Full Stack Disaster Recovery – întrebări frecvente

Generalități

1. Ce este Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery?

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery (DR) orchestrează tranziția sistemelor de calcul, a bazelor de date și a aplicațiilor între regiunile OCI din întreaga lume cu un singur clic. Clienții pot automatiza pașii necesari pentru a recupera unul sau mai multe sisteme de afaceri fără a reproiecta sau rearhitectura infrastructura, bazele de date sau aplicațiile existente și fără a avea nevoie de servere specializate de gestionare sau conversie.

2. Unde este disponibil OCI Full Stack DR în acest moment?

În prezent, OCI Full Stack DR este disponibil în 27 de regiuni din domeniul administrativ comercial OC1. Pentru o listă completă a acestor regiuni, puteți consulta Pagina de disponibilitate a regiunilor Full Stack DR. Planul nostru viitor implică extinderea promptă a disponibilității sale la restul regiunilor OC1, urmată de regiunile dedicate OCI și de alte regiuni OCI. Pentru informaţii suplimentare privind regiunile OCI, inclusiv domeniile şi locaţiile lor specifice, consultaţi documentaţia href="https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/regions.htm" data-lbl="oci-realms-regions">domenii administrative și regiuni OCI.

3. Poate OCI Full Stack DR să susțină recuperarea în caz de dezastru în cadrul scenariilor de recuperare OCI, on-premises, hibride și multicloud?

În prezent, OCI Full Stack Disaster Recovery se adresează resurselor care sunt disponibile în regiunile OCI. Cu toate acestea, este important să rețineți că recuperarea în caz de dezastru în cadrul strategiilor on-premises, hibride și multicloud face parte din planul de informații pentru dezvoltarea viitoare. Oracle intenționează să extindă funcționalitatea OCI Full Stack DR pentru a cuprinde aceste medii, permițându-vă să aveți o soluție completă de recuperare în caz de dezastru care acoperă o gamă mai largă de scenarii.

4. Poate fi utilizat OCI Full Stack DR pentru implementări OCI inter- și intra-regionale?

Da, acest lucru este posibil. Implementarea resurselor OCI în două regiuni OCI oferă capacități îmbunătățite de recuperare în caz de dezastru. Această abordare contribuie la asigurarea unei disponibilități și reziliențe ridicate pentru aplicațiile și serviciile critice. În cazul unui dezastru sau al unei întreruperi într-o regiune, resursele pot fi transferate fără probleme în cealaltă regiune (prin failover), reducând perioada de inactivitate și minimizând impactul asupra operațiunilor de afaceri. Prin distribuirea resurselor în mai multe regiuni, puteți realiza o strategie fiabilă de recuperare în caz de dezastru, care oferă o mai bună protecție a datelor și continuitate a activității.

5. Trebuie să gestionez vreo infrastructură suplimentară cu OCI Full Stack DR?

Nu, OCI Full Stack DR este un serviciu administrat integral.

6. Oferă OCI Full Stack Disaster Recovery vreun SLA?

Da, OCI Full Stack DR oferă SLA-uri de disponibilitate și performanță. Pentru mai multe detalii, consultaţi documentul Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services Pillar(PDF).

7. Cum pot accesa OCI Full Stack Disaster Recovery?

Puteți accesa OCI Full Stack DR prin consola Oracle Cloud Infrastructure (o interfață bazată pe browser), API-urile REST, SDK-urile Oracle Cloud Infrastructure, o interfață de linie de comandă și instrumentele DevOps.

8. Pot folosi OCI Full Stack DR pentru orice sarcină de lucru?

Da, OCI Full Stack DR poate fi utilizat atât pentru sarcinile de lucru Oracle, cât și pentru cele din alte domenii.

9. Pot crea planuri de DR în regiunea grupului de protecție DR primară?

Nu. Full Stack DR vă permite să creați planuri de DR numai în regiunea grupului de protecție DR standby.

