Tworzenie aplikacji na platformie Oracle Database

Oracle Database to najbardziej zaawansowana platforma oferująca zarówno usługi aplikacji, jak i usługi przetwarzania danych, która upraszcza tworzenie i wdrażanie aplikacji dla przedsiębiorstw. Można tu budować aplikacje SaaS z wykorzystaniem funkcji CI/CD, bazy danych w środowisku wielu dzierżawców, technologii Kubernetes oraz natywnych usług chmurowych i rozwiązań automatyzujących kodowanie.

Mikrousługi w konwergentnej bazie danych Oracle (1:09)

Oracle Database 23c — bezpłatne wydanie dla deweloperów

Ogłaszamy bezpłatną wczesną wersję deweloperską Oracle Database 23c przygotowaną na rozwiązania chmurowe i lokalne. Zawiera ona rozwiązanie JSON Relational Duality, nazywane „największą innowacją w dziedzinie informatyki w ciągu ostatnich 20 lat”.

„Oracle niezwykle ułatwia programistom wypróbowanie najnowszych innowacji w wersji deweloperskiej Oracle Database 23c Free zgodnie z jej kryptonimem »App Simple«. Deweloperzy mają do dyspozycji ponad 300 funkcji i ulepszeń Oracle Database 23c, ale JSON Relational Duality będzie prawdopodobnie ich ulubioną opcją, ponieważ rozwiązuje niezgodność między podejściami do obsługi dokumentów i SQL w zakresie przechowywania i analizowania danych".

Holger Mueller wiceprezes i główny analityk, Constellation Research

Zbuduj mobilną aplikację do obsługi dostaw żywności na bazie architektury zorientowanej na dane, wykorzystując w tym celu silnik Kubernetes, kontenery Docker oraz platformę Oracle Autonomous Database. Nowoczesny proces tworzenia aplikacji często oznacza opracowywanie mikrousług opartych na danych, które generują dane operacyjne i zdarzenia w kodzie, a także korzystają z mechanizmów sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. Konwergentna platforma danych osadzona w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ogranicza tworzenie nowych mikrousług do obsługi różnorodnych zdarzeń i danych za pomocą tabel, formatu JSON, wykresów i typów danych przestrzennych. Przykład aplikacji GrabDish pokazuje, w jaki sposób można automatycznie utworzyć wystąpienie kompletnej platformy mikrousługowej przy użyciu skryptów Terraform, uproszczonych procesów DevOps z usług Kubernetes oraz przykładowego kodu mikrousług.

schemat aplikacji mobilnej do obsługi dowozu żywności, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

e-shop to przykład internetowej aplikacji e-commerce do obsługi sprzedaży detalicznej, która została opracowana w celu zademonstrowania Oracle Sharding — hiperskalowanej, globalnie rozproszonej konwergentnej bazy danych z funkcjami OLTP i analityką w architekturze MPP (Massively Parallel Processing). Do opracowania takiej aplikacji zazwyczaj potrzeba wielu technologii i produktów. Na przykład potrzebna byłaby baza danych JSON, aplikacja do indeksowania tekstu, relacyjna baza danych i silnik analityczny, a wszystkie te elementy utrudniłyby wyszukiwanie danych w wielu magazynach danych. W tym przypadku zastosowano jednak bazę danych Oracle Sharding (podzieloną na trzy mniejsze bazy) z różnymi typami danych, w tym danymi uporządkowanymi i nieuporządkowanymi, danymi relacyjnymi, danymi JSON i danymi tekstowymi zapisanymi na jednej platformie bazodanowej.

Ta przykładowa aplikacja oferuje wiele funkcji, w tym interfejs API SODA (Simple Oracle Document Access) oraz wyszukiwanie tekstowe w bazie JSON, opcje podłączania, transakcje i właściwości ACID dla zapytań relacyjnych, dopasowanie rozmyte, autowypełnianie, wyszukiwanie tekstowe w dowolnym formacie oraz opinie.

