Principalele provocări pentru directorii financiari în 2024

Lynne Sampson | ERP Content Stragetist | 9 februarie 2024

Tendințele macroeconomice nefavorabile capătă amploare. Majoritatea economiștilor prezic o recesiune în următoarele 12 luni. În Statele Unite, rata inflației este mai mult decât dublă față de cea din 2020, determinând băncile centrale din întreaga lume să crească ratele dobânzilor. La aceasta se adaugă incertitudinile geopolitice: războiul din Ucraina, tulburările politice din diferite țări, cum ar fi China și Iran, precum și amenințările persistente din domeniul sănătății reprezentate de o pandemie care refuză să se încheie. Toate aceste tendințe continuă să perturbe lanțurile de aprovizionare, deoarece fluctuațiile cererii și ofertei afectează nivelurile stocurilor, accesul la porturi și costurile depozitării.

În aceste condiții, nu este de mirare că directorii financiari vor avea de purtat lupte grele câțiva ani buni. Liderii din domeniul financiar și echipele lor vor trebui să își ajute companiile să iasă din impas.

Rolul în continuă evoluție al directorului financiar

Rolul directorului financiar (CFO) continuă să evolueze, punând accentul mai puțin pe controlul financiar și mai mult pe strategia de afaceri. Prin tradiție, directorul financiar are în răspundere rapoartele privind bilanțul financiar, profiturile și pierderile (P&L), contabilitatea, închiderea financiară și conformitatea cu legea. Dar, în ultimii ani, multe dintre aceste responsabilități au fost transferate unui funcționar sau contabilului șef (CAO) – mai ales în companiile mari. În prezent, directorii financiari se implică mai mult în planificare și prognoză, ajutând alți directori executivi să ia cele mai bune decizii privind angajații, planurile de vânzări, inventarul, lanțul de aprovizionare și activitățile companiei.

Tot mai frecvent, directorii executivi caută să își conecteze planurile de afaceri la mai multe departamente: financiar, de personal, de vânzări și de aprovizionare. Această abordare, cunoscută ca „planificare conectată”, oferă informații mai detaliate despre datele din întreaga companie, astfel încât liderii acesteia să poată obține o imagine bună asupra întregului plan de afaceri, nu doar a părții de care răspund. Planificarea conectată contribuie la îmbunătățirea procesului decizional și la identificarea strategiei optime pentru companie. Tot mai mulți directori financiari colaborează acum cu omologii lor de nivel C (directorii de operațiuni, liderii din departamentul de vânzări etc.) pentru a conecta planurile din toate domeniile de activitate și a oferi conducerii companiei informații mai bune despre aceasta.

10 Principalele provocări pentru directorii financiari în 2024

Având în vedere provocările economice (inclusiv inflația, tulburările geopolitice și o probabilă recesiune), directorii financiari au identificat următoarele 10 provocări principale pentru anul în curs:

1. Reducerea costurilor corecte

Conform unui sondaj realizat de Grant Thornton în rândul directorilor financiari, 58% dintre respondenți au considerat că optimizarea costurilor reprezintă principala lor preocupare în următoarele șase luni. Domeniile în care directorii financiari urmăresc economisirea includ efectivul de personal, călătoriile, onorariile pentru consultanță, raționalizarea liniei de produse și investițiile în tehnologie. Soluțiile potențiale la care lucrează directorii financiari pentru a reduce costurile includ software-ul pentru managementul rentabilității și costurilor; AI și machine learning pentru automatizarea unor sarcini ca asocierea datelor și reconcilierea conturilor, precum și analize predictive pentru identificarea unei eventuale subiectivități din prognoze.

2. Atragerea și păstrarea talentelor potrivite

Forța de muncă rămâne una dintre cele mai reduse resurse din lumea afacerilor, milioane de locuri de muncă vacante neputând fi ocupate. Conform cercetărilor AICPA-CIMA, lipsa talentelor financiare și IT îi afectează pe directorii financiari de aproape un deceniu, dar deficitul forței de muncă din prezent se extinde la operațiuni și producție, logistică, vânzări și posturile la nivel de bază din toate domeniile. Liderii financiari și de resurse umane își adaptează planurile privind forța de muncă astfel încât compania lor să poată funcționa bine în continuare.

