Biovetenskap

Påskynda utvecklingen och lanseringen av nya läkemedel, produkter och behandlingar med marknadsledande verktyg och datadriven vägledning. Upptäck lösningar som utformats för att samla data från kliniska prövningar, effektivisera och automatisera hanteringen av säkerhetsärenden, generera real world-belägg från unika datamängder och vägleda varumärkesstrategier med kommersiella insikter.

Delta på ett av våra kommande evenemang.

Har använts vid över250 000kliniska prövningar hittills

Real world-datamängd med mer än100 miljonerpatienter

Bearbetar över10 miljonersäkerhetsärenden

Beprövat i branschen med över2 000vetenskapliga publikationer

Biovetenskapslösningar

Upptäck lösningar utformade för att hjälpa biovetenskapsorganisationer samla data från preklinisk planering, genomförda kliniska prövningar, effektiviserad och automatiserad säkerhetshantering, marknadstillträde och varumärkesstrategi, till resultatsaktiviteter efter lansering, samtidigt som verksamheten stärks.

Strategiskt stöd för preklinisk planering och planering i en tidig fas

Data, verktyg och vägledning för att identifiera och prioritera möjligheter och optimera planering av kliniska prövningar.

Erbjud pålitliga prognoser och budgetar för planering av kliniska prövningar

Minska tiden som krävs för planering av kliniska prövningar med 80 % och leverera korrekta och uppnåbara prognoser baserat på branschreferensvärden.
Läs mer om ClearTrial

Ta hänsyn till patientens åsikter vid utformandet av kliniska prövningar

Använd patienters verkliga erfarenheter för att förbättra protokoll och regelefterlevnad för kliniska prövningar.
Läs mer om åsikter om prövningar (PDF)

Förstå en sjukdoms naturliga historia

Förstå sjukdomsförlopp, underpopulationer och resultatmått i ett patientregister eller en kohortstudie.
Läs mer om patientregister

Skapa möjligheter med pålitliga epidemiologidata

Få korrekt, omfattande analys av incidens, distribution och kontroll av sjukdomar.
Läs mer om epidemiologi

Hantera och prioritera era onkologitillgångar

Utnyttja onkologispecifika data och onkologispecifik expertis för att prioritera er pipeline och optimera ert sortiment.
Läs mer om rådgivning för onkologi

Navigera i den unika miljö som produktutveckling för sällsynta sjukdomar innebär

Få åtkomst till anpassade rådgivningstjänster för att underbygga beslut vid utveckling av behandlingar mot sällsynta sjukdomar.
Läs mer om rådgivning för sällsynta sjukdomar

Identifiera, kvalificera och prioritera potentiella in-/utlicensieringskandidater

Utvärdera in-/utlicensieringsmöjligheter och farmakologiska tillgångars kommersiella potential.
Läs mer om affärsutveckling och licensiering

Förbättra datakvaliteten, öka effektiviteten och främja innovation

Teknik som uppfyller kraven för dagens kliniska forskning och läkemedelssäkerhet, vilket säkerställer innovation som ligger i framkant när det gäller genomförande av kliniska prövningar.

Förbättra den kliniska verksamheten

Förbättra produktiviteten genom att automatisera och rapportera om data från kliniska prövningar i alla processer för studiehantering.
Läs mer om Siebel-systemet för hantering av kliniska prövningar

Kom igång med studier snabbare med integrerat arbetsflöde

Välj och aktivera kliniker på rekordtid samtidigt som ni övervakar milstolpar för att hålla budgetar och tidslinjer.
Läs mer om lösningar för att komma igång med kliniska prövningar

Effektivisera slumpmässig fördelning och hantering av prövningsmaterial (RTSM)

Återta kontrollen och förkorta tiden det tar att utforma studien och göra fortlöpande ändringar med flera veckor.
Läs mer om RTSM

Fatta snabbare och bättre säkerhetsbeslut

Minska trycket från det växande antalet fall samtidigt som alla regler och standarder uppfylls genom automatiserad hantering av säkerhetsärenden.
Läs mer om Argus – hantering av säkerhetsärenden

Slå samman data och spara tid

Samla in datamängder från valfri källa och harmonisera dem på ett och samma ställe för att få värdefulla kliniska insikter.
Läs mer om Clinical One Data Collection

Upptäck prövningsproblem snabbare med en enda informationskälla

Stäm av data automatiskt och upprätthåll fullständig spårbarhet med en enda datakälla för kliniska prövningar.
Läs mer om hantering av kliniska data

Automatisera bearbetningen av säkerhetsärenden

Minska bearbetningstiden med 50 % samtidigt som ni förbättrar korrektheten och regelefterlevnaden genom digital ärendeinsamling med hjälp av AI.
Läs mer om Safety One Intake

Utveckla och implementera effektiva varumärkesstrategier

Insikter som ligger till grund för beslut, från strategisk planering till lanseringsoptimering med mera. Utforska hela vårt utbud av lösningar för kommersiell planering och varumärkesstrategi.

