Oracle Cloud Free Tier

Creați, testați și implementați gratuit aplicații în Oracle Cloud.

Ce este IaaS? Infrastructura ca serviciu

Infrastructura ca serviciu (IaaS) este un tip de model de serviciu de tip cloud computing în care resursele de calcul sunt găzduite într-un cloud public, cloud privat sau cloud hibrid. Companiile pot utiliza modelul IaaS pentru a-și muta, parțial sau în totalitate, infrastructura on-premises sau locală în cloud, unde este gestionată și întreținută de către un furnizor de cloud. Aceste elemente de infrastructură rentabile pot include componente de calcul, rețeaua și spațiul de stocare, precum și alte componente și software.

Miniatura clipului video Ce este IaaS

În cadrul modelului IaaS, furnizorul de cloud deține și operează componentele hardware și software; de asemenea, deține sau închiriază centrul de date. Când dispuneți de o soluție IaaS, închiriați resurse de calcul sau de stocare, de exemplu, le furnizați atunci când sunt necesare și plătiți pentru resursele pe care le consumă organizația dumneavoastră. În cazul unor resurse, precum cele de calcul, veți plăti pentru resursele pe care le utilizați. Pentru alte resurse, precum cele de stocare, veți plăti pentru capacitate.

Cum funcționează IaaS?

În cazul unui model IaaS tipic, o companie - indiferent de dimensiuni - consumă servicii precum calcul, stocare și baze de date de la un furnizor de cloud. Furnizorul de cloud oferă aceste servicii prin găzduirea de hardware și software în cloud. Compania nu mai trebuie să își achiziționeze și să își gestioneze propriile echipamente sau spații pentru găzduirea echipamentului, iar costurile trec la un model de tip plată în funcție de utilizare. Când compania are nevoie de resurse mai puține, plătește mai puțin. Atunci când se dezvoltă, compania își poate asigura accesul la resurse de calcul suplimentare și la alte tehnologii în câteva minute.

În cadrul unui scenariu tradițional, cu resurse locale, compania își gestionează și își întreține propriul centru de date. Compania trebuie să investească în servere, capacități de stocare, software și alte tehnologii; de asemenea, trebuie să angajeze personal IT sau contractori pentru a achiziționa, gestiona și moderniza toate echipamentele și licențele. Centrul de date trebuie să fie construit pentru a satisface cerințe de vârf, chiar dacă uneori volumul de lucru scade și aceste resurse rămân inactive. Invers, în cazul unei dezvoltări rapide a companiei, departamentul IT poate avea dificultăți în a ține pasul.Calculul cu IaaS în cloud - care este diferența?

Infrastructura din cloud trebuie să conțină cel puțin nucleul de calcul, spațiul de stocare și resurse de rețea. În ultimul timp, aceasta a început să includă și servicii de nivel mai ridicat (cunoscute uneori sub denumirea de Platform as a service [PaaS]), precum baze de date relaționale și NoSQL, procesare în timp real și pe loturi de date, canale și servicii pentru dezvoltatori, containere și funcții. Spre deosebire de Software as a service (SaaS), IaaS nu este destinat utilizatorului final specific. IaaS este pentru aplicații, operațiuni IT, DevOps, administratori de sistem și baze de date, cât și pentru dezvoltatori full-stack.

Beneficiile IaaS

Infrastructura ca serviciu oferă patru beneficii principale, care le permit companiilor să își realizeze mai rapid obiectivele privind transformarea digitală.

  • Infrastructura în cloud reduce timpul și costul asigurării accesului și scalării mediilor pentru DevTest și producție. Aceasta oferă dezvoltatorilor și echipelor DevOps mai multă libertate de a experimenta și inova.
  • Având la dispoziție a serviciilor de calcul pe bază de cerere, companiile pot să își scaleze infrastructura în sens ascendent sau descendent, după necesități, plătind doar pentru resursele utilizate, pe oră, zi sau lună, și să trateze solicitări de vârf mai mari decât în cazul majorității mediilor on-premises.
  • IaaS poate oferi companiilor acces la echipamente și servicii noi și îmbunătățite, precum cele mai recente procesoare, hardware de stocare și rețea și orchestrarea containerelor, pe care multe companii nu își permit să le achiziționeze local sau pe care nu le pot accesa atât de rapid.
  • IaaS este disponibil în majoritatea zonelor geografice, cu o prezență regională în apropierea marilor centre populate, ceea ce permite companiilor să își dezvolte mai rapid prezența online.

Trecerea la un model IaaS poate reprezenta o transformare majoră pentru companii, mai ales pentru departamentele IT ale acestora. În loc de a se concentra în majoritatea timpului pe gestionarea și suportul infrastructurii locale, personalul IT poate aloca mai mult timp activităților cu valoare ridicată, care contribuie la creșterea eficienței și a productivității companiei. Modelul de plată în funcție de utilizare reduce erorile de prognoză și menține corelația dintre costuri și necesitățile efective.

IaaS mărește stabilitatea, fiabilitatea și suportabilitatea

Companiile aleg IaaS pentru activitățile lor esențiale, datorită stabilității, fiabilității și suportabilității de neegalat ale acestei soluții. În comparație cu sistemele locale, IaaS oferă un timp suplimentar de funcționare, redundanță integrată în fiecare nivel, opțiuni mai bune de securitate și de protecție la dezastre și o anvergură inaccesibilă mediilor locale.

Cine utilizează soluții IaaS?