3. Identificarea investițiilor potrivite pentru dezvoltare

În 2024, directorii financiari se confruntă cu dificila sarcină de a reduce costurile continuând totodată să investească în proiecte, produse și inovații care cresc veniturile și profitul. Deși activitățile de tip M&A se pot reduce din cauza dobânzilor mari la împrumuturi, alte investiții – cum ar fi extinderea într-o nouă regiune sau linie de produse – vor trebui evaluate mai profund, pentru ca riscul să nu depășească avantajele posibile. Modelarea atentă a scenariilor utilizându-se software pentru managementul performanțelor companiei (EPM) poate fi utilă pentru evaluările respective.

4. Planificarea numerarului și lichidităților

Când lovește recesiunea, numerarul este rege. Este esențial să aveți destui bani la îndemână pentru a compensa eventualele pierderi de venituri; și, având în vedere ratele ridicate ale dobânzii, împrumuturile pentru a investi în dezvoltare pot deveni prohibitiv de costisitoare. În trecut, fluxul de numerar se calcula lunar; totuși, noile tehnologii care utilizează inteligența artificială îi pot ajuta pe directorii financiari să obțină situația numerarului instantaneu, în orice moment. Posibilitatea vizualizării permanente a numerarului poate reprezenta un mare atu pentru obținerea echilibrului între datorii și capitalul existent.

5. Prognoze mai frecvente și mai exacte

Planificarea și analiza financiară (FP&A) sunt atribuții de bază ale unui departament financiar, dar, după ce a trecut șocul pandemiei din 2020, numeroase companii au crescut frecvența ciclurilor de planificare financiară. Modelarea scenariilor, în special, a devenit o nouă urgență, deoarece directorii financiari caută să creeze planuri de rezervă pentru următorul eveniment excepțional neprevăzut. Procesele manuale și foile de calcul încetinesc ciclurile de planificare, astfel încât liderii financiari iau în considerare aplicațiile de planificare financiară cu AI, machine learning și analize predictive pentru a îmbunătăți atât viteza, cât și acuratețea prognozelor.

6. Rentabilitatea

Participanții la conferința de la Davos, Elveția, din 2023 au subliniat importanța operațiunilor rentabile în contextul economic actual. Software-ul pentru rentabilitate și managementul costurilor poate ajuta echipele financiare să colaboreze cu cele de vânzări și marketing pentru a analiza fiecare produs și serviciu – până la nivel de SKU – și a stabili ce produse și servicii trebuie oferite și prețurile corecte ale acestora.

7. Exploatarea la maximum a investițiilor în tehnologie

În ultimii doi ani, multe companii și-au mărit investițiile în tehnologie, constatând că vechile lor sisteme on-premises nu pot face față problemelor de personal și din lanțul de aprovizionare provocate de pandemie. După cheltuirea banilor respectivi, directorii financiari încearcă acum să obțină cât mai multe beneficii din eforturile lor în vederea digitalizării. Deoarece bugetele pentru tehnologie vor fi reduse, probabil, în 2024, multe companii vor încerca să utilizeze investițiile recente cât mai eficient, reducând costul total al exploatării și introducând produse și servicii noi cu cheltuieli minime.

8. Perturbările din lanțul de aprovizionare

Deși restricțiile din timpul pandemiei nu mai există, lanțurile de aprovizionare continuă să fie perturbate de incertitudinile geopolitice și deficitul de personal. Directorii financiari (CFO) vor continua să colaboreze strâns cu directorii de operațiuni (COO) pentru a planifica și atenua perturbările din lanțul de aprovizionare, folosind software și sisteme de planificare integrate.

