Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Twórz aplikacje Java z wykorzystaniem systemu Oracle Database

Twórz aplikacje Java z wykorzystaniem systemu Oracle Database

Możesz korzystać z JDBC, Universal Connection Pool (UCP) i osadzonej maszyny JVM (OJVM) — zapoznaj się z artykułami technicznymi, oficjalnymi dokumentami, przykładowymi kodami, często zadawanymi pytaniami i innymi zasobami.

Filmy instruktażowe

Wprowadzenie do JDBC

Nawiązywanie połączenia z ATP za pomocą JDBC

Maszyna JVM osadzona w bazie danych (OJVM)

Maszyna JVM osadzona w bazie danych (OJVM)

 

Możliwości JDBC i UCP

Tworzenie aplikacji Java za pomocą platformy Oracle Autonomous Database jest szybkie i proste — zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Programiści używający języka Java mogą korzystać z najnowszych funkcji, takich jak Oracle Autonomous Database, automatyczna optymalizacja wydajności, wysoka dostępność, przetwarzanie w pamięci oraz podłączane bazy danych, aby projektować i tworzyć wysokowydajne, skalowalne i niezawodne aplikacje. Sterowniki JDBC dla systemów Oracle Database 19c i 18c wprowadzają nowy plik właściwości (ojdbc.properties) i kilka innych funkcji, które upraszczają połączenie z rozwiązaniami Autonomous Transaction Processing (ATP) i Autonomous Data Warehousing (ADW).

Standardy Java Obsługa JDK15, JDK14, JDK13, JDK12, JDK11, JDK10, JDK9, JDK8 i zgodność z JDBC 4.3 i JDBC 4.2 dzięki wykorzystaniu sterownika JDBC (ojdbc11.jar (tylko 21c), ojdbc10.jar (tylko 19c) i ojdbc8.jar) oraz Universal Connection Pool (ucp.jar); reaktywne rozszerzenia JDBC — zestaw metod, które rozszerzają standard JDBC, oferując asynchroniczny dostęp do bazy danych
Połączenie
Rozwiązanie Easy Connect Plus ułatwiające nawiązywanie połączeń TCPS i przekazywanie właściwości połączenia (tylko 19c); nowy plik ojdbc.properties do ustawiania właściwości połączenia; wiele sposobów ustawiania TNS_ADMIN; możliwość ustawienia certyfikatu nazwy domeny (DN) serwera jako właściwości połączenia; obsługa nowej właściwości portfela (my_wallet_directory)
Wydajność Biblioteka Reactive Streams Ingest (RSI) służąca do strumieniowej transmisji danych do systemu Oracle Database (tylko 21c); menedżer połączeń Oracle (CMAN) w trybie zarządzania ruchem (CMAN-TDM)
Skalowalność Źródło danych Java umożliwiające dostęp do pofragmentowanych baz danych; powiązanie z danymi Oracle RAC; interfejsy API routingu fragmentów dla warstw pośrednich; pula współdzielona dla wielodostępnych i pofragmentowanych baz danych; równoważenie obciążeń w środowisku uruchomieniowym (RLB)
Wysoka dostępność Rozwiązanie Transparent Application Continuity (TAC);  obsługa konkretnych klas z wykorzystaniem funkcji Application Continuity (AC); AC z DRCP; obsługa FAN; funkcja Transaction Guard (TG)
Zabezpieczenia Rozwiązanie Automatic Provider Resolution (OraclePKIProvider); obsługa usługi Key Store Service (KSS); obsługa proxy HTTPS; obsługa TLSv1.2; Kerberos, Oracle Wallets i JKS
Typy danych Obsługa nowego typu danych JSON; dostęp do tablic asocjacyjnych PL/SQL; Oracle REF CURSOR jako parametr wiązania IN; sprawdzanie poprawności typu danych JSON
 
Przetestuj Oracle Database 19c w chmurze