Zasoby obliczeniowe

Oracle Cloud Infrastructure zapewnia szybką, elastyczną i przystępną zdolność przetwarzania danych, która spełnia wszelkie wymagania związane z obciążeniami — od wydajnych instancji Bare Metal i maszyn wirtualnych po lekkie kontenery i przetwarzanie bezserwerowe.

Clay Magouyrk, wiceprezes wykonawczy ds. OCI, i Lisa Su, dyrektor generalny AMD, omawiają najnowsze innowacje w dziedzinie obliczeń (4:32)

Przychody związane z OCI wzrosły o 76% z roku na rok (wyniki za IV kw. 2023 r.). Dowiedz się, dlaczego klienci wybierają właśnie nas.

Możliwości OCI Compute

Uber wybiera Dense I/O i elastyczne instancje oferowane przez OCI.
Firma Specialized dynamicznie skaluje rdzenie CPU, by osiągnąć doskonałą ekonomię płatności za faktyczne użytkowanie.
BearingPoint zwiększa wydajności 6-krotnie dzięki usłudze OCI Compute.
Firma Rumo wybrała rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution, by usprawnić migrację obciążeń VMware do chmury.
Edukacja i prace badawcze
Uniwersytet Kalifornijski w Davis pomaga uczynić leki bezpieczniejszymi, korzystając z obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) Oracle Cloud.
Usługa OCI Compute pomaga firmie Manhattan Associates w realizacji miliardów transakcji sprzedażowych.
Oracle Red Bull Racing przeprowadza o 25% więcej symulacji dzięki OCI.
Cox Automotive oszczędza ponad 4 mln USD rocznie dzięki OCI.

Usługi obliczeniowe, które zapewniają wysoką wydajność chmury

Nawet 80 rdzeni dla maszyn wirtualnych

Nawet

94

rdzeni dla maszyn wirtualnych

Nawet 160 rdzeni dla instancji Bare Metal

Nawet

192

rdzeni dla instancji Bare Metal

Nawet 1 PB pojemności magazynu bloków na instancję

Nawet

1PB

pojemności magazynu bloków na instancję

Przepustowość sieci nawet do 2x50 Gb/s

Nawet

1x100Gb/s

przepustowości sieci*


* Przepustowość RMDA nawet do 8x200 Gb/s

Dowiedz się więcej na temat zasobów obliczeniowych, składowania i funkcji sieciowych OCI.

Usługi obliczeniowe Oracle Cloud Infrastructure

Maszyny wirtualne

Elastyczne maszyny wirtualne

Warianty maszyn wirtualnych zapewniają możliwe do dostosowania kombinacje rdzeni i pamięci. Klienci mogą optymalizować koszty, wybierając liczbę rdzeni i pojemność pamięci dopasowane do wymagań ich obciążeń.

 • 1–94 rdzeni procesorów AMD EPYC; 1–1049 GB RAM ; dostępne również jako instancje rozszerzalne oraz instancje wywłaszczalne
 • 1–32 rdzeni procesorów Intel; 1–512 GB pamięci RAM
 • 1–80 rdzeni procesorów Ampere A1 (opartych na architekturze ARM)
 • Przepustowość sieci i wirtualne interfejsy sieciowe skalowane proporcjonalnie do liczby rdzeni
 • Warianty dostępne jako instancje poufne

Maszyny wirtualne typu Dense IO

Warianty maszyny wirtualnej zapewniają wysokowydajny lokalny magazyn dla dużych baz danych, obciążeń Big Data i innych aplikacji.

 • 8, 16 lub 24 rdzenie
 • 128–512 GB
 • NVMe 6,8–27,2 TB
 • Przepustowość sieci 8–32 Gb/s
 • 8–24 wirtualnych interfejsów sieciowych

Maszyny wirtualne z akceleracją GPU

Warianty maszyn wirtualnych GPU obejmują procesory graficzne NVIDIA przeznaczone do zadań przetwarzania z akceleracją sprzętową

 • Procesory GPU NVIDIA Ampere A10, Volta V100 i Pascal P100
 • 1, 2 i 4 procesory GPU
 • 6, 12, 15, 24 i 30 rdzeni
 • 16–64 GB pamięci GPU
 • 72–480 GB pamięci CPU
 • Przepustowość sieci 8–48 Gb/s
 • 6–24 wirtualnych interfejsów sieciowych

Zoptymalizowane maszyny wirtualne

Zoptymalizowane warianty maszyn wirtualnych zapewniają rdzenie procesora działające z wysoką częstotliwością oraz obsługę sieci klastrów.

 • 1–18 rdzeni
 • 1–256 GB pamięci
 • Przepustowość sieci 4–40 Gb/s
 • 2–18 wirtualnych interfejsów sieciowych

Dedykowane hosty VM

Dedykowane warianty hostów maszyn wirtualnych zapewniają serwery Bare Metal wyposażone w oprogramowanie do hostowania maszyn wirtualnych.

