Monitorowanie i zarządzanie

Monitoruj i analizuj wielochmurowe środowiska aplikacji i infrastruktury oraz zarządzaj nimi — Oracle Cloud Observability and Management Platform zapewnia pełną widoczność, wbudowane funkcje analityczne i automatyzację.

Firma Drop Tank opisuje, jak udało jej się zwiększyć lojalność klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy personelu IT o 50%. (1:29)

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. monitorowania platformy Oracle Cloud Infrastructure

Poznaj możliwości rozwiązania Oracle Cloud Observability and Management

Observability and Management — sukcesy klientów

Zaawansowane technologie
Firma Cognizant zredukowała liczbę awaryjnych sytuacji o 50%
Zaawansowane technologie
8X8 uzyskuje wgląd w czasie rzeczywistym w stan i wydajność swoich aplikacji.
Opieka zdrowotna
Integra LifeSciences uzyskuje niespotykaną widoczność operacji przeprowadzanych w swojej chmurze.
Branża deweloperska
Kingold 10-krotnie szybciej identyfikuje problemy z wydajnością i rozwiązuje 95% krytycznych problemów, zanim dotkną one użytkowników.
Szkolnictwo wyższe
Lone Star ogranicza problemy związane z wydajnością aplikacji o 90%.
Usługi marketingowe
Przedstawiciel firmy Drop Tank opowiada, jak umożliwiła ona pracownikom IT dostarczanie klientom wartości dodanej. Problemy są teraz rozwiązywane dwa razy szybciej.
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
Rozwiązanie Oracle do monitorowania umożliwia firmie Green dwukrotne szybsze rozwiązywanie problemów.

Observability and Management — usługi i produkty

Application Performance Monitoring

Pełny wgląd w wydajność aplikacji dzięki informacjom na temat rzeczywistych doświadczeń użytkowników, monitorowaniu syntetycznemu i śledzeniu rozproszonemu.

 • Monitorowanie doświadczeń użytkowników:
  Monitoruj rzeczywiste doświadczenia wszystkich użytkowników końcowych — przez cały czas i niezależnie od tego, gdzie i jak uzyskują dostęp do aplikacji.
 • Monitorowanie stosów:
  Oceniaj ogólny stan aplikacji i leżących u ich podstaw stosów — aplikacji, baz danych, hostów — z poziomu jednego rozwiązania.
 • Monitorowanie syntetyczne:
  Uruchom zaplanowane monitorowanie oparte na skryptach, aby zapewnić dostępność aplikacji nawet wtedy, gdy w systemie nie ma użytkowników.
 • Śledzenie transakcji rozproszonych:
  Śledź każdy krok każdej transakcji związanej z nowymi aplikacjami typu cloud native i istniejącymi starszymi aplikacjami działającymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), lokalnie lub w innych chmurach publicznych.
 • Monitorowanie serwerów:
  Pobieraj metryki z dowolnego komponentu i gromadź wskaźniki cloud native z zachowaniem skali. Wykorzystaj istniejące narzędzia eksportowania Prometheus lub napisz niestandardowy kod, aby uzyskać dokładne metryki potrzebne do optymalnego monitorowania.

Zarządzanie bazami danych

Ujednolicone funkcje monitorowania lokalnych i chmurowych baz danych oraz administrowania nimi.

 • Monitorowanie floty:
  Przeglądaj, monitoruj i uzyskuj wgląd w bazy danych Oracle w obrębie przedziału lub grupy OCI. Przeprowadzaj analizy głównych przyczyn i automatyzuj zadania związane z flotą baz danych.
 • Grupy baz danych:
  Zarządzaj wieloma bazami danych jako jedną i wykonuj masowe operacje SQL.
 • Podsumowanie informacji o bazie danych:
  Monitoruj czas pracy i aktywne sesje bazy danych, aby ocenić jej wydajność. Monitoruj szerokość pasma i przepustowość we/wy. Uzyskaj wgląd w pamięć systemu i bazy danych.
 • Zadania bazy danych:
  Twórz szablony automatyzujące masowe zadania SQL dla wszystkich baz danych w grupie, takie jak zadania DevOps, używając własnych skryptów SQL i PL/SQL.

