Ce este hiperautomatizarea?

Jeff Erickson | Strateg de conținut tehnologic | 5 mai 2023

De ani de zile, companiile colectează date despre operațiunile lor zilnice, măsurând liniile de producție, interacțiunile privind îngrijirea sănătății, logistica pentru expedieri, tranzacțiile financiare și nenumărate alte detalii esențiale. Există de mult timp o piață a software-ului destinat proceselor de afaceri, care utilizează datele pentru o mai bună cunoaștere a acestor operațiuni și pentru a le simplifica, standardiza și automatiza, pe cât posibil. Acum, aveți o nouă posibilitate: de a utiliza toate datele operaționale valoroase și experiența dobândită din activitățile anterioare pentru a instrui inteligența artificială și a folosi aplicații bazate pe AI astfel încât să anticipați mai bine și apoi să reacționați la absolut orice situație. Astfel, companiile pot obține un puternic avantaj competitiv, pe care analiștii de la Gartner l-au numit hiperautomatizare.

Ce este hiperautomatizarea?

Hiperautomatizarea este o tehnică utilizată de companii pentru a obține maximum de viteză, eficiență și precizie în cadrul operațiunilor lor zilnice. Este legată de o altă tendință: automatizarea inteligentă, adică procesul tehnic de combinare a robotizării cu inteligența artificiale (AI) și cu machine learning (ML) pentru a se imita interacțiunile umane și automatiza procesele complexe. Hiperautomatizarea este disciplina de afaceri creată în jurul automatizării inteligente pentru a ajuta organizațiile să își valorifice depozitul de date operaționale pentru a identifica și automatiza mai multe procese de afaceri și IT.

Spre deosebire de automatizarea tipică, hiperautomatizarea le oferă companiilor o modalitate prin care pot să acceseze datele operaționale, să integreze sursele de date și să utilizeze servicii AI pentru automatizarea unor procese de afaceri complexe și nuanțate. Aici pot fi incluse și interacțiunile serviciului pentru clienți, direcționarea documentelor, logistica de expediere, analizele activității și multe alte procese. Cu capacități bazate pe date, precum inteligența artificială, generarea limbajului natural, viziunea computerizată și detectarea anomaliilor, hiperautomatizarea caută să coordoneze un proces de afaceri prin interpretarea limbajului uman, identificarea celor mai bune opțiuni și chiar analizarea mai multor etape și încorporarea roboților pentru a le automatiza. Scopul este obținerea celor mai bune rezultate cu cele mai mici costuri, îmbunătățindu-se totodată precizia și viteza operațiunilor companiei.

Prezentare generală a hiperautomatizării, descriere mai jos
Principalele patru componente ale hiperautomatizării sunt persoanele cu experiență privind activitățile de automatizat, datele operaționale din aplicațiile companiei, instrumentele de automatizare și inteligența artificială.

Hiperautomatizarea

 1. Experți: cunoștințe în domeniu și experiență privind activitatea
 2. Aplicații de afaceri: datele operaționale și integrările datelor
 3. Instrumente de automatizare: coordonarea datelor și robotizarea proceselor
 4. Inteligență: AI și ML pentru imitarea comportamentului uman

Concluzii cheie

 • Scopul hiperautomatizării este de a îmbunătăți eficiența, acuratețea și viteza operațiunilor zilnice ale unei organizații, inclusiv adăugarea de feedback în timp real, dacă este posibil, pentru a ajuta organizația să reacționeze la schimbările din cadrul activităților sale sau chiar să le anticipeze.
 • Hiperautomatizarea este diferită de și mai capabilă decât mai simpla robotizare a proceselor (RPA).
 • Hiperautomatizarea combină automatizarea proceselor de afaceri, integrările de software și marile depozite de date operaționale în vederea instruirii inteligenței artificiale și automatizării proceselor de afaceri complexe.
 • Hiperautomatizarea poate aduce noi niveluri de eficiență și precizie unor sarcini din cadrul unei companii, cum ar fi gestionarea problemelor clienților sau direcționarea inteligentă a activelor sau documentelor într-o gamă largă de operațiuni.
 • Hiperautomatizarea necesită o planificare minuțioasă și efectuarea continuă de evaluări și analize pentru a se îmbunătăți rezultatele și a se obține randamentul dorit al investițiilor.