 • Procesory Intel i AMD
 • 36–128 rdzenia na hosta
 • 512–2048 GB pamięci na hosta

Bare metal

Standardowe instancje Bare Metal

Instancje Bare Metal zapewniają równowagę między rdzeniami, pamięcią i zasobami sieciowymi.

 • Procesory Intel Xeon, AMD EPYC i Ampere (oparte na procesorach Arm)
 • Od 64 do 192 rdzeni
 • 1,024–2,304 GB pamięci
 • Przepustowość sieci nawet do 1 x 100 Gb/s
 • 101–256 wirtualnych interfejsów sieciowych
 • Warianty dostępne jako instancje poufne

Instancje Bare Metal – Dense I/O

Instancje Bare Metal wyposażone w wysokowydajny magazyn lokalny oraz zoptymalizowane pod kątem obsługi dużych baz danych i obciążeń Big Data.

 • 128 rdzenie
 • 2,048 GB pamięci
 • Dysk NVMe SSD 54,4 TB
 • Przepustowość sieci 2x50 Gb/s
 • Nawet 256 wirtualne interfejsy sieciowe

Instancje Bare Metal GPU

Instancje Bare Metal wyposażone w procesory graficzne NVIDIA uzupełniające procesory Intel lub AMD.

 • Procesory Intel Xeon lub AMD EPYC
 • Procesory graficzne NVIDIA H100, L40S (wkrótce), A100, A10, V100 i P100
 • Maksymalnie 128 rdzenie
 • Do 2048 GB pamięci CPU
 • Do 8 GPU na węzeł
 • Nawet 640 GB pamięci GPU
 • Do 27,2 TB pamięci NVMe SSD
 • Przepustowość sieci do 50 Gb/s, a przepustowość RDMA do 8x200 Gb/s
 • Nawet 256 wirtualne interfejsy sieciowe

Instancje Bare Metal HPC

Instancje Bare Metal do obciążeń HPC (High Performance Computing), które wymagają rdzeni procesorów wysokiej częstotliwości oraz sieci klastrów.

 • 36 rdzeni
 • 512 GB
 • 3,84 TB pamięci NVMe SSD
 • Przepustowość sieci do 2x50 Gb/s, a przepustowość RDMA do 1x100 Gb/s
 • Nawet 256 wirtualne interfejsy sieciowe

Natywne usługi chmurowe i kontenery

Functions

Oracle Cloud Infrastructure Functions to bezserwerowa platforma, która pozwala programistom tworzyć, uruchamiać i skalować aplikacje bezserwerowe bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

 • Do 20 aplikacji i 500 funkcji na region OCI*
 • Do 60 GB łącznej pamięci do jednoczesnego wykonywania funkcji*
 • Do 6 MB ładunku żądania i ładunku odpowiedzi

  * W przypadku większych potrzeb klienci mogą ubiegać się o zwiększenie limitów.

Kubernetes

OCI Container Engine for Kubernetes (OKE) to zarządzana usługa Kubernetes do obsługi aplikacji kontenerowych, skracająca czas, zmniejszająca koszty i obciążenia operacyjne związane z zarządzaniem zawiłością infrastruktury Kubernetes i zapewniająca kompletne środowisko bezserwerowe z węzłami wirtualnymi. Container Engine for Kubernetes obsługuje następujące rodzaje maszyn wirtualnych, instancji Bare Metal i GPU:

 • Elastyczne maszyny wirtualne
 • Standardowe maszyny wirtualne
 • Maszyny wirtualne typu Dense IO
 • Standardowe instancje Bare Metal
 • Instancje Bare Metal – Dense I/O
 • Instancje Bare Metal do obciążeń HPC
 • Instancje GPU
 • Instancje wywłaszczalne

Kontenery

Instancje kontenera OCI to bezserwerowa usługa obliczeniowa, umożliwiająca natychmiastowe uruchamianie kontenerów bez konieczności zarządzania serwerami.

 • Bezserwerowe usługi obliczeniowe zoptymalizowane pod kątem zadań przetwarzania danych kontenerowych
 • Kontenery działają w dedykowanym i izolowanym środowisku, zwiększającym bezpieczeństwo
 • Zintegrowana sieć i kontrola dostępu
 • Przydzielaj do instancji kontenerowej wszystkie zasoby CPU i pamięci związane z używanym wariantem obliczeniowym, zapewniając obsługę najbardziej wymagających zadań przetwarzania
 • Prosta opłata za faktyczne użytkowanie (pay-per-use) za zasoby CPU i pamięci przydzielone do instancji kontenera za tę samą cenę co usługa obliczeniowa

Obrazy kontenera

OCI Container Registry to oparta na otwartych standardach, zarządzana przez Oracle usługa rejestru Docker przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów.