Zarządzanie środowiskami Java

Poznawaj i monitoruj środowiska Java oraz zarządzaj nimi.

 • Dowiedz się, jakie są zainstalowane wersje Javy, z jakich dystrybucji korzystasz i jakie są najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

Logging

Z łatwością przeglądaj dane dziennika, diagnozuj problemy i generuj powiadomienia przy użyciu predefiniowanych wyzwalaczy.

 • Scentralizowane zarządzanie dziennikami:
  Bezpieczne pozyskuj, przechowuj i analizuj dzienniki infrastruktury i aplikacji.
 • Wyszukuj i analizuj dzienniki:
  Analizuj i wizualizuj trendy. Agreguj i przeszukuj dzienniki w prosty sposób dzięki intuicyjnemu językowi wyszukiwania dzienników.
 • Solidna integracja:
  Z łatwością pozyskuj dzienniki za pomocą Fluentd. Dokonaj integracji z dostawcami zewnętrznymi przy użyciu przesyłania strumieniowego zgodnego systemem z Kafka i wyświetlaj dzienniki w pulpitach Grafana.

Logging Analytics

Monitoruj i rozwiązuj problemy szybciej, analizując dane z dowolnego źródła przy użyciu interaktywnych, intuicyjnych pulpitów.

 • Analiza i eksploracja danych:
  Uprość proces rozwiązywania problemów dzięki eksploracji dzienników z uwzględnieniem topologii, zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego i konfigurowalnym pulpitom służącym do wizualizacji danych.
 • Archiwizacja i przywoływanie danych:
  Archiwizuj dane, aby przechowywać je przez długi czas przy niskich kosztach. Samodzielnie definiuj zasady dotyczące zgodności.
 • Bogata kolekcja analizatorów składni dzienników:
  Wybierz spośród ponad 250 gotowych analizatorów składni dla wielu formatów dzienników Oracle i innych firm.

Monitoring

Monitoruj wydajność i czas pracy infrastruktury i aplikacji działających na platformie OCI.

 • Metryki infrastruktury i aplikacji:
  Wykorzystaj gotowe metryki infrastruktury z możliwością ich agregacji i wsparciem dla złożonych zapytań.
 • Alarmy i powiadomienia:
  Wykrywaj anomalie, uruchamiaj alarmy i wysyłaj wiadomości za pośrednictwem platform takich jak PagerDuty, poczta elektroniczna czy Slack.

Notifications

Automatycznie wysyłaj alerty i wiadomości za pośrednictwem usług OCI i rozwiązań partnerskich — m.in. Slack i PagerDuty.

 • Szerokie możliwości wyboru sposobu dostarczania wiadomości:
  Obsługuje pocztę elektroniczną, wiadomości SMS, platformy Slack i PagerDuty oraz punkt końcowy HTTPS.
 • Bezpieczeństwo, użyteczność i niezawodność:
  Zapewnia kontrolę tożsamości i dostępu z automatycznymi aktualizacjami dla protokołów przesyłania wiadomości. Bazuje na architekturze o wysokiej dostępności.

Operations Insights

Zoptymalizuj wykorzystanie i wydajność na przestrzeni czasu poprzez analizę wzorców długoterminowych.

 • Planowanie zdolności produkcyjnych:
  Analizuj i prognozuj zasoby baz danych przy użyciu modeli prognozowania opartych na uczeniu maszynowym.

 • Hurtownia SQL:
  Przechowuj do 25 miesięcy danych o wydajności SQL, aby proaktywnie identyfikować problemy związane z wydajnością lub głównymi konsumentami zasobów.

Resource Manager

Wdrażaj zasoby Oracle Cloud i zarządzaj nimi za pomocą automatyzacji opartej na Terraform.