Explicarea hiperautomatizării

Organizațiile folosesc hiperautomatizarea pentru atingerea eficienței maxime a operațiunilor zilnice și a obține cele mai bune rezultate. Deși scopul său este simplitatea pentru utilizatorii corporativi, hiperautomatizarea implică o coordonare complexă a mai multor tehnologii, instrumente și platforme. Potrivit analiștilor de la Gartner care au inventat termenul, hiperautomatizarea implică: inteligență artificială (AI), machine learning (ML), arhitectură software bazată pe evenimente, robotizarea proceselor (RPA), managementul proceselor de afaceri (BPM) și suite de management inteligent al proceselor de afaceri (iBPMS), integrarea platformei ca serviciu (iPaaS), instrumente cu necesar redus/zero de codare, software împachetat și alte tipuri de instrumente pentru automatizarea deciziilor, proceselor și activităților.

O practică de hiperautomatizare este o modalitate prin care o companie poate obține mai multă valoare din expertiza sa în domeniu și din volumul de date operaționale pe care le colectează în fiecare zi. Prin integrarea fluxurilor de date și instruirea AI, companiile pot să crească eficiența operațiunilor lor zilnice și să sprijine interacționarea mai eficientă între angajații lor, precum și între aceștia și clienți sau parteneri.

După cum puteți vedea, hiperautomatizarea necesită combinarea mai multor discipline și a experienței profunde în operațiunile automatizate. Rezultatul poate oferi, însă, o eficiență inegalabilă în interacțiunile cu clienții și cu partenerii, care poate conduce la economii bănești și la avantaje competitive.

Cum funcționează hiperautomatizarea?

Un proiect de hiperautomatizare implică identificarea fluxurilor de lucru care ar beneficia de automatizare, obținerea și integrarea datelor operaționale potrivite, alegerea instrumentelor de automatizare adecvate, reutilizarea automatizărilor existente, dacă este posibil, și extinderea capacităților acestora cu diverse forme de AI și machine learning, cum ar fi detectarea anomaliilor, viziunea computerizată sau procesarea limbajului natural.

Scopul hiperautomatizării este imitarea modului în care interacționează clienții sau angajații cu aplicațiile, obișnuindu-se cu acestea. De exemplu, prin înregistrarea modului în care este efectuată o activitate, se poate crea un robot care să o automatizeze; cu ajutorul AI, această acțiune poate include recunoașterea intenției în ceea ce spun clienții și luarea deciziei privind următorii pași dintr-un flux de lucru. În timp, datele obținute din aceste operațiuni digitalizate pot fi analizate, pentru identificarea unor eventuale oportunități de îmbunătățire a procesului de afaceri. Pe măsură ce sarcinile devin mai complexe, iar viteza și acuratețea operațiunilor de afaceri se îmbunătățesc, ați trecut de la automatizare la hiperautomatizare.

OCI oferă o valoare de afaceri ridicată

Conform IDC, OCI poate oferi o rentabilitate a investiției de 474% în cinci ani și o reducere de 53% a costului total de exploatare.

Hiperautomatizarea față de robotizarea proceselor (Robotic Process Automation, RPA)

Robotizarea proceselor (RPA) este un sistem cu ajutorul căruia organizațiile pot crea roboți software care să înlocuiască interacțiunile umane și să efectueze activitățile monotone sau repetitive. Astfel, dacă un angajat are frecvent de copiat un text sau de mutat documente dintr-un fișier în altul, se poate genera un robot software care să preia această activitate, permițându-i angajatului respectiv să treacă la alte sarcini.

