Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

Ce este un sistem de management financiar?

Proiectat pentru crearea, conectarea, stocarea şi raportarea multor tipuri diferite de tranzacţii financiare, un sistem de management financiar are, în cele din urmă, un sigur scop: acela de a număra bani.

Mai simplu, o organizaţie nu ar supravieţui fără un software de contabilitate. La cel mai de bază nivel, orice organizaţie are nevoie de sisteme pentru a gestiona fluxul monetar în interiorul şi în afara afacerii. Dar un sistem de management financiar cu adevărat eficient poate face mai multe: poate optimiza profitabilitatea, măsura fluxul monetar, stabili obligaţiile privind impozitele, asigura conformitatea şi menţine sustenabilitatea pe termen lung a organizaţiei.

Beneficiile de bază ale software-ului de contabilitate

Software-ul de management financiar include instrumentele şi procesele care gestionează şi guvernează veniturile, cheltuielile şi bunurile. Obiectivul general al oricărei soluţii de management financiar nu este numai acela de a menţine afacerile zilnice ale unei organizaţii, ci şi acela de a maximiza profitul şi de a proteja constant datele financiare împotriva fraudelor şi furtului. La un nivel de bază, un sistem de contabilitate oferă următoarele beneficii:

Parteneriat financiar fără erori

Organizaţiile din prezent au nevoie de mai mult decât o versiune digitală a contabilităţii tactice în care sunt utilizate foi de calcul. Dincolo de simpla înregistrare a tranzacţiilor, software-ul de management financiar trebuie să ajute echipele financiare să-şi menţină parteneriatul de încredere, reducând erorile de contabilitate, scurtând ciclurile de facturare, oferind conformitate cu legile şi cerinţele de reglementare în permanentă schimbare şi optimizând fluxul monetar zilnic, lunar şi anual.

Conformitatea cu standardele de contabilitate actuale şi viitoare

Standardele de contabilitate naţionale şi internaţionale stabilesc reguli pentru organizaţiile private şi publice. Având reguli, definiţii şi procese stabilite, aceste standarde normalizează informaţiile financiare. Dar aceste standarde se schimbă frecvent. În ultimii câţiva ani, au intrat în vigoare noi standarde, inclusiv IFRS 15 şi ASC 606. Un sistem de management financiar trebuie să aibă capacitatea de a gestiona cele mai recente standarde de contabilitate, cu flexibilitatea de a se adapta la noile schimbări, pe măsură ce sunt adoptate.

Date financiare precise

Software-ul financiar trebuie să facă mai mult decât contabilitate de bază; acesta trebuie să poată ajuta organizaţiile: să diminueze redundanţa înregistrărilor, să ofere posibilităţi de bugetare, previziuni şi planificare mai bune, să ofere un management al cheltuielilor amănunţit şi categorisit corespunzător, să ofere o integrare fără probleme în sistemele bancare, să permită audituri mai precise şi să menţină înregistrări de monitorizare detaliată a tuturor bunurilor şi responsabilităţilor.

Securitatea datelor şi a sistemelor

Activităţile de contabilitate, finanţe şi audit trebuie să ofere, de asemenea, o securitate cuprinzătoare a sistemelor cu integritate absolută a datelor integrată în întreaga soluţie de management financiar.

Operaţiuni conectate ale companiei

Pentru companiile mai mari, software-ul de management financiar face parte dintr-un sistem de planificare a resurselor companiei (ERP), care conectează datele financiare cu alte tipuri de date între companii, fabrici şi divizii. Consolidarea datelor financiare aliniază procesele corporative şi reduce complexitatea.

Scalabilitate pentru dezvoltare

Pe măsura dezvoltării companiilor, sistemele şi procesele acestora se dezvoltă la rândul lor. Acest lucru înseamnă că software-ul de management financiar trebuie să aibă capacitatea de a scala rapid şi uşor pentru a gestiona dezvoltarea – în cadrul pieţelor, zonelor geografice şi produselor.

Controale interne puternice

Pe măsură ce banii sunt monitorizaţi şi gestionaţi la nivelul companiei, sistemele de management financiar trebuie să ajute la protecţia datelor critice împotriva furtului, fraudelor şi a altor daune produse de infractori. Atunci când soluţiile de management financiar includ managementul riscului şi al conformităţii, companiile pot utiliza aceste capacităţi pentru ca urmărirea auditurilor şi verificarea erorilor să includă segregarea activităţilor şi maparea rolurilor pentru responsabilităţi la nivelul companiei.

