Strategiczne partnerstwo Oracle i Microsoft – najczęściej zadawane pytania

Otwórz wszystko Zamknij wszystko
   • Klienci mogą łączyć swoje zasoby Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Azure za pomocą dedykowanego połączenia prywatnego, korzystać z jednokrotnego logowania (SSO) poprzez federację tożsamości oraz uzyskiwać dostęp do zespołowej asysty technicznej zarówno ze strony firmy Oracle, jak i Microsoft.
   • Klienci mogą uruchamiać obsługiwane oprogramowanie Oracle w Windows Server Hyper-V i w Microsoft Azure.
   • Oracle zapewnia mobilność licencji klientom, którzy chcą uruchomić oprogramowanie Oracle w Microsoft Azure.
   • Microsoft oferuje teraz w pełni licencjonowane i obsługiwane oprogramowanie Java w Microsoft Azure.
  • Jakie korzyści odnoszą klienci?
   • Klienci mogą wprowadzać innowacje w różnych chmurach, wdrażając w pełni obsługiwane, oparte na chmurze rozwiązania z Oracle Cloud i Microsoft Azure.
   • Klienci mogą teraz uruchamiać obsługiwane oprogramowanie Oracle w Windows Server Hyper-V i Microsoft Azure, korzystając z większej elastyczności i szerszych opcji wdrożenia.
   • Programiści mogą teraz tworzyć na odpowiednio licencjonowanych i w pełni obsługiwanych aplikacjach Java i Oracle Linux w Microsoft Azure.
  • Jak Oracle zapewnia asystę techniczną?
   • Dla klientów korzystajacych z licencji oprogramowania i pomocy technicznej Oracle, firma Oracle zapewnia bezpośrednie wsparcie dla klientów korzystających z oprogramowania Oracle w systemach Windows Server Hyper-V i Microsoft Azure. Wraz z uruchamianiem dodatkowych usług w ramach tego partnerstwa, pojawi się więcej informacji na temat modelu wsparcia.
   • Klienci, używający połączenia wzajemnego, otrzymują kolaboratywny model współpracy asysty technicznej od Oracle oraz Microsoft.
  • Jakie oprogramowanie Oracle jest certyfikowane i obsługiwane w Windows Server Hyper-V i Microsoft Azure?

   Założenia systemowe Oracle, stosowane do oprogramowania Oracle działającego w środowisku Microsoft Azure lub Windows Server Hyper-V, są zawarte w dwóch uwagach serwisu My Oracle Support (MOS).

   • MOS Note 1563794.1 – Oprogramowanie certyfikowane dla Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V
   • MOS Note 417770.1 – Zasady obsługi systemu Oracle Linux Support dla wirtualizacji i emulacji

   Dokumenty certyfikacyjne oprogramowania Oracle związane z Windows Server Hyper-V i Microsoft Azure można znaleźć poniżej:

  • Jakie jest zasady licencji oprogramowanie Oracle w Microsoft Azure?

   Oracle zapewnia mobilność licencji klientom, którzy chcą uruchomić oprogramowanie Oracle w Microsoft Azure. Zapoznaj się z Licencjonowanie oprogramowania Oracle w środowisku obliczeniowym w chmurze (PDF).

  • Co to oznacza dla strategii Oracle w kontekście publicznych i prywatnych chmur firmy?

   Strategia Oracle polega na zaoferowaniu szerokiego wachlarz rozwiązań dla chmur publicznych i prywatnych, przy jednoczesnym daniu klientom możliwości wyboru i elastyczności w zakresie wdrażania oprogramowania Oracle w chmurach Oracle oraz innych chmurach. Partnerstwo Oracle z firmą Microsoft pozwala klientom wdrażać oprogramowanie Oracle w publicznych i prywatnych chmurach firmy Microsoft z pełną pewnością certyfikacji i asysty technicznej ze strony firmy Oracle. Zobowiązania i inwestycje firmy Oracle w publiczne i prywatne rozwiązania chmurowe Oracle pozostają niezmienione.