Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Cloud Observability and Management Platform

Oracle zapewnia wgląd w infrastrukturę IT oraz oparte na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski, które ułatwiają zarządzanie we wszystkich warstwach infrastruktury wdrożonej w dowolnej technologii i w dowolnym miejscu. Obecnie głównym priorytetem jest zwiększenie automatyzacji w celu zapewnienia efektu skali i przewidywalności wyników. Oferowane przez Oracle zintegrowane funkcje oraz automatyzacja monitorowania procesów DevOps i zarządzania eksploatacją infrastruktury IT sprawiają, że zapobieganie problemom z infrastrukturą IT oraz ich rozwiązywanie jest o 50% łatwiejsze1. Już dziś popraw wydajność infrastruktury IT, dziesięć razy szybciej identyfikuj problemy z wydajnością na poziomie kodu2 i uprość infrastrukturę IT.

Oracle Cloud Observability and Management Platform
Platforma Oracle Cloud Observability and Management jest już dostępna

Środowiska IT szybko ewoluują, ale rozwiązania do obserwowania i zarządzania za nimi nie nadążają. Przeczytaj, dlaczego rozwiązanie Oracle Observability and Management jest inne.

IDC: Oracle Cloud Observability and Management Platform

Zapoznaj się z opinią IDC na temat monitorowania i obserwowania oraz tego, jak Oracle radzi sobie z wyzwaniami w tym zakresie.

Oracle Cloud Observability and Management Platform

ESG testuje Oracle Cloud Observability and Management Platform, oceniając możliwości rozwiązania w zakresie obserwowalności w wielu chmurach i aktywnego zarządzania.

Dowiedz się więcej o aplikacji Oracle Enterprise Manager Mobile

Dowiedz się, jak monitorować cele oraz segregować i przypisywać incydenty z poziomu aplikacji mobilnej.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Observability and Management?

Możliwości obserwowania wielu chmur i zarządzania nimi

Firmy zarządzają środowiskami wielochmurowymi i lokalnymi za pomocą rozwiązania Oracle Observability and Management. Jest to kompletna, zintegrowana, oparta na standardach platforma, która może dostarczać kompleksowe, bazujące na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski. Zapewnia to lepszy sposób zarządzania infrastrukturą IT klientów niezależnie od tego, czy jest wdrożona lokalnie czy też w dowolnej chmurze.

Raport Omdia: Dowiedz się, jak Oracle upraszcza zarządzanie chmurą hybrydową i wieloma chmurami (PDF)

Platforma otwarta i rozszerzalna

Uproszczenie infrastruktury IT oznacza zmniejszenie liczby narzędzi do monitorowania i zarządzania w przedsiębiorstwie. Platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform oferuje zintegrowane funkcje i jest rozszerzalna, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą łatwo zintegrować już posiadane narzędzia z rozwiązaniem Oracle. Oracle zapewnia zgodność operacyjną i zgodność z otwartymi standardami, w tym ze specyfikacją CloudEvents i interfejsem OpenTracing autorstwa organizacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF), a także z rozwiązaniem open source Fluentd, aby pomóc ujednolicić gromadzenie danych i ich wykorzystywanie.

Omówienie znaczenia otwartości na blogu ESG (PDF)

Monitorowanie i analityka w chmurze

Pakiet usług Oracle Observability and Management zapewnia programistom i zespołom IT dostęp do dogłębnych analiz opartych na samouczeniu się maszyn (ML), kompleksowych analiz infrastruktury, prognoz i innych informacji dotyczących wdrożonych technologii Oracle i innych firm. Między innymi zapewnia wgląd w mikrousługi oraz platformy Kubernetes, Java i .NET działające na platformach AWS, Azure i Oracle Cloud Infrastructure.