Funcţionalitatea de bază a unui sistem de contabilitate cuprinzător

Sistemele de management financiar oferă informaţii financiare precise la nivelul organizaţiei. Prin utilizarea acestor date, software-ul de management financiar poate ajuta şi mai mult organizaţiile în următoarele zone funcţionale:

Registre: Registrul general (RG) şi subregistrele

 • Registrele – în special registrul general – sunt componenta de bază a oricărei soluţii de management financiar. Designul şi capacităţile acestora sunt critice pentru funcţionalitatea generală la nivelul întregii suite de software de management financiar.
 • Registrul general este registrul principal şi oferă o colecţie principală, linie cu linie, a tuturor tranzacţiilor financiare finalizate. Pentru fiecare tranzacţie, registrul general include, de obicei: suma asociată, contul, data, descrierea, numărul şi tipul tranzacţiei.
 • Software-ul de management financiar trebuie să includă subregistre ale registrului general, organizate în funcţie de divizie, fabrică, ţară sau proiecte importante. Subregistrele îmbunătăţesc precizia contabilităţii şi transparenţa financiară pentru plata impozitelor, bugete şi planificare financiară, precum şi analiza şi raportarea financiară.

Contabilitatea furnizorilor şi contabilitatea clienţilor

 • Contabilitatea furnizorilor şi contabilitatea clienţilor stimulează debitele şi creditele în sistemele de management financiar.
 • Capacitatea de a procesa rapid şi precis furnizorii şi clienţii are impact asupra fluxului monetar, închiderii de lună, închiderii de an şi asupra majorităţii proceselor financiare periodice. Conectarea la OCR şi la alte tehnologii de automatizare grăbeşte procesarea şi îmbunătăţeşte acurateţea procesării contabilităţii furnizorilor şi contabilităţii clienţilor.

Managementul bunurilor

 • Pentru declaraţii financiare complete, cunoaşterea valorii şi condiţiei bunurilor este o cerinţă pentru managementul inventarului. Software-ul de management financiar necesită date despre capital şi operaţiuni cu informaţii descriptive despre bunuri pentru a oferi declaraţii financiare precise asociate cu aprecierea şi deprecierea.

Managementul colectărilor

 • Gestionarea colectărilor care implică furnizori şi clienţi este o capacitate importantă a software-ului de management financiar. Prin managementul cuprinzător al colectărilor, este mai simplu să evaluaţi clienţii, să stabiliţi strategii de colectare, să gestionaţi plata colectărilor şi să iniţiaţi colectări în ultimă instanţă pentru clienţii în faliment.

Managementul cheltuielilor cu angajaţii

 • Generarea şi procesarea rapoartelor de cheltuieli cu angajaţii este o cerinţă esenţială a unui sistem de management financiar. Funcţionalităţile esenţiale trebuie să includă capacitatea de a permite angajaţilor să introducă singuri date şi să asocieze cheltuielile cu proiecte sau călătorii.

Raportare şi analize

 • Accesarea, organizarea şi analizarea datelor din soluţiile de management financiar oferă informaţii utile despre performanţele operaţionale ale companiei şi o situaţie financiară în timp. Pentru eficienţă maximă, software-ul de management financiar trebuie să conţină integrate soluţii de raportare native.
 • Atunci când soluţiile de management financiar oferă şi platforme de raportare multidimensionale cu capacităţi de raportare şi vizualizare a datelor cu autoservire, companiile îşi pot îmbunătăţi şi mai mult performanţele financiare prin furnizarea de acces utilizatorilor la informaţii în timp real.

Managementul veniturilor

 • Aplicaţiile de management al veniturilor din sistemele financiare automatizează şi auditează conformitatea cu standardele şi reglementările, cum ar fiASC 606 şi IFRS 15.

Managementul riscurilor

 • Pentru a monitoriza şi a proteja companiile de fraude şi furturi interne şi externe, soluţiile de management financiar oferă instrumente de control intern şi audit pentru gestionarea segregării activităţilor (SOD) şi a regulilor de plată.
Rapoarte necesare de la un sistem ERP

Rapoarte necesare de la un sistem ERP

Majoritatea sistemelor de management financiar se descurcă bine când vine vorba despre vizibilitatea dinamică a datelor enterprise. În ultimul secol, software-ul ERP a excelat la capitolul captarea seturilor foarte mari de date de afaceri, dar a întâmpinat probleme la producerea rapoartelor. Acest lucru se întâmpla atunci.

