Oracle WebLogic Server

Oracle WebLogic Server to ujednolicona i rozszerzalna platforma do tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji biznesowych, na przykład napisanych w języku Java, lokalnie i w chmurze. WebLogic Server jest solidną, dojrzałą i skalowalną implementacją platform Java Enterprise Edition (EE) i Jakarta EE.

Oracle WebLogic Server
WebLogic Server na platformie Kubernetes

Platforma Oracle WebLogic Server jest w pełni obsługiwana na platformie Kubernetes, umożliwiając użytkownikom migrowanie i sprawne tworzenie nowoczesnych aplikacji kontenerowych za pomocą kompleksowych usług Java. Przyjrzyj się przybornikowi narzędzi WebLogic dla Kubernetes — kompletnemu zbiorowi narzędzi typu open-source, które upraszczają uruchamianie aplikacji w środowisku Kubernetes lokalnie i w chmurze.

Uruchamianie aplikacji WebLogic w chmurze

Dzięki możliwości szybkiego inicjowania obsługi administracyjnej, różnym wariantom infrastruktury i elastycznym modelom zakupowym rozwiązanie Oracle WebLogic Server dla Oracle Cloud Infrastructure zapewnia całe wsparcie niezbędne do uruchamiania aplikacji Java EE w chmurze.

Dlaczego warto tworzyć aplikacje na platformie Oracle WebLogic Server?

Pełna implementacja platform Java EE i Jakarta EE

Java EE i Jakarta EE oferują zaawansowane połączenie technologii i interfejsów API, które koncentrują się na łatwości tworzenia firmowych aplikacji i zarządzania nimi.

Java EE w skrócie
Jakarta EE

Opracowuj i wdrażaj rozwiązania na platformie WebLogic

Oracle WebLogic Server 14.1.1 — ulotka informacyjna (PDF)

Obsługa wszystkich rodzajów chmur

Platforma Oracle WebLogic Server umożliwia uruchamianie aplikacji Java w dowolnym środowisku chmurowym, a także lokalnie, z możliwością pełnego przenoszenia aplikacji między środowiskami.

WebLogic Server dla platformy Oracle Cloud Infrastructure

Obsługa środowisk Docker, CRI-O i Kubernetes

WebLogic Server na platformie Microsoft Azure

Licencjonowanie oprogramowania Oracle na platformie Cloud Computing Environment (PDF)

Oracle WebLogic Server on Oracle Private Cloud Appliance and Kubernetes (PDF)

Modernizowanie aplikacji skraca czas wprowadzania na rynek

Przybornik narzędzi WebLogic dla Kubernetes umożliwia użytkownikom łatwe wdrażanie domen i aplikacji WebLogic Server w środowisku Kubernetes. Rozbudowane narzędzia administracyjne i interfejsy API automatyzują operacje, podczas gdy funkcje automatycznego skalowania i automatycznego ponownego uruchamiania uszkodzonych węzłów zapewniają wysoką dostępność. Przeniesienie istniejących aplikacji ze środowiska WebLogic Server do środowiska Kubernetes pozwoli korzystać ze zintegrowanych narzędzi open source i w efekcie zwiększyć dynamikę działania organizacji. Można również skorzystać z platformy Helidon, która pozwala przenosić mikrousługi między różnymi środowiskami.

Blog: Omówienie przybornika narzędzi WebLogic dla Kubernetes

Film: CERN wykorzystuje platformę WebLogic w środowisku Kubernetes (1:36)

Integracja produktów Oracle spełniająca wymagania firmowych aplikacji

Rozwiązanie Oracle WebLogic Server jest zintegrowane z produktami i technologiami Oracle w celu zapewnienia optymalnej wydajności, dostępności i obsługi niestandardowych aplikacji WebLogic Server oraz integracji z innymi aplikacjami i systemami w przedsiębiorstwie.

Oracle Coherence, Helidon, Java SE and GraalVM EE

Oracle Fusion Middleware, rozwiązanie oparte na platformie WebLogic Server

Integracja rozwiązań WebLogic Server i Oracle RAC

Używanie platformy WebLogic w środowisku Oracle Autonomous Database

Aplikacje Oracle

Natywnie chmurowe środowisko Oracle Java dla firmowych aplikacji

Najlepszy na świecie serwer aplikacji dla platform Java EE i Jakarta EE

Korzystaj z niezrównanej wydajności, skalowalności i łatwości zarządzania na jednym zunifikowanym serwerze aplikacji. WebLogic Server jest kluczowym składnikiem platform Java EE i Jakarta EE dla aplikacji lokalnych i chmurowych.