Przykłady wdrożeń

 • BlueKai używa bazy danych Oracle Sharding do przechowywania petabajtów danych na potrzeby skalowania do milionów transakcji na sekundę w ramach jednej bazy danych (43:48)
 • Epsilon zwiększa skalowalność, wydajność i dostępność dzięki bazie danych Oracle Sharding (1:34)
schemat sklepu internetowego, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

Składaj specjalistyczne oferty zagrożonym klientom za pomocą platformy Autonomous Database.

Nowoczesne platformy danych wymagają analityki w obrębie różnych silników pamięci masowej (relacyjnych, obiektowych itp.) i typów danych. Oracle Autonomous Database rejestruje dane tabelaryczne, przestrzenne, graficzne i w formacie JSON oraz udostępnia specjalne algorytmy do obsługi każdego z tych typów danych. Na przykładzie Oracle MovieStream, fikcyjnej firmy zajmującej się streamingiem filmów online, pokazano, jak różne rodzaje zaawansowanej analityki mogą być stosowane zarówno do danych uporządkowanych, jak i nieuporządkowanych. Można tu uzyskać dostęp do danych z jeziora danych, odblokować i poznać informacje na temat oglądalności z danych tabelarycznych i danych JSON, wykorzystać mechanizmy uczenia maszynowego do przewidywania rezygnacji klientów, lokalizować oferty za pomocą analityki przestrzennej oraz zastosować algorytmy grafów do polecania filmów na podstawie danych ze społeczności.

schemat dla ofert marketingowych, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

Zbuduj i zacznij korzystać z osobistej aplikacji zwiększającej produktywność na bazie natywnych usług chmurowych, takich jak Oracle Autonomous Database, Oracle Container Registry, klastry Kubernetes, brama API i Helidon.

Aplikacja ta wykonuje wywołania interfejsu REST do systemu zaplecza Java przy użyciu środowiska mikrousług Helidon. Aplikacja ta jest konteneryzowana za pomocą usług Docker, wdrażana w usłudze Container Registry i zarządzana przez system Kubernetes. Kod Java implementuje interfejsy API REST i łączy się z platformą Autonomous Database w celu utrwalenia zmian.

Schemat dla aplikacji MyToDo, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

Aplikacja koszyka pozwala klientom wybrać, przejrzeć i kupić produkty lub usługi ze sklepu internetowego w dowolnym momencie.

Ta przykładowa aplikacja tworzy od podstaw koszyk, używając w tym celu aplikacji Oracle Autonomous Database i Oracle APEX. Najpierw importowany jest przykładowy zbiór danych, a następnie tworzona jest aplikacja zawierająca strony takie jak pulpit informacyjny, produkty i różne raporty. Następnie można dodać odpowiednie strony na potrzeby zarządzania koszykiem.

Aplikacja ta pozwala administratorom sklepów internetowych na zarządzanie produktami, klientami i sklepami. Klienci mogą przeglądać sklep, dodawać produkty do koszyka i w końcu przejść do kasy. Metoda ta może być stosowana również w innych przypadkach, ponieważ umożliwia utworzenie w ciągu 60 minut podstawowej aplikacji udostępniającej funkcje klienta i administratora na potrzeby bezpiecznego zarządzania zmianami w danym sklepie.

schemat dla koszyka sklepu internetowego, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

Oracle Machine Learning to zaawansowane rozwiązanie do analizy danych z Oracle Database, czyli najcenniejszych danych przedsiębiorstwa. Na tym przykładzie pokazano, jak specjalista ds. danych może za pomocą usług APEX utworzyć aplikację ubezpieczeniową opartą na mechanizmach uczenia maszynowego, zaczynając od odpowiedniego przygotowania danych i kończąc na pomyślnym wdrożeniu całego modelu.

