Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Czym jest Cloud Networking?

Sieć w chmurze, znana również jako wirtualna sieć w chmurze (Virtual Cloud Networking, VCN) to nowoczesna ewolucja sieci firmowej. W tradycyjnej konfiguracji, sieć firmowa stanowi szkielet organizacji, łącząc bazy danych, komputery, urządzenia i wiele więcej w jedno centrum informacji i transferu danych. W tym modelu, sprzęt w centrum danych przechowuje wszystko, przy czym wszystkie działania związane z zarządzaniem, zasobami i usługami są nadzorowane i utrzymywane przez lokalny personel informatyczny. W przypadku sieci w chmurze obowiązują te same zasady, lecz są one wprowadzane na poziomie chmury. Usługi, funkcje, zarządzanie i wszystkie inne elementy logistyczne znajdują się w chmurze – albo w prywatnej sieci w chmurze, albo u zewnętrznego dostawcy usługi chmury publicznej.

Oferuje to wiele korzyści dostępnych jedynie dzięki zastosowaniu wirtualnej sieci w chmurze.

 • Łatwiejszej i szybszej skalowalności
 • Solidniejsze bezpieczeństwo
 • Więcej opcji zapewnienia dostępności
 • Integracja możliwości opartych na chmurze

Sieć w chmurze to oczywista droga prowadząca do przeniesienia firm i ich danych ku lepszej przyszłości. W niektórych przypadkach korzystanie z rozwiązania hybrydowego oferuje najlepszą kombinację, przy jednoczesnym zachowaniu niektórych danych na poziomie lokalnym (w zależności od określonych potrzeb) i wykorzystaniu wielu korzyści płynących z zastosowania wirtualnej sieci w chmurze.

Zapoznaj się Oracle Cloud Networking

Oracle Cloud Infrastructure oferuje rozwiązania łączności sieciowej w sieciach fizycznych i wirtualnych. Dowiedz się więcej o możliwościach sieciowych Oracle Cloud lub zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Podstawy sieci w chmurze

Z czego składa się sieć w chmurze? Aby zrozumieć ten koncept, ważne jest przyjrzenie się z bliska temu, co się dzieje „pod maską” różnych konfiguracji sieci. W tradycyjnym modelu, działy IT często umieszczają serwery we własnych silosach o określonych potrzebach w zakresie danych i zarządzania. Przekształciło się to w wirtualizację, która umożliwia istnienie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na partycjach tego samego fizycznego serwera. Zasoby skalują się tutaj w miarę potrzeby między partycjami. W środowisku sieci w chmurze, wszystkie te elementy przenoszą się do chmury, zasilanej wieloma serwerami zdolnymi do skalowania zasobów w miarę potrzeb – bez ograniczania zasobów wynikających z natury pojedynczej maszyny wirtualnej.

Dlatego sieć w chmurze stanowi najbardziej zaawansowany i skuteczny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa z praktycznego punktu widzenia, nawet bez uwzględniania udoskonalonych funkcji zabezpieczeń i zarządzania, które oferuje. Osiągnięcie tego celu wymaga od działów IT przyjrzenia się istniejącej konfiguracji, przyszłym planom i obecnym możliwościom organizacji. Do najważniejszych czynników do uwzględnienia należą:

 • Skalowanie sieci w chmurze: skalowalność to czynnik, który trzeba uwzględnić w całym cyklu życia rozwoju aplikacji, z powodu zmian w zasobach i zapotrzebowaniu generowamenu przez różne elementy pracy zespołowej i testowania. Strategia sieciowa w chmurze musi być oparta na zdolności planowania z wyprzedzeniem, zapewniając skalowalność niezbędną do kontynuowania działania i efektywnego budżetowania.
 • Solidna sieć VCN: biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo musi obsługiwać zarówno środki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wszelkie decyzje dotyczące konfiguracji sieci w chmurze powinny uwzględniać ogólną niezawodność – w tym opcje przejmowania awaryjnego i zdolność automatyzacji do wspomaganiaproaktywnej i reaktywnej naprawy.
 • Inne połączenia chmury: czy sieć w chmurze będzie jedynym zasobem dla organizacji, czy też będzie potrzebna konfiguracja hybrydowa, w której niektóre dane są przechowywane lokalnie? Niezależnie od tego, co najlepiej sprawdzi się jako rozwiązanie dla potrzeb organizacji, decyzja ta musi być rozważona w odpowiednim zakresie, łącznie z potencjalnym wykorzystaniem rozwiązania hybrydowego jako kroku w procesie migracji do chmury.

Dlaczego sieć w chmurze?