Firma Constellation Research omawia na swoim blogu najlepsze praktyki w zakresie Oracle Observability i procesów DevOps (PDF)

Dogłębny wgląd w bazy danych Oracle Database

Administratorzy baz danych Oracle mogą teraz uzyskać dostęp do najlepszych funkcji oprogramowania Oracle Enterprise Manager za pośrednictwem usługi chmurowej na platformie OCI służącej do monitorowania wszystkich wersji Oracle Database wdrożonych w środowisku OCI i lokalnie oraz do zarządzania nimi.

Przedstawiamy Oracle Cloud Infrastructure Database Management

Observability and Management

Application Performance Monitoring

Rozwiązanie Application Performance Monitoring oferuje funkcje obserwacji zapewniające pełny wgląd w całe środowisko IT oraz możliwości jego diagnozowania. Stanowi ono centralny element zintegrowanego rozwiązania Oracle do obserwowania infrastruktury IT i zarządzania nią. Wykorzystując rozproszone śledzenie transakcji, łączy interfejs użytkownika z podstawową technologią, aby zautomatyzować identyfikację i diagnozowanie problemów pod kątem ochrony interesów firmy.

Funkcje
 • Kompatybilne z rozwiązaniami OpenTracing i OpenMetrics do rozproszonego śledzenia
 • Łączy monitorowanie użytkownika końcowego z monitorowaniem syntetycznym w celu uzyskania kompleksowego wglądu
 • Pozyskuje dane telemetryczne z mikrousług wdrożonych w kontenerach Kubernetes lub Docker
 • Diagnostyka usług i analiza wykonania transakcji za pomocą rozwiązania Trace Explorer

Database Management

Oracle zapewnia najważniejsze funkcje Oracle Enterprise Manager w formie usługi chmurowej, dzięki czemu administratorzy mogą korzystać ze swoich ulubionych funkcji bez nakładów na wdrożenie dodatkowego oprogramowania.

Funkcje
 • Monitorowanie i zarządzanie flotą w bazach Oracle w instalacjach stacjonarnych i chmurowych
 • Diagnostyka wydajności pozwala na uproszczenie rozwiązywania problemów i szybsze rozładowywanie zatorów
 • Zaawansowane funkcje zarządzania i administracji pozwalają na aktywne wykrywanie i identyfikowanie przyczyn problemów z wydajnością baz danych.
 • Narzędzia administracyjne bazy danych pozwalają na optymalizację zasobów oraz łatwiejsze zarządzanie wykorzystaniem, konfiguracjami i użytkownikami

Java Management Service

Odkrywaj i monitoruj swoje środowisko Java oraz nim zarządzaj dzięki nowej potężnej usłudze Oracle Cloud. Dowiedz się, jakie wersje Java posiadasz uruchomione i gdzie, które wymagają aktualizacji i które aplikacje z nich korzystają — wszystko w jednym panelu. Wliczone w cenę Java SE Subscription.

Logging

Logging umożliwia łatwe pozyskiwanie danych z dzienników oraz ich analizę w celu zdiagnozowania problemów.

Funkcje
 • Szybkie wyszukiwanie i odkrywanie dzienników
 • Używanie reguł dzienników do podejmowania działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Integracja z rozwiązaniami Oracle Streaming, Monitoring, Functions i Notifications
 • Rozwiązanie oparte na standardzie CloudEvents zdefiniowanym przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wykorzystuje kolektor danych Fluentd opracowany pod kierownictwem CNCF do pozyskiwania dzienników z setek źródeł

Logging Analytics

Logging Analytics to rozwiązanie chmurowe oparte na samouczeniu się maszyn, które monitoruje, agreguje, indeksuje i analizuje wszystkie dane z dzienników pochodzących ze środowisk lokalnych i wielochmurowych klientów. Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, analizowanie i korelowanie tych danych w celu szybszego rozwiązywania problemów, uzyskiwania wniosków operacyjnych i podejmowania lepszych decyzji.