Utveckla effektiva varumärkesstrategier och utvärdera deras effekter

Få expertanalyser och rådgivning för att optimera varumärkesresultat.
Utforska varumärkespositionering och varumärkesmeddelanden
Utforska spårning av varumärkeseffekt

Förstå viktiga intressenters behov och motiv

Ta reda på patienters, läkares och betalares erfarenheter, behov och förväntningar.
Läs mer om patient-, läkar- och betalarinsikter

Få specialanpassad vägledning för att lyckas inom onkologi

Dra nytta av onkologispecifika data, statistik och rådgivning för lyckad kommersialisering.
Läs mer om rådgivning för onkologi

Hantera utmaningarna med att kommersialisera produkter för sällsynta sjukdomar

Använd holistisk, evidensbaserad rådgivning för att vägleda kommersialiseringen av behandlingar för sällsynta sjukdomar.
Läs mer om rådgivning för sällsynta sjukdomar

Utvärdera och hantera företagets anseende

Dra nytta av evidensbaserade lösningar för att mäta intressenters åsikter om ert företag.
Läs mer om bedömning av företagsanseende

Få åtkomst till sammanslagna och prenumerationsbaserade rapporter och insikter

Använd tillgänglig forskning och tillgängliga data för att stödja marknadsanalys och kommersiellt beslutsfattande.
Utforska Epi Database (PDF)
Läs mer om CancerMPact (PDF)

Identifiera, bekräfta och kommunicera ett övertygande värdesförslag

Gör viktiga marknadsval och bekräfta produktvärdet med integrerade elektroniska patientjournaler, anspråk och patientrapporterade resultatdata, med stöd av analytisk och behandlingsrelaterad expertis. Utforska vår fullständiga svit med lösningar för bevis och data.

Utveckla den optimala strategin för att uppnå marknadstillträde

Få vägledning och insikter för att utveckla starka värde- och prissättningsstrategier för bestående behandlingsåtkomst.
Läs mer om marknadstillträde

Generera övertygande belägg med real world-data och analyser

Få data och belägg för en omfattande bild av patienter globalt.
Utforska globala evidensbaserade databaser (PDF)

Använd patientrapporterade resultat för att utvärdera sjukdomsbörda och effekt

Få åtkomst till expansiva, egenutvecklade databaser för att uppvisa produktens värde och hur den skiljer sig från mängden.
Läs mer om patientrapporterade resultat

Upptäck, analysera och hantera säkerhetssignaler med trygghet

Automatisera upptäckt av säkerhetssignaler med beprövade algoritmer som tagits fram av statistiker och datavetare i världsklass.
Läs mer om Empirica – säkerhetssignalhantering

Fördjupa era patientkunskaper med kvalitativ real world-forskning

Få patientstatistik för att förbättra studiens utformning, stödja anspråk och förstärka underlag.
Läs mer om kvalitativ real world-forskning

Mät intressenters preferenser för att förbättra ert värdeförslag

Identifiera och kvantifiera patienters, läkares, vårdgivares och betalares preferenser.
Läs mer om studier av intressenters preferenser

Uppvisa effektivitet, säkerhet och mervärde för en produkt med icke-interventionella studier

Använd observationsbaserad forskning för att definiera, bekräfta och kommunicera behandlingsvärde.
Läs mer om icke-interventionella studier

Så här upplever våra kunder Oracle Life Sciences

Läs alla kundberättelser

Relaterade biovetenskapsprodukter

Kom igång med Oracle Life Sciences


Få teknisk support

Läs mer om kontakter och resurser för teknisk support.


Följ vår podcast

Hör mer från forskare, vårdpersonal och branschledare från läkemedel, bioteknik och CRO:er, som driver innovation inom biovetenskap och hälsa.


Kontakta oss

Prata med någon i vårt team om Oracles lösningar för biovetenskap.