Usługa Oracle Database Service dla Azure

Oracle Database Service for Microsoft Azure to zarządzana przez Oracle usługa dla klientów korzystających z platformy Azure, umożliwiająca łatwe udostępnianie, uzyskiwanie dostępu i uruchamianie usług Oracle Database klasy enterprise w Oracle Cloud Infrastructure (OCI) za pośrednictwem znajomego środowiska Azure. Użytkownicy mogą bezproblemowo tworzyć aplikacje Azure z wykorzystaniem oferowanych przez Oracle Database usług o wysokiej wydajności i wysokiej dostępności, które charakteryzują się zautomatyzowanym zarządzaniem, takich jak Autonomous Database. Usługi te działają na platformie OCI.

Przegląd nowej usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure — film
Przegląd nowej usługi Oracle Database Service dla Microsoft Azure (14:34)
Oracle Database@Azure debiutuje w Europie

Klienci mogą teraz zarejestrować się w usłudze Oracle Database@Azure w regionie Microsoft Azure Germany West Central. Oracle i Microsoft ogłosiły plany oferowania usługi w dodatkowych regionach chmury, w tym w Indiach, Włoszech, Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwiększając planowaną dostępność Oracle Database@Azure do 15 regionów na całym świecie.

Raport Magic Quadrant 2023 firmy Gartner® dotyczący rozproszonej infrastruktury hybrydowej

Przeczytaj raport i dowiedz się, w jaki sposób rozproszona chmura Oracle dostarcza chmurę publiczną do centrów danych klientów i lokalizacji brzegowych z różnymi modelami wdrażania.

Rozwiązania wielochmurowe w OCI i Azure

Usługa nawiązuje połączenie o niskim opóźnieniu pomiędzy Microsoft Azure i OCI, wdraża Oracle Database na platformie OCI i dostarcza metryki na platformie Azure. Klienci mogą połączyć cały katalog usług AI i aplikacji Azure z najpotężniejszymi usługami bazodanowymi OCI. Nie obowiązują żadne opłaty za porty Oracle Interconnect for Microsoft Azure ani za dane przychodzące/wychodzące przez Interconnect. Za korzystanie z usług Oracle Database, takich jak Autonomous Database, będą naliczane normalne opłaty.

Partnerstwo OCI i Azure w modelu wielochmurowym upraszcza dostęp do danych

„Dostęp do danych w wielu chmurach to coś, na czym zawsze nam zależało. Usługa Oracle Database Service for Azure pozwoli firmie FedEx na korzystanie z baz danych Oracle na platformie OCI oraz z możliwości Azure w zakresie big data i analityki”.

—Rob Carter
Wiceprezes wykonawczy, FedEx

Oracle Database Service for Azure integruje możliwości OCI i Azure

„Architektury wielochmurowe umożliwiają wybór najlepszego dostawcy chmury dla każdego obciążenia w oparciu o możliwości, wydajność i cenę. Partnerstwo OCI i Azure pozwala na integrację możliwości dwóch głównych dostawców usług chmurowych, w tym usług OCI Oracle Database i funkcji Azure w zakresie tworzenia aplikacji”.

—Naveen Manga
Dyrektor ds. technologii, Marriott International

Architektury wielochmurowe zapewniają najlepsze w swojej klasie podejście do modernizacji chmury

„Innowacje są podstawą działalności GE, a wdrożenia wielochmurowe umożliwiają nam wprowadzanie innowacji na dużą skalę. Dzięki usługom Oracle Database będziemy mogli korzystać z wysoko dostępnych baz danych Oracle u dostawców chmury bez konieczności refaktoryzacji naszych aplikacji”.

—Angelica Tritzo
Dyrektor IT, GE Renewable Energy

Oracle Database Service for Azure poprawia kompatybilność baz danych OCI i aplikacji Azure

„Podczas obsługi wielu z naszych kluczowych obciążeń bardzo intensywnie wykorzystujemy lokalne bazy danych Oracle. W miarę przenoszenia tych obciążeń do chmury, Oracle Database Service for Azure umożliwia nam modernizację baz danych Oracle poprzez wprowadzenie usług takich jak Autonomous Database w OCI przy jednoczesnym wykorzystaniu Microsoft Azure jako warstwy aplikacji”.

