Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť zhodu s vaším vyhľadávaním.

Aby ste našli to, čo hľadáte, odporúčame vyskúšať nasledujúci postup:

 • Skontrolujte správnosť zadania kľúčových slov vo vyhľadávaní.
 • Použite synonymá pre kľúčové slovo, ktoré ste zadali, napríklad skúste použiť „aplikácia“ namiesto „softvér“.
 • Začnite nové vyhľadávanie.

Oracle Database JDBC driver and Companion Jars Downloads

Governed by the No-clickthrough FDHUT license

Oracle JDBC Drivers from Maven Central Repository

Get all new and older versions of Oracle JDBC drivers from Maven Central Repository and refer to Maven Central Guide for details.

Guidelines

 • For connections to Oracle Autonomous Database, refer to Java Connectivity to ADB-S for more details.
 • The best practice is use the latest version of the Oracle JDBC driver that supports the JDK and Database version that you use and is compatible with your support requirements. Refer to the section 'Release Specific Questions' under JDBC FAQ for more details.
 • 19c is a Long Term Release with a premier support until April 2024 and extended support until April 2027. This is the recommended version.
 • 21c is an Innovation Release with a premier support until April 2024. Refer to page#6 of Lifetime Support Policy for more details.
 • To check the version of the Oracle JDBC driver, use java -jar ojdbcX.jar (eg., java -jar ojdbc8.jar or java -jar ojdbc11.jar).
 • You can also get the older release and quarterly updates of Oracle JDBC drivers from Oracle JDBC Drivers Archive

Refer to these documents for more information

 • Oracle Database 19c (19.18.0.0) JDBC Driver & UCP Downloads - Long Term Release

  Supports Oracle Database versions - 21c, 19c, 18c, and 12.2. Refer to Bugs-fixed-in-19c.txt
  Name Download JDK Supported Description
  Oracle JDBC driver Implements JDBC 4.3 spec and certified with JDK11
  1. Oracle JDBC driver except classes for NLS support in Oracle Object and Collection types.
  2. (4,521,359 bytes) - (SHA1: e24ddbfea49e3a86bf6be69962d774741a976247)
  Oracle JDBC Driver Implements JDBC 4.2 spec and certified with JDK8 and JDK11
  1. Oracle JDBC driver except classes for NLS support in Oracle Object and Collection types.
  2. (4,488,359 bytes) - (SHA1: 55fa95858b7c43c1c06f9f2825de7dd7b6894a5d)
  Universal Connection Pool (UCP) Certified with JDK8. Certified with JDK11 with some limitations
  1. Universal Connection Pool (UCP)
  2. (1,692,662 bytes) - (SHA1: 67f07992cb899e15acbb036316db57b040a743c3)
  Zipped JDBC driver (ojdbc10.jar) and Companion Jars Certified with JDK11
  1. This archive contains ojdbc10.jar, ucp.jar, companion jars1, diagnosability jars 2, JDBC, UCP, RSI Javadoc, and their Readmes. Refer to README.txt in the zip for details.
  2. (45,076,480 bytes) - (SHA1: 870e8a0aee3fe1a9192fc38b50576addc2aa1e7a)
  Zipped JDBC driver (ojdbc8.jar) and Companion Jars Certified with JDK8 and JDK11
  1. This archive contains ojdbc8.jar, ucp.jar, companion jars1, diagnosability jars 2, JDBC, UCP, RSI Javadoc, and their Readmes. Refer to README.txt in the zip for details.
  2. (44,974,080 bytes) - (SHA1: 420c4498ff0ea43ccbaf2ecdbb061c05ca2f0623)
  1- Companion jars consist of oraclepki.jar, osdt_core.jar, osdt_cert.jar, orai18n.jar, ons.jar, simplefan.jar, xdb.jar, xmlparserv2.jar, and xmlparserv2_sans_jaxp_services.jar
  2- Diagnosability jars consist of:
  ojdbc10-full.tar.gz: ojdbc10_g.jar, ojdbc10dms.jar ojdbc10dms_g.jar, and dms.jar
  ojdbc8-full.tar.gz: ojdbc8_g.jar, ojdbc8dms.jar ojdbc8dms_g.jar, and dms.jar
 • Oracle Database 21c (21.9.0.0) JDBC Driver & UCP Downloads - Innovation Release

  Supports Oracle Database versions - 21c, 19c, 18c, and 12.2. Refer to Bugs-fixed-in-21c.txt
  Name Download JDK Supported Description
  Oracle JDBC driver Implements JDBC 4.3 spec and certified with JDK11 and JDK17
  1. Oracle JDBC driver except classes for NLS support in Oracle Object and Collection types.
  2. (5,189,606 bytes) - (SHA1: 879c0746524c41cf5a257ec5349e522027aefae3)
  Oracle JDBC driver Implements JDBC 4.2 spec and certified with JDK8 and JDK11
  1. Oracle JDBC driver except classes for NLS support in Oracle Object and Collection types.
  2. (5,096,981 bytes) - (SHA1: fa52a9e5563168988c7c664d7566078c452423ab)
  Universal Connection Pool - ucp11.jar Certified with JDK11 and JDK17
  1. Universal Connection Pool to be used with ojdbc11.jar
  2. (1,803,345 bytes) - (SHA1: 05ddef94bc64503594852893a63a8cded8587ded)
  Universal Connection Pool Certified with JDK8
  1. Universal Connection Pool to be used with ojdbc8.jar
  2. (1,802,248 bytes) - (SHA1: c29bd4acd5f0fa6a10cda867e60f02208b7e8139)
  Zipped JDBC driver (ojdbc11.jar) and Companion Jars Certified with JDK11 and JDK17
  1. This archive contains ojdbc11.jar, ucp.jar, Reactive Streams Ingest (rsi.jar), companion jars1, diagnosability jars 2, JDBC, UCP, RSI Javadoc, their Readmes, and Bugs-fixed-in-217.txt. Refer to README.txt in the zip for details.
  2. (47,090,299 bytes) - (SHA1: 419197db4a4867ffad894c2f815ec251fd038e06)
  Zipped JDBC driver (ojdbc8.jar) and Companion Jars Certified with JDK8 and JDK11
  1. This archive contains ojdbc8.jar, ucp.jar, Reactive Streams Ingest (rsi.jar), companion jars1, diagnosability jars 2, JDBC, UCP, RSI Javadoc, and their Readmes. Refer to README.txt in the zip for details.
  2. (45,615,146 bytes) - (SHA1: c5e1544c05f5e8d71b7404a9822e0278680c0bca)
  1- Companion jars consist of oraclepki.jar, osdt_core.jar, osdt_cert.jar, orai18n.jar, ons.jar, simplefan.jar, xdb.jar, xmlparserv2.jar, and xmlparserv2_sans_jaxp_services.jar
  2- Diagnosability jars consist of:
  ojdbc11-full.tar.gz: ojdbc11_g.jar, ojdbc11dms.jar ojdbc11dms_g.jar, and dms.jar
  ojdbc8-full.tar.gz: ojdbc8_g.jar, ojdbc8dms.jar ojdbc8dms_g.jar, and dms.jar