Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Artykuł prasowy

Oracle prezentuje nową ofertę: Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Pierwszy w branży w pełni zarządzany region chmurowy umożliwia korzystanie ze 100% usług z chmury publicznej Oracle, w tym z Oracle Autonomous Database i biznesowych aplikacji chmurowych, w centrach przetwarzania danych klientów

Ceny rozpoczynają się od zaledwie 500 tys. USD miesięcznie, co stanowi niewielki ułamek jednorazowej ceny regionu u innych dostawców chmury

Do grona klientów należą Nomura Research Institute (NRI) w Japonii i Oman Information and Communications Technology Group

Redwood Shores, Kalifornia—8 lipca 2020


Z uwagi na duże zainteresowanie klientów firma Oracle wprowadziła na rynek ofertę Oracle Dedicated Region Cloud@Customer. To pierwszy w branży w pełni zarządzany region chmurowy, który pozwala klientom korzystać ze wszystkich usług chmurowych Oracle, w tym z rozwiązania Autonomous Database i aplikacji chmurowych Oracle, w ich własnych centrach przetwarzania danych. Oferta jest dostępna od zaledwie 500 tys. USD miesięcznie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W ramach oferty przedsiębiorstwa otrzymują dokładnie ten sam pełny zestaw nowoczesnych usług chmurowych, interfejsy API, najlepsze w branży umowy SLA, znakomity stosunek ceny do wydajności i najwyższe poziomy bezpieczeństwa cechujące regiony chmur publicznych Oracle będące do dyspozycji we własnych centrach przetwarzania danych. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku przedsiębiorstw ze ściśle regulowanych branż lub kładących nacisk na bezpieczeństwo, które muszą spełnić surowe wymagania w zakresie opóźnień i lokalizacji danych, obniżyć koszty operacyjne i zmodernizować starsze aplikacje.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wdrażanie chmur publicznych stało się powszechne, ponieważ firmy zaczęły korzystać z ekonomiki płatności za faktyczne wykorzystanie oraz ze skali i elastyczności przetwarzania w chmurze. Większość przedsiębiorstw liczy się jednak z tym, że w przewidywalnej przyszłości w dalszym ciągu będą uruchamiać część swoich obciążeń w lokalnych centrach przetwarzania danych. Wywołało to wśród klientów duże zapotrzebowanie na architekturę hybrydową, gdzie w publicznych i lokalnych środowiskach chmurowych dostępne są te same usługi i funkcjonalność oraz możliwość łatwego przenoszenia aplikacji. Do teraz żadne rozwiązanie nie było jednak w stanie wyeliminować luki między środowiskami chmurowymi i lokalnymi. Oferty innych dostawców chmury dla środowisk lokalnych obejmują bardzo małą część usług dostępnych w regionach chmur publicznych. Wraz z wprowadzeniem nowej oferty firma Oracle udostępnia w środowiskach lokalnych wszystkie swoje usługi chmurowe (ponad 50 usług), klienci mogą więc korzystać z usług chmurowych Oracle tam, gdzie ich potrzebują — w chmurze lub w środowisku lokalnym za pośrednictwem rozwiązania Cloud@Customer.

„Klienci instytucjonalni sygnalizują, że w środowisku lokalnym potrzebują pełnych możliwości chmury publicznej i dostępu do wszystkich usług chmurowych Oracle do obsługi najważniejszych obciążeń” — powiedział Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu inżynierii produktów Oracle Cloud Infrastructure. „Dzięki ofercie Oracle Dedicated Region Cloud@Customer firmy uzyskują dostęp do wszystkich naszych usług chmurowych (w tym Autonomous Database) w swoich centrach przetwarzania danych. Nasi główni konkurenci nie mogą zaoferować klientom porównywalnego dedykowanego regionu chmurowego działającego w środowisku lokalnym”.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer obejmuje pełne funkcje zarządzania i dostęp do nowych cech i funkcji, gdy tylko stają się one dostępne w chmurze publicznej Oracle. Zapewnia silną izolację danych klienta, w tym wszystkich operacji z użyciem interfejsów API, które pozostają operacjami lokalnymi realizowanymi w centrum przetwarzania danych klienta i zapewniają w ten sposób maksimum bezpieczeństwa. Dodatkowo Oracle Dedicated Region Cloud@Customer ma certyfikat potwierdzający bezproblemową obsługę aplikacji chmurowych Oracle, w tym Oracle Fusion Cloud Applications (Cloud ERP, Cloud HCM, Cloud SCM i Cloud CX). Tym samym udostępnia w środowisku lokalnym w pełni zintegrowane możliwości chmury. Klienci płacą tylko za usługi, z których korzystają, w oparciu o taki sam przewidywalny, niski cennik jak ten stosowany w regionach chmury publicznej Oracle.