Organizaţiile din prezent doresc abilitatea de a-şi utiliza datele financiare pentru a-şi îmbunătăţi profitabilitatea, pentru a fluidiza operaţiunile şi pentru a îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor. În ultimii ani, capacităţile de raportare şi alte capacităţi de extragere şi monitorizare a datelor au devenit mult mai importante pentru organizaţii. Cerinţele de raportare pentru sistemele de management financiar au evoluat rapid pentru a ţine pasul cu această cerinţă.

Minimum, toate companiile necesită rapoarte care să acopere închiderea de la final de lună, închiderea de trimestru şi închiderea anuală, alături de declaraţii financiare de bază pentru venituri, cheltuieli şi bilanţuri. Deşi aceste opţiuni au fost întotdeauna disponibile, nu era uşoară ajustarea acestor rapoarte sau adăugarea de derivaţii pentru alte necesităţi.

În mediul nostru de afaceri cu ritm foarte rapid, capacitatea de a genera rapoarte predefinite, precum şi crearea cu uşurinţă a rezultatelor ad hoc nu este doar un lucru bun de avut, ci este o cerinţă critică pentru software-ul de sisteme de management financiar. Adăugaţi cerinţe pentru analizarea amănunţită a datelor, vizualizarea informaţiilor, vizibilitate operaţională mai mare şi rapoarte narative, iar companiile vor descoperi rapid că soluţiile software ERP trebuie să funcţioneze cu uşurinţă cu sistemele de raportare avansate, cum ar fi soluţiile de management al performanţelor companiei (EPM).

Planificare financiară şi a performanţelor mai bună

În mod ideal, un sistem de management financiar face mai mult decât să gestioneze mecanica financiară privind creditele şi debitele şi să publice câteva rapoarte.
Un sistem de management financiar bine proiectat îmbunătăţeşte performanţele de afaceri şi profitul prin fluidizarea proceselor operaţionale şi alinierea acestora cu cele mai bune practici. De asemenea, ajută angajaţii să fie mai productivi, deoarece îşi investesc timpul şi efortul în activităţi strategice (nu tactice), care pot transforma companiile şi instituţiile.

Dincolo de registrul general

Pe măsură ce organizaţiile adaugă pieţe noi, se extind în zone geografice noi şi se adaptează la întreruperile pieţei – în special dacă acestea sunt factorul determinant al întreruperii – soluţiile de management financiar trebuie să scaleze rapid pentru a se adapta la cerinţele legale şi de raportare, bunuri suplimentare, responsabilităţi noi pe termen scurt şi lung, furnizori mai calificaţi pentru bunuri şi servicii şi infrastructură care gestionează state de plată şi politici privind angajaţii din diferite ţări.

Planificare pentru generaţia următoare de forţă de muncă

Deoarece forţa de muncă din prezent începe să iasă la pensie, iar în loc vine Generaţia Y, atragerea noii generaţii de angajaţi devine o prioritate. Sistemele de management financiar trebuie să îndeplinească şi aşteptările unei forţe de muncă digitale, cu interfeţe de utilizator intuitive, design uşor de utilizat, dar şi reţele de socializare integrate şi alte instrumente de socializare pe care tinerii din Generaţia Y le-au adoptat.

Software-ul şi soluţiile Oracle moderne pentru sisteme de management financiar

Oracle oferă soluţii de management financiar moderne, bazate pe cloud, care ajută organizaţiile să concureze într-o economie digitală. Aceste soluţii cuprinzătoare includ următoarele capacităţi:

Raportare revoluţionară

Raportare robustă, în timp real pentru rapoarte predefinite şi ad hoc, alături de integrările predefinite în aplicaţiile Oracle EPM Cloud. Prin raportarea mai agilă şi mai flexibilă, companiile pot trece de foile de calcul deconectate şi de rapoartele fragmentate pentru a răspunde mai rapid şi pentru a alinia planificarea la nivelul companiei.

Infrastructură sigură şi globală

Securitate demnă de ambasade, prin intermediul unei infrastructuri globale deţinute, proiectate şi gestionate de Oracle, utilizând centre de date moderne, create utilizând baza de date lider în domeniu de la Oracle. Prin utilizarea acestei infrastructuri, soluţiile Oracle de management financiar satisfac în totalitate cerinţele pentru rezidenţa datelor în ţară.p

Scalabilitate extremă

Soluţiile cloud de la Oracle oferă o scalabilitate de volum şi viteză foarte mare. În timpul testării, seturile complexe de tranzacţii financiare au înregistrat peste 360 de milioane de tranzacţii pe oră.p

Management financiar cuprinzător

Oracle oferă cele mai cuprinzătoare soluţii financiare disponibile, cu aplicaţii de bază pentru contabilitate şi finanţe, managementul cheltuielilor, managementul riscurilor, conformitate, achiziţii directe şi indirecte şi management de portofoliu de proiect (PPM).