—Jeremy Legg
Dyrektor ds. technologii, AT&T

„Oracle Database Service for Azure pomaga nam znaleźć właściwą równowagę między innowacjami w chmurze a stabilnymi operacjami. Ta nowa usługa uprości nasze wdrożenie wielochmurowe bez ograniczania dostępności naszych kluczowych obciążeń, co pomoże nam zapewnić pasażerom lepszą i bezpieczniejszą kolej”.

—Simon Goodman
Dyrektor ds. informacji, Network Rail

„Oracle Database Service for Azure upraszcza nasze podejście do wdrożeń wielochmurowych. Będziemy mogli wykorzystać to, co najlepsze w bazach danych Oracle w Azure, a także zachować naszą infrastrukturę w Azure. To świetna okazja, aby wykorzystać największe zalety obu rozwiązań w celu uproszczenia procesu migracji do chmury i podniesienia kwalifikacji naszych specjalistów IT”.

—David Plaza
Dyrektor ds. informacji, SGS

Jak działa Oracle Database Service for Azure

Portal Oracle Database Service for Azure usprawnia proces nawiązywania łączności OCI-Azure o małych opóźnieniach, tworzenia sieci wirtualnych oraz zarządzania tożsamościami federacyjnymi. Zapytania do bazy danych i wyniki zapytań są realizowane przez Interconnect. Dzienniki bazy danych i metryki z OCI integrują się z Azure, aby uprościć monitorowanie i zarządzanie.

Jak działa Oracle Database Service for Azure
Na diagramie widać po lewej stronie Microsoft Azure, a po prawej Oracle Cloud Infrastructure. Sekcja Azure zawiera ikony użytkownika, Azure Active Directory, Azure Log Analytics, Azure App Insights, aplikacji i Azure ExpressRoute. W sekcji Oracle znajdują się ikony Oracle Database Service for Azure, usług tożsamości OCI, Exadata Database Service, Autonomous Database, Base Database Service oraz OCI FastConnect. Połączenie sieciowe pomiędzy Azure a OCI jest oznaczone jako „OCI-Azure Interconnect Private Tunnel”.

Oracle Database Service for Azure — przypadki użycia

Migracja obciążeń Oracle Database Service for Azure do Oracle Database@Azure

Jeśli kwestia występowania opóźnień jest niezwykle istotna, można skonsolidować aplikacje i bazy danych Oracle w jednej chmurze, bez konieczności tworzenia połączeń między chmurami. Architektura ta eliminuje złożoność i obniża koszty przenoszenia dużych ilości danych. Aplikacje uruchomione w środowisku Azure mają teraz najszybszy możliwy dostęp do zasobów Oracle Database, co znacząco poprawia ich wydajność, skalowalność i dostępność.

Migracja obciążeń Oracle Database Service for Azure do Oracle Database@Azure
Na tym diagramie pokazano, jak uruchamiać aplikacje i obciążenia bazy danych Oracle klasy Enterprise w ramach tej samej chmury. Modernizacja i wprowadzanie innowacji dzięki usługom Oracle i Azure. Połączenie istniejących funkcji Azure i Oracle w celu uproszczenia operacji.

Migracja obciążeń lokalnych do OCI i Microsoft Azure

Gdy aplikacje są wrażliwe na opóźnienia w dostępie do bazy danych lub wymagają dużej przepustowości baz danych, migracja warstwy aplikacji do Microsoft Azure przy jednoczesnym pozostawieniu lokalnych baz danych Oracle nie jest realną opcją. Oracle Database Service for Azure zapewnia dostęp do bazy danych z małymi opóźnieniami oraz wysoką przepustowość między bazą danych a aplikacją w przypadku obciążeń lokalnych migrowanych do środowisk wielochmurowych zbudowanych w oparciu o Azure i OCI. W takiej architekturze wielochmurowej aplikacje Azure mogą wykorzystywać funkcje o wysokiej dostępności i optymalizacje, które są dostępne tylko w OCI. Prywatny tunel usługi, obsługiwany przez Oracle Interconnect for Azure, zapewnia prywatne połączenie o małych opóźnieniach między dwoma środowiskami chmurowymi.