Świat biznesowy zwraca się ku sieci w chmurze, by uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych zasobów i większej łączności. Dlaczego ta zmiana ma miejsce? W prawie wszystkich przypadkach ciągła ewolucja technologii sprawiła, że sieć wirtualnej chmury jest po prostu inteligentniejszym wyborem: bezpieczniejszym, łatwiejszym w użyciu, solidniejszym i ostatecznie bardziej wydajnym zarówno pod względem zasobów, jak i kosztów. Ponadto umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i zasobów, które są zazwyczaj niedostępne w tradycyjnych sieciach. Do korzyści wynikających z używania sieci w chmurze należą:

 • Bezpieczeństwo w chmurze: sieć w chmurze pozwala zarządzać zabezpieczeniami i automatyzować je na skalę niemożliwą dla tradycyjnej sieci firmowej. Aktualizacje konfiguracji, wdrażanie i automatyczne monitorowanie – wszystko w zasięgu ręki dzięki przeniesieniu sieci do chmury. Korzystanie ze znanych dostawców usług w chmurze, bezpieczeństwo jest zapewniane przez organizacje poświęcające się zabezpieczaniu danych, a nie przez personel informatyczny muszący żonglować bezpieczeństwem, dostępnością i logistyką.
 • Zarządzanie chmurą: w środowisku chmury zarządzanie staje się prostsze i bardziej niezawodne. Zarządzania chmurą umożliwia konfigurowanie, wprowadzanie poprawek oraz aktualizowanie z dowolnego miejsca/w dowolnej chwili. Zaawansowane funkcje, takie jak elastyczne przypisywanie adresów IP, oferują dodatkowe możliwości dostępne jedynie przy zarządzaniu siecią w chmurze.
 • Elastyczna chmura: ponieważ sieć wirtualna w chmurze tworzy zunifikowaną i synchronizowaną firmę, menedżerowie sieci uzyskują elastyczność zarówno w zakresie strategicznych zmian, jak i najmniejszych szczegółów. Problemy, takie jak uprawnienia, widoczność, dostęp zespołowy oraz możliwość rozbudowy istniejących sieci, stają się częścią uproszczonego środowiska zarządzania, zapewniając łatwość użycia zarówno pracownikom działu IT, jak i poszczególnym użytkownikom końcowym.
 • Skalowalna chmura: wirtualna sieć w chmurze zapewnia skalowalność w sposób, który jest po prostu niemożliwy w środowisku lokalnym. Korzystając z sieci w chmurze, można z łatwością aktywować lub wyłączać zasoby, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Oznacza to, że organizacje, używające sieci w chmurze, nie muszą już utrzymywać sprzętu w gotowości na najgorsze scenariusze. Zamiast tego mogą korzystać z usług, które się odpowiednio dostosowują.
 • Łączny koszt posiadania: ponieważ udostępnianie na żądanie jest wbudowane w wirtualną sieć w chmurze, łączny koszt posiadania jest mniejszy. Pozyskiwanie, konfigurowanie i konserwacja sprzętu ulegają zminimalizowaniu ponieważ środowisko oparte o opłaty zależne od faktycznego wykorzystania zasobów nie wymaga rezerw do obsługi nagłych zmian ich zapotrzebowania. Zamiast tego budżety IT mogą być planowane i wykorzystywane na praktycznym poziomie, uwzględniając zmienne (na przykład krytyczne etapy podczas rozwoju: testowanie, rozwiązywanie problemów itp.) oraz skalowanie aplikacji dla użytkowników końcowych zgodnie z wymaganiami procesów generujących przychody.

Przypadki użycia usług sieci w chmurze

W jaki sposób firma może optymalnie wykorzystać sieć wirtualną w chmurze? Zapoznaj się z konkretnymi przypadkami użycia, zapewniającymi lepsze zrozumienie potencjału i zakresu sieci w chmurze.

 • Rozszerzanie sieci lokalnych: wirtualna sieć chmurowa może zasilić istniejącą sieć lokalną za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), zapewniając szeroki wachlarz korzyści, w tym szyfrowaną komunikację i skonsolidowany dostęp do zasobów. Więcej informacji.
 • Automatyzacja zabezpieczeń sieci: sieci w chmurze mają zakres i możliwości zarządzania pozwalające na implementację automatyzacji zabezpieczeń. Może to oznaczać wiele różnych rzeczy – od automatycznego wdrażania poprawek po egzekwowanie bezpieczeństwa w oparciu o założenia systemowe lub wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przewidzenia i rozwiązania problemów, zanim wymkną się spod kontroli. Więcej informacji.
 • Traffic inspection and cloud management: Cloud networks can easily implement a hub-and-spoke topology, and in doing so, can create efficiency in managing resources and traffic based on various specific needs. Umożliwia to izolowanie określonych klientów pod kątem wykorzystania zasobów lub wymogów zgodności. Więcej informacji.
 • Tworzenie i segregowanie różnych środowisk usług w chmurze: możliwość elastycznego podejścia użytkowania, wielkości i zakresu jest jedną z największych zalet wirtualnej sieci w chmurze. W przypadku cyklu rozwoju oznacza to, że różne etapy będą miały różne wymagania – lub, jeśli etapy przebiegają równolegle, zapotrzebowanie zasoby może się nagle dramatycznie zwiększyć. Tworzenie, testowanie, implementacja i konserwacja mają własne potrzeby. Sieć w chmurze może z łatwością się adaptować w miarę zmieniających się potrzeb względem zasobów, tworząc nawet różne środowiska, dostosowane do konkretnych potrzeb. Więcej informacji.

Sukcesy klientów sieci w chmurze

Nasza usługa Cloud Networking Service skutecznie wspomogła organizacje wielu różnych rozmiarów. Oto kilka historii sukcesu dzięki chmurze:


Gonzaga University: uznany na całym świecie Gonzaga University wybrał usługę Oracle Cloud Networking Service w celu przyspieszenia ulepszenia swoich finansów, poprawy przywracania awaryjnego i utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa. Po zapoznaniu się z różnymi opcjami, wewnętrzne głosowanie jednomyślnie wybrało naszą platformę chmurową. Więcej informacji.