„Dzięki ofercie Dedicated Region Cloud@Customer firma Oracle udostępnia część możliwości swojej chmury publicznej w centrach przetwarzania danych klientów bez zmiany cen ani funkcjonalności” — powiedział Deepak Mohan, dyrektor ds. badań w IDC. „To całkiem nowy kierunek dla dostawców chmur publicznych, którzy dotychczas oferowali w środowiskach lokalnych klientów tylko bardzo ograniczone wersje swoich usług. Oracle Dedicated Region Cloud@Customer to pełne możliwości infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Fusion Cloud Applications, w tym ponad 50 usług, w środowisku lokalnym. Łączy w ten sposób możliwości usług w chmurze publicznej ze zgodnością z przepisami, niewielkimi opóźnieniami i zaletami kolokacji cechującymi środowiska lokalne, co może mieć decydujące znaczenie w przypadku zakrojonych na dużą skalę projektów transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach”.

Nową ofertę Oracle Dedicated Region Cloud@Customer pozytywnie oceniają globalne przedsiębiorstwa

Nomura Research Institute (NRI), Ltd. to największa w Japonii firma konsultingowa i dostawca rozwiązań IT. „Dzięki ofercie Oracle Dedicated Region Cloud@Customer możemy korzystać z technologii Oracle Exadata jako usługi chmurowej i uzyskać większą prężność działania oraz bezproblemowe możliwości rozbudowy, a przy tym utrzymać dostępność na takim samym wysokim poziomie jak w środowisku lokalnym” — powiedział Tomoshiro Takemoto, dyrektor zarządzający ds. korporacyjnych w firmie NRI. „Rozwiązanie jest wbudowane w nasze własne centrum przetwarzania danych i pozwala nam nie tylko generować raporty SOC2 oparte na japońskich standardach bezpieczeństwa branży finansowej, lecz także korzystać z szerszej gamy usług i narzędzi chmurowych Oracle oraz zwiększać wartość biznesową zapewnianą klientom”.

Oman Information and Communications Technology Group jest podmiotem należącym do organizacji State General Reserve Fund (SGRF) rządu Omanu. „Oracle Dedicated Region Cloud@Customer umożliwia różne przypadki użycia - od migracji aplikacji Oracle ERP i CRM, po wdrażanie niestandardowych aplikacji przy użyciu bazy danych Oracle, a także wdrażanie innowacyjnych usług – takich, jak Blockchain, AI, czy Big Data i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC); jednocześnie pozwala na przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących suwerenności danych ”- powiedział Said Al-Mandhari, dyrektor generalny Oman ICT Group.


Informacje kontaktowe
Katarzyna Pilarska
PR and Communications Director CEE CIS
+1.650.506.0806
Katarzyna.Pilarska@oracle.com
Informacje o firmie Oracle

Platforma Oracle Cloud obejmuje pełny pakiet zintegrowanych aplikacji na potrzeby sprzedaży, usług, marketingu, kadr, finansów, łańcucha dostaw i produkcji, a także wysoce zautomatyzowaną i bezpieczną infrastrukturę drugiej generacji, w tym bazę danych Oracle Autonomous Database. Więcej informacji o firmie Oracle można znaleźć pod adresem www.oracle.com.

Zastrzeżenie dotyczące przyszłych produktów

Celem niniejszej informacji jest przedstawienie ogólnych kierunków rozwoju produktów firmy Oracle. Służy ona jedynie do celów informacyjnych i nie może być włączona do treści żadnej umowy. Nie stanowi ona zobowiązania dostarczenia żadnych materiałów, kodu lub funkcjonalności i nie należy opierać się na niej przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Opracowywanie, wprowadzanie na rynek, ceny i terminy udostępniania opisanych cech i funkcjonalności dla produktów Oracle mogą ulec zmianie i zależą wyłącznie od firmy Oracle Corporation.

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.