Wypróbuj bezpłatnie MySQL HeatWave

Masz już konto próbne?

Uzyskaj dostęp do zasobów technicznych, aby w praktyce zapoznać się z usługami MySQL HeatWave dla OCI lub AWS.

  • Otrzymaj 300 USD środków na korzystanie z naszych usług chmurowych i wypróbuj Oracle MySQL HeatWave przez 30 dni.

  • Uprość operacje dzięki usłudze MySQL Database do obsługi transakcji, analiz i uczenia maszynowego, która eliminuje złożoność i koszty oddzielnych usług baz danych analitycznych, uczenia maszynowego i funkcji ETL.

  • Używaj funkcji analitycznych w czasie rzeczywistym i popraw bezpieczeństwo, eliminując opóźnienia i ryzyko związane z przesyłaniem danych między magazynami danych.

  • Korzystaj z doskonałej wydajności, świetnej jakości i funkcji automatyzacji opartej na uczeniu maszynowym bez konieczności wprowadzania zmian w obecnych aplikacjach MySQL.

Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier jest dostępna w regionach, w których niedostępna jest komercyjna chmura Oracle Cloud Infrastructure. Szczegółowe informacje na temat dostępności usługi można znaleźć na stronie regionów danych (konkretne regiony dostępne dla warstwy Free Tier mogą się różnić podczas procesu rejestracji). Środki w chmurze o wartości 300 USD są dostępne w wybranych krajach i ważne przez 30 dni. W 30-dniowym okresie promocyjnym wykorzystanie środków w chmurze może podlegać obniżonym stawkom. Limity pojemności wymienione w każdej usłudze są jedynie wartościami szacunkowymi i odzwierciedlają maksymalną pojemność, jaką możesz uzyskać, jeśli zużyjesz wszystkie środki na jedną usługę w okresie promocyjnym. Maksymalna liczba obsługiwanych usług może być mniejsza w przypadku korzystania z wielu usług. Lista usług i szacunkowe pojemności mogą ulec zmianie. Swoje saldo kredytowe możesz sprawdzić w konsoli Oracle Cloud Infrastructure.