Condiții de utilizare a portalului Oracle Support

Condițiile de utilizare Oracle Support

1. Introducere

Prin utilizarea serviciului de asistenţă tehnică Oracle Support bazat pe web („Portalul de asistenţă”), sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii („Condiţii de utilizare a portalului de asistenţă”) şi cu Condiţiile de utilizare a site-ului web Oracle, inclusiv, dar fără a se limita la mărcile comerciale şi siglele Oracle, utilizarea forumurilor şi a comunicărilor publice şi site-urile web, conţinutul şi serviciile terţă parte. Aceste condiții completează condițiile din orice alt acord încheiat cu Oracle sau cu o companie achiziționată de Oracle, dar numai în ceea ce privește materialele furnizate prin intermediul oricărui portal Oracle Support. În eventualitatea unui conflict direct între aceste condiţii şi orice alt acord încheiat cu Oracle sau cu o companie achiziţionată de Oracle, utilizarea şi accesul la portalul de asistenţă vor fi controlate de următoarele condiţii, cu excepţia produselor software sau a altor materiale pentru care aveţi licenţă open source separată sau condiţii de la terţi („Tehnologie cu licenţă separată”). Nicio prevedere din aceste Condiții de utilizare a portalului de asistență nu are intenția să vă limiteze sau să vă controleze utilizarea oricărui produs precum cele cu Tehnologie cu licență separată.

Prin intermediul Portalului de asistență, puteți accesa diverse programe, software și instrumente bazate pe web și alte materiale puse la dispoziție de Oracle în prezent și pe viitor, inclusiv, dar fără limitare: buletine, prezentări și alte documente tehnice; informații privind certificarea produselor, disponibilitatea produselor și încetarea furnizării de asistență pentru produse; orice bază de date de erori; solicitări de servicii pe care le-ați trimis; corecții de software; buletine informative și mesaje de pe forumuri; hyperlinkurile unor site-uri web care nu se află sub controlul Oracle (denumite generic „Materiale”).

Sunteți de acord că accesul la Portalul de asistență, inclusiv accesul la funcțiile de solicitare de servicii, va fi acordat numai persoanelor de contact desemnate pentru asistență și Materialele obținute prin portalul de asistență, cu excepția celor pentru Tehnologie cu licență separată, pot fi folosite numai pentru utilizarea autorizată a produselor și/sau serviciilor cloud Oracle pentru care aveți un contract de asistență în prezent sau un abonament la serviciile cloud. Sunteți de acord că afirmația anterioară se aplică și atunci când Materialele sunt puse la dispoziție prin Virtual Machine și că, exceptând Tehnologia cu licență separată, nu aveți dreptul de a accesa sau de a utiliza niciun Material inclus într-o astfel de Virtual Machine (inclusiv actualizarea programelor sau serviciilor cloud neacceptate) pentru care nu aveți un contract de asistență în prezent sau un abonament la serviciile cloud. „Mașină virtuală” înseamnă un pachet, un fișier, un container sau un șablon pentru o mașină virtuală, o aplicație virtuală, un mediu virtual, o arhivă virtuală, un ansamblu virtual, Oracle Solaris Unified Archive sau un echivalent și poate include sau nu un sistem de operare de tip oaspete. Cu excepția prevederilor specifice din acordul cu Oracle sau dintr-o licență pentru un produs cu Tehnologie cu licență separată, (i) este interzisă folosirea Materialelor pentru a furniza servicii către terți și (ii) este interzisă partajarea Materialelor sau accesarea lor de către terți, cu excepția agenților sau colaboratorilor care acționează în numele dvs. Vă asumaţi răspunderea pentru utilizarea portalului de asistenţă de către agenţi şi/sau colaboratori şi pentru respectarea de către aceştia a acestor Condiţii de utilizare a portalului de asistenţă. Sunteți de acord că nu veți descărca Materiale de pe portalul de asistență decât dacă aveți convingerea rezonabilă că Materialele vor fi utilizate în cel mult 90 de zile conform autorizației de asistență pentru produse Oracle și/sau pentru servicii cloud pentru care fie aveți un contract de asistență, fie aveți un abonament la servicii în cloud. De exemplu, sunteți de acord că nu veți descărca Materiale de pe portalul de asistență în limbi și pentru sisteme de operare pe care nu le folosiți sau pe care aveți convingerea rezonabilă că nu le veți utiliza în cel mult 90 de zile. De asemenea, sunteți de acord că nu veți descărca de pe portalul de asistență mai mult de 500 de fișiere pe zi. Sunteți de acord că nu veți accesa sau utiliza Portalul de asistență în niciun mod care poate dăuna, dezactiva, supraîncărca, bloca sau avea ca rezultat accesul neautorizat la sau poate interfera cu funcționarea corespunzătoare a oricărui cont, sistem sau rețea Oracle. De exemplu, nu aveți permisiunea de a utiliza niciun mijloc automat, cum ar fi roboți, sisteme spider, scraper sau alte sisteme automate, pentru a accesa Portalul de asistență sau orice alt cont, sistem sau rețea Oracle.

