Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Inledningstalet på Oracle OpenWorld

Larry Ellison inledningstalar på Oracle OpenWorld

Av John Soat


Larry Ellison beskriver designmål och kungör nya molntjänsterLarry Ellison kungör designmål och nya molntjänster på Oracle OpenWorld

Larry Ellison, Executive Chairman och CTO på Oracle, berättade för en hänförd publik samma kväll som konferensen Oracle OpenWorld 2015 öppnades i San Francisco att övergången till cloud computing är ett ”generationsskifte inom datorvärlden som inte är mindre viktig än övergången till persondatorer”. Han räknade upp sex designmål som företaget använder för att hjälpa kunderna med besvärliga molnimplementeringar. Han påpekade snabbt att ”en lista med mål är något helt annat än en lista med prestationer”.

Designmål

 • Låg kostnad. Oracle ska inte bara konkurrera med sina molninfrastrukturtjänsters pris utan även hjälpa kunderna genom att automatisera så mycket av molndriften som möjligt.
 • Tillförlitlighet. ”Det får inte finnas några svaga punkter”, sade Ellison. ”Faktum är att ingenting får gå snett.”
 • Prestanda. ”Ju snabbare man är, desto färre resurser behöver man för att bli klar med något.”
 • Standardbaserad design. Gör det mycket enkelt att ”lyfta och flytta” lokala applikationer till molnet.
 • Fullständig kompatibilitet. Teknik på plats och Oracles molntjänster ska vara kompatibla.
 • “Säkerhet dygnet runt. Både på databas- och på processornivå. Uttryckt i företagens prioriteringar sade Ellison att ”jag sätter säkerheten främst”.

Nya tjänster och funktioner

Ellison tillkännagav nya tjänster och funktioner som tecken på företagets framsteg inom molnutveckling:

 • Molntjänster för tillverkning/leveranskedjor
 • E-handel som del av Oracles Customer Experience-molntjänster
 • Oracle Database 12c release 2, som omfattar bland annat utökade multitenancy-funktioner
 • Oracle Application Builder, ett nytt verktyg som stöder Oracles nya konsumentliknande molnanvändargränssnitt
 • Integrerat just-in-time-inlärningssystem
 • Molntjänsten Oracle Exadata jämte Oracle Exadata In-Memory och In-Flash Database
 • Multitenant-Java-server och feltolerant Java-server
 • Molntjänsten Oracle Big Data Preparation, molntjänsten Oracle Data Visualization, Oracle Big Data Discovery

Larry Ellison

Oracles Executive Chairman och CTO inledningstalar på Oracle OpenWorld 2015.

Oracle är den enda leverantören till företag utöver Microsoft som erbjuder samtliga tre molntjänstområden: software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) och infractructure as a service (IaaS), sade Ellison. Alla tre tjänsterna är nödvändiga för att kunderna ska få en komplett molnmiljö som även stöder deras gradvisa övergång – under de nästa tio till tjugo åren, förutspådde Ellison – från lokala system till det offentliga molnet. ”Det var så vi kom dit vi är i dag”, sade Ellison. Och dit Oracle tänker bege sig i framtiden. 


Safe Harbor-friskrivning
Påståendena i den här artikeln som rör Oracles framtida planer, förväntningar, övertygelser och avsikter är ”framåtsyftande påståenden” och är underkastade materiella risker och osäkerhet. Sådana påståenden bygger på Oracles nuvarande förväntningar och antaganden. Vissa av dem rår Oracle inte över. All information i den här artikeln var aktuell den 25 oktober 2015. Oracle åtar sig inte att uppdatera något påstående i ljuset av ny information eller framtida händelser.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Provversion

Testa Oracle Cloud

Registrera dig efter ämne