Ta przykładowa aplikacja ubezpieczeniowa uwzględnia również najlepsze praktyki wdrożeniowe właściwe dla podejścia DevOps stosowanego w kontekście wdrażania modeli w rzeczywistych aplikacjach, dzięki czemu programiści mają łatwy dostęp do zaawansowanych mechanizmów sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego.

schemat dla koszyka sklepu internetowego, opis poniżej tutaj daję opis zawierający cały tekst i ważne szczegóły schematu. Wyobraź sobie, że musisz opisać schemat osobie niewidomej tak, aby zrozumiała cały jego wizualny przekaz.

Tworzenie nowoczesnych aplikacji

Języki

Java

Java jest najpopularniejszym językiem programowania i platformą programistyczną. Umożliwia redukcję kosztów, skrócenie czasu prac programistycznych, wprowadzanie innowacji i ulepszanie usług aplikacji. Dzięki milionom programistów pracujących na ponad 51 miliardach wirtualnych maszyn Java Virtual Machine na całym świecie Java pozostaje platformą programistyczną najchętniej wybieraną przez firmy i deweloperów.

Python

Język programowania Python jest aktywnie używany we wszystkich dziedzinach współczesnej informatyki. Rozwój języka Python jest bardziej dynamiczny niż większości innych języków, jest to zatem popularny język wybierany przez startupy, w przypadku których zmiany w bazie kodu muszą być dokonywane szybko i tanio. Z języka tego korzystają również naukowcy i matematycy oraz używa się go w różnych zaawansowanych bibliotekach wewnętrznych na potrzeby związane ze statystyką i złożonymi obliczeniami matematycznymi. Poznaj funkcje sterownika Python python-oracledb dla Oracle Database. python-oracledb to moduł rozszerzenia języka Python, który zapewnia dostęp do Oracle Database. Moduł ten jest zgodny ze specyfikacją interfejsu API 2.0 bazy danych Python oraz ma znaczną liczbę dodatków i jedynie kilka wykluczeń.

Interfejsy API Oracle Call C i C++

Interfejsy API Oracle Call C i C++ umożliwiają tworzenie aplikacji korzystających z wywołań funkcji w celu uzyskania dostępu do platformy Oracle Database oraz kontrolowania wszystkich faz wykonywania instrukcji SQL i dostępu do danych.

Node.js

Środowisko Node.js pozwala programistom na tworzenie szybkich, skalowalnych aplikacji sieciowych przy użyciu łatwego do zrozumienia kodu. Działa w Windows, macOS, Linux, Unix oraz innych systemach operacyjnych. Środowisko to obsługuje również procesory ARM, takie jak Raspberry Pi lub BeagleBone Black. Środowisko Node.js to idealny wybór dla programistów, którzy przy użyciu prostego kodu tworzą szybkie, skalowalne aplikacje sieciowe, takie jak serwery internetowe i inne systemy zaplecza obsługujące aplikacje mobilne.

Dodatek node-oracledb do środowiska Node.js obsługuje wydajne aplikacje Oracle Database. Aplikacje te można pisać w języku TypeScript lub bezpośrednio w JavaScript.

.NET

Społeczność programistów .NET przy Oracle liczy ponad 800 000 członków. Jednym z popularnych produktów jest Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET), zoptymalizowany do korzystania z funkcji Oracle Database w zakresie wysokiej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa, zapewniający jednocześnie programistom pełny dostęp do środowisk .NET i .NET Framework. Oracle Developer Tools for Visual Studio Code (VS Code) i Visual Studio to dodatki do edytowania, wykonywania i debugowania instrukcji SQL i PL/SQL na użytek Oracle Database — lokalnie lub w chmurze.

PL/SQL

PL/SQL to wbudowany język zapewniający efektywną pracę na platformie Oracle Database. PL/SQL uzupełnia język SQL o konstrukcje proceduralne i pozwala na nieci bardziej kompleksowe programowanie na potrzeby tworzenia krytycznych aplikacji na platformie Oracle Database.

Mikrousługi i aplikacje mobilne

Czym są mikrousługi?