Dacă Materialele pe care le utilizați sau le accesați prin intermediul Portalului de asistență includ orice parte a sistemului de operare Oracle Linux (inclusiv orice utilizare a sistemului Oracle Linux ca sistem de operare oaspete într-o Mașină virtuală), utilizarea unui astfel de software Oracle Linux trebuie să respecte Condițiile de utilizare Oracle pentru Oracle Linux (PDF). Dacă utilizați sau accesați software-ul Oracle Solaris ca parte din Materiale prin Portalul de asistență (fie ca parte a unei Mașini virtuale, fie în alt mod) și nu ați obținut o licență Oracle Solaris de la Oracle sau de la un partener Oracle, atunci utilizarea Oracle Solaris se supune Condițiilor de utilizare Oracle Technology Network Developer pentru Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster și Oracle Solaris Express. Dacă ați obținut licența pentru Oracle Solaris de la Oracle sau de la un partener Oracle, inclusiv, dar fără a se limita la achiziția hardware-ului cu programe Oracle Solaris preinstalate sau prin intermediul Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware, atunci utilizarea Oracle Solaris se supune acelei licențe și, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în scris, utilizarea se limitează la hardware-ul pentru care a fost acordată licența.

2. Garanții și exonerări de răspundere

INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE CONȚINUTE DE PORTALUL DE ASISTENȚĂ, INCLUSIV MATERIALELE, POT FI ÎNVECHITE SAU POT INCLUDE OMISIUNI, INEXACTITĂȚI SAU ALTE TIPURI DE ERORI. INFORMAŢIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CONŢINUTE DE PORTALUL DE ASISTENŢĂ, INCLUSIV MATERIALELE, SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI FĂRĂ GARANŢII. ORACLE NU GARANTEAZĂ CĂ INFORMAȚIILE DIN MATERIALE SUNT ACTUALIZATE SAU NU CONȚIN ERORI ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ÎN LEGE, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ACESTE MATERIALE NU SUNT UN PROGRAM SAU O DOCUMENTAȚIE CARE SE SUPUNE CONDIȚIILOR DIN ACORDURILE DUMNEAVOASTRĂ CU ORACLE.

ÎN NICIUN CAZ, COMPANIA ORACLE NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INCIDENTALĂ SAU PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, VENITURILOR, DATELOR SAU POSIBILITĂȚII DE UTILIZARE, SEMNALATE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE O PARTE TERȚĂ, ÎN ACȚIUNI, ÎN CONTRACTE SAU ÎN DELICTE, CARE DECURG DIN ACCESUL SAU UTILIZAREA PORTALULUI DE ASISTENȚĂ SAU A ORICĂRUI SITE CU HYPERLINK.

