Rozwiązania chmurowe

Niezależnie od tego, czy chcesz znacząco zmodernizować swoje aplikacje czy zoptymalizować jeden rodzaj technologii, infrastruktura Oracle Cloud Infrastructure (OCI) łączy na jednej globalnej platformie w chmurze ponad 100 usług z wiodącymi usługami i modelami SaaS dopasowanymi do potrzeb danej branży. Zacznij szybko tworzyć i mogrować zadania przetwarzania za pomocą setek architektur referencyjnych, diagramów, wzorców projektowych i najlepszych praktyk, a także bezpośrednio wdrażaj w pełni zautomatyzowane rozwiązania w swoim środowisku OCI.

Raport Magic Quadrant 2023 firmy Gartner® dotyczący rozproszonej infrastruktury hybrydowej

Przeczytaj raport i dowiedz się, w jaki sposób rozproszona chmura Oracle dostarcza chmurę publiczną do centrów danych klientów i lokalizacji brzegowych z różnymi modelami wdrażania.

Modernizacja aplikacji z pomocą chmury

 • Aplikacje lokalne Oracle

  Przyspiesz migrację aplikacji, baz danych i oprogramowania warstwy pośredniej Oracle do chmury bez kosztownych zmian architektury. Obniż całkowity koszt użytkowania, zwiększ sprawność i popraw ogólną wydajność. Zainwestuj swoje oszczędności w innowacje.

 • Aplikacje niestandardowe i aplikacje innych dostawców

  Przenoś, optymalizuj i rozszerzaj aplikacje niestandardowe lub aplikacje innych firm, przy minimalnych zmianach w strukturze architektury i procesach oraz przy braku konieczności dokonywania ponownych integracji. Nasza unikatowa, autonomiczna baza danych MySQL oraz wsparcie technologii open source, takich jak Java i Kubernetes, umożliwiająa ciągłą modernizację.

 • Aplikacje SaaS i niezależnych dostawców

  Zwiększ zadowolenie klientów i uprość zarządzanie, zwiększając jednocześnie wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo. Przełamuj granice i wykorzystaj przełomowe technologie w swojej działalności biznesowej, uruchamiając swoje usługi SaaS na najbardziej innowacyjnej platformie na rynku, aby osiągnąć nowe cele zrównoważonego rozwoju.

Historie klientów, którzy dokonali modernizacji aplikacji

 • Logo Mazda

  Zmniejszono koszty o 50%, przenosząc swój system zarządzania magazynem do OCI — bez żadnych zmian w aplikacji.

 • Logo FedEx

  Migracja do Oracle Cloud Infrastructure pomogła firmie FedEx obniżyć koszty, rozszerzyć możliwości w zakresie finansów i przychodów oraz dać zespołom IT więcej czasu na realizację inicjatyw związanych ze zmianami.

 • Logo Experian

  Przeniesienie globalnej, ujednoliconej platformy do OCI, umożliwiło lepszą obsługę nowych rynków wschodzących.

Twórz aplikacje i wprowadzaj innowacje dzięki natywnym usługom chmurowym

 • Tworzenie natywnych aplikacji chmurowych

  Ciągłe ulepszaj istniejące aplikacje lub twórz nowe aplikacje za pomocą nowoczesnych architektur — od mikrousług po usługi bezserwerowe. OCI obsługuje środowiska i elementy open source z kompleksowym zestawem zintegrowanych usług, które wykorzystują nowoczesne wzorce i narzędzia DevOps.

 • Tworzenie aplikacji niewymagających programowania i opartych na API

  Sprawnie twórz i wdrażaj nowoczesne aplikacje oparte na danych, takie jak pulpity nawigacyjne, aplikacje do śledzenia możliwości i inne narzędzia zwiększające produktywność, korzystając z platformy do tworzenia aplikacji i zarządzania interfejsami API Oracle APEX.

 • Wykorzystuj sztuczną inteligencję w celu uzyskania cyfrowej wartości

  Dostarczaj ciągłą wartość cyfrową do swoich aplikacji, wykorzystując sztuczną inteligencję (AI). Oracle Analytics Cloud umożliwia samoobsługowy dostęp do analiz danych, gotowych usług opartych na sztucznej inteligencji, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, oraz wstępnie wytrenowanych dostosowywalnych modeli widzenia komputerowego.

