Oracle Project Portfolio Management Cloud

Verkställande med insyn. Effektiva kontroller.

Ge insyn i projekten med Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud. Skaffa insikter genom realtidsinformationsvyer som genereras från en enda källa till projektinformation. Samarbeta mer effektivt med hjälp av mobila och inbyggda sociala funktioner för snabb och säker kommunikation.

Oracle Procurement Cloud är en komplett lösning för organisationer i alla storlekar, från ekonomisk information, avtal och fakturering av projekt till projekthantering, till hantering av projektresurser, uppgifter och tilldelningar.

Behöver ni en enda källa till projektinformation?

Digitaliseringen driver fram stora förändringar inom alla verksamheter, däribland projekthantering. Detta medför i sin tur att projektledarna behöver fundera över de verktyg de använder för att hantera ekonomin för och genomförandet av projekt.

Projekthantering i molnet kan ge bättre ekonomisk översyn, genomförande och resultatanalys genom att det erbjuder

  • informationsvyer med uppgifter om budget och verkliga kostnader, för tilldelning av kostnader, spårande av genomförande och mätning av det övergripande resultatet
  • indikatorer och aviseringar om särskilda projektrisker och problem som kräver åtgärder
  • resultatstatistik för personal- och resurshantering (färdigheter, utbildning, belastningsutjämning av resurser och annat) som är kopplat till HR-system
  • insyn för att garantera att resurserna utnyttjas maximalt och att den sysslolösa tiden minimeras
  • inbäddade samarbetsverktyg såsom sociala företagsnätverk och fildelning.

Lär er uppnå bättre affärsresultat genom projekthantering i molnet.Get Started with ERP