Back Search Search by voice
Sign In
Back Oracle Account
Cloud Account Sign in to Cloud

No results found

Your search did not match any results

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Hlavné
Hlavné

Oracle Analytics for Cloud HCM umožňuje zvyšovať výkon oddelenia ľudských zdrojov

Nové samoobslužné analytické funkcie a riadiace panely poskytujú dokonalý prehľad o správe pracovnej sily prostredníctvom interdisciplinárnych zobrazení údajov.

Oracle Cloud skracuje dobu dotazov z 3 hodín na minúty a 2-násobne zvyšuje konverzie reklamy

Thajská spoločnosť Forth Smart využíva Oracle Autonomous Database a Oracle Analytics na zlepšenie prevádzky v rámci svojej vidieckej sieti kioskov elektronického bankovníctva.

Záväzok spoločnosti Oracle k svojim zákazníkom počas krízy COVID-19

Prečítajte si, ako reagujeme a ako naďalej pomáhame.

O spoločnosti

Otvoriť nekonečné možnosti

Kultúra inovácie poháňala Oracle už od samého začiatku. Vďaka výnimočným ľuďom dnes vedieme trh v autonómnych, cloudových a aplikačných technológiách.