Vad är SaaS (Software as a Service)?

Programvara som en tjänst (SaaS) är en molnbaserad modell för programvaruleveranser där molnleverantören utvecklar och underhåller molnapplikationsprogramvaran, tillhandahåller automatiska programvaruuppdateringar och gör programvara tillgänglig för sina kunder via internet mot användningsbaserad betalning. Leverantören av publika moln har hand om all maskinvara och traditionell programvara, såsom mellanprogramvara, applikationsprogramvara och säkerhet. Detta gör att SaaS-kunder kan sänka kostnaderna drastiskt, förutsäga den totala driftsomkostnaden med större precision samt distribuera, skala och uppgradera affärslösningar snabbare än om de skulle underhålla lokala system och programvara.

I början av 2000-talet var den första generationens SaaS-lösningar omedgörliga och utformade för att lösa ett enda affärsproblem och dess vertikala verksamheter var isolerade från varandra. Sedan dess har SaaS utvecklats drastiskt. I dag kan moderna molnapplikationer omfatta och koppla ihop allt från ekonomi, personaladministration, upphandling och logistikprocesser till handel, marknadsföring, försäljning och servicelösningar. Andra fördelar med en modern, komplett SaaS-lösning är:

Historien bakom SaaS

På 1960-talet var stordatorer anslutna till dumma terminaler som delade stordatorns programvara – ett leveranssystem för programvara som kallas tidsdelning. Eftersom kostnaden för datorer började sjunka på 1980-talet skapade många företag sin egen lokala version av tidsdelning, som kallades ett lokalt nätverk (LAN). Företaget (och inte teknikleverantören) hade dock ansvaret för att leverera och hantera maskinvaran och nätverket.

När internet kom på 1990-talet började leverantörer hysa egen programvara och göra den tillgänglig för kunder via internet. Denna föregångare till SaaS, en modell med programuthyrningsföretag (ASP), hade dock stora begränsningar. Till exempel behövde varje kund sin egen version av programvaran, vilket innebar att företagen var tvungna att installera viss programvara på användarnas datorer. Konfigurationen var kostsam och tidskrävande. Och sist men inte minst erbjöd ASP-lösningar vanligtvis inte ett sätt att samla in och sätta samman data effektivt.

De första SaaS-lösningarna uppstod i slutet av 1990-talet, då termen SaaS ursprungligen myntades. Denna nya modell var mycket mer effektiv än ASP-modellen. En enstaka instans i applikationen kunde tjäna flera användare och till och med kunder, tack vare sin så kallade multi-tenanta arkitektur. Nu behövde man inte längre installera programvara lokalt. Och det gjorde att man kunde samla in, sätta samman och centralisera värdefulla applikationsdata.

Leveransmodellen har varit konstant sedan början av 2000-talet, men SaaS har utvecklats avsevärt från första generationens skorstens-lösningar till moderna SaaS-sviter som ger hög synlighet i hela verksamheten och som kan öka kraften i SaaS med hjälp av inbäddade tekniker som AI, maskininlärning, chattrobotar, digitala assistenter, sakernas internet (IoT), blockkedja, förstärkt verklighet och virtuell verklighet.

Nyttan med SaaS

Programvaruleverantörer har ägnat de senaste åren åt att bombardera IT-ansvariga och företagsledare med information om fördelarna med molntjänster i sina olika former. Viss information riktade sig till revisorer och ekonomiansvariga och handlade om fördelarna med rörelsekostnader (OpEx) jämfört med investeringar i anläggningstillgångar(CapEx). Andra leverantörer riktade sig till IT-communityn med budskap om skalbarhet, på begäran-kapacitet och molnets förmåga att ta över de vardagliga uppgifterna inom infrastrukturhantering och låta IT-talanger fokusera på affärsproblem.

Det ligger mycket sanning i vart och ett av dessa argument. Men man har lagt lite energi på att förklara för affärsområdeschefer varför affärsapplikationer som levereras i molnet via Saas-modellen och betalas på prenumerationsbasis inte bara är mycket vettiga, utan också är nyckeln till att överbrygga den innovationslucka som chefer ofta klagar över till sina IT-organisationer.

SaaS är inte ett nytt koncept. Faktum är att webbaserade applikationer som levereras av programuthyrningsföretag (ASP) faktiskt är äldre än konceptet "molntjänster" som vi känner till det idag. Tidiga applikationer som levererades med SaaS-modellen fokuserade ofta på säljsystem (SFA), kundrelationshantering (CRM) och hantering av webbinnehåll. I dag levererar Oracle en hel svit med affärsapplikationer för affärssystem (ERP), hantering av projektportfölj (PPM), planering och budgetering, ekonomisk rapportering, hantering av humankapital (HCM), talanghantering, försäljning och marknadsföring, kundtjänst och support, sociala nätverk, social marknadsföring samt socialt engagemang och övervakning.

