EU Sovereign Cloud

Oracle EU Sovereign Cloud umożliwia organizacjom z sektora komercyjnego i publicznego umieszczanie danych wrażliwych i aplikacji w chmurze zgodnie z wymogami UE dotyczącymi prywatności i suwerenności danych.

„Uzyskiwanie dostępu do usług chmurowych z centrami danych znajdującymi się w UE, a także zarządzanymi, aktualizowanymi i wspieranymi przez rezydentów UE – przy jednoczesnym utrzymaniu izolacji od regionów chmury spoza UE – to ważny element naszego chmurowego wdrożenia. Pozwoli to fińskiemu rządowi na przyjęcie rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS”.

Jarkko Levasma rządowy dyrektor ds. informatyki, dyrektor generalny w Fińskim Ministerstwie Finansów

Dlaczego Oracle EU Sovereign Cloud?

Suwerenna chmura o pełnej mocy chmury publicznej Oracle za tę samą cenę

Oracle EU Sovereign Cloud oferuje klientom dostęp do ponad 100 tych samych usług co komercyjna chmura publiczna Oracle. Te same aplikacje i obciążenia mogą być obsługiwane w Oracle EU Sovereign Cloud – nie są wymagane nowe umiejętności ani procesy operacyjne.

Klienci zawsze uzyskują taką samą stałą jakość usług i wartość w cenach i umowach SLA, a także te same usługi klasy Enterprise, co w przypadku komercyjnych regionów chmury Oracle.

Suwerenne ceny chmury
Suwerenna chmura o pełnej mocy chmury publicznej Oracle za tę samą cenę

Izolacja miejsca przechowywania danych przy użyciu fizycznie i logicznie rozdzielonej architektury chmury

Dwa regiony EU Sovereign Cloud w Hiszpanii i Niemczech są oddzielone od komercyjnych i rządowych regionów chmury Oracle. Ta oddzielna architektura chmurowa w UE upraszcza i wzmacnia suwerenność cyfrową i kontrolę.

Wdrożenia klientów są szybsze i powodują mniejsze ryzyko dzięki przechowywaniu danych w określonej lokalizacji i domyślnie w UE, a nie po konfiguracji za pomocą złożonych narzędzi i zasad.

Wymuszone miejsce przechowywania danych
Wymuszone miejsca przechowywania danych przy użyciu fizycznie i logicznie rozdzielonej architektury chmury

Zaprojektowane i obsługiwane w celu zapewnienia prywatności i suwerenności danych w UE

Oracle EU Sovereign Cloud pomaga organizacjom prywatnym i publicznym w całej UE sprawować większą kontrolę nad swoimi danymi wrażliwymi i aplikacjami oraz w większym stopniu dostosować się do wymogów UE w zakresie prywatności i suwerenności cyfrowej.

Oracle EU Sovereign Cloud znajduje się i działa w całości w Unii Europejskiej i jest zgodna ze standardami UE.

Mapa chmury suwerennej UE
Chmura suwerenna UE zaprojektowana i obsługiwana w celu zapewnienia prywatności i suwerenności danych w UE

Funkcje Oracle EU Sovereign Cloud

  • Ponad 100 usług OCI

   EU Sovereign Cloud oferuje ponad 100 usług chmurowych dostępnych w OCI, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą uruchamiać wszystkie swoje obciążenia tak samo jak w OCI. Nie ma potrzeby akceptacji brakujących usług w chmurze i mniejszej liczby możliwości przy wdrożeniu strategii suwerenności cyfrowej.

   Aplikacje Oracle Cloud

   Oracle Fusion Cloud Applications będą wkrótce dostępne w EU Sovereign Cloud.

  • Brak dodatkowych kosztów związanych z suwerennością

   Klienci mogą wykorzystać możliwości usług OCI dostępnych w Oracle EU Sovereign Cloud za taką samą cenę jak za komercyjne regiony chmury Oracle. Ponadto klienci mogą korzystać z istniejących umów, takich jak Universal Credits czy Support Rewards, z innych regionów chmury Oracle.
  • Te same wspierane finansowo umowy SLA

   Oracle EU Sovereign Cloud oferuje takie same wspierane finansowo umowy SLA jak inne regiony chmury Oracle. Zadania przetwarzania o znaczeniu newralgicznym wymagają czegoś więcej niż tylko dostępności ze strony dostawców chmury. Wymagają także stałej wydajności i możliwości monitorowania i modyfikowania zasobów w dowolnej chwili oraz zarządzania nimi. Tylko Oracle oferuje kompletne umowy SLA dotyczące poziomu usług obejmujące wydajność i dostępność usług oraz zarządzanie nimi.
  • Fizycznie oddzielne

   EU Sovereign Cloud nie ma wspólnej infrastruktury z komercyjnymi i rządowymi regionami Oracle ani nie ma z nimi połączenia sieciowego.

