Oracle SCM-lösningar – Försörjnings- och distributionsplanering

Prognostisering och planering

Fokusera på kunderna och öka intäkterna. Fatta bättre och snabbare planeringsbeslut. Nå resultat genom att jämka planerna med driften.

Försörjnings- och distributionsplanering

Oracles lösningar för försörjnings- och distributionsplanering jämkar varuförsörjning med efterfrågan och gör det möjligt att reagera effektivt på oväntade problem i leveranskedjan.

Avancerad planering av leveranskedjan

Avancerad planering av leveranskedjan

Fatta bättre beslut snabbare – dygnet runt – med en planeringsmodell som reglerar hela leveranskedjan.

 • Gå vidare från MRP till modern, extremt konfigurerbar och integrerad material- och kapacitetsplanering
 • Modellera komplexiteten i leveranskedjan för att stöja bättre beslut
 • Minska planeringscykeltiden genom automatisering och optimering
 • Gör planeringsarbetet mer produktivt genom robust undantagshantering och analyser av bakomliggande orsaker
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Advanced Supply Chain Planning (PDF)
Snabb planering

Snabb planering

Reagera snabbt på oväntade händelser med snabb och exakt interaktiv planering.

 • Planera snabbt utbud/efterfrågan steg för steg baserat på händelser i realtid
 • Skaffa dig förutsägbara och åtgärdbara kunskaper genom inbyggd analysrapportering
 • Verkställ beslut genom direkt integration med exekveringssystem
 • Gör planeringsarbetet mer produktivt med ett modernt kalkylarksgränssnitt
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Rapid Planning (PDF)
Tillverkningsschema

Tillverkningsschema

Maximera flödet på verkstadsgolvet och optimera resursinvesteringarna samtidigt.

 • Fastställ det bästa tillverkningsschemat snabbt med hänsyn till kapaciteten och leveransdatumen
 • Maximera flödet genom flaskhalsar
 • Öka produktiviteten på verkstadsgolvet genom att minimera ställtider och produktionsstopp
 • Identifiera och lös problem snabbt med Gantt-diagram och avancerad grafisk analys
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Production Scheduling (PDF)
Samarbete

Samarbete

Reagera snabbt på undantag i leveranskedjan och korta reaktionstiden genom att samarbeta säkert med era handelspartner.

 • Öka den globala insynen och minska uteblivna leveranser genom att ha en delad vy över lagersaldon
 • Slimma leveransprocesserna genom att införa ett lager som leverantören hanterar och/eller äger
 • Övervaka leverantörernas prestation proaktivt genom planering över hela företagsstrukturen
 • Identifiera försörjningproblem i hela företagsstrukturen genom ett ramverk för hantering av undantag
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Collaborative Planning (PDF)
Orderlöften

Orderlöften

Ge snabba och korrekta leveranslöften som kunderna kan lita på.

 • Ge korrekta och tillförlitliga löften genom att göra noggranna modeller av leveranskedjans begränsningar
 • Maximera vinsten genom att tilldela viktiga kunder och kanaler det tillgängliga utbudet
 • Stöd alla löftesmodeller med Tillgängligt att lova, Möjligt att lova och Möjligt att leverera
 • Reagera på ändrade villkor genom heltäckande hantering av uppdämd efterfrågan
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Global Order Promising (PDF)
Lageroptimering

Lageroptimering

Fastställ en lagerstrategi där intäkter, kostnader och kundservicenivåer vägs av mot lagerbudgeten.

 • Beräkna var ett lager ska hållas för att garantera en önskad servicenivå till lägsta möjliga kostnad
 • Använd lagret för att minska riskerna i leveranskedjan genom att hantera dess variation
 • Maximera vinsten genom att analysera kanaler, produkter och kunder
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Lageroptimering (PDF)

Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne