Czym jest zestaw MERN? Przewodnik i przykłady

Jeffrey Erickson | strateg ds. treści | 30 stycznia 2024 r.

Nowoczesne aplikacje są tworzone za pomocą różnych języków programowania. Do najczęściej używanych języków należą Java, JavaScript i Python, ale wiele innych zyskuje na popularności. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje frontonu powstają w języku JavaScript, a aplikacje zaplecza — w języku Java. Aplikacje korzystające z technologii używanych zarówno w warstwie frontonu, jak i w warstwie zaplecza (aplikacje pełnego stosu), powstają natomiast w języku JavaScript z wykorzystaniem kompleksowych stosów technologii natywnych dla chmury, które obsługują przechowywanie i wyszukiwanie danych w bazach danych, serwery aplikacji, środowisko użytkownika sieci itp. Najlepszym przykładem tego typu platformy programistycznej jest stos MERN.

Czym jest zestaw MERN?

Stos MERN to zbiór technologii, które pomagają programistom w tworzeniu niezawodnych, skalowalnych aplikacji sieciowych przy użyciu języka JavaScript. Na akronim „MERN” składają się pierwsze litery nazw technologii MongoDB, Express, React i Node.js, z których każda odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia oprogramowania. MongoDB to zorientowana na dokumenty baza danych, w której można wydajnie przechowywać dane w formacie JSON. Express to platforma aplikacji sieciowych, która oferuje zestaw funkcji usprawniających tworzenie aplikacji sieciowych. React to biblioteka JavaScript frontonu, która oferuje duży zestaw narzędzi służących do tworzenia interfejsów użytkownika. Node.js to środowisko wykonawcze kodu JavaScript po stronie serwera, które koordynuje komunikację między składnikami frontonu i zaplecza.

Jako grupa, składniki te sprawiają, że stos MERN jest preferowanym wyborem dla programistów szukających wydajnego frameworka opartego na aplikacjach pełnego stosu.

Stos MERN a stos MEAN

Stos MERN i stos MEAN to zbiory popularnych technologii opartych na języku JavaScript, które są używane do tworzenia aplikacji WWW. Stos MEAN to zestaw narzędzi będący odpowiednikiem stosu MERN, w którym zastąpiono bibliotekę i framework React innym popularnym frameworkiem o nazwie Angular, znanym również jako Angular.js. Zarówno Angular, jak i React to technologie frontonu; reszta składników pozostaje taka sama.

Oba stosy mają zarówno mocne, jak i słabe strony. Najlepszy wybór dla danego zastosowania będzie zależeć od konkretnych potrzeb i preferencji.

Kluczowe wnioski

 • Stos MERN to zbiór technologii opartych przede wszystkim na otwartym kodzie źródłowym, który wykorzystuje język JavaScript zarówno po stronie przeglądarki, jak i serwera aplikacji WWW.
 • Na akronim „MERN” składają się pierwsze litery nazw czterech technologii tworzących ten stos: MongoDB, Express, React i Node.js.
 • Programiści postrzegają stos MERN jako uproszczoną platformę programistyczną do tworzenia wysoce skalowalnych i interaktywnych aplikacji WWW.

Definicja stosu MERN

Stos MERN to popularny framework integrujący technologie JavaScript w celu ułatwienia tworzenia aplikacji WWW pełnego stosu. Na akronim „MERN” składają się pierwsze litery nazw czterech technologii tworzących ten stos: MongoDB, Express, React i Node.js. Twórcy aplikacji WWW odkryli, że podejście oparte na języku JavaScript oferuje spójne środowisko rozwojowe służące do tworzenia dynamicznych aplikacji WWW, zmniejszając potrzebę przełączania się między kodami napisanymi w różnych językach programowania.

Stos MERN zdobył reputację niezawodnego i wydajnego rozwiązania do tworzenia aplikacji WWW. Otwarty charakter składników stosu MERN zapewnia szerokie wsparcie społeczności, bieżące aktualizacje i dostęp do szeregu zasobów.

Zasady działania stosu MERN

Stos MERN to idealne rozwiązanie dla programistów, którzy chcą używać jednego języka, JavaScript, do tworzenia zarówno aplikacji frontonu, jak i aplikacji zaplecza. Stos MERN korzysta ze zbioru popularnych, natywnych dla chmury technologii open source do obsługi wszystkich etapów działania aplikacji WWW.

Składniki stosu MERN

Stos MERN to zbiór technologii opartych na języku JavaScript, które są używane wspólnie na potrzeby tworzenia aplikacji WWW. W skład stosu wchodzą technologie MongoDB, Express, React i Node.js.