Hiperautomatizarea este, de fapt, coordonarea și îmbunătățirea RPA în vederea îndeplinirii unor obiective mai largi și mai complicate. Pentru a automatiza activități și a crea ulterior hiperautomatizări mai complexe, echipa IT oferă depozite standardizate de date operaționale și API-uri pentru integrarea datelor din mai multe surse. Companiile obțin o platformă cu necesar de codare redus sau zero pentru extragerea și plasarea datelor și integrărilor necesare creării unui flux de lucru automatizat. Organizațiile coordonează adesea procesul dintr-un centru de automatizare, unde se evaluează ideile, se instruiesc participanții și se oferă asistență.

Hiperautomatizarea adaugă un nivel de inteligență artificială, instruită și informată printr-un imens volum de date operaționale, atât istorice, cât și aproape în timp real. Utilizarea AI permite ca automatizările să interacționeze cu clienții, cu partenerii și cu angajații, astfel încât, de exemplu, să înțeleagă intenția, să obțină rapid informații exacte, să reacționeze adecvat și să comunice într-un limbaj natural.

De ce este importantă hiperautomatizarea?

Hiperautomatizarea este o aplicație de tip AI sofisticată care are potențialul de a revoluționa activitatea. Cu ajutorul său, companiile au șansa de a obține un avantaj competitiv datorită creșterii considerabile a eficienței. Hyperautomatizarea ajută companiile să utilizeze mai bine toate datele operaționale pe care le colectează și stochează; le permite să reacționeze mai inteligent pe moment, utilizând software bazat pe evenimente, nu doar date pentru analizarea trecutului. De exemplu, un port poate urmări și muta containerele mai rapid și mai precis dacă folosește viziunea computerizată pentru a le identifica și măsura automat în momentul conectării lor. Sau o firmă de asigurări poate accelera soluționarea cererilor de despăgubiri folosind recunoașterea inteligentă a caracterelor pentru a analiza textul documentelor și a automatiza apoi fluxul acestora, semnalând doar un număr mic pentru a fi examinate de angajați. La fel, finanțele, serviciile medicale, producția și vânzările online pot crește eficiența datorită interacționării mai rapide și mai precise cu clienții, cu pacienții și cu furnizorii prin automatizarea unor activități, inclusiv din lanțul de aprovizionare, cum ar fi estimarea necesarului, comenzi, completarea documentației și sugerarea următorilor pași ai clienților sau angajaților. În toate aceste domenii, hiperautomatizarea este un avantaj competitiv care diminuează povara activităților repetitive, scade costurile, îmbunătățește acuratețea și duce la inovații.

Beneficiile hiperautomatizării

Pe măsură ce hiperautomatizarea este adoptată de tot mai multe companii, beneficiile acesteia se constată în numeroase domenii.

 • Viteza activității: îmbunătățește productivitatea și eficiența într-o organizație prin automatizarea operațiunilor tot mai complexe.
 • Precizie îmbunătățită: ajută organizațiile să proceseze volume mari de date rapid și precis, fără detalii lipsă sau introducerea de erori în sistemele lor.
 • Dependență redusă de munca manuală: reduce costurile și eliberează angajații – atât pe teren, cât și la birou – de activitățile monotone, astfel încât aceștia să se poată ocupa de proiecte mai importante.
 • Utilizarea suplimentară a datelor și a infrastructurii IT: utilizează datele operaționale și infrastructura IT existente pentru obținerea unor rezultate mai bune la costuri mai mici, cu o mai mare viteză și precizie.
 • Îmbunătățirea proceselor: poate oferi acțiuni mai consecvente și mai previzibile într-un proces de afaceri și poate utiliza AI pentru a analiza operațiunile zilnice și a lua rapid decizii de afaceri, precum și pentru a îmbunătăți procesele în timp.
 • Servicii pentru clienți îmbunătățite: le oferă satisfacție clienților înțelegându-le intențiile, obținând informații rapid și precis și comunicând într-un limbaj uman natural. Încă este important ca angajații să fie bine pregătiți și să facă față unor probleme complexe sau emoționale, dar multe dintre acestea sunt gestionate excelent de roboții de chat ai hiperautomatizării.

