Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu corespunde niciunui rezultat

Pentru a găsi ceea ce căutaţi, vă sugerăm să încercaţi următoarele:

  • Verificaţi ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
  • Utilizaţi sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-aţi introdus, de exemplu, încercaţi „aplicaţie” în loc de „software”.
  • Încercaţi una dintre căutările populare prezentate mai jos.
  • Începeţi o căutare nouă.

 

Întrebări frecvente

Oracle Support

Condiţii de utilizare a portalului Oracle Support
Condiţii de utilizare a portalului Oracle Support

 

Condiţii de utilizare a portalului Oracle Support

1. Introducere

Prin utilizarea serviciului de asistenţă tehnică Oracle Support bazat pe web („Portalul de asistenţă”), sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii („Condiţii de utilizare a portalului de asistenţă”) şi cu Condiţiile de utilizare a site-ului web Oracle, inclusiv, dar fără a se limita la mărcile comerciale şi siglele Oracle, utilizarea forumurilor şi a comunicărilor publice şi site-urile web, conţinutul şi serviciile terţă parte. Aceste condiţii completează condiţiile din orice alt acord încheiat cu Oracle sau cu o companie achiziţionată de Oracle, dar numai în ceea ce priveşte materialele furnizate prin intermediul oricărui portal Oracle Support. În eventualitatea unui conflict direct între aceste condiţii şi orice alt acord încheiat cu Oracle sau cu o companie achiziţionată de Oracle, utilizarea şi accesul la portalul de asistenţă vor fi controlate de următoarele condiţii, cu excepţia produselor software sau a altor materiale pentru care aveţi licenţă open source separată sau condiţii de la terţi („Tehnologie cu licenţă separată”). Nicio prevedere din aceste Condiţii de utilizare a portalului de asistenţă nu are intenţia să vă limiteze sau să vă controleze utilizarea oricărui produs precum cele cu Tehnologie cu licenţă separată.

Prin portalul de asistenţă puteţi avea acces la diferite programe, software, instrumente bazate pe web şi alte materiale puse la dispoziţie de Oracle în prezent şi în viitor, inclusiv, dar fără a se limita la: buletine, articole de prezentare şi alte publicaţii tehnice, informaţii despre certificarea produselor, disponibilitatea produselor şi încetarea furnizării de asistenţă pentru produse, orice bază de date de erori, solicitări de servicii pe care le-aţi trimis, corecţii de software, aviziere electronice şi mesaje pe forumuri şi hyperlinkuri către site-uri web care nu sunt controlate de Oracle (denumite „Materiale”).

Sunteţi de acord că accesul la Portalul de asistenţă, inclusiv accesul la funcţiile de solicitare de servicii, va fi acordat numai persoanelor de contact desemnate pentru asistenţă şi Materialele obţinute prin portalul de asistenţă, cu excepţia celor pentru Tehnologie cu licenţă separată, pot fi folosite numai pentru utilizarea autorizată a produselor şi/sau serviciilor cloud Oracle pentru care aveţi un contract de asistenţă în prezent sau un abonament la serviciile cloud. Sunteţi de acord că afirmaţia anterioară se aplică şi atunci când Materialele sunt puse la dispoziţie prin Virtual Machine şi că, exceptând Tehnologia cu licenţă separată, nu aveţi dreptul de a accesa sau de a utiliza niciun Material inclus într-o astfel de Virtual Machine (inclusiv actualizarea programelor sau serviciilor cloud neacceptate) pentru care nu aveţi un contract de asistenţă în prezent sau un abonament la serviciile cloud. „Virtual Machine” înseamnă: un pachet, un fişier, un container sau un şablon pentru o maşină virtuală, o aplicaţie virtuală, un mediu virtual, o arhivă virtuală, un ansamblu virtual, Oracle Solaris Unified Archive sau un echivalent şi poate include sau nu un sistem de operare de tip oaspete. Cu excepţia prevederilor specifice din acordul cu Oracle sau dintr-o licenţă pentru un produs cu Tehnologie cu licenţă separată, (i) este interzisă folosirea Materialelor pentru a furniza servicii către terţi şi (ii) este interzisă partajarea Materialelor sau accesarea lor de către terţi, cu excepţia agenţilor sau colaboratorilor care acţionează în numele dvs. Vă asumaţi răspunderea pentru utilizarea portalului de asistenţă de către agenţi şi/sau colaboratori şi pentru respectarea de către aceştia a acestor Condiţii de utilizare a portalului de asistenţă. Sunteţi de acord că nu veţi descărca Materiale de pe portalul de asistenţă decât dacă aveţi convingerea rezonabilă că Materialele vor fi utilizate în cel mult 90 de zile conform autorizaţiei de asistenţă pentru produse Oracle şi/sau pentru servicii cloud pentru care fie aveţi un contract de asistenţă, fie aveţi un abonament la servicii în cloud. De exemplu, sunteţi de acord că nu veţi descărca Materiale de pe portalul de asistenţă în limbi şi pentru sisteme de operare pe care nu le folosiţi sau pe care aveţi convingerea rezonabilă că nu le veţi utiliza în cel mult 90 de zile. De asemenea, sunteţi de acord că nu veţi descărca de pe portalul de asistenţă mai mult de 500 de fişiere pe zi. Sunteţi de acord că nu veţi accesa sau utiliza Portalul de asistenţă în niciun mod care poate dăuna, dezactiva, supraîncărca, bloca sau avea ca rezultat accesul neautorizat la sau poate interfera cu funcţionarea corespunzătoare a oricărui cont, sistem sau reţea Oracle. De exemplu, nu aveţi permisiunea de a utiliza niciun mijloc automat, cum ar fi roboţi, sisteme spider, scraper sau alte sisteme automate, pentru a accesa Portalul de asistenţă sau orice alt cont, sistem sau reţea Oracle.

