ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Med rapportering av typen miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) högst upp på organisationens dagordning behöver man en omfattande lösning för resultathantering som ger insyn för alla intressenter och tillsynsmyndigheter. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) hjälper till att integrera finansiella och icke-finansiella data för att uppnå mer än bara era rapporteringskrav; det gör det även lättare att planera och hantera era ESG-metoder – nu och i framtiden.

Funktioner i lösningar för rapportering och planering av ESG

Få kontroll över era ESG-data

Samla olika ESG-datakällor

ESG-data hämtas från flera olika system inom er organisation, inklusive ERP, HR, leveranskedja och andra driftsystem, ofta i olika standarder och format. Oracles ESG-lösning hjälper er samla, hantera och standardisera era primära ESG-data från alla dessa system, så att ni kan uppnå era hållbarhetsmål.

Nyckeltal med standardiserat ramverk

Den stora mängden ESG-data som samlas in från din organisation är i olika format, mätvärden och enheter. Oracles lösning omvandlar alla insamlade data till en gemensam standard för att uppfylla kraven på ett konsekvent ramverk för nyckeltal.

 

Sammanställ primära ESG-data

Skapa och hantera en enskild källa med primära ESG-data för mer korrekta insikter. Med en samlad uppsättning primära ESG-data kan ni ställa in kursen för ert ESG-arbete och följa framstegen inom alla affärsområden.

Planera för en hållbar framtid

Sätt upp långsiktiga hållbarhetsmål

Sätt upp långsiktiga hållbarhetsmål för företaget och få en omedelbar förståelse för era framsteg inom ekonomi och drift, så att ni kan justera planerna efter behov.

Skapa anpassningsbara kortsiktiga planer

Omvandla långsiktiga ESG-mål till anpassningsbara, kortsiktiga planer för ekonomi och drift. Sammanställ initiativ inom företaget med en helt sammankopplad plan inom drift, affärsområden och HR.

Bli informerad om avvikelser

Få information om avvikelser eller risker som kan påverka era ESG-planer och vidta korrigerande åtgärder omedelbart. Oracle Intelligence Performance Management (IPM) Insights, en del av Oracle Cloud EPM, övervakar era planer och informerar er om eventuella mönster, avvikelser eller större variationer, så att ni kan göra justeringar.


Analysera och rapportera om ESG med tillit

Analysera och rapportera om ESG-resultat

Med fullständig ad hoc-analys, rapporter och instrumentpaneler får ni enkelt en översikt av era ESG-mätvärden och kan enkelt göra en detaljerad analys för att se hur ni presterar i förhållande till era ESG-mål.

Kommunicera strategier med narrativ

Låt intressenter samarbeta med data och narrativ i interna och externa rapporter, för att informera om kontexten för era ESG-mätvärden – allting i en säker och kontrollerad miljö.

Uppfyll alla standarder inom ESG-rapportering

Flexibiliteten i Oracles Cloud EPM-plattform säkerställer att ni kan uppfylla rapporteringskraven för de flesta tillsynsorganisationer, till exempel Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ochTaskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).


ESG- och AI-rapport

61 procent tror att robotar kommer att lyckas där människor har misslyckats inom företagshållbarhet.

Kunders framgångar inom miljö, hållbarhet och bolagsstyrning

Chipotle uppnår mål inom socialt ansvar och miljö med Oracle

Chipotle, en internationell snabbmatskedja, har mål gällande miljö och socialt ansvar integrerade i varumärkets värderingar.

Titta på videon (1:48)
Scottish Water omvandlas för en hållbar framtid

Skottlands enda leverantör av vatten till sina över 2,5 miljoner hushåll arbetar för sina kunders välmående, mångfald och inkludering för sina anställda och hållbarhet för planetens bästa.

Läs hela berättelsen

Användningsfall för miljö, hållbarhet och bolagsstyrning

Hantera osäkerhet med scenariomodellering

Använd scenariomodellering för långsiktig planering samt krishantering, likviditetsprognostisering med mera.


Läs om scenariomodellering i EPM Cloud: Forecasting Beyond a Crisis (PDF)

Enhetlig planering inom hela företaget

Få enhetlig och tillförlitlig planering med hjälp av inbyggda bästa metoder för ekonomi, drift och affärsområden.


Titta på videon: Overview of Planning Business Processes in Oracle EPM Cloud (5:14)

Ge användarna tillgång till nya teknologier

Hjälp användarna fatta bättre beslut med hjälp av Monte Carlo-simuleringar, prediktiv planering och intelligent prestationsstyrning.


Läs IPM-broschyren (PDF)

Mer än ett koldioxidavtryck: ESG banar väg för visioner och värderingar

Wayne Heather, EPM Product Marketing Director, Oracle

När idén om hållbar investering uppstod på 1960-talet var det en hjälp för företag som arbetade för miljön och social rättvisa på bekostnad av deras ekonomiska resultat. Idag mäts hållbarhet i termer av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) – vilket i stort sett är ett företags sociala och ekologiska fotavtryck.

Läs hela inlägget

Utvalda bloggar

Visa alla

Relaterade lösningar för prestationsstyrning för ESG

Lönsamhets- och kostnadsstyrning

Upptäck och hantera dolda vinster och förluster

Beskrivande rapportering

Analys och rapportering – på ett nytt sätt

Skatterapportering

Anpassa skatter efter företagsrapporter

Sammankopplat bokslut

Gör bokslut med flexibilitet, snabbhet och precision

Kom igång med prestationsstyrning och ESG-rapportering


Be om en demonstration

Gå igenom vår lösning med en av våra experter.


Ta en rundtur

Utforska Oracle Cloud EPM på egen hand.


Gå på ett virtuellt event

Se kommande event.

Learn about Oracle's other sustainability initiatives