Usługi integracji

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure łączą dowolne aplikacje i źródła danych, w tym Salesforce, SAP, Shopify, Snowflake i Workday, automatyzując kompleksowe procesy i centralizując zarządzanie. Szeroki wachlarz integracji, z wbudowanymi adapterami i dostosowaniami przy minimalnym użyciu kodu, upraszcza migrację do chmury przy jednoczesnym usprawnieniu operacji hybrydowych i wielochmurowych.

Pierwszy rzut oka na usługi integracji OCI (4:23)
Szybkie rozpoczęcie procesów integracji i automatyzacji dzięki rozwiązaniu Innovation Sprint.

Pobierz wstępnie skonfigurowane szablony umożliwiające połączenie z aplikacjami Oracle, Salesforce, Workday, SAP, ServiceNow itp.

Oracle liderem rozwiązań IPaaS (wg firmy Gartner)

Dowiedz się, dlaczego po raz siódmy z rzędu firma Oracle została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant™ w kategorii rozwiązań iPaaS.

Seria webcastów o przykładach integracji infrastruktury OCI

Dowiedz się, w jaki sposób klienci Oracle szybciej wprowadzają innowacje.

Zacznij automatyzować kompletne procesy, korzystając z gotowych integracji.

Możliwości zintegrowanej platformy Oracle Cloud Infrastructure

Rozszerzaj i łącz aplikacje, dane oraz procesy — lokalnie i w chmurze. Automatyzuj kompleksowe procesy i udostępniaj API dla programistów i partnerów, tworząc nowe modele biznesowe.

 • Integracja aplikacji i automatyzacja procesów

  Gotowe funkcje dotyczące integracji aplikacji i automatyzacji procesów, zapewniające szybką łączność. Uzyskuj pełny wgląd w SaaS, aplikacje niestandardowe i lokalne.

  Eksploruj integrację aplikacji

 • Automatyzacja procesów

  Korzystaj z gotowych integracji, gotowych szablonów i wizualnych projektantów, zunifikowanych procesów przepływu pracy i zatwierdzeń z różnych aplikacji ERP, HCM i CX.

  Poznaj automatyzację procesów

 • Oracle GoldenGate

  Integracja, replikacja i analityka strumieniowa w czasie rzeczywistym.

  Dowiedz się więcej o usłudze GoldenGate

 • Zarządzanie całym cyklem życia API

  Projektuj, twórz, promuj i zabezpieczaj wewnętrzne lub zewnętrzne API.

  Więcej informacji na temat zarządzania API

 • Strumieniowe przesyłanie zdarzeń i Kafka

  Bezserwerowe strumieniowe przesyłanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, zgodne z Apache Kafka. Setki gotowych integracji upraszczają konfigurowanie, skalowanie i wprowadzanie poprawek do potoków procesowych olbrzymich ilości danych.

  Eksploruj strumieniowe przesyłanie

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure

Integracja aplikacji

Wizualna integracja i automatyzacja aplikacji

Application Integration oferuje wstępnie wbudowane możliwości połączenia z wszystkimi aplikacjami SaaS i aplikacjami zainstalowanymi lokalnie, gotowe szablony automatyzacji procesów oraz niskokodowy kreator wizualny służący do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

 • Obsługiwane łączniki dla dowolnych aplikacji ERP, HCM i CX
 • Wizualny konstruktor do szybkiego tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych
 • Automatyzacja procesów dzięki metodzie „przeciągnij i upuść”
 • Analiza biznesowa w kompleksowych procesach cyfrowych
 • Funkcje B2B dla EDI i bezpiecznego transferu plików
 • Zalecenia dotyczące uczenia maszynowego dla łatwego mapowania danych

Integracja aplikacji zorientowana na usługi

Oracle SOA udostępnia korporacyjną magistralę usług (Enterprise Service Bus, ESB), zarządzany transfer plików (Managed File Transfer, MFT), łączność między przedsiębiorstwami i analizy. Zautomatyzuj złożone połączenia w chmurze, lokalnie lub w obu miejscach.