 • Użytkownicy mogą używać obrazów kontenerów będących własnością podmiotów trzecich, a także innych należących do Oracle, np. MySQL i WebLogic.
 • OCI Artifact Registry to usługa repozytorium służąca do przechowywania i udostępniania pakietów programistycznych oraz zarządzania nimi.

Pozostałe usługi

Wirtualny pulpit

Wirtualne pulpity zapewniają lepsze środowisko i niższe koszty administracyjne.

 • Dane pozostają w środowisku i regionie OCI, ponieważ przesyłany jest tylko ekran.
 • Wybierz jedną z opcji natywnych: OCI Secure Desktops lub ofertę certyfikowaną przez partnera — VMware Horizon. Obie opcje służą do obsługi klientów systemu Windows, MacOS i Linux, a także uzyskiwania dostępu z obsługiwanych przeglądarek internetowych.

Obrazy systemu operacyjnego

OCI obsługuje szereg gotowych obrazów dostarczonych przez Oracle oraz obrazów niestandardowych utworzonych przez użytkowników. Ponadto usługa OCI OS Management Service umożliwia zarządzanie aktualizacjami i poprawkami środowisk systemu operacyjnego w Twoich instancjach.

 • Obrazy udostępniane przez Oracle obejmują różne wersje systemów CentOS, Oracle Linux, Oracle Autonomous Linux, Ubuntu i Windows Server. Użytkownicy mogą także tworzyć niestandardowe obrazy i zarządzać nimi.

Zasoby obliczeniowe oparte na VMware

Oracle Cloud VMware Solution umożliwia tworzenie opartych na VMware centrów danych definiowanych przez oprogramowanie w OCI i zarządzanie nimi. Minimalna konfiguracja zawiera

 • 156 rdzeni
 • 2,304 GB pamięci fizycznej
 • 153 TB pamięci masowej NVMe

Spójny i przejrzysty cennik usług obliczeniowych w różnych regionach na całym świecie

Klienci korzystający z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mogą cieszyć się jednakowo niskimi cenami we wszystkich regionach i za wszystkie usługi — dzięki temu ich wydatki są przewidywalne od weryfikacji koncepcji po pełną produkcję. Zyskaj rabaty za stałe zużycie oraz możliwość przenoszenia licencji na oprogramowanie i zdobycia dodatkowych nagród.

Najlepsza jakość
Ekonomiczne obliczenia

Obniż swoje koszty, dopasowując zasoby obliczeniowe do profilu obciążeń dzięki instancjom wywłaszczalnymrozszerzalnym..

PARAMETRY TECHNICZNE

VM.STANDARD.E3.FLEX

1 OCPU/1 GB RAM

OD

0,007 $/godz.

Największa elastyczność
Elastyczne maszyny wirtualne

Zwiększaj lub zmniejszaj wydajność procesora lub RAM, aby zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty.

PARAMETRY TECHNICZNE

VM.STANDARD.A1.FLEX

1 GB–64 GB NA OCPU

OD

0,0115 $/godz.

Wysoka wydajność
Zasoby obliczeniowe ogólnego przeznaczenia

Równowaga rdzeni, pamięci i zasobów sieciowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

BM.STANDARD.A1.160

160 OCPU/1024 GB RAM

OD

3,136 $/godz.

Intensywne obliczenia
Sprzęt z akceleracją GPU

Zapewnij serwerom i maszynom wirtualnym dostęp do procesorów GPU NVIDIA do obsługi grafiki oraz obciążeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

PARAMETRY TECHNICZNE

VM.GPU3.1

6 OCPU/16 GB RAM

OD

2,95 $/godz.

17 lipca 2023 r.

Już dostępne: instancje E5 oparte na procesorach AMD EPYC zapewniające nawet 2-krotnie wyższą wydajność

Mia Yu, główny menedżer ds. produktów

Mamy dziś przyjemność ogłosić ogólną dostępność instancji bare metal i maszyn wirtualnych OCI Compute E5 Standard opartych na czwartej generacji procesorów AMD EPYC (o nazwie kodowej „Genoa”). W porównaniu do poprzedniej generacji instancji bare metal E4 Standard ze 128 jednostkami OCPU, instancje bare metal E5 Standard są wyposażone w 192 jednostki OCPU (192 rdzenie lub 384 wątki) o ponad 33% lepszej wydajności na rdzeń.

Przeczytaj cały wpis

Obliczeniowe architektury referencyjne

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Rozwiązania obliczeniowe zbudowane i wdrożone na OCI

Obejrzyj serię Built & Deployed na platformie YouTube
PeopleSoft — miniatura wideo
Rozwiązanie PeopleSoft dla firmy Alliance Data Systems

Dowiedz się więcej na temat tego, jak wiodący globalny dostawca usług lojalnościowych i marketingowych przeniósł rozwiązanie PeopleSoft do OCI.