FĂRĂ A ŢINE CONT DE URMĂTOARELE, RĂSPUNSURILE ORACLE LA SOLICITĂRILE DE SERVICII ŞI LA ORICE ACTUALIZARE DE PROGRAM DISTRIBUITĂ PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI DE ASISTENŢĂ SE SUPUN GARANŢIILOR RELEVANTE ŞI SOLUŢIILOR EXCLUSIVE MENŢIONATE ÎN CONTRACTUL DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI ORACLE.

ORACLE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA SAU ACTUALIZA ACEST PORTAL DE ASISTENȚĂ, MATERIALELE ȘI/SAU PRODUSELE SAU PROGRAMELE DESCRISE ÎN PORTALUL DE ASISTENȚĂ, ORICÂND ȘI FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

3. Confidențialitate

Cu excepția informațiilor din site-urile web controlate de terțe părți, care sunt accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din portalul de asistență, informațiile conținute în Materiale constituie informațiile confidențiale, proprietatea companiei Oracle. Nu puteți utiliza, dezvălui, reproduce, transmite sau copia sub nicio formă sau prin orice mijloace informațiile conținute în aceste Materiale pentru orice alt scop, în afară de cel de utilizare autorizată a produselor și/sau serviciilor cloud Oracle pentru care aveți un contract de asistență în prezent, fără permisiunea scrisă prealabilă de la Oracle. Oracle va lua măsurile necesare pentru a preveni obținerea accesului neautorizat de către terțele părți la solicitările de servicii pe care le trimiteți utilizând portalul de asistență; cu toate acestea, Oracle nu garantează faptul că părțile terțe nu vor avea acces la niciun fel de informații, comentarii, feedback-uri sau materiale pe care le trimiteți către Oracle prin sau în asociație cu portalul de asistență.

4. Forumuri și hyperlinkuri

Portalul de asistenţă poate conţine grupuri de ştiri, forumuri, aviziere electronice sau alte tipuri de forumuri publice („Forumuri”). Oracle nu aprobă (și nu a examinat neapărat) nicio comunicare efectuată de nicio persoană pe Forumuri (inclusiv angajații Oracle). Portalul de asistență poate conține hyperlinkuri către site-uri web controlate de alte părți decât Oracle. Compania Oracle nu este responsabilă și nu aprobă conținutul sau utilizarea acestor site-uri web.

5. Conformitatea la export

Pentru Materiale se aplică legile și reglementările privind exportul din Statele Unite și orice alte legi sau reglementări locale relevante privind exporturile. Sunteţi de acord că astfel de legi privind exportul guvernează utilizarea Materialelor de către dumneavoastră şi sunteţi de acord că veţi respecta legile şi reglementările privind exportul (inclusiv reglementările privind „exporturile prevăzute” şi „reexporturile prevăzute”). Sunteți de acord că niciunul dintre Materialele obținute prin intermediul utilizării Portalului de asistență (sau a produsului direct) nu vor fi exportate, direct sau indirect, încălcând aceste legi sau nu vor fi utilizate pentru orice alt scop interzis de aceste legi, inclusiv, fără a se limita la proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice sau dezvoltarea de tehnologii pentru rachete.

6. Materialele și Condițiile de utilizare a Portalului de asistență se pot modifica fără notificare

Conținutul Materialelor se poate modifica frecvent fără notificare. De asemenea, Condițiile de utilizare a Portalului de asistență pot fi modificate fără notificare, iar dumneavoastră sunteți de acord să respectați aceste Condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați Portalul de asistență.

7. Dreptul de revocare și monitorizare a accesului

Oracle își rezervă dreptul de a revoca accesul la Materiale oricând și din orice motiv. Accesul la portalul de asistență poate fi monitorizat de Oracle.

Oracle
2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Întrebări din întreaga lume:
Telefon (+1) 737.867.1000

Cea mai recentă actualizare – 4 ianuarie 2021.