Wypróbuj bezpłatnie MySQL HeatWave

Masz już konto próbne?

Uzyskaj dostęp do zasobów technicznych, aby w praktyce zapoznać się z usługami MySQL HeatWave dla OCI lub AWS.

  • Otrzymaj 300 USD środków na korzystanie z naszych usług chmurowych i wypróbuj Oracle MySQL HeatWave przez 30 dni.

  • Uprość operacje dzięki usłudze MySQL Database do obsługi transakcji, analiz i uczenia maszynowego, która eliminuje złożoność i koszty oddzielnych usług baz danych analitycznych, uczenia maszynowego i funkcji ETL.

  • Używaj funkcji analitycznych w czasie rzeczywistym i popraw bezpieczeństwo, eliminując opóźnienia i ryzyko związane z przesyłaniem danych między magazynami danych.

  • Korzystaj z doskonałej wydajności, świetnej jakości i funkcji automatyzacji opartej na uczeniu maszynowym bez konieczności wprowadzania zmian w obecnych aplikacjach MySQL.

Warstwa Oracle Cloud Free Tier jest dostępna we wszystkich regionach, w których dostępna jest komercyjna usługa Oracle Cloud Infrastructure. Przejdź do strony regionów danych, aby sprawdzić dostępność usług. Bezpłatne środki na korzystanie z usług Oracle w wysokości 300 USD są dostępne w wybranych krajach i ważne przez 30 dni. Kredyty Oracle Cloud są rozliczane po preferencyjnych stawkach podczas 30-dniowego okresu promocyjnego. Limity pojemności wymienione w każdej usłudze są jedynie wartościami szacunkowymi i odzwierciedlają maksymalną pojemność, jaką możesz uzyskać, jeśli zużyjesz cały kredyt na jedną usługę w okresie promocyjnym. Maksymalna liczba obsługiwanych usług może być mniejsza w przypadku korzystania z wielu usług. Lista usług i szacunkowe pojemności mogą ulec zmianie. Środki na korzystanie z usług Oracle są dostępne w konsoli Oracle Cloud Infrastructure.