Condiții prealabile și servicii OCI acceptate

1. Care sunt condițiile prealabile pentru utilizarea OCI Full Stack Disaster Recovery?

OCI Full Stack DR contribuie la automatizarea etapelor de recuperare pentru aplicațiile existente. Pentru integrarea cu Full Stack DR, va trebui să efectuați următorii pași:

 • Manualul de recuperare în caz de dezastru sau detalii despre cum să vă recuperați sistemul business.
 • Implementarea aplicației
 • Scripturi personalizate în funcție de cerințele aplicației

2. Pot utiliza OCI Full Stack Disaster Recovery cu orice topologie DR?

Da, Full Stack DR este un serviciu extrem de flexibil. Puteți integra orice implementare DR cu OCI Full Stack Disaster Recovery.

3. Ce resurse OCI sunt necesare înainte de a utiliza Full Stack Disaster Recovery?

Va trebui să configurați toate componentele infrastructurii de producție/DR și ale aplicațiilor în funcție de implementările DR.

 • Resurse de rețea, cum ar fi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) VCN și Load Balancer
 • Sistemul de baze de date în standby sau baza de date care va fi utilizată, în funcție de tipul de Oracle Database PaaS (Oracle Data Guard este utilizat intern pentru replicarea Oracle Database)
 • Replicarea stocării în funcție de tipul de servicii de stocare Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pe care le veți utiliza pentru configurarea boot/block și replicarea grupurilor de volume

4. Ce servicii OCI se pot integra cu OCI Full Stack Disaster Recovery?

Puteți adăuga următoarele tipuri de resurse ca membri în grupul DR Protection.

 • Mașini virtuale Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute (VM cât și VM dedicate destinației)
 • Oracle Database PaaS
  • Oracle Autonomous Database
  • Oracle Base Database Service
  • Oracle Exadata pe o infrastructură dedicată
 • Grup de volume (pentru volumele cu blocuri și volumele boot)
 • OCI Load Balancer
 • OCI Network Load Balancer
 • OCI File Storage

În timpul creării planului de recuperare in caz de dezastru (DR), OCI Full Stack Disaster Recovery generează automat grupuri de planuri integrate. Planul dumneavoastră de DR poate fi personalizat în continuare pentru a interacționa cu orice alte servicii OCI prin intermediul grupurilor de planuri definite de utilizator, folosind scripturi sau funcții Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

5. Ce tipuri de planuri de DR sunt disponibile?

Există patru tipuri de planuri de DR.

 • Switchover
 • Failover
 • Începere detaliere
 • Oprire detaliere

6. Există planuri de a adăuga noi membri ca tipuri de resurse în grupul de protecție DR?

Da, intenționăm să adăugăm și alte servicii de bază OCI, cum ar fi OCI Container Engine for Kubernetes (OKE) și OCI Object Storage, în calitate de membri. Reveniți pentru mai multe informații.

7. Trebuie să folosesc consola OCI sau automatizarea încorporată disponibilă în Oracle Database PaaS pentru a configura sistemul de baze de date sau baza de date în standby?

Da. OCI Full Stack DR depinde de API-urile Oracle Database PaaS Data Guard pentru a genera grupuri de planuri pentru switchover sau failover pentru baza de date.

8. Pot integra bazele de date Oracle care rulează în OCI Compute VM cu Full Stack Disaster Recovery?

Da, presupunând că ați configurat Oracle Data Guard pentru bazele de date care rulează într-o mașină virtuală OCI. Puteți crea grupuri de planuri definite de utilizator și puteți utiliza scripturi de broker Data Guard sau de inversare a rolurilor.

9. Pot să integrez baze de date care nu aparțin de Oracle cu OCI Full Stack DR?

Vă recomandăm să urmați tehnologiile native de replicare a bazelor de date pentru replicarea bazelor de date de producție și în standby. Puteți utiliza grupuri de planuri definite de utilizator și puteți introduce scripturile dvs. pentru a efectua inversarea rolului bazei de date.

10. Care sunt tipurile de resurse de calcul de instanță mobile și cele nemișcate?

Instanță mobilă: De obicei, se utilizează în topologiile de recuperare în caz de dezastru pilot light sau cold VM, în care instanțele care compun stiva de aplicații sunt implementate numai în regiunea primară. Instanțele sunt mutate din grupul de protecție DR principal în grupul de protecție DR în standby.