Mikrousługi to oparte na architekturze podejście do tworzenia nowoczesnego oprogramowania. Każda podstawowa funkcja (usługa) odzwierciedla powiązany kontekst biznesowy, który jest budowany i wdrażany niezależnie. Mikrousługi pozwalają na sprawne budowanie i aktualizowanie aplikacji. Modernizacja aplikacji to obecnie synonim mikrousług.

Mikrousługi w środowisku Spring Boot

Tworzenie małych, samodzielnych, gotowych do uruchomienia aplikacji może sprawić, że dany kod stanie się elastyczny i odporny. Specjalne funkcje środowiska Spring Boot ułatwiają budowanie i uruchamianie mikrousług w odpowiedniej skali. Rozproszony charakter mikrousług niesie ze sobą wyzwania, a Spring Boot pomaga je pokonać. Platforma Spring Cloud Stream ułatwia używanie i przygotowywanie zdarzeń, niezależnie od wybranej platformy komunikacyjnej. Oracle oferuje rozwiązanie Backend as a Service dla Spring Cloud w podglądzie programisty.

Tworzenie aplikacji mobilnych

Rozwiązanie Oracle Mobile Backend as a Service (MBaaS) pomaga programistom tworzyć nowoczesne aplikacje mobilne przy użyciu interfejsów API platformy Parse, dzięki różnym SDK — Javascript, Flutter, Unity itd. Adapter Oracle Database pozwala skorzystać z zaawansowanych usług aplikacji i danych w konwergentnej bazie danych Oracle. Adaptery MongoDB i PostgreSQL są już dostępne jako część platformy Parse, a ona sama emuluje interfejsy API Google Firebase w demonstracyjnej wersji koncepcyjnej, z przykładową aplikacją, która może działać w usłudze Google Firebase i przy minimalnych zmianach może zawierać bibliotekę emulatora parsef, uruchamianą na platformie Oracle MBaaS.

Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw to połączenie mikrousług internetowych z funkcjami dla urządzeń mobilnych w aplikacjach. Możliwość uruchamiania mikrousług w kontenerach aplikacji i kontenerach Parse zarządzanych przez platformę Kubernetes ułatwia konwersję tych dwóch stylów aplikacji — w języku Java oraz w języku JavaScript.

Mikrousługi w środowisku Java z bibliotekami Helidon

Helidon to zbiór bibliotek Java przeznaczony do tworzenia mikrousług, które działają na szybkim rdzeniu sieciowym zasilanym przez Netty.

Mikrousługi w środowisku Java z narzędziami Micronaut

Nowoczesna, oparta na technologii JVM, kompleksowa platforma do tworzenia modułowych, łatwych do testowania mikrousług i aplikacji bezserwerowych. Dzięki tej platformie czas uruchamiania aplikacji i zużycie pamięci nie są zależne od wielkości bazy danych, co skutkuje skróceniem czasu uruchamiania, dużą przepustowością i minimalną ilością niezbędnej pamięci.

Transaction Manager for Microservices (MicroTx)

Oracle Transaction Manager for Microservices upraszcza rozwój i działanie aplikacji, umożliwiając przeprowadzanie rozproszonych transakcji w celu zapewnienia spójności w uniwersalnych mikrousługach wdrażanych w środowisku Kubernetes lub w innych środowiskach. Ten menedżer transakcji działa poza bazą danych i można z niego korzystać w heterogenicznych bazach danych. Ponadto MicroTX obsługuje protokoły spójności LRA (Long Running Actions) i TCC (Try-Confirm-Cancel).

