EU Sovereign Cloud — często zadawane pytania

Ogólne informacje o produkcie

Czym jest Oracle EU Sovereign Cloud?

EU Sovereign Cloud to oferta oddzielnej chmury Oracle uwzględniająca przepisy i wymagania dotyczące danych obowiązujące w UE. Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy tego rozwiązania:

  • Dostęp do tych samych usług, korzyści i innowacji, co w przypadku globalnej oferty chmury publicznej Oracle
  • Szczególne uwzględnienie kwestii dotyczących rezydencji danych, lokalizacji danych i ochrony danych.
  • Przeznaczone do przetwarzania danych z UE, zlokalizowane w UE i obsługiwane przez mieszkańców UE

Dlaczego Oracle oferuje usługę EU Sovereign Cloud?

Trendy rynkowe i działalność regulacyjna w Unii Europejskiej prowadzą do rosnącego zapotrzebowania klientów komercyjnych i organów administracji rządowej na usługi chmurowe, które są przeznaczone do przetwarzania danych z UE, zlokalizowane w UE i obsługiwane w UE. Wymogi te ograniczają ryzyko dotarcia zagranicznych organów ścigania do regulowanych danych. Ogólnie rzecz biorąc, wymogi dotyczące rezydencji danych stały się bardziej istotne dla użytkowników chmury w UE.

Kto może korzystać z usługi EU Sovereign Cloud?

Z usługi EU Sovereign Cloud może skorzystać każdy klient, który będzie uruchamiać obciążenia robocze w regionach objętych tą usługą. Usługa EU Sovereign Cloud nie jest ograniczona do klientów z miejscem zamieszkania lub siedzibą w UE.

Czym różni się usługa EU Sovereign Cloud od innych globalnych ofert chmury publicznej Oracle?

Oracle Cloud wykorzystuje obszary, które są logicznymi zbiorami regionów. Obszary są od siebie odizolowane i nie współdzielą żadnych danych.

Obszar EU Sovereign Cloud wyróżnia się na tle innych ofert chmurowych tym, że jest jedynym obszarem przeznaczonym dla danych z UE, zlokalizowanym w UE, obsługiwanym w całości przez mieszkańców UE oraz mającym fizyczny i logiczny dostęp ograniczony do mieszkańców UE. Pracownicy Oracle zajmujący się obsługą klienta, wsparciem centrum danych i operacjami przetwarzania danych znajdują się w granicach UE. Sprzęt i zasoby używane do świadczenia usługi EU Sovereign Cloud są własnością, są obsługiwane i są zarządzane przez odrębny podmiot prawny EU Sovereign Cloud.

Dlaczego klient miałby wybrać usługę EU Sovereign Cloud zamiast regionów chmury publicznej Oracle zlokalizowanych w UE?

Klienci z sektora publicznego i komercyjnego mogą wybrać region EU Sovereign Cloud, jeśli ich dane muszą być hostowane w UE, obsługiwane przez personel mieszkający w UE i zgodne z unijnymi przepisami prawa w zakresie suwerenności i prywatności danych. Architektura usług Oracle i rygorystyczny nowy model zarządzania dla usług EU Sovereign Cloud zostały zaprojektowane w taki sposób, aby podmiot prawny EU Sovereign Cloud działał niezależnie, bez konieczności przesyłania danych klientów poza UE.

Czy obecne regiony chmury publicznej dotyczące UE zostaną przeniesione do EU Sovereign Cloud?

Nie, wszystkie regiony komercyjne Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pozostaną bez zmian. Klienci będą mogli wybrać między regionem komercyjnym w Europie a regionami EU Sovereign Cloud, w zależności od swoich potrzeb.

Gdzie znajdują się centra przetwarzania danych usługi EU Sovereign Cloud?

Pierwsze dwa centra przetwarzania danych znajdują się w Niemczech i Hiszpanii, w kolokacji z obecnymi regionami OC1, ale z oddzielnymi halami danych i ogrodzeniami. Są to nowe regiony w nowym obszarze. W momencie uruchomienia obszar (realm) będzie się składać z dwóch regionów (region), każdy z jedną domeną dostępności. Będziemy nadal analizować dodatkowe lokalizacje w Unii Europejskiej pod kątem możliwości przyszłej ekspansji regionalnej.

Czy istnieją różnice cenowe między usługą EU Sovereign Cloud a regionami chmury publicznej Oracle?

Model cenowy i sprzedażowy usług OCI w regionach EU Sovereign Cloud jest identyczny z modelem cenowym i sprzedażowym usług Oracle w chmurze publicznej. W tym przypadku stosowany jest model Oracle Universal Credit, który daje klientom Oracle elastyczność korzystania z dowolnych usług platformy infrastruktury chmurowej w dowolnym momencie w dowolnym regionie Oracle Cloud. Klienci mogą nabywać punkty uniwersalne (Universal Credit) Oracle w modelu „pay as you go” lub w modelu rocznego zobowiązania UC. Ponadto są uprawnieni do uczestnictwa w innych programach dla klientów, w tym Oracle Support Rewards, Oracle Bring Your Own License i Customer 2 Cloud. Szczegółowe ceny usług OCI są dostępne tutaj.

Jakie usługi są dostępne w obszarach EU Sovereign Cloud?

W obszarze EU Sovereign Cloud dostępnych jest ponad sto tych samych usług OCI, które są dostępne w obszarach komercyjnych.

Czy usłudze EU Sovereign Cloud towarzyszy taka sama umowa dotycząca gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) jak w przypadku zwykłych regionów komercyjnych?

Tak, usługa EU Sovereign Cloud oferuje zobowiązania co do poziomu świadczenia usług Oracle Cloud zabezpieczone finansowo.


Kluczowa terminologia

Czym jest lokalizacja danych?

Zobowiązania prawne wymagające, aby dane powstałe w granicach danego kraju pozostały w tym samym kraju i nie były przekazywane poza jego granice. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie dotyczy lokalizacji danych; przepisy dotyczące lokalizacji danych są w rzeczywistości dość rzadkie w UE.

Czym jest rezydencja danych?

Zapewnienie, że dane znajdują się w danej lokalizacji geograficznej z dowolnego powodu.

Czym jest ustawa CLOUD?

Przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa o określeniu zgodnego z prawem wykorzystywania danych za granicą (Clarifying Lawful Overseas Use of Data, CLOUD) określa, w jaki sposób dostawcy usług chmurowych, tacy jak Oracle, powinni odpowiadać na wnioski ze strony organów ścigania w Stanach Zjednoczonych. Wnioski takie mogą wymagać ujawnienia danych hostowanych na serwerach, niezależnie od tego, czy serwery te znajdują się w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach. Więcej informacji na temat ustawy CLOUD i sposobu, w jaki Oracle rozpatruje wnioski o ujawnienie informacji, można znaleźć tutaj.

Czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)?

Unijne rozporządzenie określające wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych osób w Unii Europejskiej. Dane niebędące danymi osobowymi nie są objęte RODO, ale mogą być objęte innymi przepisami, takimi jak przepisy bankowe. GDPR nakłada określone zobowiązania na organizacje znajdujące się w dowolnym miejscu, o ile kierują one swoje działania do osób przebywających na terenie UE lub zbierają dane na temat takich osób. Spójne stosowanie RODO w całej UE zapewnia Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych organów ochrony danych z całej UE.

Inne przydatne zasoby