 • MongoDB to wysoce skalowalna dokumentowa baza danych, która ułatwia przechowywanie i pobieranie danych w dokumentach JSON.
 • Express to lekki framework do tworzenia aplikacji WWW, który oferuje różne narzędzia programistyczne i obsługuje wiele języków programowania, w tym JavaScript.
 • React to frontonowa biblioteka JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, która służy do tworzenia interfejsów użytkownika opartych na składnikach.
 • Node.js to środowisko wykonawcze, które może być używane do uruchamiania kodu JavaScript po stronie serwera. Dzięki niemu programiści mogą używać tego samego języka dla aplikacji zarówno frontonu, jak i zaplecza.

Korzyści z wdrożenia stosu MERN

Stos MERN to kompleksowe, skalowalne, spójne środowisko JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, które obejmuje cały proces tworzenia aplikacji i jest przeznaczone dla programistów o różnym poziomie umiejętności. Ponadto umożliwia korzystanie z jednego języka i spójnego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji zarówno frontonu, jak i zaplecza, co skraca czas tworzenia aplikacji i zmniejsza ich złożoność.

Stos MERN to popularny framework open source, programiści zyskują zatem dostęp do zaangażowanej i wspierającej społeczności, która dzieli się wiedzą, rozwiązuje problemy i nieustannie się szkoli. Brak opłat licencyjnych może ponadto przełożyć się na znaczne oszczędności.

Stos MERN znakomicie sprawdza się w budowaniu skalowalnych, interaktywnych interfejsów użytkownika. Sprawia to, że jest to dobre narzędzie do tworzenia aplikacji, które muszą obsługiwać duże natężenie ruchu i być zdolne do zaabsorbowania nagłego zwiększenia natężenia ruchu. Duża część tej skalowalności jest przypisywana wykorzystaniu MongoDB — dokumentowej bazy danych znanej z szybkości i wydajności przetwarzania operacji związanych z przechowywaniem i wyszukiwaniem danych.

Stos MERN obsługuje wiele różnych platform i opcji wdrażania, w tym wiele środowisk opartych na chmurze. Elastyczność ta pozwala programistom wybrać platformę chmurową, która najlepiej spełnia ich wymagania.

Ponadto stos MERN zapewnia spójne środowisko programistyczne na różnych platformach. Jest to pomocne podczas migracji aplikacji między różnymi platformami, na przykład z Amazon Web Services (AWS) do Oracle Cloud Infrastructure (OCI), gdy chce się uniknąć obszernych modyfikacji kodu. Taka przenośność oszczędza cenny czas i nakłady pracy oraz pomaga zapewnić jednolity wygląd i funkcjonalność, niezależnie od platformy bazowej.

Wyzwania związane z stosem MERN

Stos MERN jest zaawansowanym i popularnym narzędziem do tworzenia aplikacji WWW, programiści powinni być jednak świadomi związanych z nim wyzwań. Po ich przezwyciężeniu mogą już efektywnie tworzyć za pomocą stosu MERN niezawodne, skalowalne i bezpieczne aplikacje WWW.

Połączenie technologii może być wyzwaniem dla osób zajmujących się szkoleniami. Każda technologia ma swoją własną składnię i koncepcje, a programiści dopiero zaczynający swoją przygodę z tym stosem mogą mieć trudności z ich opanowaniem i efektywnym zastosowaniem.

Oznacza to również możliwość wystąpienia problemów z wydajnością. Stos opiera się w dużej mierze na języku JavaScript, który tradycyjnie jest używany do tworzenia funkcji przeglądarki. Może to niekiedy prowadzić do pojawiania się „wąskich gardeł” wydajności, zwłaszcza w przypadku złożonych aplikacji wykonujących intensywne obliczenia. Aby zwiększać wydajność aplikacji, programiści muszą zatem optymalizować swój kod i stosować odpowiednie techniki.

Istnieje wiele przewodników i samouczków dotyczących stosu MERN, brakuje mu mimo to standardowej metodyki rozwoju. Może to prowadzić do braku spójności w podejściach programistycznych oraz utrudniać utrzymanie jakości i spójności kodu w różnych projektach.

Podobnie jak w przypadku każdego stosu technologii, wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Programiści powinni stosować najlepsze praktyki bezpiecznego kodowania i na bieżąco wprowadzać najnowsze aktualizacje i poprawki, aby eliminować luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez przestępców.

Stos ma również ograniczone wsparcie dla starszych przeglądarek, które nie obsługują w pełni najnowszych funkcji i funkcjonalności języka JavaScript. Może to prowadzić do problemów ze zgodnością i negatywnie wpływać na środowisko użytkownika.