 • Korporacyjna magistrala usług (ESB)
 • BPEL i BPMN
 • Adaptery aplikacji
 • Reguły biznesowe
 • Wirtualizacja usług
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)
 • Zarządzany transfer plików (MFT)
 • Funkcje B2B do obsługi EDI i nie tylko
 • Raportowanie i pulpity

Integracja danych

Migracja danych natywnych do Oracle Cloud

Data Integration upraszcza złożone procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL/E-LT) w jeziorach i magazynach danych, wspomagając badania i analizy danych za pomocą nowoczesnego, niewymagającego programowania systemu projektowania przepływów danych.

 • Łatwy w użyciu wizualny system projektowania
 • Wizualizuj przepływ danych przed załadowaniem
 • Automatyczna ochrona przed odchyleniem schematu
 • Szablony i przepływy danych wielokrotnego użytku
 • Sprawdzanie poprawności przepływu danych
 • Automatyczny wybór metody ETL lub E-LT
 • Metoda E-LT pushdown zapobiegająca obniżeniu wydajności źródeł danych
 • Natywna integracja z Oracle Cloud Infrastructure i SaaS
 • Oferta oparta na modelu Pay As You Go

Integracja danych odpornych na błędy

GoldenGate zapewnia replikację danych w czasie rzeczywistym, ciągłą integrację danych i wbudowane analizy strumieniowe obejmujące bazy danych Oracle i inne oraz źródła danych i wiadomości.

 • Replikacja danych odpornych na błędy w czasie rzeczywistym, obejmująca chmury i rozwiązania lokalne
 • Łączniki i funkcje formatowania dla setek technologii open source, Big Data, źródeł, celów i platform
 • Orkiestrowanie potoków ciągłej integracji (CTL), umożliwiających wzbogacanie, filtrowanie, alarmowanie, wywoływanie interfejsów API, analizowanie i publikowanie
 • Seryjne ładowanie (ETL/ELT) i scalanie danych z ponad 100 źródeł, w tym baz danych, aplikacji i usług danych
 • Analiza strumieniowych szeregów czasowych i danych geoprzestrzennych w środowisku no-code
 • Integracja wielochmurowych źródeł i celów z Kafka, magazynami obiektów, bazami danych i nie tylko

Wbudowane środowisko Data Studio upraszcza integrację danych

Usługa Oracle Autonomous Database zawiera funkcję Data Studio, która zapewnia pełny proces integracji i analizy danych, służący do ładowania, przekształcania, analizowania i udostępniania danych.

 • Odnajdywanie i analiza danych za pomocą OCI Data Catalog
 • Ładowanie i scalanie danych z ponad 100 źródeł, w tym baz danych, aplikacji i usług danych
 • Orkiestrowanie procesów, którze przekształcają, wzbogacają i publikują dane
 • Analiza rozkładów danych w celu optymalizacji wysokowydajnych widoków analitycznych
 • Zrozumienie powiązań danych i sugerowanie analiz
 • Bezpieczne udostępnianie danych wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Wydajna integracja danych

Oracle Data Integrator zapewnia integrację danych z nowoczesną architekturą procesów wyodrębniania, przekształcania i ładowania, zoptymalizowaną pod kątem lokalnych i chmurowych baz danych Oracle, ponadto obsługującą wiele aplikacji, baz danych i łączników z usługami danych.

 • Wydajne oraz kompleksowe ładowanie i przekształcanie danych
 • Gotowe łączniki dla wielu heterogenicznych baz danych i technologii
 • Obsługa złożonych wymiarów i ładowania modułów
 • Technologia pushdown minimalizuje negatywny wpływ na wydajność źródła i ogranicza ruch w sieci powiązany z integracją danych
 • Integracja z Oracle GoldenGate i Oracle Manager
 • Dostępna w Oracle Cloud Marketplace do migracji z rozwiązań lokalnych do chmury

Automatyzacja procesów

Automatyzuj procedury zatwierdzania

Process Automation pomaga programistom i specjalistom biznesowym szybko organizować i upraszczać powtarzające się zadania z wykorzystaniem reguł biznesowych, gotowych integracji i projektantów wymagających niewielkiej ilości programowania.