Konwergentna architektura referencyjna danych

Zorientowany na dane nowoczesny proces tworzenia aplikacji

Architektury referencyjne wykorzystują zasady projektowania, aby spełnić podstawowe wymagania dotyczące rozwoju nowoczesnych aplikacji internetowych/mobilnych, które przewidują integrację mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, analityki opartej na danych oraz platform komunikacyjnych. Architektury są zorientowane na zdarzenia, aby reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Architektury te pomagają przyspieszyć tworzenie niestandardowych aplikacji w takich branżach jak finanse, handel detaliczny, opieka zdrowotna, energetyka lub produkcja przemysłowa, a także ułatwiają rozbudowę gotowych aplikacji Oracle. Większość aplikacji dla przedsiębiorstw jest zorientowana na dane i używa różnych danych, do obsługi których najlepiej nadaje się konwergentna baza danych. Tworzenie aplikacji niskokodowych wymaga jedynie ograniczonej liczby poziomów technicznych i jest opcją, obok programowania uniwersalnego, która wykorzystuje popularne języki programowania, takie jak Java, Python, JavaScript itp. Kontenery aplikacji i baz danych zarządzane w systemie Kubernetes mogą być wdrażane w infrastrukturze OCI, w autonomicznych środowiskach oraz w innych głównych chmurach publicznych.

Zalecane wybory wraz z zalecanymi technologiami obejmują następujące rozwiązania, mimo że zdajemy sobie sprawę, że wybory projektowe i najlepsze praktyki mogą się pokrywać w ramach tych kategorii (na przykład zorientowana na zdarzenia aplikacja mobilna, którą utworzono przy użyciu niewielkiej ilości kodu i która przetwarza bardzo duże ilości danych). Zapoznaj się z poniższymi zaleceniami jako głównymi kategoriami wzorców architektury:

Aplikacje niskokodowe

Programowanie niskokodowe w środowisku Oracle APEX

Platformy niskokodowe umożliwiają tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw szybciej niż w przypadku tradycyjnego kodowania ręcznego. Platformy te dobrze nadają się do tworzenia aplikacji służących do raportowania i analizy danych oraz wymaganych na szybko aplikacji tworzonych we współpracy z interesariuszami biznesowymi, służących do rozszerzania aplikacji SaaS lub będących zmodernizowaną wersją starszych aplikacji.

Usługi Oracle APEX używają prostej, zorientowanej na metadane architektury zawartej w bazie danych, która zapewnia szybki dostęp do danych oraz najwyższą wydajność i skalowalność.

Blockchain App Builder

Blockchain App Builder to niskokodowe środowisko programistyczne i testowe, które wspiera funkcje scaffoldingu, testowania lokalnego i zautomatyzowanego wdrażania inteligentnych umów. Środowisko to może automatycznie generować inteligentne umowy na podstawie deklaratywnych specyfikacji oraz wspomaga rozwój, testowanie i wdrażanie rozwiązań. Zapewnia również obsługę tokenizacji z możliwością autogeneracji kodów łańcuchowych na potrzeby pełnego cyklu życia tokena.

Proste interfejsy API dla JSON

Oracle Transactional Event Queues

Oracle Transactional Event Queues (TxEventQs) to wydajne partycjonowane kolejki implementacyjne z wieloma strumieniami zdarzeń na kolejkę. TxEventQ to partycjonowana i działająca w pamięci implementacja rozwiązania Oracle Advanced Queuing. Kolejki TxEventQ obsługują specyfikację JMS i mogą być dostępne w językach Java, Python, Node.js, PL/SQL, C/C++, .NET i Go.

Zestaw narzędzi dla programistów Oracle XML

XML to podobny do języka HTML język skryptowy, który służy głównie do przechowywania i przesyłania danych. Oracle XML Developer's Kit (XDK) to uniwersalny zestaw składników umożliwiających tworzenie i wdrażanie programów w języku C, C++ i Java, które przetwarzają język XML. Składniki te można połączyć w przydatną dla przedsiębiorstwa aplikację XML.

Uczenie maszynowe

Oracle Database przyspiesza uczenie maszynowe dzięki wydajnym algorytmom uruchamianym wewnątrz bazy danych. Pozwala to na budowanie i uruchamianie modeli uczenia maszynowego bez konieczności przesyłania lub ponownego formatowania danych. Analitycy danych wykorzystują języki Python, R, SQL i inne narzędzia w celu integracji funkcji ML w aplikacjach bazodanowych i dostarczania wyników analitycznych za pośrednictwem łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych.