Provocările hiperautomatizării

Hiperautomatizarea promite multe, dar, pentru ca la generarea răspunsurilor să fie utilizate datele potrivite, este nevoie de o planificare amănunțită și de o bună gestionare a datelor. Altfel, în loc să aducă avantaje, hiperautomatizarea poate deveni o povară. Printre provocări se pot număra:

 • Reproiectarea costisitoare a proceselor: adaptarea proceselor de afaceri pentru a putea fi automatizate necesită timp și planificare, precum și implicare din partea angajaților. Aceasta poate însemna o strategie îndelungată de gestionare a schimbărilor, însoțită de comunicări periodice și coerente cu lucrătorii afectați.
 • Actualizarea tehnologiei: pentru trecerea de la simpla robotizare la hiperautomatizare, este nevoie de investiții în tehnologii noi, cum ar fi software bazat pe evenimente, o platformă de integrare eficientă pentru reunirea datelor potrivite și instrumente de dezvoltare cu necesar redus de codare. De asemenea, este nevoie de experiență privind automatizarea proceselor de afaceri și inteligența artificială. De exemplu, capacitatea de efectuare a unor analize în timp real este esențială pentru utilizarea și evaluarea eficienței funcțiilor automatizate.
 • Analize necesare: planificarea hiperautomatizării presupune, printre altele, îmbunătățirea gestionării și analizării datelor, astfel încât să aveți informațiile necesare măsurării eficienței și verificării conformității în întregul proces de automatizare.
 • Infrastructură de securitate necesară: hiperautomatizarea atinge mai multe sisteme ale unei organizații, deci trebuie testată pentru a se garanta că niciun robot sau sistem conectat la vreo operațiune nu poate fi penetrat de elemente rău intenționate.
 • Subiectivitate: când pentru luarea unor decizii – referitoare la împrumuturi, la angajări, la achiziții sau la asigurări – se utilizează automatizarea proceselor de afaceri, este nevoie de multă precauție, astfel încât algoritmii să nu proiecteze prejudecăți neintenționate.

Cazuri de utilizare a hiperautomatizării

În toate domeniile de activitate, hiperautomatizarea își demonstrează avantajele, ajutând organizațiile să cheltuiască mai puțin, să ofere servicii mai bune și să reducă riscurile. Iată cinci exemple reale:

 • Comerț: după ce a înregistrat o creștere de peste o mie de ori a numărului de clienți, Brazilia's Facily a constatat că este extrem de dificil să le acorde asistență. Piața comercială de pe rețelele de socializare a integrat automatizări pentru managementul financiar, inventar și logistică, susținând totodată funcțiile de bază ale platformelor online – creând un canal complet auditabil, de la comandare și aprobări până la obligațiile de plată, ceea ce a condus la onorarea mai rapidă a comenzilor și îmbunătățirea controlului asupra stocurilor și aprovizionării.
 • Operațiuni financiare: Lyft a utilizat automatizarea pentru a reduce – cu peste jumătate – timpul necesar închiderii registrelor de încasări. Compania se așteaptă să reducă la jumătate timpul necesar închiderii financiare complete și apoi din nou la jumătate, deoarece continuă să își îmbunătățească procesele.
 • Lanțul de aprovizionare: deoarece ține la prospețimea ingredientelor, Chipotle are nevoie de un lanț de aprovizionare foarte receptiv. Ei au folosit automatizarea în două moduri: în primul rând, automatizările urmăresc și prognozează necesarul în mod constant și precis, permițându-le furnizorilor să aibă încredere în previziuni și să planifice în consecință. Apoi, automatizează urmărirea comenzilor cu preluare și livrare, astfel încât să poată reconcilia, fără verificare umană, fiecare tranzacție online cu partenerii de livrare – economisind milioane de dolari pe an în activitățile de reconciliere cu șoferii.
 • Îngrijirea sănătății: furnizorul danez de servicii medicale Coloplast utilizează automatizarea marketingului pentru a menține legătura cu utilizatorii de pungi stomice și catetere și a le acorda sprijin. Compania atinge niveluri de implicare cu mult peste mediile din domeniul îngrijirii sănătății. Programul lor de servicii personalizate interactive este conceput pentru a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate și calității vieții utilizatorilor, datorită informațiilor exacte și oportune oferite prin intermediul comunicării automate pe mai multe căi, inclusiv poșta electronică, site-uri web, servicii poștale și telefon.
 • Servicii pentru clienți: automatizarea permite companiei Razer să le ofere jucătorilor pasionați de tehnologie asistența tehnică de tip self-service pe care o preferă. Majoritatea clienților Razer au declarat că chatul este cel mai convenabil mod de a contacta compania, dar cele mai mature canale de comunicare ale companiei au fost telefonul și e-mailul. Razer a introdus roboți de chat și AI pentru a-și optimiza și automatiza procesul de asistență pentru clienți. Acum, compania soluționează 50% din problemele clienților prin chat automatizat, direcționând restul în mod inteligent către alte canale de comunicare.
 • Securitatea datelor: filiala AxiomSL a companiei Adenza este un furnizor internațional de date și software pentru analiza riscurilor în vederea raportării de reglementare din domeniul serviciilor financiare. Ei utilizează automatizări prin machine learning în infrastructura bazei lor de date pentru a elimina majoritatea activităților de mentenanță a acesteia, oferind scalare și reglare automată, precum și un proces automatizat care criptează datele sensibile și reglementate, corectează bazele de date în cazul unor vulnerabilități de securitate și contribuie la prevenirea accesării neautorizate.