 • Obsługiwane łączniki dla dowolnych aplikacji ERP, HCM i CX
 • Niewymagające umiejętności programowania, pozwalające szybko zunifikować i organizować procesy przepływu pracy
 • Modele decyzji wielokrotnego użytku i reguły biznesowe ułatwiające działania
 • Osadzanie formularzy internetowych bezpośrednio w aplikacjach niewymagające programowania
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w kompleksowe procesy, zwiększające możliwości podejmowania decyzji
 • Gotowe integracje na potrzeby aplikacji, magazynów dokumentów i analiz
 • Wizualni projektanci na potrzeby strukturalnego i dynamicznego zatwierdzania w różnych aplikacjach

Zarządzanie całym cyklem życia API

Projektu, twórz, promuj i zabezpieczaj interfejsy API

Oracle API Management umożliwia uproszczenie tworzenia interfejsów programowania aplikacji (API), wymuszanie stosowania ich zasad użytkowania, kontrolę dostępu, wspieranie społeczności subskrybentów oraz gromadzenie i analizowanie statystyk użycia.

 • Błyskawiczne opracowywanie prototypów API dzięki Oracle Apiary
 • Mniej przepisywania kodu dzięki modelom interfejsów API
 • Usprawnienie współpracy zespołowej
 • Przyspieszenie projektowania dzięki automatycznie generowanej dokumentacji
 • Zautomatyzowana synchronizacja GitHub
 • Zabezpieczenia API i egzekwowanie zasad

Sterowanie zdarzeniami

Uaktywnianie zdarzeń po zmianie zasobów

Events to usługa umożliwiająca twórcom aplikacji śledzenie zmian w zasobach i reagowanie na nie przy użyciu usług Functions, NotificationsStreaming.

Funkcje bezserwerowe

Functions umożliwia programistom szybkie budowanie bezserwerowych interfejsów API w celu rozszerzenia aplikacji SaaS o możliwość automatyzacji opartej na zdarzeniach dla niestandardowej logiki. Nie trzeba zarządzać serwerami, a płaci się tylko za czas wykonania zadań.

 • Rozwiązanie bezserwerowe eliminuje potrzebę zarządzania infrastrukturą
 • Przewidywalne minimalne opóźnienia
 • Obsługa wszystkich języków programowania
 • Oparte na otwartych standardach

Streaming

Bezserwerowe strumieniowanie zgodne z Kafka

Streaming to zgodna z Apache Kafka platforma do strumieniowania zdarzeń w czasie rzeczywistym przeznaczona dla badaczy danych. Ścisła integracja z usługami Oracle Database, GoldenGate i OCI, w tym Oracle Integration Cloud.

 • Gotowe połączenia z setkami produktów ISV SaaS, DevOps, baz danych i big data
 • Bezserwerowa infrastruktura do skalowania potoków olbrzymich ilości danych
 • Używaj Kafka lub OCI API SDK dla języków Python, Java, Typecript i GO
 • Szyfrowanie danych w drodze i w spoczynku z prywatnymi punktami końcowymi i sejfem (KMS) dla prywatności
 • Finansowo wspierana umowa SLA w zakresie wydajności i dostępności

Bezserwerowa usługa asynchronicznego wysyłania wiadomości

Queue używa opartych na otwartych standardach (STOMP i REST definiowanych przez OpenAPI) punktów końcowych na potrzeby obsługi bardzo dużej ilości danych transakcji, które wymagają niezależnego przetwarzania bez utraty lub duplikacji pakietów.

 • Automatyczne skalowanie w celu obsługi zmian w woluminach wiadomości oraz zadaniach przetwarzania na potrzeby dostawców i konsumentów
 • Gwarantowane dostarczanie wiadomości z kolejką niedostarczonych wiadomości do obsługi nieprawidłowych wiadomości
 • Kompleksowe szyfrowanie wiadomości
 • Obsługa interfejsów opartych na otwartych standardach z użyciem zdefiniowanych w OpenAPI punktów końcowych REST i protokołu STOMP
Produkcja
Hormel modernizuje i łączy swoje główne systemy, aby zwiększyć wydajność.
Usługi finansowe
Mastercard i Oracle pomogły Los Angeles w dystrybucji pomocy w wysokości 36 milionów USD
Usługi technologiczne
Dropbox zmniejsza koszty przetwarzania faktur o 80% dzięki Oracle Integration, Fusion ERP, Autonomous Data Warehouse i Oracle Analytics.
Transport
Firma FedEx znacznie zmniejszyła nakłady pracy ręcznej i przyspieszyła wdrażanie kodu dzięki aplikacjom i infrastrukturze Oracle Cloud, przez co wprowadza teraz produkty na rynek dwa razy szybciej.
Budownictwo
Dzięki integracji OCI Skanska zapewnia 6-krotnie szybszą zgodność dla 23 aplikacji biznesowych, 2 tysięcy list Dow Jones i 7,5 milionów wariantów nazw.
Handel detaliczny
Jeden z największych na świecie kooperatywów zmodernizował swoje procesy rekrutacji do 4-krotnie szybszego działania za pomocą Oracle Integration i Fusion HCM, zatrudniając 20 000 pracowników rocznie dzięki Oracle Cloud.

