Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a identificat niciun rezultat.

Pentru a găsi ceea ce căutați, vă sugerăm să încercați următoarele:

 • Verificați ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
 • Utilizați sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus; de exemplu, încercați “aplicație” în loc de “software”.
 • Încercați una dintre căutările populare prezentate mai jos.
 • Începeți o căutare nouă.
Întrebări frecvente

Ce este un sistem de management financiar?

Proiectat pentru crearea, conectarea, stocarea și raportarea multor tipuri diferite de tranzacții financiare, un sistem de management financiar are, în cele din urmă, un sigur scop: acela de a număra bani.

Mai simplu, o organizație nu ar supraviețui fără un software de contabilitate. La cel mai de bază nivel, orice organizație are nevoie de sisteme pentru a gestiona fluxul monetar în interiorul și în afara afacerii. Dar un sistem de management financiar cu adevărat eficient poate face mai multe: poate optimiza profitabilitatea, măsura fluxul monetar, stabili obligațiile privind impozitele, asigura conformitatea și menține sustenabilitatea pe termen lung a organizației.

Beneficii de bază ale software-ului pentru contabilitate

Software-ul de management financiar include instrumentele și procesele care gestionează și guvernează veniturile, cheltuielile și activele. Obiectivul general al oricărei soluții de management financiar nu este numai acela de a menține afacerile zilnice ale unei organizații, ci și acela de a maximiza profitul și de a proteja constant datele financiare împotriva fraudelor și furtului. La un nivel de bază, un sistem de contabilitate oferă următoarele beneficii:

Parteneriat financiar fără erori Organizațiile din prezent au nevoie de mai mult decât o versiune digitală a evidențelor contabile cu foi de calcul. Dincolo de simpla înregistrare a tranzacțiilor, software-ul de management financiar trebuie să ajute echipele financiare să-și mențină parteneriatul de încredere, reducând erorile de contabilitate, scurtând ciclurile de facturare, oferind conformitate cu legile și cerințele de reglementare în permanentă schimbare și optimizând fluxul monetar zilnic, lunar și anual.
Conformitatea cu standardele de contabilitate actuale și viitoare Standardele de contabilitate naționale și internaționale stabilesc reguli pentru organizațiile private și publice. Având reguli, definiții și procese stabilite, aceste standarde normalizează informațiile financiare. Dar aceste standarde se schimbă frecvent. În ultimii câțiva ani, au intrat în vigoare noi standarde, inclusiv IFRS 15 și ASC 606. Un sistem de management financiar trebuie să aibă capacitatea de a gestiona cele mai recente standarde de contabilitate, cu flexibilitatea de a se adapta la noile schimbări, pe măsură ce sunt adoptate.
Date financiare precise Software-ul financiar trebuie să facă mai mult decât contabilitate de bază; acesta trebuie să poată ajuta organizațiile: să diminueze redundanța înregistrărilor, să ofere posibilități de bugetare, previziuni și planificare mai bune, să ofere un management al cheltuielilor amănunțit și clasificat corespunzător, să ofere o integrare fără probleme în sistemele bancare, să permită audituri mai precise și să mențină înregistrări de monitorizare detaliată a tuturor activelor și datoriilor.
Securitatea datelor și a sistemelor Activitățile de contabilitate, finanțe și audit trebuie să ofere, de asemenea, o securitate deplină a sistemelor, cu funcționalități încorporate de protejare a integrității datelor, la nivelul întregii soluții de management financiar.
Operațiuni conectate ale companiei Pentru companiile mai mari, software-ul de management financiar face parte dintr-un sistem Enterprise Resource Planning (ERP) care conectează datele financiare și alte date între companii, fabrici și divizii. Consolidarea datelor financiare aliniază procesele corporative și reduce complexitatea.
Scalabilitate pentru dezvoltare Pe măsură ce companiile se dezvoltă, sistemele și procesele acestora cresc deopotrivă. Acest lucru înseamnă că software-ul de management financiar trebuie să aibă capacitatea de a de scala rapid și ușor pentru a gestiona dezvoltarea – în cadrul piețelor, zonelor geografice și produselor.
Securitatea datelor și a sistemelor Pe măsură ce banii sunt urmăriți și gestionați în cadrul companiei, sistemele de management financiar ar trebui să contribuie la protejarea datelor esențiale împotriva furtului, fraudei și a altor activități ilegale. Atunci când soluțiile de management financiar includ managementul riscului și al conformității, companiile pot utiliza aceste capacități pentru ca urmărirea auditurilor și verificarea erorilor să includă segregarea activităților și maparea rolurilor pe responsabilități la nivelul întregii companii.