Funkcje
 • Monitorowanie dzienników chmurowych lub innych dzienników z wielu chmur poprzez korzystanie z ponad 250 gotowych analiz
 • Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki inteligentnemu klastrowaniu i rozpoznawaniu wzorców opartemu na samouczeniu się maszyn
 • Znajdywanie „igły w stogu siana” pośród milionów wierszy dzienników za pomocą kilku kliknięć

Monitoring

Rozwiązanie Monitoring pozwala użytkownikom uzyskać wgląd w infrastrukturę chmury i obsługiwane obciążenia, udostępniając gotowe wskaźniki kondycji i wydajności. Użytkownicy mogą konfigurować alarmy z progami, aby wykrywać anomalie w infrastrukturze i aplikacjach oraz na nie reagować.

Funkcje
 • Łatwość obsługi dzięki gotowym wskaźnikom aktualizowanym w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne konfigurowanie alarmów
 • Możliwość otrzymywania alarmów z aplikacji innych firm, systemów poczty elektronicznej itd. oraz podejmowania działań naprawczych za pomocą usługi Functions
 • Język zapytań monitorujących (MQL, Monitoring Query Language) pozwalający uzyskiwać głębszy wgląd
 • Dostępność interfejsu CLI, zestawów SDK, konsoli i wtyczek Grafana
 • Bezpłatne przydziały kilkuset milionów punktów danych

Notifications

Oracle Cloud Infrastructure Notifications to usługa publikowania/subskrypcji (pub/sub) o wysokim poziomie dostępności i małym opóźnieniu, która wysyła alerty i komunikaty do Oracle Functions, systemu poczty elektronicznej i partnerów zajmujących się dostarczaniem wiadomości, w tym platform Slack i PagerDuty.

Funkcje
 • Otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu zdarzeń zarządzanych przez usługę Oracle Events
 • Otrzymywanie powiadomień o wystąpieniu sytuacji alarmowych
 • Uruchamianie w odpowiedzi bezserwerowych funkcji zarządzanych przez usługę Oracle Functions
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i model płacenia tylko za dostarczane wiadomości

Operations Insights

Operations Insights umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za operacyjne zarządzanie infrastrukturą IT optymalizację wydajności dzięki szybkiej analizie wzorców wydajności w czasie. Problemów z wydajnością wynikających z sezonowości zapotrzebowania, a także powodujących powolną degradację infrastruktury IT można uniknąć, korzystając z długoterminowej analizy wykorzystania zasobów i pojemności, zarówno w systemach lokalnych, jak i w chmurze.

Funkcje
 • Korzystaj z funkcji planowania zapotrzebowania na zasoby i codziennie generuj prognozy, aby przewidzieć potencjalne problemy
 • Szybko identyfikuj największe, najczęściej używane i najszybciej rozwijające się bazy danych
 • Korzystaj z wniosków generowanych automatycznie na podstawie historii wydajności SQL, aby identyfikować problemy z nim związane

Resource Manager

Automatyzacja infrastruktury chmurowej w oparciu o platformę Terraform

Korzystając z rozwiązania Resource Manager, personel działu IT może łatwo i niezawodnie wdrażać zasoby platformy Oracle Cloud i zarządzać nimi za pomocą tej usługi udostępniania infrastruktury jako kodu. Informatycy mogą korzystać z bazy niemodyfikowanych fragmentów kodu źródłowego open source, co upraszcza migrację z i do innych środowisk.

Funkcje
 • Terraform as a Service
 • Rozwiązanie typu open-source, nie wymusza korzystania z usług jednego dostawcy
 • Dostępność interfejsu API, interfejsu CLI, zestawów SDK i konsoli
 • Ścisła integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure
 • Łatwe zarządzanie plikami stanu i usprawnienie współpracy

Service Connector Hub

Service Connector Hub to bezpłatna usługa zarządzana, która przenosi dane między usługami platformy Oracle Cloud Infrastructure. W przeciwieństwie do konkurencyjnych ofert chmurowych, Service Connector Hub zapewnia centralne miejsce do opisywania, wykonywania i monitorowania przepływu danych między usługami, takimi jak Logging, Object Storage, Streaming i Monitoring. Może również wywołać usługę Functions do przetwarzania danych zajmujących niewiele pamięci oraz usługę Notifications do wysyłania alarmów.