9. Planificarea, raportarea și conformitatea ESG

Organismele de reglementare din UE au introdus noi cerințe de conformitate privind factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativă (criteriile ESG). SEC intenționează să introducă norme similare pentru companiile publice din SUA – și, chiar dacă acestea ar putea fi contestate în instanță, companiile își iau deja măsuri pentru conformitate. Soluțiile de planificare și raportare conform ESG trebuie să poată extrage date exacte din întreaga companie – inclusiv sistemele financiare, de vânzări, operaționale, HR și ale lanțului de aprovizionare – pentru a crea rapoarte narative care să satisfacă toate cerințele autorităților de reglementare.

10. Costurile de capital

Pe măsură ce cresc ratele dobânzilor, directorii financiari urmăresc îndeaproape datoria companiei lor. Împrumuturile existente ar putea deveni foarte costisitoare, iar cele noi vor fi reduse drastic. Investițiile noi pentru dezvoltare se vor baza mai mult pe rezervele de numerar existente. Așadar, va fi nevoie de o planificare financiară atentă, astfel încât compania să nu își epuizeze resursele (cauza cea mai frecventă a falimentului corporativ).

10 Principalele provocări pentru directorii financiari în 2024
Principalele provocări pentru directorii financiari în 2024 includ atragerea talentelor potrivite, reducerea costurilor corecte, monitorizarea rentabilității și îmbunătățirea prognozelor.

Acoperiți lacunele tehnologice cu ajutorul ERP

Soluțiile software moderne sunt concepute pentru majoritatea provocărilor dificile cu care se pot confrunta directorii financiari în 2024, acoperind întregul back-office. Un sistem ERP modern, cu capacități de management financiar, poate ajuta directorii financiari să reducă semnificativ lacunele tehnologice, iar datele consecvente și robuste, combinate cu viteză în timp real și instrumente analitice puternice, ajută directorii financiari și echipele acestora să furnizeze informațiile potrivite la momentul potrivit pentru luarea deciziilor strategice.

De la planificarea financiar-contabilă și operațională până la cea privind lanțul de aprovizionare și achizițiile, această perspectivă holistică ajută directorul financiar să colaboreze strâns cu ceilalți lideri de nivel C pentru a identifica unde se pot reduce costurile, astfel încât să rămână suficient capital pentru investiții și dezvoltare. Cu software-ul ERP în cloud de la Oracle, ciclurile de planificare și prognozare pot fi mai frecvente, astfel încât, compania să își poată adapta strategia și să reacționeze rapid atunci când se schimbă condițiile macroeconomice.

Întrebări frecvente despre provocările directorilor financiari

Ce îi îngrijorează pe directorii financiari?

În 2024, pe directorii financiari îi îngrijorează impactul pe care îl vor avea tendințele macroeconomice asupra companiei lor. Printre aceste tendințe se numără inflația, creșterea dobânzilor, tulburările geopolitice, deficitele din lanțul de aprovizionare și o posibilă recesiune.

Care sunt provocările pentru directorii financiari?

Directorii financiari se implică profund în planificare și strategii, ajutând alți directori executivi să ia cele mai bune decizii privind angajații, planurile de vânzări, inventarul, lanțul de aprovizionare și activitățile companiei.

Cu ce provocări se confruntă finanțiștii în prezent?

Printre cele mai mari provocări cu care se confruntă finanțiștii în prezent se numără: reducerea costurilor, atragerea și păstrarea talentelor, precum și echilibrarea acestor două imperative pentru asigurarea dezvoltării viitoare.

Ce îi preocupă pe directorii financiari?

Pe directorii financiari îi preocupă performanța financiară a companiei lor și trebuie să ia măsuri pentru a atenua riscul tendințelor macroeconomice precum inflația și deficitul de lucrători. Aceste măsuri pot include reducerea costurilor, concedierile, prognozarea mai frecventă, investițiile sau extinderea.

Solicitați o captură de ecran ERP demonstrativă

Aflați cum Oracle Cloud ERP vă oferă flexibilitatea necesară pentru a adopta rapid noi modele și procese de afaceri, ajutându-vă să reduceți costurile, să perfecționați previziunile și să inovați mai rapid.