Funcționalitatea de bază a unui sistem de contabilitate cuprinzător

Sistemele de management financiar oferă informații financiare precise la nivelul organizației. Prin utilizarea acestor date, software-ul de management financiar poate ajuta și mai mult organizațiile în următoarele zone funcționale:

Registre: Registrul general (RG) și subregistrele
 • Eliminați nevoia de elemente hardware și middleware suplimentare
 • Reduceți costurile de instalare și implementare
Conturi de credit (AP) și conturi de debit (AR)
 • Software-ul financiar trebuie să facă mai mult decât contabilitate de bază; acesta trebuie să poată ajuta organizațiile: să diminueze redundanța înregistrărilor, să ofere posibilități de bugetare, previziuni și planificare mai bune, să ofere un management al cheltuielilor amănunțit și clasificat corespunzător, să ofere o integrare fără probleme în sistemele bancare, să permită audituri mai precise și să mențină înregistrări de monitorizare detaliată a tuturor activelor și datoriilor.
Gestionarea activelor
 • Pentru situațiile financiare complete, cunoașterea valorii și stării activelor este o cerință pentru managementul stocurilor. Software-ul de management financiar necesită date despre capital și operațiuni cu informații descriptive despre bunuri pentru a oferi declarații financiare precise asociate cu aprecierea și deprecierea.
Managementul colectărilor
 • Gestionarea colectărilor care implică furnizori și clienți este o capacitate importantă a software-ului de management financiar. Prin managementul cuprinzător al colectărilor, este mai simplu să evaluați clienții, să stabiliți strategii de colectare, să gestionați plata colectărilor și să inițiați colectări în ultimă instanță pentru clienții în faliment.
Managementul cheltuielilor cu angajații
 • Generarea și procesarea rapoartelor de cheltuieli ale angajaților sunt cerințe de bază pentru un sistem de management financiar. Funcționalitățile esențiale trebuie să includă capacitatea de a permite angajaților să introducă singuri date și să asocieze cheltuielile cu proiecte sau călătorii.
Raportare și analize
 • Accesarea, organizarea și analizarea datelor din soluțiile de management financiar oferă informații utile despre performanțele operaționale ale companiei și o situație financiară în timp. Pentru eficiență maximă, software-ul de management financiar trebuie să conțină integrate soluții de raportare native.
 • Atunci când soluțiile de management financiar oferă și platforme de raportare multidimensionale cu capacități de raportare și vizualizare a datelor cu autoservire, companiile își pot îmbunătăți și mai mult performanțele financiare prin furnizarea de acces utilizatorilor la informații în timp real.
Managementul veniturilor
 • Aplicațiile de management al veniturilor din sistemele financiare automatizează și auditează conformitatea cu standardele și reglementările, cum ar fiASC 606 și IFRS 15.
Managementul riscurilor
 • Pentru a monitoriza și a proteja companiile de fraude și furturi interne și externe, soluțiile de management financiar oferă instrumente de control intern și audit pentru gestionarea segregării activităților (SOD) și a regulilor de plată.

Software de management financiar – Reportare și analiză

Majoritatea sistemelor de management financiar se descurcă bine când vine vorba de vizibilitatea dinamică a datelor întreprinderii. În ultimul secol, software-ul ERP a excelat la capitolul captarea seturilor foarte mari de date de afaceri, dar a întâmpinat probleme la producerea rapoartelor. Acest lucru se întâmpla atunci.