Till skillnad från många av de affärsapplikationer som erbjuds av första generationens ASP och andra SaaS-leverantörer, är Oracles SaaS-affärsapplikationer moderna och av nästa generation och stöds av Oracle-namnet samt de miljarder dollar som har investerats i programutveckling och infrastruktur för att bygga och leverera applikationer. Är du en affärsområdeschef som vill få tag på de senaste funktionerna utan den huvudvärk som ofta kommer med stora uppgraderingar? Låt oss då sätta igång och utforska nyttan med SaaS-applikationer.


Redan från början var SaaS-modellen utformad för att ge en grundläggande uppsättning affärsfördelar jämfört med lokala applikationer:

Lägre initialkostnader Minska behovet av ytterligare maskinvara och mellanprogramvara.
Minska kostnaderna för installation och implementering.
Validera och korrigera fel innan masterdatan uppdateras.
Förutsägbara löpande kostnader Slipp oförutsägbara kostnader för hantering, korrigering och uppdatering av programvara och maskinvara.
Omvandla kapitalkostnader till driftskostnader.
Minska riskerna med hjälp av experter som hanterar programvara och övervakar molnsäkerhet.
Snabb distribution Kom igång på några timmar i stället för månader.
Sätt igång och använd de senaste innovationerna och uppdateringarna.
Automatiserad programvarukorrigering.
Skalbarhet på begäran Skala omedelbart för att uppfylla ökande krav på data eller transaktioner.
Minska avbrotten och upprätthåll samtidigt servicenivåerna.

Moln kontra SaaS – Vad är skillnaden?

Kostnadsminskning och IT-effektivitet var det som drev utvecklingen av första generationens molnappar, medan moderna SaaS-applikationer har blivit plattformar för innovation för att möta de konkurrenspräglade utmaningar som vi har i den digitala tidsåldern, till exempel:

  • Utöka funktionerna i dina SaaS-applikationer för att stödja samarbetsappar som Slack och Zoom.
  • Kraften hos de små. Moln, mobila enheter och sociala medier gör det möjligt för små företag och startupföretag att skapa innovativa produkter och nå marknader med oöverträffad hastighet.
  • Missnöjda konsumenters tidsålder. Eftersom konsumenter har mobiler och sociala medier, har de fler valmöjligheter och mer kunskap än någonsin tidigare.

Som svar på dessa konkurrensutmaningar kan en modern SaaS-svit främja innovation inom hela företaget genom att stödja snabbare innovation, tillhandahålla överlägsna kundupplevelser och underlätta för bättre affärsbeslut genom inbyggd analys och en helhetsbild av hela verksamheten.

SaaS-funktioner

Sammankopplade lösningar över verksamhetsgränserna Koppla ihop och optimera affärsprocesser över avdelningsgränserna.
Få en helhetsbild av hela verksamheten.
Snabbare och mer flexibla uppdateringsvägar Få tillgång till nya funktioner kvartalsvis.
Välj att uppdatera i din verksamhets takt, i stället för enligt en leverantörs tidtabell.
Enkel anpassning Anpassa lösningar snabbt efter företagets behov.
Bevara värdefulla anpassningar genom uppdateringar.
Dataportabilitet Dela och/eller flytta data mellan SaaS och lokala och privata molnapplikationer.
Förbered, visualisera och analysera data snabbt för att urskilja trender och mönster.
Integrera tredjepartsdata för omfattande analyser.
Inbyggd analys Få åtkomst till data i realtid.
Undvik höga, tidskrävande kostnader för dataegress.
Snabbare innovation med hjälp av inbäddad teknik Öka produktiviteten med inbyggd självlärande och adaptiv intelligens.
Förnya er snabbt och kontinuerligt genom hela värdekedjan med AI, maskininlärning, chattrobotar, digitala assistenter, sakernas internet (IoT), blockkedja och annan ny teknik.

Fördelar med SaaS

Vissa SaaS-leverantörer flyttar bara sin lokala programvara till molnet och kallar den sedan SaaS. Den modellen har sina nackdelar och utnyttjar inte fullt ut molnleveransmodellen. Det kan göra att du får många av de begränsningar som kommer med lokala lösningar och som minskar innovationen och flexibiliteten i verksamheten, t.ex. signifikanta supportkostnader, höga IT-relaterade omkostnader på grund av samma långsamma uppgraderingsprocess samt frånkopplade system.