Historie klientów, którzy rozwinęli swoje aplikacje

 • Logo Capgemini

  Udostępnienie klientom skalowalnej, przyszłościowej platformy mikrousługowej pozwoliło firmie Capgemini pokonać ograniczenia stwarzane przez tradycyjne silosy technologiczne.

 • Logo retraced

  Aby zweryfikować etyczne pozyskiwanie towarów dla łańcucha dostaw odzieży, firma retraced wykorzystuje Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes i Autonomous Database do swoich aplikacji mikrousług oraz Oracle Blockchain do niemutowalnych ksiąg.

Pozyskuj więcej wartości z danych

 • Migracja danych i baz danych

  Przenoś dowolne struktury danych do chmury — w tym bazy danych MySQL, JSON, transakcyjne czy magazynowe — i zautomatyzuj zabezpieczenia danych, ich skalowanie i odporność, jednocześnie konsolidując zasoby i likwidując silosy.

 • Analityka danych i sztuczna inteligencja

  Popraw swoje analizy biznesowe dzięki naszej usłudze analizy danych i zintegrowanemu z bazą danych rozwiązaniu opartym na uczeniu maszynowym (ML) Oracle sterowanym API.

 • Aktualizacja do bazy danych Autonomous Database

  Przyspiesz tworzenie i działanie aplikacji, korzystając w pełni zarządzanej, wysoce dostępnej, skalowalnej i bezpiecznej usługi Oracle Database w chmurze.

Historie klientów, którzy dokonali modernizacji platformy danych

 • Logo Thomson Reuters

  Rozbudowuje głowną aplikację do obsługi podatków pośrednich ONESOURCE o Oracle Autonomous Database w celu zwiększenia dostępności, skalowalności i bezpieczeństwa

 • Logo Lyft

  Nowa hurtownia danych finansowych Lyft zapewnia jedno źródło prawdy oraz konsoliduje 30 systemów finansowych i operacyjnych. Automatyczne skalowanie zapewnia wydajność podczas szczytowych okresów sprawozdawczości podatkowej, a także elastyczne koszty.

 • Logo Cognizant

  Modernizuje hurtownię danych finansowych i platformę raportowania za pomocą OCI, aby zaspokoić potrzeby związane z rozbudową.

Osiągaj swoje cele dzięki wykorzystaniu rozproszonej chmury

 • Uzyskaj możliwosć wyboru i elastyczność dzięki rozproszonej chmurze OCI

  OCI oferuje najszerszą gamę rozproszonych strategii w chmurze dzięki usługom chmury hybrydowej, rozwiązaniom wielochmurowym i 48 regionom chmury na całym świecie. Opcje wdrażania obejmują ponad 100 usług OCI lub tylko ich podzbiór, a także wymagane modele lokalizacji, wydajności, bezpieczeństwa, zgodności i eksploatacji.

 • Multicloud — połączenie Oracle Cloud i Microsoft Azure

  OCI obsługuje zaawansowane rozwiązania wielochmurowe, ułatwiając zarządzanie przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa i komplikacji związanych z integracją. Uruchamiaj praktycznie wszystkie obciążenia — aplikacje produkcyjne, analizy i repozytoria data lake — w Azure i OCI, jakby były jedną chmurą.

 • Usprawniaj różnorodne obciążenia, korzystając z hybrydowych usług chmurowych

  OCI obsługuje wiele strategii chmury hybrydowej - od wprowadzenia do centrów danych kompletnej gamy ponad 100 usług chmurowych aż do wdrożenia urządzenia przenośnego w punktach krytycznych — zapewniających przechowywanie danych w określonej lokalizacji, nieskie opóźnienie w sieci oraz wydajność infrastruktury.

Historie klientów, którzy wdrożyli model chmury hybrydowej lub wielochmurowej

 • Logo TIM Brasil

  Przeprowadza migrację swoich podstawowych aplikacji rozliczeniowych, CRM, niestandardowych aplikacji baz danych i ścieżki VMware do OCI. Oracle Interconnect for Microsoft Azure planuje udostępnić przepustowość 40 Gb/s, tożsamość sfederowaną i umowy SLA na poziomie 99,95%

 • Logo Integra LifeSciences

  Wdraża OCI z Oracle Interconnect for Microsoft Azure, obsługując wielowarstwową aplikację, aby uzyskać wzrost wydajności i znacznie lepsze pełne monitorowanie stosu.