Organizațiile din prezent doresc abilitatea de a-și utiliza datele financiare pentru a-și îmbunătăți profitabilitatea, pentru a fluidiza operațiunile și pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor. În ultimii ani, capacitățile de raportare și alte capacități de extragere și monitorizare a datelor au devenit mult mai importante pentru organizații. Cerințele de raportare pentru sistemele de management financiar au evoluat rapid pentru a ține pasul cu această cerință.

Minimum, toate companiile necesită rapoarte care să acopere închiderea de la final de lună, închiderea de trimestru și închiderea anuală, alături de declarații financiare de bază pentru venituri, cheltuieli și bilanțuri. Deși aceste opțiuni au fost întotdeauna disponibile, nu era ușoară ajustarea acestor rapoarte sau adăugarea de derivații pentru alte necesități.

În mediul nostru de afaceri cu ritm foarte rapid, capacitatea de a genera rapoarte predefinite, precum și crearea cu ușurință a rezultatelor ad hoc nu este doar un lucru bun de avut, ci este o cerință critică pentru software-ul de sisteme de management financiar. Adăugați cerințe pentru analize detaliate ale datelor, vizualizare informații, vizibilitate operațională sporită și rapoarte narative, iar companiile vor descoperi rapid că soluțiile software ERP trebuie să funcționeze cu ușurință cu sistemele de raportare avansate, cum ar fi soluțiile de management al performanțelor companiei (EPM).

Performanță și planificare financiară îmbunătățite: În mod ideal, un sistem de management financiar face mai mult decât să gestioneze mecanica financiară a creditelor și debitelor și să publice câteva rapoarte. Un sistem de management financiar bine proiectat îmbunătățește performanțele de afaceri și profitul prin fluidizarea proceselor operaționale și alinierea acestora cu cele mai bune practici. De asemenea, ajută angajații să fie mai productivi, deoarece își investesc timpul și efortul în activități strategice (nu tactice), care pot transforma companiile și instituțiile.

Mai mult decât un registru general: pe măsură ce organizațiile ajung pe piețe noi, se extind în zone geografice noi și se adaptează la perturbările pieței – în special dacă acestea sunt factorul determinant al perturbării – soluțiile de management financiar trebuie să se scaleze rapid pentru a se adapta la cerințele legale și de raportare, bunuri suplimentare, responsabilități noi pe termen scurt și lung, furnizori mai calificați pentru bunuri și servicii și infrastructură care gestionează state de plată și politici privind angajații din diferite țări.

Planificarea pentru forța de muncă de ultimă generație: Deoarece forța de muncă din prezent începe să iasă la pensie, iar în loc vine Generația Y, atragerea noii generații de angajați devine o prioritate. Sistemele de management financiar trebuie să îndeplinească și așteptările unei forțe de muncă digitale, cu interfețe de utilizator intuitive, design ușor de utilizat, dar și rețele de socializare integrate și alte instrumente de socializare pe care tinerii din Generația Y le-au adoptat.

Management financiar – On-premises sau în cloud

Suplimentar față de principiile de design menționate mai sus, există trei concepte operaționale de bază care determină mutarea software-ului de management financiar on-premises în cloud. Acestea includ:

Software care lucrează; nu software-ul care vă face să munciți

Sistemele de management financiar de tip vechi necesitau foarte multe lucrări de întreținere din partea personalului și a consultanților. Aceste pachete ERP și EPM on-premises aveau nevoie constant de remedierea erorilor, corecții și actualizări – adesea implicând proiecte back-to-back pentru actualizare și securizare. Cu software-ul de management financiar bazat pe cloud, sarcina grea a monitorizării, diagnosticării, instalării și testării remediilor trece de la client la furnizor. În să fie nevoie să remediați constant sistemul, sistemul lucrează constant pentru dvs.

Evitarea diversiunilor scumpe

Sistemele învechite necesită mult timp, efort și bani pentru simpla funcționare. Cu sistemele financiare bazate pe cloud, actualizările, recuperarea în caz de dezastru, reînnoirea hardware-ului, backupurile și managementul codului se gestionează ca parte din serviciu.