Men en SaaS-svit som från grunden utvecklats för molnet kan erbjuda:

Snabb applikationsutveckling och tillgång till innovationer

Eftersom innovation är så avgörande i den digitala tidsåldern vill företag kunna dra nytta av de senaste funktionerna. SaaS som utvecklats för molnet skyndar på innovationscyklerna och ger åtkomst snabbare till de senaste innovationerna och applikationerna. Den lokala molnbaserade SaaS-modellen gör däremot att man får vänta på innovationer på grund av de längre utvecklingscykler som är typiska för lokala lösningar och applikationer.

Sammankopplade affärsprocesser med SaaS

Företag vill ha en SaaS-lösning som stöder inköp till betalning eller order till betalning i molnet – utan kostsamma integreringar och komplex hantering. För att göra detta möjligt bygger en modern SaaS-svit på en enda, standardbaserad plattform som innehåller en gemensam, företagsomfattande datamodell, en enhetlig användarupplevelse (inklusive mobila och sociala nätverk), delade säkerhetsnivåer, synkroniserade publiceringsscheman med mera.

SaaS-produkter

ERP-moln

Se hur affärssystem kan framtidssäkra företaget inom redovisning, analys, konsolidering, planering, inköp, projekt och rapportering.
Utforska Enterprise Resources Planning
Vad är ERP?
Vad är SaaS ERP?

Moln för logistikkedja

Upptäck hur Oracles lösningar för hantering av försörjningskedjan och tillverkning (SCM) hjälper till att främja innovation och förvandla traditionella försörjningskedjor till flexibla och integrerade värdekedjor.
Utforska SCM
Vad är SCM?

Moln för försäljning

Se hur Oracle Sales-lösningarna går utöver automatisering av säljsystem för att optimera säljengagemang genom en omfattande uppsättning funktioner som stärker kundrelationer och främjar tillväxt.
Utforska Sales

HR-moln

Se hur personalchefer kan fatta snabbare och smartare beslut med Oracles lösningar för att öka engagemanget, produktiviteten och affärsvärdet för organisationer och de som arbetar där.
Utforska HCM
Vad är HCM?

Moln för marknadsföring

Upptäck hur de digitala lösningarna stöder marknadsföring för både företag till företag och företag till kund med omnikanalupplevelser för att stärka försäljningen, varumärket och kundlojaliteten. Oracle Marketing stöder automatiserad marknadsföring för orkestrering i flera kanaler.
Utforska Oracle Fusion Marketing
Vad är Oracle Fusion Marketing?

Oracles servicemoln

Se hur Oracle Service-lösningarna hjälper dig att särskilja ditt varumärke från andra genom automatiska, personanpassade, och kunskapsdrivna interaktioner och kundtjänst i flera kanaler.
Utforska Oracle Service
Vad innebär Customer Service?

Framtiden för SaaS

Marknadsexperter är överens om att framtiden för SaaS är stark. Enligt en Gartner-rapport från 2017 kommer försäljningen av SaaS-lösningar att fortsätta öka med över 23 procent per år, från 270 miljarder USD år 2020 till över 332 miljarder USD år 2021.

Innovation i själva SaaS-lösningarna väntas bidra till att driva den tillväxten, inklusive:

  • I takt med att AI-lösningar ökar förväntas de bli en allt mer inbakad del av verksamheten i alla molnapplikationer. AI kommer att driva fram adaptiva intelligenslösningar som gör att front office- och back office-applikationer kan lära sig och anpassa sig till användardata och -beteenden.
  • Autonom IT-hantering, AI och maskininlärning spelar också viktiga roller för att driva mer autonom och mindre människoberoende hantering av molnapplikationer och molninfrastruktur.
  • Utöver AI och maskininlärning finns det ytterligare en uppsättning adaptiva intelligenta tekniker som driver på förändringar i alla SaaS-applikationer. Dessa omfattar bland annat chattrobotar, IoT med digitala assistenter, blockkedja, virtuell verklighet och förstärkt verklighet. Var och en av dessa tekniker blir allt viktigare för digital innovation och för framåtsträvande leverantörer när de ska utöka sina SaaS-tjänster.
  • Branschlösningar via SaaS eller vertikala molnapplikationer fortsätter att öka djupet och de horisontella sammankopplingarna för organisationer. SaaS började som ett sätt att snabbt tillhandahålla vertikala lösningar till en enda avdelning, men företag behöver och förväntar sig allt mer synlighet mellan verksamheter. Allteftersom applikationerna fortsätter att utvecklas kan du hitta både mer vertikalt djup från leverantörer som erbjuder branschövergripande sviter och fler API:er och nyckelfärdiga integreringar för hybridmolnslösningar.

Upptäck SaaS-applikationer som hjälper dig att förbättra kundförbindelserna, öka företagets flexibilitet och reagera på förändringar snabbare än någonsin.