Služba výskumu dát

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science je plne spravovaná platforma pre tímy výskumníkov dát na vytváranie, trénovanie, nasadzovanie a správu modelov strojového učenia (ML) pomocou nástrojov Python a open source. Experimentujte a vyvíjajte modely pomocou prostredia založeného na riešení JupyterLab. Škálujte trénovanie modelov pomocou jednotiek NVIDIA GPU a distribuovaného vzdelávania. Modely uveďte do produkcie a zaistite, aby boli v poriadku vďaka funkciám strojového učenia (MLOps), ako sú napríklad automatizované kanály, nasadzovanie a monitorovanie modelov.

Zjednodušte svoju prácu so základnými modelmi pomocou novej funkcie Rýchle akcie AI služby OCI Výskum dát

Rýchle akcie AI služby OCI Výskum dát sú navrhnuté tak, aby sa základné modely dali jednoducho nasadzovať, doladiť a vyhodnocovať.

Rýchle akcie AI v službe OCI Výskum dát zjednodušujú prácu používateľov, dokonca aj tým menej technicky orientovaným, aby mohli nasadzovať, prispôsobovať, testovať a rýchlejšie vyhodnocovať základné modely a zamerať sa na vytváranie aplikácií využívajúcich generatívnu umelú inteligenciu.
Wendy Yip, dátová vedkyňa, OCI

Referenčné architektúry umelej inteligencie a strojového učenia

Zobraziť všetky referenčné architektúry

Prípady použitia služby OCI Výskum dát

Zdravotná starostlivosť: Riziko readmisie pacienta

Identifikujte rizikové faktory a predvídajte riziko readmisie pacientov po prepustení vytvorením prediktívneho modelu. Použite údaje, ako je anamnéza pacienta, zdravotný stav, faktory životného prostredia a historické lekárske trendy, na vytvorenie silnejšieho modelu, ktorý pomáha poskytovať tú najlepšiu starostlivosť za nižšie náklady.

Retail: Predvídanie hodnoty dožitia zákazníka

Techniky regresie dát na predvídanie budúcich výdavkov zákazníka. Skúmajte minulé transakcie a kombinujte historické dáta o zákazníkoch s viacerými dátami o trendoch, úrovniach príjmov a dokonca aj faktoroch, ako je počasie, a vytvárajte modely strojového učenia podľa toho, či chcete vytvárať marketingové kampane na udržanie aktuálnych zákazníkov alebo získanie nových zákazníkov.

Výroba: prediktívna údržba

Zostavte modely detekcie anomálií z dát senzorov a odhaľte zlyhania zariadení skôr, než sa stanú závažnejším problémom alebo použite prognostické modely na predvídanie konca životnosti dielov a strojov. Zvýšenie prevádzkyschopnosti vozidiel a strojov vďaka metrikám operácií strojového učenia a monitorovania.

Financie: Detekcia podvodov

Predchádzanie podvodom a finančným zločinom pomocou výskumu dát. Vytvorte model strojového učenia, ktorý v reálnom čase dokáže identifikovať anomálne udalosti vrátane podvodných čiastok alebo neobvyklých typov transakcií.

Úspechy zákazníkov a partnerstvá – OCI Výskum dát

Zobraziť všetko