Oracle SCM-lösningar – Warehouse Management

Maximala logistikresultat

Hantera transporter och globala handelsinsatser och rationalisera vardagliga lagerbehov.

Warehouse Management

Oracles lösningar för central- och distributionslager stöder komplex effektueringsverksamhet och ger insyn i lagret från distributionscentralen till lagerhyllan, så att ni kan anpassa personalstyrkan och utnyttja utrymmet bättre, sänka effektueringskostnaderna, samt förbättra lager- och leveransnoggrannheten.

Lagerhantering

Modern lagerhållning

Förbättra materialhanteringens effektivitet och arbetskraftens produktivitet, utnyttja utrymmena maximalt och effektuera i flera kanaler.

  • Sänk lagerkostnaderna med insyn i lagret i realtid, ökad lagernoggrannhet och mindre säkerhetslagernivåer.
  • Gör personalen mer produktiv med systemanvisade arbetsuppgifter och fullständigt stöd för materialhanteringsenheter, och se även till att de slipper hålla på med papper och mata in data manuellt.
  • Stöd efterfråge- och verkställandeprocesser i flera kanaler så att kunderna kan köpa var som helst, få beställningen effektuerad var som helst och returnera varor vart som helst.
Infografik: Oracle Warehouse Management Cloud (PDF)
Mobil leveranskedja

Hantering av lagerpersonalen

Få mer insyn i verksamheten och personalstyrkan och minska på så sätt ineffektivitet, förbättra det allmänna resultatet och öka noggrannheten.

  • Hantera och håll reda på vad personalen åstadkommer med utgångspunkt från kvantifierbara mål med nyckeltal.
  • Ställ upp materialhanteringsmål för lageruppgifter och underhållsaktiviteter med mervärde.
  • Mät hur lång tid uppgifter tar att slutföra och analysera produktiviteten per kostnadscenter, arbetsgrupp, arbetsområde och processtyp.
  • Gör lagret och arbetet i butikerna maximalt effektivt.
Översikt: Oracle Warehouse Management Cloud Solution (PDF)
Warehouse Management

Lagerinformation

Få översiktlig information om lagerdriften och nyckeltal antingen för anläggningen som du hanterar eller hela det integrerade logistiknätverket.

  • Smarta informationsvyer möjliggör driftanalys, rapporter och larmhantering i realtid.
  • Få mer insyn i lagret, analysera lagergenomströmningen och övervaka lagerdriften.
  • Utnyttja möjligheterna till rapporter, larm och schemaläggning.
Webbsändning: Modern logistik – göra verklighet av löftet om samtliga kanaler

Relaterade produkter och resurser


Get Started