Migracja obciążeń lokalnych do chmury publicznej
Na diagramie po lewej stronie znajduje się środowisko lokalne ze strzałką idącą od lewej do prawej, a po prawej obszary dotyczące Microsoft Azure i Oracle Cloud Infrastructure (OCI). W sekcji dotyczącej środowiska lokalnego znajdują się ikony PeopleSoft, niestandardowych aplikacji oraz Oracle Database. W sekcji po prawej stronie w obszarze Microsoft Azure znajdują się ikony PeopleSoft i niestandardowych aplikacji. Również w sekcji po prawej stronie w obszarze OCI znajdują się ikony Exadata Database Service, Autonomous Database oraz Base Database Service. Obszary Microsoft Azure i OCI są połączone dwukierunkową strzałką oznaczoną jako tunel prywatny.

Wdrożenie wielochmurowe z aplikacjami na platformie Azure i bazami danych na platformie OCI

Klienci korzystający z Azure mogą przejść z samodzielnie zarządzanych produktów Oracle Database na w pełni zarządzane usługi, które są dostosowane do ich obciążeń, spełniają wymagania dotyczące dostępności i zawierają wbudowane kopie zapasowe. Chociaż Oracle Database Standard Edition i Oracle Database Enterprise Edition mogą działać na platformie Azure, OCI jest jedyną chmurą publiczną, która oferuje rozwiązanie Oracle Maximum Availability Architecture (MAA). Technologie, które OCI udostępnia poprzez MAA, to między innymi Oracle Exadata Database Service oraz Oracle Real Application Clusters. Oracle Autonomous Database to dostępna jedynie w OCI, w pełni zautomatyzowana usługa bazodanowa, która ułatwia tworzenie i wdrażanie aplikacji.

Wdrożenie wielochmurowe z aplikacjami na platformie Azure i bazami danych na platformie OCI
Na diagramie po lewej stronie znajduje się Microsoft Azure ze strzałką idącą od lewej do prawej, a po prawej obszary dotyczące Microsoft Azure i Oracle Cloud Infrastructure (OCI). W sekcji dotyczącej Azure po lewej stronie znajdują się ikony E-Business Suite, PeopleSoft i Oracle Database. W sekcji po prawej stronie obszaru Azure znajdują się ikony E-Business Suite i PeopleSoft. Również w sekcji po prawej stronie w obszarze OCI znajdują się ikony Exadata Database Service, Autonomous Database oraz Base Database Service. Obszary Microsoft Azure i OCI są połączone dwukierunkową strzałką oznaczoną jako tunel prywatny.
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z usługi Oracle Database Service for Azure

Zarejestruj się w usłudze

Gdy korzystasz z usługi Oracle Database Service for Azure, zasoby bazy danych znajdują się na koncie OCI, które jest połączone z kontem Azure poprzez zarządzane przez Oracle prywatne połączenie między chmurami. Aby korzystać z Oracle Database Service for Azure, wymagane jest aktualne konto Azure.

Przedstawiamy Oracle Database Service for Microsoft Azure

Dziś, na konferencji Microsoft Inspire, Satya Nadella, dyrektor generalny firmy Microsoft, oraz Larry Ellison, prezes i dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju technologii Oracle Corporation, ogłosili dostępność usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure.

Poznaj ponad 150 najlepszych projektów

Zobacz, w jaki sposób nasi architekci i inni klienci wdrażają różnorodne obciążenia — od aplikacji przedsiębiorstwa po obliczenia o wysokiej wydajności, od mikrousług po jeziora danych. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami, posłuchaj wypowiedzi innych architektów w ramach serii Built & Deployed i wdrażaj wiele obciążeń poprzez klikanie gotowych opcji (click to deploy) — lub skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz wykorzystać Oracle Database Service for Azure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

  • Mogą odpowiedzieć na pytania takie jak:

    • W czym usługa Oracle Database Service for Azure jest lepsza od samodzielnie zarządzanych baz danych Oracle działających na platformie Microsoft Azure?
    • Dlaczego warto wybrać Oracle Database do obsługi swoich obciążeń?
    • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
    • W jaki sposób OCI może wspomóc Twoje plany związane z IaaS i PaaS?