Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Korzystanie ze sztucznej inteligencji na potrzeby danych dzięki AI Vector Search

Używaj dużych modeli językowych (LLM) do przeszukiwania prywatnych danych biznesowych. Z łatwością wyszukuj podobieństwa i korzystaj z technik RAG (retrieval-augmented generation), aby uzyskiwać dokładniejsze i kontekstowo trafne wyniki — a wszystko to bez konieczności zarządzania wieloma bazami danych i ich integracji.

Zestaw funkcji AI Vector Search obejmuje nowy typ danych wektorowych, indeksy wektorowe i operatory SQL wyszukiwania wektorowego, dzięki którym Oracle Database może przechowywać semantyczną zawartość dokumentów, obrazów i innych nieuporządkowanych danych jako wektory i wykorzystywać je do uruchamiania szybkich zapytań o podobieństwo. Te nowe funkcje obsługują RAG (retrieval-augmented generation) — przełomową technikę generatywnej sztucznej inteligencji, która łączy modele LLM z prywatnymi danymi biznesowymi w celu udzielania odpowiedzi na pytania w języku naturalnym. RAG umożliwia otrzymywanie dokładniejszych odpowiedzi na zapytania do modeli LLM bez konieczności ujawniania prywatnych danych poprzez włączenie ich do danych szkoleniowych LLM.

Poznaj AI Vector Search

Szybsze i lepsze decyzje oparte na danych

Oracle Database przyspiesza proces uczenia maszynowego (ML) z wykorzystaniem potężnych algorytmów, które działają wewnątrz bazy danych, dzięki czemu klienci mogą tworzyć i uruchamiać modele ML bez konieczności przenoszenia i ponownego formatowania danych. Analitycy danych wykorzystują języki Python, R, SQL i inne narzędzia w celu integracji funkcji ML w aplikacjach bazodanowych i dostarczania wyników analitycznych za pośrednictwem łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych.

Poznaj technologie uczenia maszynowego


Analityka i hurtownie danych

Lokalne lub chmurowe hurtownie danych

Zaawansowane technologie hurtowni danych i analityki, takie jak Oracle Database In-Memory i Oracle Multitenant, pozwalają zespołom analitycznym na wykonywanie bardziej dogłębnych analiz w skalowalnych hurtowniach danych w krótszym czasie. Klienci mogą wyciągać bardziej szczegółowe, oparte na danych wnioski, korzystając z technologii Oracle Database lokalnie lub w ramach platformy Oracle Cloud Infrastructure.

Poznaj technologie hurtowni danych

Poznaj Oracle Analytics Cloud


Funkcje obejmują:

Używanie prostego języka SQL do wysyłania zapytań do grafów właściwości

Twórz analizy grafów i aplikacje wykorzystujące SQL przy użyciu istniejących narzędzi programistycznych i frameworków SQL. Oracle Database 23ai to pierwsza komercyjna baza danych, w której wdrożono nowy standard SQL:2023, dzięki czemu każdy, kto zna SQL, może łatwo definiować i wysyłać zapytania do modeli grafów właściwości.

Przeglądaj grafy właściwości operacyjnych


Tworzenie aplikacji

Tworzenie kompleksowych, skalowalnych aplikacji

Programiści mogą szybko tworzyć skalowalne, wysokowydajne aplikacje wykorzystujące SQL, JSON, XML i wiele języków proceduralnych. Oracle Database 19c oferuje szereg wbudowanych narzędzi programistycznych, takich jak APEX, oraz funkcje konwergentnej bazy danych.

Poznaj technologie tworzenia aplikacji


Funkcje obejmują:

Maksymalna elastyczność dla programistów

JSON Relational Duality to transformacyjna funkcja modelowania danych w Oracle Database 23ai, która rozwiązuje odwieczny problem braku zgodności obiektowo-relacyjnej. JSON Relational Duality łączy w sobie prostotę modelu dokumentu JSON z możliwościami modelu relacyjnego.