Începerea procesului de hiperautomatizare

Pentru ca un proces de afaceri să treacă de la manual la hiperautomatizat, este nevoie de implicarea multor persoane, precum și de o mulțime de date și alte tehnologii. Iată o detaliere a principalilor pași în vederea hiperautomatizării.

 1. Stabiliți nevoile și oportunitățile de automatizare.
  Hiperautomatizarea începe cu stabilirea proceselor cărora li se va aplica. Colectați informații privind operațiunile și regulile de activitate actuale, comparându-le cu cele mai bune practici din domeniu. Puneți întrebări persoanelor din prima linie pentru a afla unde întâmpină probleme sau ce procese repetitive pot fi automatizate. Găsiți procesele robotizate care s-ar putea să existe deja. Aceste informații vă vor ajuta să planificați hiperautomatizările care vă avantajează organizația cel mai mult.
 2. Colectați-vă datele.
  O mare parte a hiperautomatizării o reprezintă procesul de integrare a surselor de date și creare a fluxurilor de date în timp real. Astfel, veți putea crea transferurile și lanțurile de aprobare din automatizări complexe. Utilizați datele operaționale stocate pentru a instrui modele de ML.
 3. Identificați-vă instrumentele.
  Crearea automatizărilor va include servicii de automatizare a proceselor de afaceri, instrumente de integrare a datelor, platforme de dezvoltare cu necesar redus de codare, platforme de instruire a ML, instrumente de analiză și, în unele cazuri, senzori pentru Internet of Things (IoT). Acestea vor fi legate în datele aplicațiilor dvs. de business pentru a automatiza interacțiunile dintre și din aplicațiile respective.
 4. Organizați-vă personalul.
  Identificați liderii de proiect din diferitele departamente ale companiei, precum și liderii care vor superviza procesele aprobate automat. Aceste persoane vă ajută să identificați și să organizați procesele de automatizat și vor fi cele mai interesate ca analiza eficienței în zonele lor să aibă rezultate pozitive. Rețineți că automatizările pot deruta lucrătorii din prima linie în privința rolului propriu. Ajutați-i să își stabilească noi rutine, astfel încât să profite de procesele automatizate.
 5. Implementați, măsurați, iterați.
  Hiperautomatizarea este o colaborare între expertiza umană și algoritmii machine learning bazată pe un flux de date și analizarea datelor în timp real. Mențineți continuitatea comunicării cu lucrătorii din prima linie, pentru a măsura eficiența tuturor automatizărilor și a fi gata să le iterați. În timp, vă veți putea baza pe analiza datelor pentru a arăta exact cum ajută procesele automate compania să fie mai eficientă și mai flexibilă.