 • Automatyzacja oparta na Terraform:
  Koduj konfiguracje infrastruktury za pomocą Terraform. Eksportuj istniejące konfiguracje w celu automatycznego powielania środowisk.
 • Wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa:
  Udostępniaj konfiguracje i współpracuj z interesariuszami, skonfiguruj wbudowane funkcje zarządzania tożsamością i dostępem oraz monitoruj zgodność z przepisami dzięki funkcji detekcji odchylenia.

Connector Hub

Zarządzaj wymianą danych operacyjnych między usługami OCI.

 • Zarządzaj przepływem danych:
  Scentralizuj zarządzanie przepływami danych w usługach OCI i ich monitorowanie.
 • Przetwarzaj dane podczas transferu:
  Twórz aplikacje sterowane zdarzeniami. Przenoś dzienniki na potrzeby analizy. Użyj interfejsu wiersza poleceń i API, aby utworzyć łączniki usług przepływu danych.
 • Operacje i zabezpieczenia:
  Korzystaj z obsługiwanych metryk do tworzenia alarmów. Rozwiązanie jest zintegrowane z usługą Oracle Identity and Access Management, dzięki czemu zapewnia bezpieczną konfigurację i szczegółowe zasady zarządzania.

Enterprise Manager

Monitoruj i analizuj system Oracle Database i systemy sprzętowo-programowa Oracle oraz zarządzaj nimi za pomocą narzędzia Enterprise Manager wdrożonego lokalnie lub na platformie OCI.

 • Zarządzanie wydajnością i operacjami baz danych:
  Wyszukuj, rozwiązuj i weryfikuj problemy związane z wydajnością baz danych. Zautomatyzuj procesy aprowizacji i klonowania. Korzystaj ze skalowalnych opcji konserwacji floty i instalowania poprawek.
 • Zarządzanie systemem Exadata:
  Znajdź i monitoruj wszystkie wdrożenia Oracle Exadata oraz zarządzaj nimi.
 • Monitorowanie w przedsiębiorstwie:
  Monitoruj lokalne oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Monitoruj bazy danych wdrożone na platformie Oracle Cloud.
 • Zarządzanie oprogramowaniem pośredniczącym i aplikacjami:
  Zarządzaj oprogramowaniem pośredniczącym Oracle, w tym WebLogic Server, i popularnym oprogramowaniem innych firm takim jak JBoss czy Tomcat. Zarządzaj pakietami aplikacji Oracle takimi jak Oracle E-Business Suite.

Spójny i przejrzysty cennik w różnych regionach na całym świecie

Klienci korzystający z Oracle Cloud Infrastructure mogą cieszyć się jednakowo niskimi cenami we wszystkich regionach i za wszystkie usługi — dzięki temu ich wydatki są przewidywalne, od weryfikacji koncepcji po pełną produkcję. Oracle, w przeciwieństwie do innych dostawców chmury, nie pobiera opłat za wyprowadzanie danych na potrzeby operacji monitorowania, w tym za eksport i import metryk i danych dziennika.

Ekonomiczny
Podstawowa widoczność i rozwiązywanie problemów

Rozwiązania OCI Monitoring, Application Performance Monitoring, Logging, Connector Hub, Notifications i wiele innych – bez opłat na zawsze.

parametry

Dowolny rozmiar środowiska infrastruktury, o ile nie zostanie przekroczony limit pojemności Always Free. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

od

0 USD/godz.

Zarządzanie cyklem życia baz danych
Kompleksowe zarządzanie bazą danych

Ujednolicone funkcje monitorowania lokalnych i chmurowych baz danych oraz administrowania nimi.

parametry

Mały pakiet: 30 USD/mies.

Średni pakiet: 536 USD/mies.

Duży: 1488 USD/mies.

od

30 USD/mies.

Szybkie rozwiązywanie problemów
Analiza dziennika uwzględniająca topologię

Automatycznie koreluje dzienniki wszystkich komponentów IT i wykorzystuje uczenie maszynowe do rozpoznawania wzorców i wykrywania anomalii.

parametry

Mały pakiet: 372 USD/mies.