Dacă Materialele pe care le utilizaţi sau le accesaţi prin Portalul de asistenţă includ orice parte a sistemului de operare Oracle Linux (inclusiv orice utilizare a sistemului Oracle Linux ca sistem de operare oaspete într-o Maşină virtuală), utilizarea unui astfel de software Oracle Linux se încadrează în Condiţii de utilizare Oracle pentru Oracle Linux. Dacă utilizaţi sau accesaţi software-ul Oracle Solaris ca parte din Materiale prin Portalul de asistenţă (fie ca parte a unei Maşini virtuale, fie în alt mod) şi nu aţi obţinut o licenţă Oracle Solaris de la Oracle sau de la un partener Oracle, atunci utilizarea Oracle Solaris se supune Condiţiilor de utilizare Oracle Technology Network Developer pentru Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster şi Oracle Solaris Express. Dacă aţi obţinut licenţa pentru Oracle Solaris de la Oracle sau de la un partener Oracle, inclusiv, dar fără a se limita la achiziţia hardware-ului cu programe Oracle Solaris preinstalate sau prin intermediul Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware, atunci utilizarea Oracle Solaris se supune acelei licenţe şi, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres în scris, utilizarea se limitează la hardware-ul pentru care a fost acordată licenţa.

2. Garanţii şi exonerări de răspundere

INFORMAŢIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CONŢINUTE DE PORTALUL DE ASISTENŢĂ, INCLUSIV MATERIALELE, POT FI ÎNVECHITE SAU POT INCLUDE OMISIUNI, INEXACTITĂŢI SAU ALTE TIPURI DE ERORI. INFORMAŢIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CONŢINUTE DE PORTALUL DE ASISTENŢĂ, INCLUSIV MATERIALELE, SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI FĂRĂ GARANŢII. ORACLE NU GARANTEAZĂ CĂ INFORMAŢIILE DIN MATERIALE SUNT ACTUALIZATE SAU NU CONŢIN ERORI ŞI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ÎN LEGE, INCLUSIV GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ACESTE MATERIALE NU SUNT UN PROGRAM SAU O DOCUMENTAŢIE CARE SE SUPUNE CONDIŢIILOR DIN ACORDURILE DUMNEAVOASTRĂ CU ORACLE.

ÎN NICIUN CAZ, COMPANIA ORACLE NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INCIDENTALĂ SAU PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, VENITURILOR, DATELOR SAU POSIBILITĂŢII DE UTILIZARE, SEMNALATE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE O PARTE TERŢĂ, ÎN ACŢIUNI, ÎN CONTRACTE SAU ÎN DELICTE, CARE DECURG DIN ACCESUL SAU UTILIZAREA PORTALULUI DE ASISTENŢĂ SAU A ORICĂRUI SITE CU HYPERLINK.

