Technologia Oracle Java Card

Java Card to jedna z najlepszych otwartych, interoperacyjnych platform dla elementów bezpiecznych, umożliwiająca kartom inteligentnym i innym zabezpieczonym przed manipulacją chipom obsługę wielu aplikacji wykorzystujących technologię Java. Java Card to platforma wykonawcza umożliwiająca przechowywanie i aktualizowanie wielu aplikacji na jednym urządzeniu o ograniczonych zasobach, zachowując przy tym najwyższe poziomy certyfikacji i zgodności ze standardami.

Poznaj pierwsze kroki z technologią Oracle Java Card.

Java Card umożliwia kartom inteligentnym i innym odpornym na manipulacje układom zabezpieczającym hostowanie aplikacji opartym na technologii Java. Ponadto oferuje bezpieczną, interoperacyjną platformę wykonawczą do przechowywania i aktualizowania wielu aplikacji na jednym urządzeniu o ograniczonych zasobach, zachowując przy tym najwyższe poziomy certyfikacji i zgodności ze standardami.

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat zestawu Oracle Java Card TDK

Dowiedz się wszystkiego, co potrzebne, aby rozpocząć korzystanie z technologii Java Card (dokumentacja, konfiguracja, programowanie itp.).

Webinarium na temat silnego uwierzytelniania użytkowników

Dowiedz się więcej o silnym uwierzytelnianiu użytkowników za pomocą technologii Oracle Java Card.

Specyfikacje technologii Java Card 3.2

Specyfikacja technologii Java Card w wersji 3.2 zawiera szereg ulepszeń, takich jak obsługa protokołów (D)TLS1.3. Ponadto zawiera objaśnienia interfejsów API, które ułatwiają pracę programistom oraz istotnie zwiększają poziom interoperacyjności w wielu implementacjach. Jest to punkt odniesienia dla nowych produktów Java Card.

Technologia Oracle Java Card

Technologia Oracle Java Card umożliwia programowanie urządzeń wbudowanych dostosowanych do wykonywania określonych zadań. Wśród wielu zastosowań można wymienić karty SIM i wbudowane karty SIM w systemach telekomunikacyjnych, płatności mobilne NFC oraz bezpieczną weryfikację tożsamości, np. paszporty.

Narzędzia Oracle dla aplikacji Oracle Java Card

Narzędzia Oracle Java Card Development Kit służą do konwertowania i weryfikowania aplikacji Java Card. Narzędzia te mogą być używane z produktami opartymi na wersjach 3.1, 3.0.5 i 3.0.4 specyfikacji Java Card.

Symulator technologii Oracle Java Card

Narzędzie Java Card Development Kit Simulator pozwala na sprawdzanie i wykrywanie błędów aplikacji Java Card. Obejmuje środowisko symulacyjne Java Card i wtyczkę Eclipse. Zapewnia obsługę najnowszej specyfikacji Java Card 3.1 i może także uruchamiać aplikacje napisane dla wcześniejszych wydań.

Profil ochrony otwartych i zamkniętych konfiguracji technologii Oracle Java Card

Aby zaspokoić wymagania banków i rządów oraz rozwiązać inne kwestie dotyczące oceny bezpieczeństwa, profil ochrony Java Card zapewnia modułowy zestaw wymagań bezpieczeństwa zaprojektowanych specjalnie dla charakterystyki technologii Oracle Java Card.

Bezpieczeństwo i możliwość przenoszenia aplikacji dzięki Java Card

30 stycznia 2023 r.

Zapowiedź Java Card w wydaniu 3.2

Nicolas Ponsini, architekt zabezpieczeń Java, Oracle

Jak każda nowa wersja Java Card, również ta najnowsza zawiera ulepszenia, takie jak obsługa protokołów (D)TLS1.3 i wyjaśnienia dotyczące interfejsu API, które pomagają twórcom aplikacji i istotnie podnoszą poziom interoperacyjności między wieloma implementacjami.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby Java Card

Pierwsze kroki z Java Card


Narzędzia Java Card i implementacja modelowa

Zapoznaj się z narzędziami Java Card Development Kit i implementacją modelową.


Wtyczka Eclipse dla Java Card

Zapoznaj się z wtyczką Eclipse służącym do tworzenia aplikacji Java Card.


Tworzenie apletu HelloWorld

Poznaj podstawy tworzenia aplikacji Java Card.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dowiedz się, jak zostać licencjobiorcą Java Card.