Date financiare precise

Software-ul financiar trebuie să facă mai mult decât contabilitate de bază; acesta trebuie să poată ajuta organizațiile: să diminueze redundanța înregistrărilor, să ofere posibilități de bugetare, previziuni și planificare mai bune, să ofere un management al cheltuielilor amănunțit și clasificat corespunzător, să ofere o integrare fără probleme în sistemele bancare, să permită audituri mai precise și să mențină înregistrări de monitorizare detaliată a tuturor activelor și datoriilor.

Gata cu produsele inutile

Vechea practică de a cumpăra licențe suplimentare pentru utilizatori viitori și pentru proiecte potențiale se încheie cu software-ul modern pentru managementul financiar. Cu modelul de abonament SaaS în cloud, companiile utilizează numai licențele de care au nevoie și adaugă mai mulți utilizatori sau produse pe măsura dezvoltării. Cheltuielile de capital pentru produse inutile sunt relicve IT în știința computerelor, care țin de secolul trecut.

Software-ul ca serviciu (SaaS) este în avangarda managementului financiar de următoarea generație

În mod clar, soluțiile de management financiar au evoluat pentru a îndeplini cerințele unei lumi digitale. Iar cloudul a stat la baza acestei transformări. Cloudul a ridicat soluțiile ERP și financiare de la un software back-office de bază la o soluție cuprinzătoare, critică și integrată, creată pentru inovație. Pe măsură ce companiile întâlnesc noi forțe perturbatoare și presiuni din partea concurenței, sistemele de management financiar moderne create pentru această nouă normalitate le pot permite să obțină forța financiară pentru viitor.

Caracteristicile abordării moderne a managementului financiar

Oracle oferă soluții de management financiar moderne, bazate pe cloud, care ajută organizațiile să concureze într-o economie digitală. Aceste soluții cuprinzătoare includ următoarele capacități:

Raportare revoluționară Raportarea robustă, în timp real pentru rapoartele prestabilite și ad-hoc, împreună cu integrările prestabilite în aplicațiile Cloud EPM. Prin raportarea mai agilă și mai flexibilă, companiile pot trece de foile de calcul deconectate și de rapoartele fragmentate pentru a răspunde mai rapid și pentru a alinia planificarea la nivelul companiei.
Infrastructură sigură și globală

Securitate de nivel foarte ridicat printr-o infrastructură globală, proprie și gestionată, utilizând centre de date de ultimă generație construite cu baza de date lideră în domeniu. Utilizând această infrastructură, soluțiile noastre de management financiar acceptă pe deplin cerințele pentru rezidența datelor disponibile în țară.

Scalabilitate extremă Soluțiile noastre cloud oferă scalabilitate cu volum mare și viteză mare. În timpul testării, seturile complexe de tranzacții financiare au înregistrat peste 360 de milioane de tranzacții pe oră.
Management financiar cuprinzător

Oferim cele mai complete soluții financiare disponibile, cu aplicații de bază pentru contabilitate și finanțe, managementul cheltuielilor, managementul riscurilor, conformitatea, aprovizionare directă și indirectă și managementul portofoliului de proiecte (PPM).

Experiență intuitivă pentru utilizator

Susținută de paradigme de design și de instrumente sociale moderne, compania Oracle oferă o experiență de utilizator modernă, care ajută la maximizarea productivității și încurajează colaborarea.

Soluții complete pentru companii

Eliminați silozurile de date, captați informații de afaceri mai bune și creați fluxuri de lucru constante la nivelul companiei prin integrări predefinite, native, pentru toate funcțiile de afaceri comune, inclusiv: resurse umane (HCM), gestionarea lanțului de aprovizionare (SCM), producție, automatizarea forței de vânzări (CRM) și asistență pentru servicii.

Cele mai bune practici

Acoperind mai mult de 180 de procese de afaceri, Modern Best Practice îmbunătățește agilitatea financiară. Software-ul nostru de management financiar este aliniat la aceste procese inovatoare pentru a ajuta organizațiile să accelereze productivitatea, să reducă timpii pentru închiderile contabile și să descopere informații în timp real.