Czym się zajmuje programista od stosu MERN?

Proces programowania oparty na stosie MERN bazuje na jednym stosie technologicznym dla aplikacji WWW zarówno frontonu, jak i zaplecza, dlatego jeden programista MERN może zajmować się całym procesem programowania, od projektu do wdrożenia, w tym tworzeniem interfejsu użytkownika, pisaniem kodu po stronie serwera i integracją bazy danych.

Programista taki musi znać się na różnych technologiach, w tym na JavaScript, HTML, CSS, Node.js, MongoDB, Express i React, cały czas zatem się szkoli i jest na bieżąco z tymi technologiami. Oprócz umiejętności programowania, programista MERN musi także mieć znajomość potrzeb interesariuszy i umieć przekładać te potrzeby na odpowiednie rozwiązania techniczne. Ponadto musi efektywnie współpracować z innymi programistami, projektantami, specjalistami ds. bezpieczeństwa i innymi specjalistami, aby zapewnić sukces aplikacji WWW.

JavaScript to jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie, programiści MERN są zatem bardzo rozchwytywani.

Zastosowanie stosu MERN

Stos MERN przyczynia się do powstawania wydajnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji, takich jak m.in:

 • Aplikacje działające w czasie rzeczywistym. Litera „N” w skrócie MERN oznacza Node.js — środowisko idealne do obsługi strumieni danych w czasie rzeczywistym w witrynach zawierających narzędzia ułatwiające współpracę, aplikacje do czatowania, a nawet aplikacje do gier.
 • Aplikacje jednostronicowe (SPA). Aplikacje jednostronicowe to aplikacje WWW, które ładują pojedynczą stronę HTML, a następnie na bieżąco ją aktualizują bez konieczności ponownego ładowania całej strony. Za funkcję te odpowiada litera „R” w skrócie MERN, czyli popularna w środowisku JavaScript biblioteka komponentów o nazwie React, która ułatwia tworzenie możliwych do aktualizacji aplikacji jednostronicowych takich jak mapy, internetowe serwisy pocztowe lub strony serwisów społecznościowych.
 • Aplikacje oparte na danych. Litera „M” w skrócie MERN oznacza MongoDB — bazę danych NoSQL do przechowywania i pobierania dużych ilości danych w formacie dokumentów. Litera „E” w skrócie MERN oznacza natomiast Express — niezwykle wydajny framework do zarządzania interakcjami między aplikacjami frontonu a bazą danych. Przykłady aplikacji opartych na danych obejmują aplikacje serwisów społecznościowych, aplikacje e-commerce i systemy zarządzania treścią.

Programiści często wybierają stos MERN do tworzenia małych, wydajnych aplikacji WWW używanych do obsługi zadań polegających na śledzeniu wydatków i korzystaniu z kalendarzy. Korzystają z niego jednak także wtedy, gdy chcą zbudować przeznaczone na urządzenia mobilne wersje dużych witryn o dużym natężeniu ruchu, takich jak Facebook, Instagram, WhatsApp, Dropbox i Netflix.

Wybór właściwego stosu w 2024 roku

Wybór odpowiedniego stosu programistycznego to nieustanne wyzwanie, ponieważ krajobraz technologiczny bez przerwy się zmienia. Aby móc podjąć świadomą decyzję w tym zakresie, trzeba być na bieżąco z panującymi trendami i dobrze rozumieć wymagania projektowe. Kluczowe czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze stosu, obejmują skalowalność, wydajność, bezpieczeństwo, koszty, dostępność specjalistów i priorytety docelowych odbiorców aplikacji w organizacji.

Stos MERN to dobry wybór na rok 2024, ponieważ jego wszechstronność pozwala programistom szybko dostosować się do zmieniających się potrzeb. Jest to również rozwiązanie open source, co przekłada się na jego cenową przystępność, a towarzysząca mu popularność oznacza, że zatrudnienie programistów może być mniejszym wyzwaniem niż w przypadku bardziej niszowych środowisk.

Stos MERN jest oparty na JavaScript, powszechnie przyjętym i stale aktualizowanym języku programowania, napisane za jego pomocą aplikacje będą zatem najprawdopodobniej wyróżniać się pod względem bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami i przyszłymi standardami. W miarę zmieniających się potrzeb programiści mogą zamieniać różne składniki.