Interfejs API Oracle REST Data Services

Interfejs API Oracle REST Data Services pozwala użytkownikom usług Oracle REST Data Services na zarządzanie bazą danych Oracle i monitorowanie operacji za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu API REST. Interfejsy API bazy danych ORDS oferują takie usługi, jak zarządzanie bazą danych, eksport danych i przegląd wydajności bazy danych.

SQL

Oracle SQL

Oracle SQL zapewnia łatwą, elegancką i wydajną architekturę umożliwiającą definiowanie, aktualizowanie i dostęp do danych. Z języka SQL można korzystać z usługami Oracle oraz PHP, Java, Python, .NET, Hadoop, Node.js i Oracle APEX.

SQL*Plus

SQL*Plus to interaktywne narzędzie do wykonywania zapytań wsadowych towarzyszące każdej instalacji klienckiej lub serwerowej Oracle Database. Narzędzie to udostępnia interfejs wiersza polecenia, który pozwala na wprowadzanie i wykonywanie poleceń SQL, PL/SQL, poleceń SQL*Plus i poleceń systemu operacyjnego.

SQL Developer

Oracle SQL Developer to bezpłatne narzędzie graficzne, które upraszcza tworzenie bazy danych. Za jego pomocą można przeglądać obiekty bazy danych, uruchamiać polecenia SQL i skrypty SQL, edytować i usuwać błędy w poleceniach PL/SQL, przetwarzać i eksportować dane oraz przeglądać i tworzyć raporty. Ponadto umożliwia połączenie z bazami danych Oracle oraz wybranymi bazami danych innych producentów, przeglądanie metadanych i danych oraz migrację tych baz do systemu Oracle. SQL Developer integruje również interfejsy do kilku powiązanych technologii, w tym Oracle Data Miner, Oracle OLAP, Oracle TimesTen In-Memory Database oraz SQL Developer Data Modeler (tylko do odczytu).

SQL Developer Data Modeler

Oracle SQL Developer Data Modeler to narzędzie do modelowania danych i projektowania baz danych, które zapewnia środowisko służące do rejestrowania, modelowania i używania metadanych oraz zarządzania nimi.

SQLcl

Oracle SQLcl (wiersz polecenia programisty SQL) to oparty na języku Java interfejs wiersza polecenia dla platformy Oracle Database. Za pomocą SQLcl można wykonywać polecenia SQL i PL/SQL w trybie interaktywnym lub wsadowym. SQLcl pozwala na edycję śródwierszową, uzupełnianie instrukcji i przywoływanie poleceń oraz obsługuje istniejące skrypty SQL*Plus.

LiveSQL

Ucz się języka SQL, aby lepiej kodować. W ramach tej usługi dostępne są samouczki, przykładowe makra, wyjaśnienia sekwencji zapytań itp. Kod w przeglądarce można uruchomić w kilka sekund.

Oracle Database Actions

Oracle Database Actions (poprzednio SQL Developer Web) to interfejs internetowy, który udostępnia funkcje tworzenia aplikacji, narzędzia do przetwarzania danych oraz funkcje administracyjne i monitorujące dla Oracle Database. Interfejs ten jest dostępny z Oracle Autonomous Database i możliwy do pobrania z usługami Oracle REST Data Services (ORDS) do zainstalowania lokalnie.

Typy danych

Dane/dokumenty JSON

Oracle Database udostępnia interfejsy API na potrzeby przetwarzania danych JSON oraz obsługuje natywne przechowywanie danych JSON. Funkcje te pozwalają na analizę, zabezpieczanie i wykonywanie innych operacji na danych JSON.

