Oracle SCM-lösningar – Integrerad verksamhetsplanering

Prognostisering och planering
Prognostisering och planering

Fokusera på kunderna och öka intäkterna. Fatta bättre och snabbare planeringsbeslut. Nå resultat genom att jämka planerna med driften.

Integrerad verksamhetsplanering

Lösningar för integrerad verksamhetsplanering hjälper dig att jämka ekonomiska planer med driftplaner och fatta de bästa besluten för att nå företagets mål. Genom att ta fram en driftplan som alla är överens om och löpande övervaka viktiga nyckeltal kan ni verkställa strategiska beslut och se till att driftplanen verkligen leder till de ekonomiska målen.

Integrerad verksamhetsplanering

Integrerad verksamhetsplanering

Effektivisera verksamheten och nå vinstmålen genom att göra en avvägning mellan tillgång och efterfrågan utifrån en gemensam prognos.

 • Förbättra beslutsprocessen tack vare en gemensam och tillförlitlig informationskälla
 • Verifiera affärsplaner och identifiera möjliga brister genom top-down- och bottom-up-planering
 • Öka förmågan att hantera förändringar genom arbetsflödesstyrd gemensam planering
 • Ta fram en gemensam operativ plan genom att inkludera alla intressenter och all relevant information
Analys av företagsplanering

Analys av företagsplanering

Ge chefer möjlighet att analysera leveranskedjeplaner, utföra scenariemodellering och automatisera verkställandet av affärsprocesser.

 • Fatta beslut om leveranskedjan utifrån affärsinsikter i realtid
 • Stöd chefers beslut genom planering av affärsscenarier
 • Fatta beslut snabbare genom att enkelt hoppa mellan analys och planering
 • Verkställ och följ upp leveranskedjeplaner snabbt genom automatisering av affärsprocesser
Optimerade leveranskedjenätverk

Optimerade leveranskedjenätverk

Hantera risker i leveranskedjan och skapa en optimalt effektiv leveranskedja genom optimerad nätverksdesign.

 • Designa en smidigare leveranskedja genom att göra en modell av och optimera nätverket
 • Utforma nätverket för att hantera risker i leveranskedjan och skapa en optimalt effektiv leveranskedja
 • Minska kapitalinvesteringarna genom att optimera strategin för kapitaltillgångar
 • Öka vinsterna genom att optimera tillverknings-, köp- och outsourcingbeslut


Relaterade produkter och resurser