Średni pakiet: 1860 USD/mies.

Duży pakiet: 18 600 USD/mies.

od

372 USD/mies.

Pełna widoczność
Wgląd w wydajność aplikacji

Oferuje funkcje monitorowania użytkowników końcowych, monitorowania syntetycznego oraz śledzenia transakcji rozproszonych, dzięki czemu pozwala uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

parametry

Mały pakiet: 483 USD/mies.

Średni pakiet: 3013 USD/mies.

Duży pakiet: 13 875 USD/mies.

od

483 USD/mies.

Uwagi:
1. Do 500 000 000 punktów danych monitorowania, do 1000 zdarzeń na godzinę, do 10 GB pamięci dziennika miesięcznie, do 1 mln powiadomień przez https miesięcznie, do 2 łączników usług.
2. Mały pakiet obejmuje 2 rdzenie chmurowej lub zewnętrznej bazy danych, średni pakiet obejmuje 36 rdzeni chmurowej lub zewnętrznej bazy danych, duży pakiet obejmuje 100 rdzeni chmurowej lub zewnętrznej bazy danych. 0,04 USD za OCPU za godzinę — usługa Database Management CS dla chmurowych lub zewnętrznych baz danych.
3. Mały pakiet obejmuje 10 GB aktywnej pamięci na dobę, średni — 50 GB aktywnej pamięci na dobę, duży — 500 GB aktywnej pamięci na dobę. W oparciu o 30-dniowy okres retencji — 0,50 USD/godz. /300 GB Logging Analytics CS Active Storage.
4. Mały pakiet obejmuje 0 jednostek syntetycznych i 1 jednostkę śledzącą, średni pakiet obejmuje 40 jednostek syntetycznych i 5 jednostek śledzących, duży pakiet obejmuje 120 jednostek syntetycznych i 25 jednostek śledzących. 0,02 USD/godz. /10 testów syntetycznych Application Performance Monitoring oraz 0,65 USD/godz. /100 tys. zdarzeń.

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z platformy Observability and Management

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną warstwę Free Tier bez limitów czasowych obejmującą kluczowe usługi monitorowania oraz szeroki wachlarz innych usług, a także 300 USD bezpłatnych kredytów na wypróbowanie dodatkowych usług chmurowych, które nie wchodzą w skład Free Tier. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Usługi, które zawsze pozostają bezpłatne
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20GB każda
  • Maszyny wirtualne do obliczeń
  • 100 GB woluminu składowania bloków
  • 10 GB pamięci obiektowej
  • 500 mln przyjmowanych punktów danych monitorowania, 1 mld punktów danych pobierania
  • 1000 zdarzeń śledzenia na godzinę
  • 10 GB pamięci dziennika na miesiąc
  • 1 mln powiadomień przez https miesięcznie, 1000 wysyłanych przez e-mail miesięcznie
  • 2 łączniki usług
  • Dodatkowe usługi

Weź udział w praktycznych zajęciach

Najlepiej uczyć się w praktyce. Korzystaj z naszych samouczków i zajęć praktycznych w ramach Oracle Cloud Free Tier, własnej dzierżawy Oracle Cloud lub — w przypadku wybranych rozwiązań — bezpłatnego środowiska laboratoryjnego dostarczonego przez Oracle.

 • Korzystanie z funkcji OpenTracing w przypadku mikrousług

  Monitoruj aplikacje stworzone w oparciu o mikrousługi, które zostały wdrożone w bibliotece Helidon, za pomocą rozwiązania Oracle Application Performance Monitoring.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Zacznij korzystać z usługi OCI Database Management

  Szczegółowy opis sposobu korzystania z usługi OCI Database Management w przypadku lokalnych baz danych.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Monitoruj pakiet Oracle E-Business Suite za pomocą rozwiązania OCI Logging Analytics

  Poznaj sposoby monitorowania środowisk Oracle E-Business Suite i rozwiązywania związanych z nimi problemów za pomocą rozwiązania OCI Logging Analytics.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Korzystanie z usług Events i Notifications

  Publikuj wiadomości z wykorzystaniem tematów i subskrypcji w usłudze OCI Notifications.