 • Logo NRI

  Firma przeniosła swoje kluczowe aplikacje SaaS (używane przez 70% firm działających na rynkach kapitałowych w Japonii) do Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, zmniejszając koszty i zwiększając wydajność operacyjną.

Bezustannie zarządzaj danymi i aplikacjami oraz zabezpieczaj je

 • Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii w chmurze

  Chroń swoje aplikacje i dane w środowiskach lokalnych lub w innych chmurach i osiągaj optymalny poziom odporności za pomocą usług Oracle, takich jak GoldenGate i popularnych rozwiązań innych dostawców. Skorzystaj z wyjątkowego połączenia między rozwiązaniami Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Azure.

 • Wbudowane zabezpieczenia infrastruktury chmurowej

  Chroń wszystkie usługi IT za pomocą wbudowanych i domyślnie włączonych zabezpieczeń, takich jak domyślne szyfrowanie danych czy przystępne cenowo zabezpieczenia , oraz zapewniając dostęp do zabezpieczeń dla całego personelu, na przykład dzięki naszej bezpłatnej usłudze Cloud Guard.

 • Spełniaj najbardziej rygorystyczne wymagania zgodności z przepisami

  OCI stale rozszerza zasięg o najważniejsze standardy globalne, zapewniając zgodność z ponad 80 programami OCI w zakresie zgodności z przepisami globalnymi, regionalnymi i branżowymi.

Historie klientów, którzy odnieśli sukces w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania

 • Logo Darling Ingredients

  Producent zrównoważonych naturalnych składników podnosi poziom bezpieczeństwa w krytycznych aplikacjach dzięki zastosowaniu konsoli Cloud Guard bez dodatkowych kosztów.

 • Logo Grupo DPSP

  Dzięki wykorzystaniu usługi Oracle Autonomous Transaction Processing, umożliwiającej sprawne wdrożenie rozwiąznaia, uruchamia aplikację handlową dla 18 milionów użytkowników w zaledwie cztery tygodnie.

 • Logo Apex Health Innovations

  Uruchamia aplikacje zgodne z HIPAA, służące do łączenia dostawców i usprawniania krytycznej opieki nad pacjentami, takie jak aplikacja obsługująca 3 000 klinik dializ nerkowych.Rozwiązania chmurowe dla wszystkich branż

Dział finansowy

Spełniaj wymagania regulacyjne, wprowadzając innowacje. Nowoczesne usługi finansowe dla milionów obywateli i przedsiębiorstw.

Rozwiązania OCI dla sektora usług finansowych

Opieka zdrowotna

Zmodernizuj starsze aplikacje, aby wyciągać wnioski oparte na danych. Z łatwością twórz certyfikowane przez HIPAA środowisko, aby poprawić wyniki opieki nad pacjentami.

Rozwiązania OCI dla sektora opieki zdrowotnej

Nauki biologiczne

Obsługuj cały cykl rozwoju klinicznego na jednej platformie chmurowej, od HPC po analitykę danych.

Rozwiązania OCI dla sektora nauk biologicznych

Handel detaliczny

Dzięki natywnym aplikacjom chmurowym i rozwiązaniom obsługującym duże obciążenia w przedsiębiorstwach sprzedawcy detaliczni mogą wprowadzać innowacje i przyspieszać rozwój w ramach OCI.

Infrastruktura chmury dla sektora handlu detalicznego

Produkcja przemysłowa

Twórz elastyczne, wytrzymałe i zrównoważone łańcuchy wartości w oparciu o inteligentną i niezawodną infrastrukturę.

Rozwiązania OCI dla branży produkcji przemysłowej

Telekomunikacja

Przeprowadź migrację podstawowych obciążeń IT i OSS/BSS i zmodernizuj je, aby zapewnić lepszą obsługę klientów dzięki ofertom opartym na danych.

Rozwiązania OCI dla sektora telekomunikacyjnego

Instytucje rządowe i edukacyjne

Zabezpiecz dowództwo i kontrolę nad krytycznymi punktami, aby uzyskać użyteczne informacje i zapewnić lepsze wyniki misji dzięki OCI.

OCI dla sektora instytucji rządowych i edukacyjnych

Rozwiązania branżowe

Nasze rozwiązania branżowe oferują elastyczną infrastrukturę chmurową, umożliwiającą maksymalne spersonalizowanie obsługi klienta, co wspomaga firmy w przekształcaniu potencjalnych klientów w prawdziwych.