Przypadki zastosowania integracji chmurowej

Seria technicznych wideo dla architektów chmur z udziałem klientów i partnerów Oracle, omawiających architektury referencyjne utworzone dla zadań przetwarzania danych produkcyjnych w OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

mars vet health

Dowiedz się, w jaki sposób firma MVH, korzystając z rozwiązania Oracle Cloud, zmodernizowała swoje procesy finansowe i kadrowe pod kątem rozwoju w 20 krajach.

specialized bicycle components

Dowiedz się, w jaki sposób jeden z największych producentów i sprzedawców rowerów łączy pakiet E-Business Suite z integracją OCI.

sonoco

Dowiedz się, w jaki sposób czołowy dostawca zielonych opakowań i materiałów budowlanych przeniósł za pomocą połączeń SOA pakiet E-Business Suite do OCI.

Architektury referencyjne dla usług integracyjnych

Zobacz wszystkie architektury referencyjne
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Usługa OCI Integration — wprowadzenie

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną wersję próbną takich usług, jak Autonomous Database, Compute czy Storage, bez ograniczeń czasowych, a także 300 USD w postaci darmowych kredytów, które można wykorzystać, by wypróbować dodatkowe usługi. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Usługi, które zawsze pozostają bezpłatne
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne do obliczeń
  • 100 GB woluminu składowania bloków
  • 10 GB pamięci obiektowej

Nauka podczas warsztatów na żywo

Najlepiej uczyć się w praktyce. Skorzystaj z naszych samouczków i warszatów na żywo, dostępnych w ramach darmowej wersji Oracle Cloud Free Tier, własnej dzierżawy Oracle Cloud lub wybranych rozwiązań w bezpłatnym środowisku eksperymentalnym Oracle.

 • Warsztaty Oracle GoldenGate Veridata

  Twórz połączenia ze źródłami danych oraz grupy, konfiguruj pary do porównywania, twórz i wykonuj zadania, wyświetlaj raporty, naprawiaj dane i generuj pliki SQL.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Integracja aplikacji Oracle z warsztatem SOA

  Twórz, wdrażaj i zarządzaj integracją aplikacji oraz orkiestracją przepływów, korzystając z Oracle SOA.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Integracja aplkacji w Oracle Cloud

  Ten kurs polega na tworzeniu kompletnych integracji, eksplorowaniu gotowych adapterów, mapowaniu danych, próbowaniu różnych stylów orkiestracji, obsługiwaniu B2B z EDI i transferami plików oraz automatyzowaniu procesów za pomocą Oracle Integration.

  Rozpocznij korzystanie z samouczków
 • Data Integrator dla baz danych Oracle

  Naucz się używać skryptu Terraform do wdrożenia usługi Oracle Data Integrator w OCI.

  Pobierz teraz aplikację
 • Integracja danych w Oracle Cloud

  Samouczki, pokazy i pełna asysta techniczna pomagające we wprowadzaniu danych z różnych zasobów, czyszczeniu, przekształcaniu i zmianie wariantu tych danych oraz skutecznym ładowaniu ich do docelowych zasobów danych.

  Rozpocznij korzystanie z samouczków

Ponad 150 modeli najlepszych praktyk

Zobacz, w jaki sposób nasi architekci i inni klienci wdrażają różnorodne obciążenia — od aplikacji przedsiębiorstwa po HPC, od mikrousług po repozytoria data lake. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami, posłuchaj wypowiedzi architektów w ramach serii Built and Deployed i wdrażaj wiele obciążeń poprzez klikanie gotowych opcji („click to deploy”) lub skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze OCI Integration? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zacząć korzystać z integracji Oracle Cloud?
  • Jakiego rodzaju integracje można uruchamiać w OCI?
  • Jakie rodzaje usług integracji dla przedsiębiorstw są dostępne w OCI?