Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Wypróbuj bezpłatnie MySQL HeatWave

  • Otrzymaj 300 USD środków na korzystanie z naszych usług i wypróbuj Oracle MySQL HeatWave przez 30 dni.
  • Wybierz dostawcę chmury: Oracle Cloud Infrastructure (OCI) albo Amazon Web Services (AWS).
  • Uprość operacje dzięki usłudze MySQL Database do obsługi transakcji, analiz i uczenia maszynowego, która eliminuje złożoność i koszty oddzielnych usług baz danych analitycznych, uczenia maszynowego i funkcji ETL.
  • Używaj funkcji analizy w czasie rzeczywistym i popraw bezpieczeństwo, eliminując opóźnienia i ryzyko związane z przesyłaniem danych między magazynami danych.
  • Skorzystaj z wyjątkowego wskaźnika ceny do wydajności oraz funkcji automatyzacji opartej na uczeniu maszynowym bez konieczności wprowadzania zmian w obecnych aplikacjach MySQL.
Logo OCI Wdroż MySQL HeatWave w infrastrukturze OCI
Logo AWS Wdróż MySQL HeatWave na platformie AWS

Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier jest dostępna na całym świecie. Przejdź do strony regionów danych, aby sprawdzić dostępność usług. Bezpłatne środki na korzystanie z usług Oracle w wysokości 300 USD są dostępne w wybranych krajach i ważne przez 30 dni. Kredyty Oracle Cloud są rozliczane po preferencyjnych stawkach podczas 30-dniowego okresu promocyjnego. Limity pojemności wymienione w każdej usłudze są jedynie wartościami szacunkowymi i odzwierciedlają maksymalną pojemność, jaką możesz uzyskać, jeśli zużyjesz cały kredyt na jedną usługę w okresie promocyjnym. Maksymalna liczba obsługiwanych usług może być mniejsza w przypadku korzystania z wielu usług. Lista usług i szacunkowe pojemności mogą ulec zmianie. Środki na korzystanie z usług Oracle są dostępne w konsoli Oracle Cloud Infrastructure.