Oracle Database for Developers — pierwsze kroki

Czy wiesz, że w ramach stosu MERN możesz z łatwością korzystać z rozwiązania Oracle Database 23c zamiast MongoDB ? Oracle Database 23c ma interfejsy API MongoDB, może zatem zastąpić MongoDB wraz z innymi składnikami JavaScript. Zastąpienie to jest bezproblemowe.

Inną alternatywą dla stosu MERN jest zastosowanie interfejsów API JavaScript zbudowanych przy użyciu technologii Node.js z rozwiązaniem Express jako platformą zaplecza i obsługujących technologie React lub Flutter w ramach aplikacji frontonu. Programiści mogą używać tej platformy do tworzenia zarówno aplikacji WWW, jak i aplikacji na urządzenia mobilne. Wspomniane interfejsy API współdziałają z Oracle Database 19c i 23c za pośrednictwem adaptera Oracle Database dla środowiska Parse Platform. Środowisko Parse Platform jest zintegrowane z rozwiązaniem Oracle Backend for Spring Boot i mikrousługami. Obecnie można korzystać z platformy zaplecza opartej na usługach Kubernetes do uruchamiania zarówno rozwiązania Spring Boot, jak i mikrousług, a także z aplikacji pełnego stosu JavaScript, łącząc ze sobą podejścia DevOps i DataOps.

W świecie opartych na otwartym kodzie źródłowym, natywnych dla chmury aplikacji WWW, stos MERN jest nadal potęgą. Jego popularność i szeroka akceptacja wśród społeczności programistów gwarantują, że będzie nadal rozwijany i udoskonalany, prawdopodobnie pod kątem stale rosnących wymagań dotyczących skalowalnych aplikacji WWW. Stos MERN, lub coś podobnego, pozostanie dobrym wyborem w kontekście tworzenia złożonych i skalowalnych aplikacji WWW gotowych na wyzwania przyszłości.

Chcesz zacząć korzystać z technologii Java, MySQL lub innych rozwiązań Oracle dla programistów?

Stos MERN — często zadawane pytania

Jaka koncepcja stoi za stosem MERN? .

Stos MERN to popularny framework do tworzenia aplikacji WWW, który obejmuje cztery technologie oparte na języku JavaScript, zaprojektowane z myślą o współdziałaniu ze sobą. W skład tego stosu wchodzą technologie MongoDB (baza danych NoSQL), Express (lekki framework do tworzenia aplikacji WWW), React (lekka biblioteka JavaScript do tworzenia responsywnych interfejsów użytkownika) oraz Node js (środowisko wykonawcze, które pozwala na uruchamianie aplikacji JavaScript poza przeglądarką, aby możliwe było uruchamianie kodu po stronie serwera). Koncepcja stosu MERN pomaga programistom tworzyć kompleksowe aplikacje WWW.

Czy koncepcja MERN jest nadal aktualna?

Tak. Koncepcja MERN jest nadal aktualna i szeroko stosowana przez programistów, którzy do tworzenia nowoczesnych aplikacji WWW chcą używać jednego języka w kontekście budowy aplikacji zarówno frontonu, jak i zaplecza. Jest to wydajne i skalowalne podejście do tworzenia aplikacji. Ze względu na popularność stosu MERN, istnieje również duża społeczność programistów i wiele forów, na których można wymieniać się informacjami na temat tej koncepcji.

Czym stos MERN różni się od stosu MEAN?.

Stos MERN i stos MEAN to zbiory popularnych technologii opartych na języku JavaScript, które są używane do tworzenia aplikacji WWW. Stos MEAN to zestaw narzędzi będący odpowiednikiem stosu MERN, w którym zastąpiono bibliotekę i framework React innym popularnym frameworkiem o nazwie Angular, znanym również jako Angular.js. Zarówno Angular, jak i React to technologie frontonu; reszta składników pozostaje taka sama.

Czym jest stos MERN?

Stos MERN to popularny framework do tworzenia stron WWW, który obejmuje cztery oparte na języku JavaScript technologie zaprojektowane do współdziałania ze sobą w celu tworzenia aplikacji WWW:

 • MongoDB to wysoce skalowalna dokumentowa baza danych, która ułatwia przechowywanie i pobieranie danych w dokumentach JSON.
 • Express to lekki framework do tworzenia aplikacji WWW, który oferuje różne narzędzia programistyczne i obsługuje wiele języków programowania, w tym JavaScript.
 • React to frontonowa biblioteka JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, która służy do tworzenia interfejsów użytkownika opartych na składnikach.
 • Node.js to środowisko wykonawcze, które może być używane do uruchamiania kodu JavaScript po stronie serwera. Dzięki niemu programiści mogą używać tego samego języka dla aplikacji zarówno frontonu, jak i zaplecza.