Baza danych przestrzennych Oracle

Baza danych przestrzennych Oracle jest dostępna w ramach Oracle Database. Umożliwia programistom i analitykom łatwe rozpoczęcie korzystania z usług analizy danych o lokalizacji i usług mapowania. Ponadto umożliwia specjalistom ds. systemów informacji geograficznej (GIS) skuteczne wdrażanie zaawansowanych aplikacji przetwarzających dane geoprzestrzenne. Dzięki funkcjom przestrzennym w Oracle Autonomous Database i Oracle Database organizacje mogą tu zarządzać różnymi typami danych geoprzestrzennych, wykonywać setki operacji z zakresu analityki przestrzennej oraz korzystać z interaktywnych narzędzi do wizualizacji map.

Baza danych grafów i analiza grafów

Baza danych grafów Oracle jest dostępna w ramach konwergentnej bazy danych Oracle. Umożliwia użytkownikom grafów korzystanie z dwóch popularnych modeli grafów: grafów właściwości i grafów RDF. Programiści, analitycy i naukowcy mogą badać relacje między danymi za pośrednictwem zapytań grafowych i przeprowadzać analizy grafów przy użyciu gotowych algorytmów grafowych w celu uzyskania informacji biznesowych na potrzeby przygotowywania rekomendacji, wyszukiwania społeczności, dopasowywania wzorców oraz identyfikowania oszustw i innych anomalii. Aplikacja Graph Studio w Oracle Autonomous Database oferuje w pełni zarządzany, zautomatyzowany interfejs danych grafowych, który ułatwia tworzenie grafów i wykonywanie do nich zapytań. Ponadto oferuje rozbudowane funkcje analizy grafów i obsługi zapytań grafowych z zaawansowanymi notatnikami i interaktywnymi wizualizacjami.

Oracle XML Database

Oracle XML Database (XML DB) pozwala na natywne przechowywanie i przetwarzanie danych XML. Ponadto zapewnia kompleksową analizę danych, funkcje raportowania, wysoką wydajność i skalowalność, ochronę danych i kontrolę dostępu.

DevOps

Operator Kubernetes

Oracle Database Operator for Kubernetes (inna nazwa OraOperator) rozszerza interfejs API Kubernetes o niestandardowe definicje zasobów i kontrolery do automatyzacji operacji Oracle Database. Kubernetes stał się najpopularniejszą i wszechobecną platformą open source służącą do automatyzacji procesów ciągłej integracji i ciągłego udostępniania aplikacji (CI/CD).

Jednolity wgląd

Kompleksowy wgląd w proces tworzenia aplikacji, obejmujący warstwę aplikacji, warstwę pośrednią i warstwę danych. Metryki, logi i dane śledzenia są zbierane i analizowane za pomocą systemu Prometheus, z wykorzystaniem usługi Grafana jako pulpitu nawigacyjnego.

Real Application Security

Oracle Database Real Application Security Administration (RASADM) umożliwia tworzenie zasad bezpieczeństwa danych w aplikacji Real Application Security za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Real Application Security zarządza bezpieczeństwem aplikacji raczej dla użytkowników aplikacji, niż dla użytkowników bazy danych. Umożliwia poznanie tożsamości użytkownika aplikacji podczas egzekwowania zabezpieczeń. Dzięki aplikacji Real Application Security programiści mogą zarządzać zabezpieczeniami dla zadań na poziomie aplikacji i przywracać zabezpieczenia do warstwy bazy danych (przyrostowo lub wszystkie jednocześnie).

Java Database Connectivity

Java Database Connectivity (JDBC) to standard technologii Java, który udostępnia interfejs do łączenia aplikacji Java z relacyjnymi bazami danych. Oracle JDBC nie tylko obsługuje standardowe interfejsy programowania aplikacji JDBC (API), ale również udostępnia rozszerzenia, które umożliwiają obsługę typów danych specyficznych dla systemów Oracle oraz zwiększają wydajność aplikacji Java połączonych z Oracle Database.