Instanță nemișcată: De obicei, se utilizează pentru topologiile DR activ-pasiv, în care instanțele care alcătuiesc stiva de aplicații sunt implementate în prealabil atât în regiunile cât și în componentele software ale aplicației. Porniți sau opriți aceste instanțe în timpul operațiunilor de DR pentru a efectua tranziția serviciului dintr-o regiune în alta.

11. Când trebuie să adaug un grup de volume ca membru în grupul de protecție DR?

Dacă ați adăugat o instanță de calcul mobilă sau nemișcată ca membru în grupul de protecție DR principal, trebuie să adăugați grupul de volume de boot/block relevant ca membru în grupul de protecție DR principal.

12. Cum gestionez replicarea stocării pentru VM-urile adăugate ca instanțe de calcul nemișcate în grupul de protecție DR?

Puteți specifica detaliile opțiunii de montare a volumului cu blocuri în proprietățile membrilor instanței nemișcate. Trebuie să adăugați grupul de volume cu blocuri relevant ca membru în grupul de protecție DR primar.

13. Pot integra Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage cu Full Stack Disaster Recovery?

Da, prin utilizarea grupurilor de planuri definite de utilizator. Vă rugăm să consultați instrucțiunile „Automatizați switchoverul și failoverul pentru OCI Object Storage Buckets utilizând funcții cu OCI Full Stack Disaster Recovery”.

Durata de recuperare vizată și obiectivul pentru punctul de recuperare

1. Ce este durata de timp de recuperare? Ce este un obiectiv pentru punctul de recuperare? Și de ce sunt importante?

Durata de timp de recuperare (RTO): RTO este intervalul de timp vizat în care o anumită aplicație sau un anumit sistem trebuie să fie complet restaurat și operațional după un dezastru sau un eveniment perturbator. Reprezintă durata maximă admisibilă de inactivitate pe care întreprinderea o poate tolera pentru aplicația respectivă. Cu alte cuvinte, indică timpul în care aplicația trebuie să fie repusă în funcțiune pentru a îndeplini cerințele de continuitate a activității. Aplicațiile esențiale au adesea un RTO scăzut, deoarece trebuie să fie restaurate rapid pentru a minimiza întreruperile și a menține operațiunile esențiale.

Obiectivul pentru punctul de recuperare (RPO): RPO se referă la nivelul maxim tolerabil de pierdere de date în caz de dezastru sau întrerupere. Acesta reprezintă perioada de timp în care datele pot fi pierdute (fără backup sau replicare) înainte ca dezastrul să înceapă să aibă un impact semnificativ asupra afacerii. De exemplu, dacă o aplicație are un RPO de o oră, înseamnă că, după un dezastru, datele trebuie să fie recuperate până la un punct cu cel mult o oră înainte de producerea incidentului. Aplicațiile cu un RPO mai mic necesită, de obicei, copii de rezervă sau replicare mai frecventă a datelor pentru a asigura o pierdere minimă de date.

Atât RTO-ul, cât și RPO-ul sunt considerații esențiale în planificarea recuperării în caz de dezastru, deoarece au un impact direct asupra continuității și rezilienței operațiunilor de afaceri în timpul și după un eveniment disruptiv. Organizațiile sunt nevoite să echilibreze aceste obiective în funcție de caracterul critic al aplicațiilor lor și de costul implementării măsurilor de DR necesare.

2. Ce impact are OCI Full Stack Disaster Recovery asupra duratei RTO al aplicației mele?

RTO-ul pentru o aplicație poate fi determinată prin luarea în considerare a timpului necesar pentru a finaliza planul de switchover sau de failover. OCI Full Stack DR, cu procesul său de recuperare complet automatizat, poate îmbunătăți semnificativ RTO-ul prin minimizarea perioadei de inactivitate și prin reducerea intervențiilor manuale necesare pentru recuperare.

Prin automatizarea proceselor de failover și switchover, OCI Full Stack DR simplifică fluxul de lucru pentru recuperare și permite repunerea rapidă a aplicațiilor online. Această reducere a timpului de recuperare poate duce la o mai bună continuitate a activității și la diminuarea întreruperilor în timpul unui dezastru.

