RFDS buduje przyczyniającą się do ratowania życia architekturę IT na podstawie Oracle Autonomous Database

Royal Flying Doctor Service świadczy podstawową opiekę zdrowotną na obszarach wiejskich w Australii, replikując dane do autonomicznej bazy danych Oracle przy użyciu rozwiązania OCI GoldenGate.

Udostępnij:

Koncepcja e-zdrowia wymaga posiadania odpowiednich danych we właściwym czasie. Gdy od danych zależy życie pacjenta, do ich obsługi potrzebne są doskonałe platformy, które po prostu będą działać. Nasza transformacja cyfrowa opiera się na Oracle Cloud i obejmuje zarówno odległe centra medyczne, jak i nasze samoloty, a także farmę hodowlaną oddaloną od najbliższego sąsiada o 500 km.

Ryan KloseDyrektor ds. informatyki, Royal Flying Doctor Service

Wyzwania biznesowe

Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik opieki zdrowotnej nie ma dostępu do informacji, które mogłyby pomóc uratować życie pacjenta? Można. O ile dla większości pracowników opieki zdrowotnej dostęp do krytycznych systemów informatycznych w czasie rzeczywistym jest czymś oczywistym, nie jest to takie oczywiste dla pracowników Royal Flying Doctor Service (RFDS), którzy świadczą podstawową opiekę zdrowotną i całodobowe usługi ratunkowe dla ludności zamieszkującej odległe regiony Australii, gdzie niezawodna łączność internetowa jest często niedostępna. Jako jedna z największych organizacji aeromedycznych na świecie, RFDS odnotowuje ponad 380 tys. kontaktów z pacjentami rocznie, utrzymuje flotę 80 samolotów i ponad 300 pojazdów ratunkowych.

Dawniej pracownicy RFDS ewidencjonowali kontakty z pacjentami na papierowych formularzach, zawierających nawet 600 pól na każdy kontakt. Informacje z tych formularzy były ręcznie wprowadzane do odrębnych aplikacji lub udostępniane za pośrednictwem plików CSV w ponad 100 bazach danych w siedmiu podmiotach operacyjnych. Podczas wizyt w odległych obszarach, gdzie łączność z Internetem była niewielka lub nie było jej wcale, personel często nie miał dostępu do bazy danych RFDS zawierającej informacje na temat pacjentów. Te rozproszone systemy i problemy z łącznością utrudniały RFDS świadczenie pacjentom usług najwyższej jakości. Ponadto jako organizacja non-profit, RFDS była zmuszona do korzystania z różnych usług zewnętrznych, których koszty były zbyt wysokie do zaakceptowania.

W tym kontekście organizacja RFDS dokonała oceny rozwiązań chmurowych klasy korporacyjnej pod kątem wdrożenia ogólnokrajowego systemu dokumentacji pacjentów, który ułatwiłby udostępnianie spójnych, wiarygodnych i dokładnych informacji w czasie rzeczywistym. Ostatecznie te nowe ramy miałyby pomóc pracownikom w analizowaniu wzorców opieki zdrowotnej i usług w celu lepszej opieki nad pacjentami.

Dane to nowe złoto dla słabo zaludnionych obszarów Australii. Rozwiązania Oracle przetwarzają miliardy symulacji strategii jazdy w Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dla zespołu Red Bull Racing Formuły 1, co przyniosło wymierne sukcesy na torze wyścigowym. RFDS wykorzystuje te same zdolności analizy danych w celu zapewnienia lepszej obsługi pacjentów i lekarzy oraz usprawnienia całej logistyki.

Ryan KloseDyrektor ds. informatyki, Royal Flying Doctor Service

Dlaczego Royal Flying Doctor Service wybiera rozwiązanie Oracle

Organizacja RFDS oceniła platformy chmurowe AWS, Azure i Oracle. Kluczowe znaczenie miał wybór partnera, który ma doświadczenie w obniżaniu kosztów w drodze standaryzacji i automatyzacji. Idealnie byłoby, gdyby produkty i usługi zostały zaprojektowane razem w ramach architektury, która rozwiązałaby problemy RFDS związane ze zdalną łącznością, pozwoliłaby na bezpieczne i skonsolidowane przetwarzanie danych oraz usprawniłaby analizę danych pod kątem lepszej obsługi pacjentów. Dzięki takiej architekturze personel IT mógłby odejść od wykonywania działań konserwacyjnych na rzecz działań bardziej wartościowych, skupionych na innowacjach technologicznych wspomagających nie tylko procesy modernizacji systemów, ale także dążenie RFDS do osiągnięcia pozycji cyfrowego lidera w sektorze opieki zdrowotnej.

Na podstawie tych kryteriów organizacja RFDS wybrała Oracle Cloud Infrastructure (OCI) jako idealną platformę do budowy innowacyjnej, obejmującej całe przedsiębiorstwo architektury usług opieki zdrowotnej. Rozwiązania Oracle Autonomous Database do przetwarzania transakcji i obsługi mieszanych obciążeń (ATP) oraz OCI GoldenGate pozwalają RFDS na replikację danych z wielu źródeł. Funkcje replikacji OCI GoldenGate zapewniają (po przywróceniu łączności) niezawodną synchronizację danych zarejestrowanych w trybie offline z danymi z innych systemów opieki zdrowotnej. Wspomniane funkcje infrastruktury OCI wraz z potwierdzonym doświadczeniem w tworzeniu systemów dla sektora opieki zdrowotnej pokazały kierownictwu RFDS, że rozwiązanie Oracle to najlepszy możliwy wybór.

Obecnie RFDS trzykrotnie szybciej przetwarza swoje codzienne szczytowe obciążenia obliczeniowe w ramach infrastruktury OCI.

Wyniki

Dzięki systemowi elektronicznej dokumentacji aeromedycznej opartemu na jednolitej technologii, zespoły RFDS skuteczniej synchronizują świadczenie usług w ramach siedmiu jednostek operacyjnych. Na przykład pielęgniarka i lekarz mogą podczas lotu uzyskać na tablecie dostęp do potencjalnie ratujących życie informacji medycznych dotyczących przewożonego rannego ranczera do oddalonej o setki kilometrów szpitala. W innym scenariuszu dostawca opieki zdrowotnej może analizować dokumentację pacjentów i korzystać z diagnostyki predykcyjnej, aby na tej podstawie budować zaufanie wśród mieszkańców słabo zaludnionych obszarów z długotrwałymi i złożonymi problemami zdrowotnymi.

RFDS rejestruje wszystkie interakcje z pacjentami w formie elektronicznej w bazie danych Oracle ATP, praktycznie eliminując formularze papierowe. W przypadku danych wprowadzanych w trybie offline rozwiązanie OCI GoldenGate automatycznie aktualizuje i synchronizuje dane z bazą danych Oracle ATP w ciągu zaledwie kilku sekund po przywróceniu łączności. W rezultacie RFDS dysponuje odporną na awarie i wolną od strat danych architekturą, która działa na zasadzie dostępnej w czasie rzeczywistym nowoczesnej platformy Data Mesh.

Oracle ATP automatycznie dostosowuje się do zmiennych obciążeń, przyczyniając się do skrócenia szczytowego czasu obliczeń ze średnio 12 godzin dziennie do maksymalnie 4 godzin.

Opublikowano:30 sierpnia 2023

Informacje o kliencie

Wspierana przez ogromną liczbę wolontariuszy i zwolenników organizacja Royal Flying Doctor Service (RFDS) od ponad dziewięciu dekad pomaga ludziom mieszkającym, pracującym i przemieszczającym się na australijskich obszarach wiejskich i bardzo oddalonych od większych ośrodków.