Experienţă intuitivă pentru utilizator

Susţinută de paradigme de design şi de instrumente sociale moderne, compania Oracle oferă o experienţă de utilizator modernă, care ajută la maximizarea productivităţii şi încurajează colaborarea.

Soluţii complete pentru companii

Eliminaţi silozurile de date, captaţi informaţii de afaceri mai bune şi creaţi fluxuri de lucru constante la nivelul companiei prin integrări predefinite, native, pentru toate funcţiile de afaceri comune, inclusiv: resurse umane (HCM), gestionarea lanţului de aprovizionare (SCM), producţie, automatizarea forţei de vânzări (CRM) şi asistenţă pentru servicii.

Cele mai bune practici

Acoperind peste 180 de procese de afaceri, cele mai bune practici moderne Oracle îmbunătăţesc agilitatea financiară. Software-ul de management financiar de la Oracle este aliniat cu aceste procese inovatoare pentru a ajuta organizaţiile să îşi accelereze productivitatea, să reducă durata închiderilor şi să descopere informaţii în timp real.

Consideraţii cloud pentru o soluţie modernă de management financiar

Suplimentar faţă de principiile de design menţionate mai sus, există trei concepte operaţionale de bază care determină mutarea software-ului de management financiar on-premise în cloud. Acestea includ:

Software care lucrează; nu software-ul care vă face să munciţi

Sistemele de management financiar de tip vechi necesitau foarte multe lucrări de întreţinere din partea personalului şi a consultanţilor. Aceste pachete ERP şi EPM on-premise aveau nevoie constant de remedierea erorilor, corecţii şi actualizări – adesea implicând proiecte back-to-back pentru actualizare şi securizare. Cu software-ul de management financiar bazat pe cloud, sarcina grea a monitorizării, diagnosticării, instalării şi testării remediilor trece de la client la furnizor. În să fie nevoie să remediaţi constant sistemul, sistemul lucrează constant pentru dumneavoastră.

Evitarea diversiunilor scumpe

Sistemele învechite necesită mult timp, efort şi bani pentru simpla funcţionare. Cu sistemele financiare bazate pe cloud, actualizările, recuperarea în caz de dezastru, reînnoirea hardware-ului, backupurile şi managementul codului se gestionează ca parte din serviciu.

Date financiare precise

Software-ul financiar trebuie să facă mai mult decât contabilitate de bază; acesta trebuie să poată ajuta organizaţiile: să diminueze redundanţa înregistrărilor, să ofere posibilităţi de bugetare, previziuni şi planificare mai bune, să ofere un management al cheltuielilor amănunţit şi categorisit corespunzător, să ofere o integrare fără probleme în sistemele bancare, să permită audituri mai precise şi să menţină înregistrări de monitorizare detaliată a tuturor bunurilor şi responsabilităţilor.

Gata cu produsele inutile

Vechea practică de a cumpăra licenţe suplimentare pentru utilizatori viitori şi pentru proiecte potenţiale se încheie cu software-ul modern pentru managementul financiar. Cu modelul de abonament SaaS în cloud, companiile utilizează numai licenţele de care au nevoie şi adaugă mai mulţi utilizatori sau produse pe măsura dezvoltării. Cheltuielile de capital pentru produse inutile sunt relicve IT în ştiinţa computerelor, care ţin de secolul trecut.

Planificare financiară şi a performanţelor mai bună

Cloudul determină sisteme de management financiar de generaţie următoare

În mod clar, soluţiile de management financiar au evoluat pentru a îndeplini cerinţele unei lumi digitale. Iar cloudul a stat la baza acestei transformări. Cloudul a ridicat soluţiile ERP şi financiare de la un software back-office de bază la o soluţie cuprinzătoare, critică şi integrată, creată pentru inovaţie. Pe măsură ce companiile întâlnesc noi forţe perturbatoare şi presiuni din partea concurenţei, sistemele de management financiar moderne create pentru această nouă normalitate le pot permite să obţină forţa financiară pentru viitor.