Funkcje
 • Pełna obsługa platform Java EE i Jakarta EE umożliwiająca tworzenie aplikacji opartych na standardach
 • Rozbudowane narzędzia administracyjne i interfejs API do automatyzowania operacji
 • Funkcje automatycznego skalowania i automatycznego ponownego uruchamiania uszkodzonych węzłów zapewniające wysoką dostępność
 • Narzędzia do wdrażania środowiska Kubernetes i późniejszego administrowania
 • Rozwiązanie Active GridLink do łączności z klastrami Oracle Real Application Clusters (RAC) w celu zapewnienia lepszej wydajności i dostępności
 • Szybkie przesyłanie komunikatów za pomocą interfejsu JMS
 • Integracja z systemem bazodanowym Oracle Database i oprogramowaniem pośredniczącym

Czołowe rozwiązanie do buforowania rozproszonego w środowiskach lokalnych i chmurowych

Oracle Coherence to oparte na języku Java jedno z najlepszych na rynku rozwiązań bufora rozproszonego i siatki danych realizowanej wewnątrz pamięci, które zapewnia aplikacjom wysoką dostępność, skalowalność i przepustowość, niskie opóźnienia oraz dużą wydajność działania.

Funkcje
 • Skalowalna wydajność umożliwiająca obsługę zaawansowanych firmowych aplikacji
 • Przechowywanie obiektów i dokumentów przy użyciu par klucz-wartość
 • Buforowanie w klastrze z trwałym zapisywaniem na dyskach
 • Odporność na błędy, automatyczne dzielenie na mniejsze jednostki (sharding)
 • Interfejsy REST, Java, .NET i C++
 • Szybkie wykonywanie zapytań i transakcji obsługi zdarzeń
 • Przetwarzanie lokalne i rozproszone
 • Pamięć podręczna z aktualnymi danymi umożliwiającymi odświeżanie baz danych w czasie rzeczywistym
 • Federacja danych w wielu ośrodkach
 • Obsługa środowiska wykonawczego GraalVM umożliwiającego programowanie w różnych językach
 • Narzędzia dla platformy Kubernetes
 • Gwarantowana spójność danych

Szybkie inicjowanie obsługi serwera Oracle WebLogic Server na platformie Oracle Cloud

Dzięki możliwości szybkiego wdrożenia oraz elastycznym modelom zakupowym rozwiązanie Oracle WebLogic Server dla platformy Oracle Cloud Infrastructure jest zalecanym środowiskiem uruchamiania firmowych aplikacji Java w chmurze.

Funkcje
 • Szybkie inicjowanie obsługi administracyjnej
 • Elastyczny cennik oparty na modelu subskrypcji
 • Wysoka dostępność i łatwa łączność z platformą Oracle Autonomous Database
 • Zautomatyzowane wdrożenia i pełny dostęp przez interfejs API
 • Wybór obsługiwanych wersji i wydań
 • Uproszczona migracja dzięki narzędziom i wsparciu w infrastrukturze

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń rozwiązania WebLogic

Logo Beeline
Logo CERN
Logo CMIC
Logo Maritz
Logo Maritz

Po przeniesieniu pakietu E-Business Suite na platformę Oracle Cloud Infrastructure wydajność działania wzrosła 10-krotnie

Przykłady zastosowań rozwiązania Oracle WebLogic Server

 • Modernizowanie aplikacji Java EE

  Rozwiązanie WebLogic Server pozwala wdrożyć narzędzia, które inicjują obsługę administracyjną środowiska Docker, natomiast operator zawiera funkcje zarządzania środowiskiem Kubernetes.

  Zobacz architekturę

 • Uruchamianie aplikacji Java w chmurze

  Rozwiązanie Oracle WebLogic Server dla Oracle Cloud Infrastructure umożliwia przeniesienie istniejących lokalnych aplikacji Java do chmury, tak aby działały szybciej przy niższych kosztach.

 • Tworzenie mikrousług Java

  Wykorzystując programowanie funkcjonalne, platforma Helidon wprowadza standardowe interfejsy API MicroProfile do nowoczesnych, chmurowych aplikacji Java.

30 marca 2020 r.

Nadchodzi Oracle WebLogic Server 14.1.1

Will Lyons, starszy dyrektor ds. zarządzania produktami

Oracle WebLogic Server 14.1.1 to nowa wersja główna, w której dodano obsługę platform Java Platform, Enterprise Edition (EE) 8, Java SE 8 i 11. Jest ona obsługiwana lokalnie i w chmurze; zawiera funkcje wsparcia i narzędzia umożliwiające uruchamianie serwera Oracle WebLogic Server w kontenerach i środowisku Kubernetes oraz certyfikowanie w środowisku Oracle Cloud.

Przeczytaj cały wpis

Polecane blogi

Wyświetl wszystkie

Zacznij tworzyć aplikacje Java już teraz


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny dostęp do rozwiązania Oracle WebLogic Server dla Oracle Cloud Infrastructure.


Obejrzyj demonstrację migracji do chmury

Zobacz, jak łatwo lokalna aplikacja jest przenoszona do platformy Oracle Cloud działającej w środowisku Oracle Autonomous Database.


Odwiedź centrum pomocy

Zacznij z tego miejsca, w którym znajdziesz zasoby umożliwiające zainicjowanie obsługi administracyjnej przykładowej aplikacji Java na serwerze WebLogic Server.


Uzyskaj pomoc dla platformy Helidon

Tu znajdziesz zasoby i przewodniki, które pozwolą Ci stworzyć aplikację Helidon w niecałe pięć minut.