Przykłady aplikacji utworzonych przez klientów za pomocą konwergentnej bazy danych Oracle Database

Więcej historii klientów
Dzięki Oracle Mobile Cloud Enterprise firma Exelon Corporation poprawia doświadczenia klienta
Dzięki Oracle Sharding firma Epsilon zwiększa skalowalność, wydajność i dostępność
Za pośrednictwem czujników rentgenowskich umieszczonych na ogromnych koparkach firma MineSense przesyła uzyskane dane na platformę Oracle Autonomous Database, aby kopalnie mogły efektywniej wykonywać swoje zadania.
Dzięki Oracle Autonomous Database i Oracle Analytics nowojorska firma z branży reklamy zewnętrznej szybciej pozyskuje dane z firm zewnętrznych, aby lepiej doradzać klientom w kwestiach dotyczących maksymalnie efektywnego wykorzystania budżetów reklamowych.
Dzięki mechanizmom uczenia maszynowego firma NHSBSA lepiej obsługuje pacjentów, optymalizuje procesy wewnętrzne i ogranicza liczbę oszustw. Uzyskane oszczędności wyniosły 1 mld funtów rocznie.
Dzięki zastosowaniu aplikacji Autonomous Transaction Processing, która integruje dane z różnych źródeł i udostępnia kierownikom projektów dokładne informacje w czasie rzeczywistym, firma Siemens Mobility obniżyła koszty o 90% i przyspieszyła czas wprowadzania produktów na rynek.

Korzyści z tworzenia nowoczesnych aplikacji na platformie Oracle Database

 • Konwergentna architektura danych

  Wzorce konwergentnej architektury danych zapewniają konwergencję w wielu wymiarach stosu aplikacji, umożliwiając wspólne uruchamianie zapytań dotyczących różnych typów danych, zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego podczas analizy danych operacyjnych, tworzenie aplikacji w wielu językach i wdrażanie ich w wielu chmurach. Dzięki skonteneryzowanej architekturze bazy danych zarządzanej przez system Kubernetes procesy DevOps stają się prostsze i łatwiejsze.

 • Integralność danych i zdarzeń

  Obsługa transakcji ACID w kontekście różnych danych w konwergentnej bazie danych Oracle, z możliwością programowania w wybranym języku oraz z wbudowanymi funkcjami obsługi komunikatów/zdarzeń transakcyjnych.

 • Jednolity wgląd

  Metryki i dzienniki są zbierane i analizowane w każdej warstwie (warstwie aplikacji, warstwie pośredniej i warstwie danych), a wszystkie te elementy są ujednolicone tak, aby ułatwić programistom debugowanie i dostrajanie działania.

 • Uproszczona obsługa zabezpieczeń aplikacji i danych

  Integracja zabezpieczeń ról aplikacji z aplikacją Kubernetes Secrets przy użyciu magazynów haseł z funkcjami oceny bezpieczeństwa danych, maskowania i szyfrowania.

4 września 2021 r.

Tworzenie mikrousług zorientowanych na zdarzenia w językach Java, JavaScript, Python, .NET i Go za pomocą usług AQ/TEQ na platformie Oracle Database

Paul Parkinson, promotor rozwiązań, Oracle

Mikrousługi coraz częściej używają do komunikacji architektur zorientowanych na zdarzenia, wiele systemów zorientowanych na dane stosuje zatem również ten wzorzec w takiej czy innej formie. Informacje o zmianie danych są wówczas przesyłane za pośrednictwem opisujących daną zmianę zdarzeń, które są odbierane przez odpowiednie usługi Dane są pozyskiwane ze zdarzeń, co oznacza, że odpowiedzialność za wiarygodność danych zostaje przeniesiona do brokera zdarzeń. Bardzo dobrze wpisuje się to w paradygmat rozłączności mikrousług.

Polecane blogi poświęcone Oracle Database

Wyświetl wszystkie

Get started with application development with Oracle Database

 

Oracle LiveLabs for AppDev

Build sample apps with services from the Oracle Database in Oracle LiveLabs for AppDev.

 

Contact us

Interested in learning more? Contact one of our experts.