Rozwiązania branżowe Oracle

22 stycznia 2023 r.

Co nowego na temat OCI

Znajdziesz tu najnowsze informacje na temat rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure, od informacji o regionach obsługi, po zapowiedzi nowych usług i premiery nowych produktów. Ponadto na naszym kanale na YouTube „What's New in OCI” znajdziesz comiesięczne podsumowania dotyczące nowości.

Polecane wpisy OCI na blogu

Wyświetl wszystkie
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z chmurowych rozwiązań OCI

Przetestuj ponad 20 zawsze bezpłatnych usług chmurowych i zyskaj jeszcze więcej dzięki 30-dniowemu okresowi próbnemu

Oracle oferuje bezpłatną wersję próbną ponad 20 usług, takich jak Autonomous Database, Compute czy Storage, a także 300 USD w postaci darmowych kredytów, które można wykorzystać do wypróbowania dodatkowych usług. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne AMD i Arm Compute
  • Magazyn bloków o łącznej pojemności 200 GB
  • 10 GB pamięci obiektowej
  • 10 TB transferu danych wychodzących na miesiąc
  • Dodatkowe 10+ zawsze bezpłatnych usług
  • 300 USD w postaci darmowych kredytów ważnych 30 dni, które można przeznaczyć na dodatkowe usługi

Nauka krok po kroku

Poznaj szeroki zakres usług OCI poprzez samouczki i zajęcia praktyczne. Bez względu na to, czy zajmujesz się programowaniem, administrowaniem czy analizami, pokażemy Ci, jak działa OCI. Wiele szkoleń jest dostępnych za pośrednictwem Oracle Cloud Free Tier lub w udostępnionym przez Oracle bezpłatnym środowisku laboratoryjnym.

 • Podstawowe usługi OCI — wprowadzenie

  Te warsztaty obejmują wprowadzenie do podstawowych usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI), takich jak wirtualne sieci w chmurze (VCN), usługi obliczeniowe czy pamięć masowa.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Autonomous Database — szybki start

  Podczas tych warsztatów dowiesz się, jak rozpocząć pracę z Oracle Autonomous Database.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Tworzenie aplikacji w oparciu o arkusz kalkulacyjny

  Podczas tego kursu dowiesz się, jak przesłać arkusz kalkulacyjny do tabeli Oracle Database i jak stworzyć aplikację na podstawie tej tabeli.

  Rozpocznij szkolenie już teraz
 • Wdrażanie aplikacji o wysokiej dostępności w OCI

  Podczas tych zajęć zainstalujesz dwa serwery internetowe w dwóch instancjach obliczeniowych w Oracle Cloud Infrastructure (OCI), skonfigurowane w trybie wysokiej dostępności, przy użyciu modułów równoważenia obciążenia.

  Rozpocznij szkolenie już teraz

Ponad 150 modeli najlepszych praktyk

Zobacz, w jaki sposób nasi architekci i inni klienci wdrażają różnorodne obciążenia — od aplikacji przedsiębiorstwa po HPC, od mikrousług po repozytoria data lake. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami, posłuchaj wypowiedzi innych architektów w ramach serii Built & Deployed i wdrażaj wiele obciążeń poprzez klikanie gotowych opcji (click to deploy) — lub skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.

Popularne architektury

 • Apache Tomcat z usługą MySQL Database Service
 • Oracle Weblogic w Kubernetes z systemem Jenkins
 • Środowiska uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • Tomcat w Arm z usługą Oracle Autonomous Database
 • Analiza dziennika z użyciem stosu ELK
 • HPC z OpenFOAM

Zobacz, ile możesz oszczędzić dzięki OCI

Cennik Oracle Cloud jest przejrzysty, zapewnia równie niskie stawki na całym świecie i obejmuje różne przypadki użycia. Aby oszacować swoją niską stawkę, skorzystaj z estymatora kosztów i skonfiguruj usługi dopasowane do potrzeb swojej firmy.

Zauważ różnice:

 • 1/4 kosztów ruchu wychodzącego
 • 3-krotnie lepszy stosunek ceny do wydajności obliczeniowej
 • Równie niska cena w każdym regionie
 • Niskie ceny bez zobowiązań długoterminowych

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada na tle innych dostawców usług przetwarzania w chmurze?
  • W jaki sposób OCI może wspomóc Twoje plany związane z IaaS i PaaS?