6 etape ale procesului de hiperautomatizare, detalii mai jos
Hiperautomatizarea este rezultatul unui proces compus din mai multe etape. Prima etapă este reprezentată de automatizarea activităților simple, urmând apoi automatizări tot mai complexe, cu procesarea evenimentelor. În cele din urmă, instruiți algoritmii AI și ML pentru a prelua mai multe sarcini și continuați să iterați pentru a îmbunătăți rezultatele.
Ilustrație cu trepte care urcă din stânga jos către dreapta sus. Pe prima treaptă din stânga jos se află o persoană cu mâinile în șolduri. Pe treapta din dreapta sus se află o persoană care flutură triumfal un steag.
 1. 1: Începeți cu ceva simplu. Automatizați activitățile simple, conform regulilor companiei
 2. 2: Îndrăzniți. Utilizați automatizarea proceselor companiei pentru a identifica noi posibilități de automatizare
 3. 3: Utilizați date. Integrați sursele de date în fluxurile procesului. Instruiți algoritmii AI și ML
 4. 4: Creați calea. Adăugați arhitecturi de procesare a evenimentelor pentru a organiza automatizările
 5. 5: Folosiți un suport decizional. Utilizați algoritmi AI și ML în fluxurile de lucru stabilite
 6. 6: Iterați. Îmbunătățiți algoritmii cu mai multe date

Beneficiați de hiperautomatizare cu Oracle

Dacă decideți să aduceți hiperautomatizarea în organizația dvs., vă trebuie instrumente de încredere pentru automatizarea proceselor, IoT, gestionarea datelor și serviciile AI. Pentru un început bun, utilizați Oracle Cloud Infrastructure Process Automation, care ajută dezvoltatorii și experții companiilor să automatizeze fluxurile de lucru pentru aprobare din sistemele ERP, HCM și CX. Pentru a extrage toate datele care trebuie să alimenteze hiperautomatizarea, aveți nevoie de un serviciu de integrare, cum ar fi serviciile de integrare Oracle Cloud Infrastructure, capabil să conecteze orice aplicație sau sursă de date. Indiferent de domeniul sau cazul dvs. de utilizare, OCI vă oferă instrumentele necesare simplificării activităților repetitive prin reguli de activitate reutilizabile, integrări prestabilite și designuri cu necesar redus de codare.

Întrebări frecvente despre hiperautomatizare

De ce să implementez hiperautomatizarea?

Hiperautomatizarea este o strategie a companiei care îi aduce plusvaloare din datele operaționale. Ea combină automatizarea proceselor și experiența de integrare a datelor cu capacități AI și ML pentru a crește viteza, eficiența și precizia operațiunilor de lucru zilnice. Face acest lucru prin automatizarea unor fluxuri de lucru complexe, precum gestionarea documentelor, interacționarea cu clienții și multe alte procese, pentru a oferi un avantaj competitiv.

Cum se realizează hiperautomatizarea?

Hiperautomatizarea implică utilizarea coordonată a mai multor tehnologii, instrumente sau platforme. Ea combină platformele de automatizare a proceselor companiei cu tehnologii precum robotizarea proceselor (RPA) și tehnologii AI și ML avansate.

Cum pot începe hiperautomatizarea?

Hiperautomatizarea este o extensie a proiectării proceselor companiei. Căutați un partener care știe cum se proiectează procesele și oferă serviciile AI și ML, precum și instrumentele de integrare de care veți avea nevoie pentru a trece de la automatizarea activităților la hiperautomatizarea unor întregi procese ale companiei.

Care sunt cele mai bune practici pentru hiperautomatizare?

Cele mai bune practici pentru implementarea hiperautomatizării într-o organizație sunt identificarea fluxurilor de lucru care pot fi automatizate, alegerea instrumentelor de automatizare adecvate, reutilizarea automatizărilor eficiente, dacă este posibil, și extinderea capacităților acestora cu diverse forme de AI și machine learning. De asemenea, veți avea nevoie de feedback pentru a verifica dacă automatizările își ating obiectivele și aduc îmbunătățiri cu timpul.

Îndeplinirea promisiunii privind economia modernă în cloud

Aflați cum creează OCI o experiență în cloud diferită, îndeplinind promisiunea privind economia modernă în cloud.