Rozwiązanie E-Business Suite dla Specialized Bicycle — miniatura wideo
Rozwiązanie E-Business Suite dla firmy Specialized Bicycle

Dowiedz się, jak firma Specialized Bicycle Components — opierająca swoją działalność na wydajności i innowacjach — przeniosła pakiet E-Business Suite do OCI.

Sunoco — miniatura wideo
Sonoco i architektura wielu aplikacji

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Sonoco prowadzi swoją globalną działalność w branży opakowań konsumenckich i produktów przemysłowych, korzystając z usług OCI i Exadata Cloud Service.

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z usług obliczeniowych OCI

Przetestuj ponad 20 zawsze bezpłatnych usług chmurowych i zyskaj jeszcze więcej dzięki 30-dniowemu okresowi próbnemu

Oracle umożliwia skorzystanie z bezpłatnej wersji ponad 20 usług, takich jak Compute, Storage czy Autonomous Database, bez ograniczeń czasowych, a także oferuje 300 dolarów w postaci darmowych kredytów, dzięki którym można przetestować dodatkowe usługi. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Maszyny wirtualne AMD i Arm Compute
  • Magazyn bloków o łącznej pojemności 200 GB
  • 10 GB pamięci obiektowej
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • 10 TB transferu danych wychodzących na miesiąc
  • Dodatkowe 10+ zawsze bezpłatnych usług
  • 300 USD w postaci darmowych kredytów ważnych 30 dni, które można przeznaczyć na dodatkowe usługi

Weź udział w praktycznych zajęciach

Najlepiej uczyć się w praktyce. Skorzystaj z naszych samouczków i ćwiczeń praktycznych dostępnych w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud i własnej dzierżawy Oracle Cloud lub wybranych rozwiązań w bezpłatnym środowisku laboratoryjnym Oracle.

 • Wdrażanie aplikacji o wysokiej dostępności przy użyciu modułów równoważenia obciążenia

  Podczas tych zajęć zainstalujesz dwa serwery internetowe w dwóch instancjach obliczeniowych w Oracle Cloud Infrastructure (OCI), skonfigurowane w trybie wysokiej dostępności, przy użyciu modułów równoważenia obciążenia.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Podstawowe usługi OCI — wprowadzenie

  Poznaj podstawowe usługi OCI, w tym Compute, Networking i Storage.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Wdrażanie Oracle Container Engine for Kubernetes

  Celem tych zajęć jest wdrożenie klastra Container Engine for Kubernetes, połączenie się z nim i uruchomienie przykładowej aplikacji przy użyciu OCI CLI.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Migracja aplikacji Tomcat Java do OCI

  Sprawdź, jak przeprowadzić migrację Tomcat do Oracle Cloud Infrastructure i połączyć się z Autonomous Database.

  Rozpocznij szkolenie już teraz

Dodatkowe materiały

Dowiedz się więcej o zdolnościach wywłaszczalnych, instancjach rozszerzalnych, automatycznym skalowaniu, procesorach GPU, możliwości przydzielania dodatkowej mocy obliczeniowej i innych tematach.

Ponad 150 modeli najlepszych praktyk

Zobacz, w jaki sposób nasi architekci i inni klienci wdrażają różnorodne obciążenia — od aplikacji przedsiębiorstwa po HPC, od mikrousług po repozytoria data lake. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami, posłuchaj wypowiedzi architektów w ramach serii Built and Deployed i wdrażaj wiele obciążeń poprzez klikanie gotowych opcji („click to deploy”) lub skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.

Popularne architektury

 • Apache Tomcat z usługą MySQL Database Service
 • Oracle Weblogic w Kubernetes z systemem Jenkins
 • Środowiska uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • Tomcat w Arm z usługą Oracle Autonomous Database
 • Analiza dziennika z użyciem stosu ELK
 • HPC z OpenFOAM

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki OCI

Cennik Oracle Cloud jest przejrzysty, zapewnia równie niskie stawki na całym świecie i obejmuje różne przypadki użycia. Aby oszacować swoją niską stawkę, skorzystaj z estymatora kosztów i skonfiguruj usługi dopasowane do potrzeb swojej firmy.

Zauważ różnice:

 • 1/4 kosztów ruchu wychodzącego
 • 3-krotnie lepszy stosunek ceny do wydajności obliczeniowej
 • Równie niska cena w każdym regionie
 • Niskie ceny bez zobowiązań długoterminowych

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zacząć korzystać z Oracle Cloud?
  • Jakiego rodzaju obciążenia można uruchamiać w OCI?
  • Jakie rodzaje usług oferuje OCI?