełnej kompatybilności z szeroko stosowanymi i otwartymi interfejsami API platformy Kafka.

Cechy
 • REST API, obsługa SDK i zgodność z interfejsami API Kafka
 • Zautomatyzowana konserwacja, w tym instalacja poprawek
 • Wysoka dostępność dzięki wbudowanej trwałości danych rozproszonych geograficznie
 • Integracja z produktami Autonomous Database i Functions
 • Wbudowane zabezpieczenia z szyfrowaniem danych w spoczynku i podczas przesyłania
 • Opłacalne: płacisz tylko za przepustowość i pamięć masową, z której korzystasz

Usługa publish-subscribe dla architektur sterowanych zdarzeniami i mikrousług

Notifications to usługa w modelu publish-subscribe służąca do oddzielenia twórców i odbiorców wiadomości. Pomaga tworzyć natywne aplikacje chmurowe, które są skalowalne i niezawodne.

Cechy
 • Rozsyłanie wiadomości do wielu subskrybentów
 • Wysyłanie wiadomości, kiedy tworzą się zdarzenia Events
 • Uruchomienie bezserwerowej usługi Functions w odpowiedzi
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i płać za dostarczane wiadomości

Oparta na otwartych standardach usługa alertów w czasie rzeczywistym

Śledź zmiany w swoich zasobach za pomocą zdarzeń zgodnych ze standardem CNCF CloudEvents. Twórz reguły, aby podejmować działania w czasie rzeczywistym przez uruchamianie usługi Functions, pisanie do strumieni lub wysyłanie powiadomień za pomocą Notifications.

Cechy
 • Reagowanie na różne zmiany w zasobach, w tym w bazie danych
 • Odbieranie powiadomień Notifications od PagerDuty, Slack, w formacie HTTPS i e-maili
 • Tworzenie aplikacji bezserwerowych za pomocą usługi Functions
 • Używanie usługi Events poprzez Streaming do analizy bezpieczeństwa
 • Tworzenie aplikacji w chmurach, które obsługują CloudEvents
 • Dostęp poprzez API, CLI, SDK, Terraform i konsolę

Projektowanie, tworzenie, promowanie i zabezpieczanie interfejsów API

Rozwiązanie Oracle API Management obsługuje pełny cykl życia API dla aplikacji chmurowych i SaaS, w tym Oracle Cloud HCM i Oracle Cloud ERP. Możesz go także użyć do płynnej integracji aplikacji Oracle i innych firm.

Cechy
 • Prototypowe interfejsy API przy współpracy z Apiary
 • Sprawdzanie poprawności testowych interfejsów API przed napisaniem dowolnego kodu
 • Wdrażanie interfejsów API za pomocą w pełni zarządzanej platformy Oracle API Gateway
 • Używaj z usługą Functions do bezserwerowych interfejsów API
 • Promuj i wykorzystuj interfejsy API z platformą API Platform
 • Kontroluj dostęp do interfejsów API, konfigurując elementy sterujące

Upraszczanie natywnych DevSecOps w chmurze

Oracle Linux Cloud Native Environment to wyselekcjonowany zestaw oprogramowania open source wybrany z natywnych projektów chmurowych ze wsparciem klasy korporacyjnej. Oferuje szeroką gamę opcji wdrożeniowych, aby spełnić wymagania dotyczące natywnego przetwarzania danych w chmurze dla programistów i operacji IT.

Cechy
 • Unikanie blokad dzięki narzędziom z Open Container Initiative i Cloud Native Computing Foundation
 • Stosowanie ujednoliconego zarządzania w celu uproszczenia operacji
 • Wdrażanie kontenerów Kata Containers zgodnych z oprogramowaniem Oracle
 • Zarządzaj klastrami kontenerów za pomocą certyfikowanego modułu Kubernetes
 • Uzyskaj wsparcie dla zintegrowanych modułów Helm, Prometheus i Istio
 • W pakiecie z Oracle Linux Premier Support bez dodatkowych opłat

Przykłady zastosowania usług Oracle Cloud Native

 • Utwórz nową aplikację opartą na technologii kontenerów lub zmodernizuj istniejącą

  Zarządzaj aplikacjami działającymi w kontenerach Docker i używaj wspólnego interfejsu API do komunikacji.

  Zaprojektuj aplikację opartą na mikrousługach

  Wyświetl architekturę modernizacji Oracle WebLogic

 • Uprość procesy zarządzania incydentami bezpieczeństwa (SIM)

  Użyj pamięci obiektowej dla dzienników przepływu sieci i dzienników audytu. Uruchamiaj funkcje do analizowania i przesyłania nowych dzienników do systemu SIM.

  Zobacz architekturę

 • Rozszerzenie aplikacji SaaS dzięki natywnej chmurze

  Spełniaj zmieniające się potrzeby biznesowe aplikacji SaaS przy użyciu kontenerów, funkcji bezserwerowych i interfejsów API.

  Dowiedz się, jak rozszerzyć aplikacje SaaS

 • Przesyłanie strumieniowe zdarzeń dla stron internetowych, urządzeń mobilnych i Internetu Rzeczy (IoT)

  Przekazuj dane do przesyłania strumieniowego, a następnie wykorzystuj je za pomocą agregatorów dzienników, Oracle Autonomous Data Warehouse lub pamięci obiektowej.

  Zobacz architekturę

 • Wdrażaj mikrousługi za pomocą konwergentnej bazy danych i narzędzia Helidon oraz innych architektur

  Przeglądaj centrum architektury, aby znaleźć architektury referencyjne i poradniki dotyczące rozwiązania w kwestii mikrousług, usług bezserwerowych, procesów CI/CD i nie tylko.

  Poznaj więcej szczegółów o architekturach

Przykłady zastosowania natywnych usług chmurowych Oracle

Przykłady wdrożeń natywnych usług chmurowych u klientów

Klienci i partnerzy na całym świecie przyjęli te nowoczesne usługi zarządzane do korzystania z wysoce skalowalnych i odpornych aplikacji.

Logo Beeline
Logo Rabobank
Logo Rabobank
Logo Regional Transit District
Logo Skanska
Logo Snap Tech
Logo SPS de Mexico
Logo AgroScout

AgroScout usprawnia programowanie dzięki Oracle Cloud

15 stycznia 2020 r.

Podcast. Odcinek 374: Kubernetes i nie tylko: Wywiad z Kelseyem Hightowerem

Bob Rhubart, menedżer ds. społeczności, Zespół Oracle Groundbreakers

Audycja zawiera wyjątkową rozmowę z Kelseyem Hightowerem na temat obecnego stanu i przyszłości Kubernetes. Kelsey jest doradcą programistów, miłośnikiem oprogramowania open source i powszechnie uznanym ekspertem w dziedzinie Kubernetes.

Przeczytaj cały wpis

Pierwsze kroki


Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług, takich jak Kubernetes i rejestr Docker.


Usługi Oracle DevOps

Usługi DevOps automatyzują tworzenie oprogramowania i operacje IT.


Zajęcia praktyczne

Wypróbuj interaktywne scenariusze dla Oracle Cloud na platformie Katacoda.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud Native.