FĂRĂ A ŢINE CONT DE URMĂTOARELE, RĂSPUNSURILE ORACLE LA SOLICITĂRILE DE SERVICII ŞI LA ORICE ACTUALIZARE DE PROGRAM DISTRIBUITĂ PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI DE ASISTENŢĂ SE SUPUN GARANŢIILOR RELEVANTE ŞI SOLUŢIILOR EXCLUSIVE MENŢIONATE ÎN CONTRACTUL DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI ORACLE.

ORACLE ÎŢI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA SAU ACTUALIZA ACEST PORTAL DE ASISTENŢĂ, MATERIALELE ŞI/SAU PRODUSELE SAU PROGRAMELE DESCRISE ÎN PORTALUL DE ASISTENŢĂ, ORICÂND ŞI FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

3. Confidenţialitate

Cu excepţia informaţiilor din site-urile web controlate de terţe părţi, care sunt accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din portalul de asistenţă, informaţiile conţinute în Materiale constituie informaţiile confidenţiale, proprietatea companiei Oracle. Nu puteţi utiliza, dezvălui, reproduce, transmite sau copia sub nicio formă sau prin orice mijloace informaţiile conţinute în aceste Materiale pentru orice alt scop, în afară de cel de utilizare autorizată a produselor şi/sau serviciilor cloud Oracle pentru care aveţi un contract de asistenţă în prezent, fără permisiunea scrisă prealabilă de la Oracle. Oracle va lua măsurile necesare pentru a preveni obţinerea accesului neautorizat de către terţele părţi la solicitările de servicii pe care le trimiteţi utilizând portalul de asistenţă; cu toate acestea, Oracle nu garantează faptul că părţile terţe nu vor avea acces la niciun fel de informaţii, comentarii, feedback-uri sau materiale pe care le trimiteţi către Oracle prin sau în asociaţie cu portalul de asistenţă.

4. Forumuri şi hyperlinkuri

Portalul de asistenţă poate conţine grupuri de ştiri, forumuri, aviziere electronice sau alte tipuri de forumuri publice („Forumuri”). Oracle nu aprobă (şi nu a examinat neapărat) nicio comunicare efectuată de nicio persoană pe Forumuri (inclusiv angajaţii Oracle). Portalul de asistenţă poate conţine hyperlinkuri către site-uri web controlate de alte părţi decât Oracle. Compania Oracle nu este responsabilă şi nu aprobă conţinutul sau utilizarea acestor site-uri web.

5. Conformitatea la export

Pentru Materiale se aplică legile şi reglementările privind exportul din Statele Unite şi orice alte legi sau reglementări locale relevante privind exporturile. Sunteţi de acord că astfel de legi privind exportul guvernează utilizarea Materialelor de către dumneavoastră şi sunteţi de acord că veţi respecta legile şi reglementările privind exportul (inclusiv reglementările privind „exporturile prevăzute” şi „reexporturile prevăzute”). Sunteţi de acord că niciunul dintre Materialele obţinute prin intermediul utilizării Portalului de asistenţă (sau a produsului direct) nu vor fi exportate, direct sau indirect, încălcând aceste legi sau nu vor fi utilizate pentru orice alt scop interzis de aceste legi, inclusiv, fără a se limita la proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice sau dezvoltarea de tehnologii pentru rachete.

6. Materialele şi Condiţiile de utilizare a Portalului de asistenţă se pot modifica fără notificare

Conţinutul Materialelor se poate modifica frecvent fără notificare. De asemenea, Condiţiile de utilizare a Portalului de asistenţă pot fi modificate fără notificare, iar dumneavoastră sunteţi de acord să respectaţi aceste Condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi Portalul de asistenţă.

7. Dreptul de revocare şi monitorizare a accesului

Oracle îşi rezervă dreptul de a revoca accesul la Materiale oricând şi din orice motiv. Accesul la portalul de asistenţă poate fi monitorizat de Oracle.

Oracle
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA 94065
USA

Întrebări din întreaga lume:
Telefon (+1) 650.506.7000
Fax (+1) 650.506.7200

Ultima actualizare: 1 februarie 2018.