Poznaj JSON Relational Duality


Suwerenność i jurysdykcja danych

Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z suwerennością i jurysdykcją danych

Przechowuj dane w chmurze w wielu fizycznych bazach danych znajdujących się w wielu lokalizacjach zamiast w jednej bazie danych, jednocześnie udostępniając aplikacjom pojedynczy obraz bazy danych. Oracle Globally Distributed Database pozwala na osiągnięcie hiperskalowalności i pomaga spełnić wymagania dotyczące jurysdykcji i suwerenności danych. Replikacja RAFT między fizycznymi bazami danych umożliwia automatyczne przełączanie awaryjne bez utraty danych w ciągu kilku sekund, upraszczając tworzenie odpornych na awarie rozproszonych baz danych i administrowanie nimi oraz eliminując potrzebę stosowania ręcznych procesów w celu utrzymania dostępności w trybie active-active.

Poznaj Oracle Globally Distributed Database


Zarządzanie bazami danych

Zintegrowane zarządzanie systemem bazodanowym Oracle Database w całym przedsiębiorstwie

Zwiększ wydajność i dostępność baz danych w całym przedsiębiorstwie, korzystając ze spójnych procesów zarządzania za pośrednictwem pojedynczego pulpitu nawigacyjnego. Administratorzy baz danych mogą zmniejszyć swoje obciążenie pracą, konsolidując monitorowanie i zarządzanie bazami danych — zarówno lokalnymi, jak i tymi działającymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz w chmurach innych dostawców — z wykorzystaniem rozwiązań Oracle do zarządzania bazami danych.

Poznaj rozwiązanie Oracle Enterprise ManagerZabezpieczenia bazy danych

Chroń kluczowe dane

Rozwiązania Oracle do zabezpieczania baz danych zmniejszają ryzyko wystąpienia naruszeń danych i ułatwiają klientom spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami. Za sprawą procesów takich jak szyfrowanie, maskowanie danych, kontrola dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i audytowanie, zespoły IT mogą skutecznie zabezpieczyć środowiska Oracle Database i wychwycić potencjalne luki.

Poznaj technologie zabezpieczeń baz danych


Funkcje obejmują:


Usługi bazy danych w chmurze

Sprawne, elastyczne i bezpieczne zarządzanie bazą danych

Pakiet zoptymalizowanych funkcji dotyczących baz danych oferowany przez platformę Oracle Cloud Infrastructure umożliwia klientom skuteczne prowadzenie działalności przy niskich kosztach dzięki ścisłemu dostosowaniu zasobów do konkretnych potrzeb.

Przedsiębiorstwa dokonują transformacji cyfrowej na bazie pełnej oferty chmurowych usług bazodanowych Oracle, w tym w pełni zarządzanych usług Autonomous Database i zautomatyzowanej usługi Exadata Database Service. Ponadto mogą wdrażać rozwiązanie Exadata Cloud@Customer w swoich rozproszonych centrach przetwarzania danych oraz w środowisku Microsoft Azure, za pomocą głęboko zintegrowanych usług bazodanowych Oracle w ramach OCI, które są kolokowane w centrach przetwarzania danych Azure.

Poznaj technologie Oracle Database Cloud


Funkcje obejmują:


Wysoka dostępność

Kompleksowe rozwiązania wysokiej dostępności

Oracle Database oferuje wbudowane rozwiązania i opcje, w tym Oracle Active Data Guard i Oracle Real Application Clusters, które umożliwiają wydajne skalowanie i konsolidowanie baz danych klientów. Zespoły IT mogą korzystać z tych samych rozwiązań zarówno lokalnie, jak i w ramach platformy Oracle Cloud Infrastructure w celu ochrony kluczowych baz danych klientów i maksymalizacji ich dostępności.

Poznaj technologie wysokiej dostępności

Poznaj architekturę Oracle Maximum Availability Architecture


Funkcje obejmują:


Wydajność i skalowalność

Zoptymalizowana wydajność baz danych w całym przedsiębiorstwie

Spełnij rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności w środowiskach czasu rzeczywistego i wdrożeniach w centrach danych dzięki szeregowi funkcji zoptymalizowanych pod kątem niskich opóźnień i wysokiej przepustowości.