Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Porównanie składowania obiektów, bloków i plików

Często pojawiają się pytania i dyskusje porównujące składowanie obiektów, bloków i plików. Brak konsensusu na temat najlepszego rozwiązania, ponieważ każde z nich ma inne zastosowania. Magazyn obiektów jest jednak częściej wybierany, jeśli konieczne jest przechowywanie danych, do których można uzyskać dostęp w dowolnej chwili — na przykład plików multimedialnych (obrazów i filmów), ponieważ magazyn obiektów zazwyczaj zajmuje mniej miejsca niż magazyn bloków lub magazyn plików. Dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy tymi chmurowymi usługami składowania i korzyściach z nimi związanych.

Funkcje i zalety składowania obiektów

Usługi składowania obiektów są oparte na obiektach. Oznacza to, że pliki są dzielone na obiekty, które można łatwo przenosić. Pojemność danych jest ograniczona jedynie przez serwer używany do hostowania konta magazynu obiektów. Magazyn obiektów oferuje również system obsługi wersji. Dzięki temu, jeśli doszło do przypadkowego usunięcia pliku, który miał zostać zachowany, można go przywrócić.

Składowanie obiektów oferuje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym składowaniem w chmurze. Jedną z korzyści jest zdolność do nieskończonego skalowania magazynu obiektów. Ponieważ magazyn obiektów może przechowywać cokolwiek — od niewielkiego pliku tekstowego do terabajtów danych — brak jest ograniczeń składowania.

Dla porównania, tradycyjne usługi przechowywania w chmurze mają ograniczenia, których brak w magazynach obiektów. Magazyny obiektów oferują składowanie obiektów z jednorazowym zapisem i wielokrotnym odczytem (WORM). Oznacza to, że obiekty mogą być zapisywane w magazynie obiektów i są dostępne dzięki unikatowemu identyfikatorowi obiektu, podczas gdy tradycyjny magazyn w chmurze usuwa stare dane, gdy zostanie osiągnięty limit miejsca składowania.

Inne korzyści wynikające z używania magazynu obiektów to między innymi bezpieczeństwo i obniżenie kosztów. Firmy mogą używać magazynu obiektów do blokowania najważniejszych danych i łatwo uniknąć wysokich kosztów przechowywania nieustrukturyzowanych danych, ponieważ magazyny obiektów zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej archiwizacji danych. Usługa Oracle Cloud Infrastructure Object Storage obsługuje wiele warstw składowania, zapewniających elastyczność pod względem kosztów i wydajności.

Funkcje i zalety składowania bloków

Magazyn bloków jest oparty na blokach. Ten rodzaj składowania przydziela fragmenty danych do używanego serwera, do którego przypisane jest konto magazynu. Oznacza to, że rozmiar przechowywanych danych jest bez znaczenia. Jeden blok może mieć rozmiar 15 TB, a inny tylko 100 MB. Składowanie bloków, podobnie jak składowanie obiektów, oferuje system obsługi wersji obiektów. Dostawcy chmury publicznej oferują dwa rozwiązania do składowania bloków: magnetyczne dyski twarde (HDD) oraz dyski półprzewodnikowe (SSD).

Magazyny bloków oferują kilka korzyści. Po pierwsze, są bardziej wydajne niż inne typy składowania danych, ponieważ umożliwiają przechowywanie bloków w jednym pliku. Oznacza to, że każdy bloku nie ma osobnych plików, co zmniejsza koszty ogólne systemu plików.

Po drugie, magnetyczne dyski twarde oznaczają zmniejszone zużycie energii, ponieważ nie obracają się w tym samym czasie. Skoro każdy blok składowania nie ma swojego osobnego pliku, dyski obracają się tylko wtedy, gdy wymagane dane muszą zostać odczytane lub zapisane.

Po trzecie, magazyny bloków mogą być opróżniane na dyski asynchronicznie, co umożliwia zoptymalizowane dyskowe operacje we-wy poprzez ich zgrupowanie. Zmniejsza to wymagania zasobów systemowych, ponieważ liczba operacji we-wy dysku jest zredukowana, a procesor może podjąć się innych zadań.

Po czwarte, magazyny blokowe oferują o wiele więcej opcji odporności danych, ponieważ mogą zapewnić funkcje samodzielnej naprawy wykraczające poza możliwości aktualnego magazynu opartego na systemie plików. Magazyn blokowy może umożliwiać replikację w wielu regionach. Repliki redundancyjne mogą być przechowywane w dowolnej liczbie lokalizacji, zapewniając trwałość danych znacznie wykraczającą poza tradycyjne magazyny oparte na systemie plików. Oracle oferuje trwałe woluminy składowania bloków (Block Volumes), wykraczające poza cykl życia maszyny wirtualnej, ze skalowaniem do 1 PB na każdą instancję obliczeniową.

Funkcje i zalety usługi składowania plików

Magazyn plików nadaje się najlepiej do przechowywania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych, które można otwierać jak tradycyjne pliki przechowywane na komputerze lub smartfonie. Magazyn plików nie nadaje się zazwyczaj do przechowywania większych plików, ponieważ zajmują one zbyt dużo miejsca.

Usługa Oracle File Storage zapewnia odporny, skalowalny i bezpieczny system sieciowy łączący się z wieloma rozwiązaniami technologicznymi.

Podsumowanie

Magazyn obiektów doskonale się nadaje do obsługi wielu małych plików, które nie wymagają struktury, takich jak e-maile czy archiwa dokumentów — czyli zasadniczo danych typu WORM. Składowanie bloków najlepiej nadaje się do przechowywania mniejszych fragmentów danych, zajmujących mniej miejsca, a także jeśli system obsługi wersji obiektów jest niedostępny w magazynie obiektów. Magazyn plików doskonale nadaje się do przechowywania danych wymagających wielu małych transakcji, takich jak transakcyjna baza danych, pliki ciągów czasowych i pliki o niskiej współbieżności — na przykład, jeśli jeden użytkownik edytuje plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny lub dokument.