   Obsługiwane osobno

   Ta architektura umożliwia Oracle przeprowadzanie asysty technicznej i operacji w chmurze zapewnianej wyłącznie przez pracowników nowych podmiotów prawnych z UE.
  • Kontrola z mniejszym obciążeniem operacyjnym

   Dzięki oddzielnej infrastrukturze wdrożenia w chmurze mogą być szybsze i powodować mniejsze ryzyko błędnych konfiguracji niezależne od klienta, ponieważ przechowywanie danych w UE jest nieodłącznym elementem architektury chmury. Wielu innych dostawców chmury korzysta ze złożonych, kontrolowanych przez klientów zasad pozwalających egzekwować przechowywanie danych w komercyjnych regionach chmury.
  • Panuj nad szyfrowaniem

   Aby pomóc klientom w dalszym zabezpieczaniu danych i spełnieniu wymagań wynikających z suwerenności danych w UE, Oracle EU Sovereign Cloud oferuje dostęp do nowych usług OCI External Key Management i Dedicated Key Management. Klucze szyfrowania klientów mogą być tworzone i zarządzane zewnętrznie w OCI lub w dedykowanym fizycznym module zabezpieczeń (HSM).
  • Operacje w UE

   Centra danych Oracle EU Sovereign Cloud są zarządzane przez podmioty prawne z UE utworzone w celu przechowywania sprzętu, zasobów i licencji centrów danych, a także w celu obsługi klientów korzystających z tych regionów. Firma Oracle ustanawia podmioty prawne z siedzibą w UE, aby móc zarządzać EU Sovereign Cloud i dysponować oddzielnymi zasadami zarządzania, które będą funkcjonować zgodnie z wymogami UE w zakresie prywatności i suwerenności danych.
  • Wsparcie i operacje w UE

   Wsparcie klientów i operacje w centrach danych są obsługiwane w UE przez personel składający się z rezydentów UE zatrudnionych przez podmioty prawne z siedzibą w UE. Procesy asysty technicznej i operacyjne są oddzielone od operacji w globalnej chmurze Oracle.
  • Zgodność z przepisami UE i globalnymi

   Oracle Cloud przestrzega globalnych programów zgodności (takich jak SOC 1, 2 i 3); ISO 27001, 27017, 27018; PCI; CSA STAR oraz regulacji i programów regionalnych i branżowych, takich jak RODO, C5, IT-Grundshutz, AgID, EU CoC i EBA. Ponadto Oracle EU Sovereign Cloud jest zgodna z wytycznymi ograniczającymi transfer danych (takimi jak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE Schrems II i wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych) i przepisami monitorującymi (takimi jak NIS 2). Będziemy je rozszerzać, gdy regiony chmury Oracle EU Sovereign Cloud staną się ogólnodostępne.

Chmura rozproszona OCI: usługi chmurowe wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz

Rozszerzenie opcji chmury dla klientów o nowe funkcje chmury publicznej, multicloud, chmury hybrydowej i chmury dedykowanej.

14 grudnia 2023 r.

Suwerenne rozwiązania chmurowe Oracle — przejrzysty przegląd wniosków o dostęp do danych

Christopher Marsh-Bourdon, wiceprezes ds. produktów i branż, Oracle

W tym wpisie zajmiemy się jednym z kluczowych czynników wpływających na wymagania dotyczące suwerenności danych: jurysdykcją i przepisami, które regulują dane w chmurze. Duża część tej dyskusji wynika z przyjęcia przez Stany Zjednoczone ustawy CLOUD w 2018 r. Ustawa ta wywołała pytania o sposoby, w jakie globalni dostawcy usług w chmurze, tacy jak Oracle, oceniają i odpowiadają na wnioski organów ścigania, zwłaszcza w odniesieniu do danych przechowywanych lub przetwarzanych w jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi.

Przeczytaj cały wpis

Zacznij korzystać z suwerennych rozwiązań chmurowych OCI

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o suwerennej chmurze OCI i rozwiązaniach chmury rozproszonej dla przedsiębiorstw prywatnych lub organizacji sektora publicznego. Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

EU Sovereign Cloud

Usługa Oracle EU Sovereign Cloud jest dostępna we Frankfurcie w Niemczech i w Madrycie w Hiszpanii. Chcesz dowiedzieć się więcej? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze informacje na temat trendów w branży, najlepszych praktyk, aktualizacji produktów, programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Poznaj perspektywę ekspertów

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach chmury od analityków branżowych. Przekazują oni szczegółowe, obiektywne wnioski na temat najnowszych strategii i rozwiązań.