3. Ce impact are OCI Full Stack Disaster Recovery asupra obiectivului RPO al aplicației mele?

OCI Full Stack DR nu are control asupra RPO-ului, deoarece acesta poate varia în funcție de serviciile OCI, de metodele de replicare și de configurațiile acestora. Diferitele servicii din cadrul Oracle Cloud Infrastructure pot avea orientări RPO specifice, în funcție de modul în care gestionează replicarea și sincronizarea datelor.

De exemplu, pentru Oracle Autonomous Database Serverless, este posibil ca Oracle să fi publicat valori RPO pentru bazele de date în standby între regiuni, indicând pierderea maximă de date tolerabilă pentru acea configurație specifică.

Pentru a asigura conformitatea cu RPO-ul dorit și pentru a înțelege capacitățile de recuperare a datelor ale fiecărui serviciu OCI, este esențial să consultați documentația serviciilor OCI respective. Aceste ghiduri oferă informații detaliate despre modul în care sunt replicate datele, opțiunile de recuperare disponibile și RPO-ul preconizat pentru diferite configurații. Urmând recomandările din documentație, puteți pune în aplicare o strategie adecvată de recuperare în caz de dezastru care să se alinieze cu nevoile dumneavoastră de afaceri și cu cerințele de protecție a datelor.

Prețuri

1. Care este modelul de preț pentru OCI Full Stack Disaster Recovery?

Tarifele pentru OCI Full Stack DR urmează modelul de tarifare OCI standard Oracle Compute Unit (OCPU) pe oră. Codul unic de stocare (SKU) pentru OCI Full Stack DR este B95485. Pentru mai multe detalii, consultați estimatorul de costuri OCI.

2. Cum se stabilește tariful pentru OCI Full Stack Disaster Recovery?

Tariful OCI Full Stack DR este calculat în funcție de numărul total de OCPU de resurse de calcul și de baze de date care sunt adăugate ca membri atât în grupul de protecție DR principal, cât și în cel pe standby.

Exemplu 1

 • Primary-DRPG are următorii membri: Compute-A (2 OCPU) și ADB-Primary (1 OCPU).
 • Standby-DRPG are următorii membri: Compute-B (2 OCPU) și ADB-Standby (1 OCPU).
 • Numărul total de OCPU/oră (resurse de calcul și baze de date): 6 OCPU pe oră
 • Prețuri DR Full Stack DR/oră: 6 x 0,0128 $ = 0,0768 $.

Exemplu 2

 • Primary-DRPG are următorii membri: Compute-A (4 OCPU), ADB-Primary (2 OCPU), grup de volume-500GB.
 • Standby-DRPG are următorii membri: ADB-Standby (2 OCPU)
 • Numărul total de OCPU/oră (resurse de calcul și baze de date): 8 OCPU pe oră
 • Prețul Full Stack DR/ora: 8 x 0,0128 $ = 0,1024 $.

Vă rugăm să rețineți că prețurile pe oră și modelul se pot schimba în viitor. Consultați cele mai recente orientări privind prețurile sau contactați reprezentantul de vânzări Oracle pentru prețurile actuale.

3. Există un preț pentru adăugarea unui grup de volume ca membru al unui grup de protecție DR?

Nu, nu există un preț separat pentru adăugarea unui grup de volume ca membru al unui grup de protecție DR. Prețul pentru OCI Full Stack DR se aplică numai pentru tipurile de membri de calcul și baze de date.

4. Există un cost suplimentar pentru crearea unei infrastructuri DR?

Da. Costul asociat cu serviciile OCI și cu un model de implementare DR variază în funcție de serviciile și configurațiile specifice pe care le alegeți. De exemplu, dacă optați pentru replicarea blocurilor între regiuni, va exista un cost suplimentar de stocare. În mod similar, utilizarea unei baze de date standby autonome va genera, de asemenea, cheltuieli suplimentare. Pentru informații mai detaliate privind prețurile pentru fiecare serviciu OCI în parte, vă rugăm să consultați detaliile privind prețurile Oracle Cloud Infrastructure.