IaaS devine tot mai popular în toate domeniile, iar aria sa de utilizare este în creștere. Baza principală de utilizatori ai infrastructurii în cloud este formată din operatorii IT, departamentele IT de aplicații, echipele DevOps, administratorii de sisteme și de baze de date și toți dezvoltatorii care creează și rulează aplicații în cadrul companiilor. De asemenea, este utilizat de companii care își doresc o infrastructură cloud flexibilă pentru aplicațiile proprii de ERP, financiare, din lanțul de aprovizionare și alte aplicații interne.

Inițial, IaaS era utilizat mai ales de organizațiile cloud native pentru volume de lucru temporare, experimentale sau care puteau suferi modificări neprevăzute. În prezent, numeroase companii mari, atrase de beneficiile IaaS, adoptă acest model într-o măsură tot mai mare, pentru susținerea departamentelor de back-office de misiune critică, sistemele de înregistrare și alte sarcini de lucru.

IaaS devine o soluție preferată și în materie de inovație. Companiile care continuă să își mențină centrele de date la nivel local consideră că o extindere dincolo de strictul necesar este dificilă și costisitoare. Pentru a inova și a rămâne competitive pe piață, organizațiile progresiste își mută centrele de date în cloud. Prin valorificarea IaaS, acestea își pot elibera talentele și resursele pentru a beneficia de inovația pe care o anticipează și pentru a-și dezvolta activitatea.

Avantajele IaaS

IaaS oferă numeroase avantaje față de centrele de date locale tradiționale. Datorită IaaS, organizațiile:

Își pot reduce cheltuielile Companiile care au adoptat IaaS nu trebuie să achiziționeze, să gestioneze și să își întrețină infrastructura, plătind numai pentru ceea ce folosesc, inclusiv pentru perioade de depreciere de cinci ani sau mai mult.
Își pot îmbunătăți continuitatea activității În mod normal, infrastructura cloud asigură un timp mai ridicat de utilizare și mai multe opțiuni de refacere în urma dezastrelor decât variantele cu implementare locală, deoarece dispune de redundanță încorporată la fiecare nivel, oferă mai multe domenii de erori și locații distribuite geografic și este rulată la scară masivă de experți în operații.
Pot accelera inovația Cu IaaS, testarea de noi produse și idei este rapidă, simplă și accesibilă. În loc de a dezvolta prognoze detaliate și de a investi în infrastructuri noi, companiile își pot extinde infrastructura cloud în câteva minute, după care se pot extinde sau restrânge după necesități.
Pot beneficia de cele mai recente tehnologii Numeroși furnizori de cloud integrează și implementează hardware și software nou – inclusiv inteligență artificială și cadre de învățare automată, cu mult înainte de implementarea locală a acestora de către companii.
Pot accelera asigurarea accesului Inclusiv infrastructurile locale virtualizate au de suferit din cauza unor perioade îndelungate de asigurare a accesului, de ordinul săptămânilor sau chiar al lunilor. Cu IaaS, accesul la medii întregi de aplicații poate fi asigurat în câteva minute.
Se pot axa pe activitățile de business de bază IaaS permite departamentelor IT să economisească până la jumătate din resursele alocate gestionării și întreținerii componentelor hardware și software locale. Cu IaaS, organizațiile pot, de asemenea, să permită DevOps și altor echipe să acceseze singure infrastructurile, pentru a putea executa rulări și testări fără întârziere.
Pot scala mai rapid Companiile au nevoie de mai multe resurse pe durata perioadelor de vârf, de exemplu, în timpul perioadelor de raportare lunare. Cu IaaS, infrastructura se poate scala în câteva minute, astfel că rapoartele pot fi rulate rapid și personalul se poate axa pe activități de business mai importante.

Viitorul pentru IaaS și calculul în cloud

Furnizorul de cloud trebuie să se asigure că mediul IT funcționează la parametri optimi. Deseori, acesta dispune de hardware ultramodern, deci nu trebuie să-l căutați și să-l achiziționați personal. De asemenea, nu trebuie să parcurgeți o instruire specializată și să treceți prin cicluri îndelungate de asigurare a accesului pentru a face un upgrade la infrastructură. În schimb, dvs. aveți timp și resurse pentru a vă concentra asupra activității companiei.

Exemple de IaaS

Companiile utilizează IaaS într-o diversitate de moduri.

Testare și dezvoltare Cu IaaS, echipele DevOps pot configura și dezasambla medii de testare și dezvoltare rapid și la costuri reduse, pentru a putea introduce mai rapid pe piață noi aplicații.
Aplicații tradiționale IaaS este compatibil atât cu aplicații de tip cloud native, cât și cu aplicații tradiționale de întreprindere, inclusiv aplicații ERP și de analiză de business.
Găzduire de site-uri și aplicații Numeroase business-uri își rulează site-urile pe IaaS pentru a optimiza costurile. IaaS este, de asemenea, compatibil cu aplicații web și mobile, care pot fi implementate și scalate cu ușurință.
Stocare, copiere de siguranță și recuperare Stocarea și copierea de siguranță locală a datelor, precum și planificarea și recuperarea după dezastre necesită un volum mare de timp și experiență. Mutarea infrastructurii în cloud permite companiilor reducerea costurilor și le oferă libertatea de a se dedica altor sarcini.
Prelucrarea datelor cu performanțe înalte Cu ajutorul modelului de plată în funcție de utilizare, IaaS face mai accesibile calculele de înaltă performanță (HPC) și alte sarcini consumatoare de date, orientate spre proiecte.