Funkcje
 • Pojedynczy pulpit do zarządzania całym ruchem danych i do jego monitorowania
 • Łatwe do skonfigurowania łączniki między usługami (Service Connector) służące do przenoszenia danych do usług Object Storage, Streaming i Monitoring lub do wywoływania usług Functions i Notifications bez pisania kodu.
 • Bezproblemowa integracja z usługami innych firm
 • Filtry do przenoszenia danych, które zarządzają ich przenoszeniem między usługami źródłowymi i docelowymi

Enterprise Manager

Enterprise Manager to kompleksowe narzędzie do monitorowania i zarządzania dla Oracle Applications, Middleware, Database i systemów sprzętowo-programowych wdrożonych w chmurach hybrydowych. Dzięki funkcjom, które pomagają zautomatyzować operacje, użytkownicy mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa baz danych i wyeliminować konieczność ręcznego wykonywania zadań. Oparty o rozszerzalną platformę, Enterprise Manager umożliwia użytkownikom zarządzanie newralgicznymi operacjami w hiperskali.

Zarządzanie chmurą hybrydową: Monitoruj dane, zarządzaj nimi i je przenoś w całym środowisku IT, lokalnie i w chmurze

Zautomatyzowane operacje: Automatyzuj i aktualizuj najważniejsze zadania związane z zarządzaniem

Rozszerzalność: Obsługuje otwarte standardy, aby umożliwić współpracę z ekosystemami innych firm


Narzędzia Governance

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure Governance oferuje kompleksowy pakiet usług, które pomagają klientom optymalizować koszty, maksymalnie zwiększać wykorzystanie zasobów oraz zapewniać zgodność zasobów wdrożonych na platformie Oracle Cloud Infrastructure ze standardami korporacyjnymi i z przepisami prawa.

Moduły
 • Audit: Kompleksowy wgląd w usługi na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskaj dostęp do wszystkich działań publicznych wykonywanych za pomocą API w instancji z ostatnich 365 dni.
 • Tagging: Zastosuj tagi, aby uporządkować swoje zasoby chmurowe do celów informacyjnych, operacyjnych i rozliczeniowych.
 • Cost Management: Narzędzia do zarządzania kosztami pozwalają poprawić kontrolę i widoczność budżetów, wykorzystania zasobów i wydatków w chmurze.

Usługi powiązane

Dla klientów szukających szczegółowych informacji o usługach Oracle Management Cloud Service.

Moduły
6 października 2020 r.

Przedstawiamy Oracle Cloud Observability and Management Platform

Clay Magouyrk, wiceprezes wykonawczy ds. Oracle Cloud Infrastructure

Nowa platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform to zestaw usług na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), które zapewniają wgląd w technologie chmurowe i tradycyjne oraz ich analizę.

Zapoznaj się z przykładami udanych wdrożeń u naszych klientów

Kingold zapewnia znakomitą obsługę klienta.
Lone Star College zmienia zdalne nauczanie.
Drop Tank zaspokaja potrzeby biznesowe.
Integra Lifesciences zyskuje niespotykaną widoczność.
Green rozwiązuje problemy 2x szybciej.

Zasoby

Zacznij korzystać z rozwiązań analitycznych


Wypróbuj warstwę bezpłatną

Skorzystaj z rozwiązań Logging Analytics i Logging oraz dowiedz się, jakie informacje możesz zdobyć dzięki samouczeniu się maszyn.


Zyskaj pełny przegląd stosu

Monitoruj zasoby w całej chmurze i centrum danych oraz nimi zarządzaj za pomocą jednego widoku


Webcasty, w których omówiono szczegółowo rozwiązanie Oracle Enterprise Manager

Dowiedz się od ekspertów, jak zautomatyzować zadania związane z zarządzaniem bazami danych.


Skontaktuj się z nami

Czat na żywo ze specjalistą ds. sprzedaży lub asysty technicznej.