  Rozpocznij szkolenie już teraz

Weź udział w technicznym webinarium

Zacznij tworzyć najważniejsze przypadki użycia z zakresu monitorowania, korzystając z platformy Oracle Observability and Management. Dołącz do naszych ekspertów ds. produktów, którzy przedstawią Ci nasze kluczowe możliwości i odpowiedzą na Twoje pytania na żywo.

 • Kluczowe zagadnienia

  • Pobieraj dzienniki z dowolnego źródła, a następnie analizuj je w celu wykrycia anomalii.
  • Monitoruj środowisko użytkownika i wydajność aplikacji.
  • Analizuj wykorzystanie zasobów na przestrzeni czasu i optymalizuj wydajność.
  • Monitoruj wszystkie bazy danych z poziomu jednej konsoli w chmurze.
  • Używaj otwartych standardów w celu integracji z zewnętrznymi narzędziami do wizualizacji, ostrzegania i analiz.

Blog dotyczący platformy Observability and Management

Zapoznaj się z technicznymi blogami na temat sposobów rozwiązywania najpilniejszych problemów związanych z monitorowaniem i zarządzaniem oraz bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami w zakresie produktów.

 • Kluczowe tematy

  • Najlepsze praktyki w zakresie monitorowania i zarządzania
  • Nowe funkcje
  • Zapowiedzi produktów
  • Historie sukcesów klientów
  • Oferty specjalne i wydarzenia

Zalety Oracle

Dowiedz się od czołowych analityków branżowych, dlaczego rozwiązanie Oracle w zakresie monitorowania i zarządzania może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby.

 • ESG: raport z weryfikacji technicznej

  ESG testuje rozwiązanie Oracle Observability, oceniając jego możliwości w zakresie monitorowania wielu chmur i aktywnego zarządzania nimi.

  Przeczytaj raport ESG
 • Omdia Universe: wybór hybrydowego i wielochmurowego rozwiązania do zarządzania

  Omdia omawia kryteria zastosowane przy wyborze firmy Oracle jako wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania środowiskiem hybrydowym i wielochmurowym

  Przeczytaj raport Omdia (PDF)
 • Constellation Research: Oracle wprowadza holistyczne monitorowanie do przedsiębiorstw

  Zapoznaj się z analizą dotyczącą uzyskiwania wglądu w mikrousługi, Kubernetes, Java i .NET działające na platformach AWS, Azure i Oracle Cloud Infrastructure.

  Przeczytaj analizę Constellation Research (PDF)
 • IDC: Oracle wprowadza rozwiązanie Observability and Management Cloud Platform dla środowisk wielochmurowych i lokalnych

  Przeczytaj opinię IDC na temat znaczenia monitorowania oraz tego, jak firma Oracle radzi sobie z wyzwaniami związanymi ze środowiskami wielochmurowymi.

  Przeczytaj raport IDC (PDF)
 • ESG: nowa platforma Oracle Observability and Management Platform jest godna uwagi

  ESG omawia wsparcie Oracle w zakresie kompatybilności i otwartych standardów.

  Przeczytaj raport ESG (PDF)
 • Pique Solutions: korzyści w zakresie zarządzania bazami danych Oracle wynikające z zastosowania Oracle Enterprise Manager

  Z tego raportu Pique Solutions wynika, że firmy korzystające z Oracle Enterprise Manager mogą obniżyć koszty zarządzania operacyjnego nawet o 60%.

  Przeczytaj raport Pique Solutions (PDF)

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Observability and Management? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zacząć korzystać z platformy Oracle Observability and Management?
  • Jakie ponoszę koszty?
  • Czy mogę płacić tylko za te funkcje, których potrzebuję?
  • Czy platforma jest kompatybilna z moimi istniejącymi rozwiązaniami do monitorowania?